Авторський колектив коментарю до Податкового кодексу України

1. 

ПРИШВА
Надія Юріївна
 

д. ю. н., професор,
завідуюча кафедрою адміністративного та фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ;
РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ;
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ; РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2. 

САВЧЕНКО
Леся Анатоліївна
 

д. ю. н., професор,
проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, Заслужений юрист України, адвокат, фахівець в галузі податкового права 

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), Глава 1. Загальні положення; Глава 5. Податковий контроль; Глава 9. Погашення податкового боргу платників податків  

3. 

МАЛИШЕВА
Наталія Рафаелівна
 

д. ю. н., професор,
провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений юрист України 

РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ;
РОЗДІЛ XVI. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ;
РОЗДІЛ XVII. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 

4. 

МІРОШНИЧЕНКО
Анатолій Миколайович
 

доктор юридичних наук, доцент,
заступник декана з міжнародних зв'язків юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат 

РОЗДІЛ XIII. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 

5. 

ВАЩЕНКО
Юлія В'ячеславівна
 

к. ю. н., доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Інституту соціально-економічних стратегій

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), Глава 2. Податкова звітність; Глава 4. Визначення суми податкових та/або грошових зобов'язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів; Глава 8. Перевірки;
РОЗДІЛ IX. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ;
РОЗДІЛ X. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ;
РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ, Глава 3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; Глава 4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ;
РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 

6. 

ГЕРАСИМЕНКО
Євген Станіславович
 

к. ю. н., доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
адвокат 

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), Глава 11. Відповідальність 

7. 

ГУБЕРСЬКА
Наталія Леонідівна
 

к. ю. н., доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
приватний нотаріус 

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), Глава 3. Податкові консультації; Глава 10. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав 

8. 

ГЕТМАНЦЕВ
Данило Олександрович
 

к. ю. н., доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
адвокат, Почесний президент юридичної компанії "Jurimex" 

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ;
РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

9. 

ЗАДИРАКА
Наталія Юріївна
 

к. ю. н., доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
адвокат 

РОЗДІЛ VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

10. 

КАДЬКАЛЕНКО
Сергій Тимофійович
 

к. ю. н., доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ;
РОЗДІЛ XII. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

11. 

ПІДДУБНА
Дарія Василівна
 

к. ю. н., доцент Університету "Крок",
віце-президент групи компаній "Дородо Альянс" 

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), Глава 6. Облік платників податків 

12. 

ТРЕТЯК
Тарас Олексійович
 

викладач кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат 

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 

13. 

ЧУПРИНА
Людмила Миколаївна
 

к. ю. н., викладач кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), Глава 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби; Глава 12. Пеня;
РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ, Глава 2. Фіксований сільськогосподарський податок