Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
 
Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
 
Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом
 
Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом
 
Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом
 
Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
 
Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство
 
Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
 
Стаття 9. Виключена.
 
Стаття 10. Змагальність сторін
 
Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства
 
Стаття 11(1). Автоматизована система документообігу суду
 
Стаття 12. Право на правову допомогу
 
Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень
 
Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
 
Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 
Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог
 
Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
 
Стаття 18. Склад суду
 
Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
 
Стаття 20. Підстави для відводу судді
 
Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
 
Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 
Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи
 
Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
 
Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
 
Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 
Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 
Стаття 27(1). Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
 
Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
 
Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
 
Стаття 30. Сторони
 
Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
 
Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
 
Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
 
Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
 
Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
 
Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
 
Стаття 37. Процесуальне правонаступництво
 
Стаття 38. Участь у справі представника
 
Стаття 39. Законні представники
 
Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 
Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 
Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників
 
Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом
 
Стаття 44. Повноваження представника в суді
 
Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
 
Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
 
Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
 
Стаття 48. Секретар судового засідання
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 9