АКТ
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

 

 

 

_______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

(надалі іменується "Підприємство") станом на "___" _______________ 20__  р.

 

Комісія, утворена згідно з наказом _________________________________________ від "___" _____________ 20__ р. N ___, у складі працівників підприємства:

голови комісії: __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

членів комісії: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

 

на засіданні (протокол від _______________ 20__ р. N ___) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва, _______________________________________________________________________, а саме: _____________________________________________, та підтверджує таку його вартість:

 

Назва об'єкта

Технічна характеристика

Кошторисна вартість,
тис. грн.

Фактична вартість,
тис. грн.

Оціночна вартість,
тис. грн.

 

 

 

 

 

 

"___" ________________ 20__ р.

 

Підписи голови та членів комісії

____________________________

 

              П.І.Б.                       посада __________________/___________________/