Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, - караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, - караються штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Коментар:

 

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров'я населення порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Про поняття обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу.

2. Об'єктивна сторона злочину проявляється у формі:

1) порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель;

2) порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або відповідних прекурсорів.

Правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може бути порушено шляхом як дії (наприклад, відпуск психотропних речовин за неналежно оформленими документами), так і бездіяльності (ухилення від ведення обліку наркотичних засобів за встановленою формою тощо).

Оскільки диспозиція ст. 320 має бланкетний характер, для правильного її застосування слід з'ясовувати, які саме правила були порушені.

При цьому потрібно мати на увазі, що загальні правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів установлено Законом "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", а також відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств. Зокрема, суб'єкти господарювання - юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, провадять діяльність з обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобів за умови отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (повністю або частково), відповідно до напрямів діяльності.

Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснює Комітет.

Отримані підприємствами, установами та організаціями наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а також наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, обліковуються у спеціальних журналах (книгах) предметно-кількісного обліку, пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою підприємства, установи чи організації та підписом керівника, за встановленою формою.

Додатково ведуться журнали (книги) внутрішнього обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, на постах відділень, підрозділів, цехів підприємств, установ, організацій за встановленою формою.

Відпуск громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється через аптечні заклади за рецептом лікаря, який виписується на спеціальних рецептурних бланках форми N 3.

Про умови здійснення окремих видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів див. також Загальні положення до цього розділу, коментар до статей 310, 319.

Порушення наведених та інших правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може утворювати склад злочину, передбаченого ст. 320.

Злочин вважається закінченим з моменту порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Від злочинів, передбачених статтями 307 і 309 - 311, коментований склад злочину відрізняється тим, що у цьому разі виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, посів або вирощування маку снотворного чи конопель (та інші дії) здійснюються на законних підставах, але з порушенням правил обігу таких засобів, речовин або рослин.

3. Суб'єкт злочину спеціальний. Ним є особа, яка у зв'язку з виконанням своїх службових або професійних обов'язків повинна додержувати встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (наприклад, директор чи агроном сільськогосподарського підприємства, яке вирощує снотворний мак або коноплі; провізор-технолог чи завідувач аптеки; матеріально відповідальна особа, уповноважена зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори; викладач, якому наркотичні засоби чи психотропні речовини видані для проведення практичних занять зі студентами).

Якщо дії службової особи, яка порушила ці правила, містять ознаки складу злочину у сфері службової діяльності (зловживання владою або службовим становищем, одержання хабара тощо), вчинене слід додатково кваліфікувати за статтями Особливої частини КК, що передбачають відповідальність за такий злочин.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю. Ставлення винної особи до наслідків, передбачених ч. 2 ст. 320, може бути тільки необережним. Якщо ставлення до них є умисним (наприклад, особа умисно сприяє викраденню чи привласненню наркотиків, психотропних речовин або прекурсорів), вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 320 та статтями 27, 308 чи 312.

5. Кваліфікуючими ознаками злочину є: 1) вчинення його повторно; 2) спричинення ним нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах; 3) призведення його до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 320).

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї.

Нестача у контексті ст. 320 - це, насамперед, не матеріальні збитки, які мають вартісний критерій, а відсутність (утрата власником чи володільцем) наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах. Поняття великого розміру є аналогічним тому, що вживається в інших статтях цього розділу (див. Загальні положення до цього розділу).

Про поняття викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем див. коментар до ст. 308.

Кваліфікований склад злочину є формально-матеріальним: у разі повторного порушення встановлених правил обігу зазначених засобів і речовин склад злочину буде формальним; якщо його наявність обумовлена настанням певних наслідків (нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або вчинення певних злочинів, пов'язаних з наркотиками, як результат порушення правил їх обігу), - матеріальним.

* * *

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" у редакції від 22 грудня 2006 р.

Порядок здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 58 від 18 січня 2003 р.

Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 334 від 9 квітня 2008 р.

Порядок зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 422 від 7 травня 2008 р.

Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 366 від 17 квітня 2008 р.

Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 6 від 3 січня 1996 р.

Порядок ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1387 від 5 грудня 2007 р.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України N 39/66 від 20 лютого 2001 р.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей. Затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України N 92/173 від 21 червня 2001 р.

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей. Затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України N 100/343 від 18 вересня 2003 р.

Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 299 від 28 березня 2001 р.

Порядок знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 743 від 1 червня 2002 р.

Інструкція про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення. Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України, ВСУ N 437 від 27 червня 1995 р.