АКТ

приймання-передачі виконаної роботи N ___

до Договору про виконання робіт N ___ від "___" ____________ 20__ р.

 

м. ________________

"___" _______________ 20__ р.

 

 

Цей Акт складено на виконання пп. ___ п. ___ Договору про виконання робіт N ___ від "___" ____________ 20__ р., укладеного між ___________________________ (надалі іменується "Замовник") та __________________________ (надалі іменується "Виконавець").

1. Ми, що нижче підписалися, Виконавець, в особі _______________________________________, що діє на підставі _______________________________, з однієї сторони, і Замовник фізична особа-підприємець ___________________________________________, з іншої сторони, склали цей Акт про те, що роботи передбачені п. ___ Договору, а саме:

1.1. _______________________________________________;

1.2. _______________________________________________;

  1. _______________________________________________,

виконано якісно, в повному обсязі та в строк, згідно з умовами зазначеного вище Договору.

2. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі ___ грн.

3. У Замовника претензій до якості виконаних робіт немає.

 

За Виконавця:

 

________________/____________/

 

м. п.

 

За Замовника:

 

________________/____________/

 

м. п.