_________________ районний суд м. _______________ 
_________________________________________

                                                                                                                            (індекс, місто, вулиця, будинок)                


Позивач:     ПІБ
індекс, ______________область 
м. ____________,
вул. ____________ буд.___ кв.____ 
ідент. номер ____________

Відповідач:         Управління Пенсійного фонду України
в м. __________
______________ області
індекс, м.______________,
вул. ____________буд._______ 

 

Про визнання протиправною бездіяльність з невиплати
щомісячної доплати до пенсії згідно Закону України „Про соціальний захист дітей  війни",
про покладання зобов'язання здійснити нарахування   та виплатити щомісячної доплати
до пенсії  в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком.


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

 

Я, громадянка(нин) України _____________________, народилась „_____” ____________19______ року, одержую пенсію за віком, перебуваю на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в м. ___________  ____________________ області і  відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року №2195-1У є дитиною війни, що підтверджується паспортом громадянки України та пенсійним посвідченням № ________________ від ____________________ року з відміткою «Дитина війни». Статтею 1 зазначеного Закону до дітей війни віднесені особи, які є громадянами України та яким на час закінчення Другої Світової Війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років.

Згідно ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», який набрав   чинності  01.01.2006 року, дітям війни пенсія або  щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Водночас ст. 7 цього Закону передбачено, що фінансове забезпечення соціальних гарантій, передбачених вищезазначеним Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Відповідно до п.12 ст. 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» з метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим законом на 2007 рік зупинено дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

Поряд з цим, 09.07.2007 року Конституційним Судом України у справі №1-29/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) ухвалено рішення №6-рп/2007, відповідно до якого, визнано такими, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) положення, зокрема, п. 12 ст. 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 року № 489-У.

Конституційний Суд України визначив, що положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» не можуть скасовуватися чи змінюватися обсяги прав i обов'язків, пільг, компенсації i гарантій громадян, передбачених цими Законами України, не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних Законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших Законів України.

Відповідно до положення ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Визначення прожиткового мінімуму, закладення правової основи для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень, дає Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 року, а також Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 року. Згідно ст.1 Закону, прожитковий мінімум використовується для визначення, у тому числі мінімального розміру пенсії за віком, який відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Ч. 1 ст. 4 даного Закону (в редакції від 25.03.2005 року, що діє з 31.03.2005 року) передбачено, що прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних   соціальних   i демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, було внесено зміни до ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» відповідно якого дітям війни до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни. Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту" дане підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним iз Законів. Згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР, за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна державна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни - на 10 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Виконуючи приписи зазначеного Закону в період з 01.01.2008 року відповідач виплачував мені підвищення до пенсії в розмірі 10 % прожиткового мінімуму.

Разом з тим, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року №10-рп/2008 року визнані неконституційними серед іншими і положення підпункту 2 пункту 41 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 piк та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Отже, з 22.05.2008 року відновлена дія ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» в редакції до 01.01.2008 року, відповідно до якої дітям війни пенсія або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 30 % мінімальної пенсії за віком.

Ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 року, що набрав чинності з 01.01.2007 року, був затверджений прожитковий мінімум на одну особу, яка втратила працездатність з 1 січня 2007 року - 380 грн., з 1 квітня 2007 року - 387 грн., з 01 жовтня 2007 року - 395 грн.

Зазначена стаття була змінена Законом України від 15.03.2007 року та існує в новій редакції з 28.03.2007 року, якою прожитковий мінімум для особи, яка втратила працездатність, визначений з 1 січня 2007 року - 380 грн., з 01 квітня 2007 року - 406 грн., з 1 жовтня 2007 року - 411 грн. При цьому зазначена стаття доповнена абзацом, яким передбачено встановити, що для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до абзацу 1 частини 1 ст.288 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений абзацом п'ятим частини 1 цієї статті, збільшений на один відсоток, що складає відповідно 410 грн. 06 коп., 415 грн. 11 коп.

Ст. 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 року, що набрав чинності з 1 січня 2008 року, був затверджений прожитковий мінімум на одну особу, яка втратила працездатність з 1 січня 2008 року - 470 грн., з 1 квітня 2008 року - 481 грн., з 1 жовтня 2008 року - 498 грн.

Згідно ч. 2 ст. 3 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ч. 2 ст. 19 та ч. 3 ст. 22 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, ix посадові особи зобов'язані діяти на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. При прийнятті нових Законів або внесенні змін до чинних Законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.
Рішення Конституційного суду має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку із правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених Законів, що визнані неконституційними. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим для виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

Таким чином, невиплата мені соціальної допомоги, передбаченої ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» в період з 09.07.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2008 року по теперішній час є протиправною і такою, що суперечить Конституції України та Законам України.

Звернувшись до_____________ управління Пенсійного Фонду України в ________ області з вимогою про перерахунок вказаної щомісячної доплати я отримала негативну відповідь і мені було відмолено в здійсненні перерахунку з підстав, що невідповідають законодавству України (додаток 5). 

Це спонукало мене звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Згідно ст.ст.99, 100 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Мені стало відомо про належні мені, як дитині війни, виплати, зокрема про рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 року та від 22.05.2008 року, тільки в вересні 2010 року, коли це питання стали широко висвітлювати у засобах масової інформації. До цього я був впевнений, що відповідач, як суб’єкт владних повноважень, нараховує та виплачує мені пенсію згідно чинного законодавства України та Конституції України. Тому вважаю, що я пропустила строк звернення до суду за захистом своїх прав з поважних причин, який прошу поновити.

Керуючись ст.ст.6, 18, 19, 99-100, 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, ст.1, 3, 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»,

 

Прошу :

 

1. Поновити строк звернення до суду.

2. Визнати неправомірною бездіяльність Управління Пенсійного фонду України в _______________ районі м. ____________  ____________ області щодо не нарахування мені щомісячної доплати до пенсії в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком з 9 липня 2007 року по теперішній час, виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, встановленої ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з урахуванням встановленого законодавством прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

3.   Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в _______________ районі м. ___________  ____________ області здійснити мені нарахування та виплатити щомісячну доплату до пенсії в розмірі  30 % мінімальної пенсії за віком з  9 липня 2007року і по теперішній час виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, встановленої  ч.1 ст. 28    Закону    України    «Про    загальнообов'язкове    державне пенсійне страхування», з урахуванням встановленого законодавством   прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

4. Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в в _______________ районі м. ___________ _____________ області здійснити мені нарахування та виплатити щомісячну доплату до пенсії в розмірі  30 % мінімальної пенсії за віком з 01 січня 2010 року в подальшому.

 

Додатки:
1.Копія позовної заяви.

2.Копія паспорту ( 2екз..).

З.Копія ідентифікаційного номеру ( 2екз..).

4. Копія пенсійного посвідчення з відміткою штампа «Дитина війни» ( 2   екз..).

5. Копія листа-відповіді управління ПФУ (2 екз.)

6.Квитанція про сплату судового збору та 1 екз. копії.

 

 «_____» ________________  2010 р.                           підпис           ПІБ