Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України
 
Стаття 2. Основні трудові права працівників
 
Стаття 2(1). Рівність трудових прав громадян України
 
Стаття 3. Регулювання трудових відносин
 
Стаття 4. Законодавство про працю
 
Стаття 5. Виключена.
 
Стаття 5(1). Гарантії забезпечення права громадян на працю
 
Стаття 6. Виключена.
 
Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників
 
Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав
 
Стаття 8(1). Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України
 
Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників
 
Стаття 9(1). Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги
 
Стаття 10. Колективний договір
 
Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів
 
Стаття 12. Сторони колективного договору

 
Стаття 13. Зміст колективного договору
 
Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору, відповідальність за його виконання
 
Стаття 15. Реєстрація колективного договору
 
Стаття 16. Недійсність умов колективного договору
 
Стаття 17. Строк чинності колективного договору
 
Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників
 
Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору
 
Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору
 
Стаття 21. Трудовий договір

 
Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору
 
Стаття 23. Строки трудового договору
 
Стаття 24. Укладення трудового договору
 
Стаття 24(1). Реєстрація трудового договору
 
Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи
 
Стаття 25(1). Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації
 
Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу
 
Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу
 
Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу
 
Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
 
Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу
 
Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
 
Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці
 
Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
 
Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
 
Стаття 35. Виключена.
 
Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
 
Стаття 37. Виключена.
 
Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
 
Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
 
Стаття 39(1). Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк
 
Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 
Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов
 
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
 
Стаття 42(1). Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу
 
Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
 
Стаття 43(1). Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
 
Стаття 44. Вихідна допомога
 
Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
 
Стаття 46. Відсторонення від роботи
 
Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку