АКТ приймання-передачі майна N ___

за  Договором _________ N ___  від   "__" ___________ 20__ р.

 

м. _________________                                                                        "___" ______________ 20__ р.      

 

Цей Акт складено на виконання пп. ____ п. ___ Договору _____________________ N ______ від "___" ____________ 20__ р., укладеного між ___________________________ (надалі іменується "Замовник") та __________________________ (надалі іменується "Виконавець").    

 

 

ЧАСТИНА 1. ПЕРЕДАННЯ МАЙНА ВИКОНАВЦЮ

 

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника, _____________________________, що діє на підставі ________________________, з однієї сторони, і Виконавець, фізична особа-підприємець _______________________, з іншої сторони, склали Частину 1 цього Акта про те, що відповідно до зазначеного вище Договору Виконавець прийняв, а Замовник передав майно відповідно до наведеного нижче:    

 

Номенклатура і якісні

характеристики речі

Кількість одиниць

Оціночна вартість

Примітки

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Майно передане повністю відповідно до умов згаданого вище Договору, зауважень до якості і кількості майна немає (За наявності нестачі чи пошкоджень (псування) майна це вказується в додатку до Акта).

 

Момент передачі майна зафіксований вірно: ___ год. ___ хв. "___" ____________ ___ р.  

 

 

Майно передав:  

 

від Замовника:   ________________/____________/ 

м. п.

 

Майно прийняв:  

 

від Виконавця: ________________/____________/  

м. п.

 

 

 

ЧАСТИНА 2. ОДЕРЖАННЯ МАЙНА ЗАМОВНИКОМ

 

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника, _______________________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і Виконавець, фізична особа-підприємець _____________________________________________________, з іншої сторони, склали Частину 2 цього Акта про те, що відповідно до Договору  _____________________ N ______ від "___" ____________ 20__ р. Виконавець передав, а Замовник прийняв майно, передане ним раніше Виконавцю, відповідно до Частини 1 цього Акта, а також те, що Виконавець належним чином виконав свої обов'язки відповідно до вищезазначеного Договору. Майно передане повністю відповідно до умов згаданого вище Договору, зауважень до кількості і якості майна немає. (За наявності нестачі чи пошкоджень (псування) майна це вказується в додатку до Акта)

 

Момент передачі майна зафіксований вірно: ___ год. ___ хв. "___" ____________ ____ р.  

 

 

Майно передав:  

 

від Замовника:   ________________/____________/

м. п.

Майно прийняв:

 

від Виконавця:   ________________/____________/

м. п.