Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу

1. Учасниками цивільного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 47 Цивільного процесуального кодексу України

1. Інші учасники цивільного процесу - це особи, які надають суду та особам, які беруть участь у справі, організаційну, інформаційну та інші допомогу, чим сприяють належному судовому розгляду та вирішенню справи.

Перелік цих осіб, зазначений у ст. 47 ЦПК, не є вичерпним. До інших учасників процесу належать, наприклад, педагоги та лікарі.

2. Зазначені особи не беруть участь у справі, але є її "іншими" учасниками. Таким чином, поняття "учасник процесу" є ширшим, аніж "особи, які беруть участь у справі".