АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ)
ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮN___

 

                                 

    "___" ____________ 20__ р.

 

Особа, що отримує продукцію _____________________________________.

                                                                 (вказати найменування)

 

Місце складання Акта приймання-передачі продукції (товарів) за кількістю та якістю _____________________________________________________________.

 

Комісія у складі: _________________________________________________

______________________________________________________________________

(посада, місце роботи, прізвище)

за участі представника постачальника (незацікавленої організації, громадськості)

 ______________________________________________________________________

(посада, назва підприємства, ім'я, по батькові, прізвище)

 

склала цей Акт приймання-передачі відповідно до Договору N ________ ________________________________ від "____" ___________ ___ р., укладеного між ____________ ________________, про таке:

 

Час початку приймання продукції (товарів) __________________________.

Час закінчення приймання _________________________________________.

Дата і N посвідчення представника постачальника (незалежної організації, громадськості) _________________________________________________________.

Назва постачальника _____________________________________________.

Назва та адреса відправника (виробника) ____________________________.

Дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника виробника (постачальника) ______________________________________________.

Дата та N рахунку-фактури ________________________________________.

Дата та N транспортної накладної __________________________________.

Станція і дата відправлення _______________________________________.

Станція призначення та час прибуття вантажу ________________________.

Час видачі вантажу органами транспорту ____________________________.

Час розкриття вагона, контейнера, автофургона, тари __________________.

Умови зберігання товарів на складі _____________________ до приймання

                                         (вказати найменування отримувача)

продукції (товарів): ___________________________________________________________________________________.

Дата складання комерційного акта _________________________________.

Стан тари, упаковки, маркірування, пломби в момент огляду продукції (товарів) _________________________.

Наявність пакувальних ярликів, пломб ______________________________.

Продукція (товари) відвантажені за вагою та пломбами ___________ (або перевізника).

Вага продукції (товарів):

- загальна а) фактична_________, б) за документами _____________;

- кожної одиниці продукції (товарів), щодо якої виявлено нестачу __________.


За документами постачальника зазначалося:

Найменування
продукції (товарів) та

кількість місць тари

Одиниця

вимірювання/
вага

За транспортною
накладною

За рахунком,
пакувальним листом

Кількість

Сума

Кількість

Сума

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Фактично виявилося:

Найменування
продукції (товарів)

Одиниця
виміру/ вага

Фактично надійшло

Розходження

кіль-
кість

сума

у тому числі
брак або бій

Надлишки

Нестача

 

 

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція (товари), що забракована __________, в тому числі підлягає виправленню: у виробника ______, на місці _________, в т. ч. шляхом заміни окремих деталей ______________.

Яким чином визначено кількість продукції (товарів), яких не вистачає _____________________________________________________________________.

Кількість некомплектної продукції  (товарів) та перелік частин, вузлів, агрегатів, яких бракує, їх вартість: ________________________________________.

Детальний опис виявлених дефектів та їх характер, причини виникнення ______________________________________________________________________.

Номери ГОСТів, ДСТУ, технічні умови, креслення, за якими здійснювалася перевірка якості продукції (товарів) _____________________ ______________________________________________________________________.

Висновок комісії про причини нестачі, надлишків, бою та браку продукції (товарів): ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Члени комісії попереджені про відповідальність за підписання акта, який містить дані, що не відповідають дійсності.

 

Підписи членів комісії:

1. ___________________/_________________/

                                     (підпис)

2. ___________________/_________________/

                                     (підпис)

3. ___________________/_________________/

                                     (підпис)

4. ___________________/_________________/

                                     (підпис)

 

Представник постачальника (незацікавленої організації,

громадськості):___________________/_________________/

                                     (підпис)

 

 

 

Найменування

одержувача ______________________

Місцезнаходження ________________

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник підприємства-одержувача

"_______________________"

"____" _______________ __ р.

 

_________________ /______________/

м. п.