Брокерська записка N ___

 

м. ____________

"___" ______________ 20__ р.

 

Відповідно до Договору про брокерське обслуговування N ___ від "___" _______________ 20__ р., _________________________________________ (надалі іменується "Клієнт") в особі ______________________________________________ ______________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________, доручає Брокерській конторі _______________________________________________ (надалі іменується "Брокер") в особі _______________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________________, укласти на _________________________________________________________ біржі договір з ______________________________________________________________________

(купівлі-продажу або інше)

такого цінного паперу: ________________________________________________.

 

1. Найменування цінного паперу _________________________________________.

2. Емітент цінного паперу _______________________________________________.

3. Номінал цінного паперу _______________________________________________.

4. Одиниця виміру (шт., грн.) ____________________________________________.

 

На таких умовах:

 

5. Тип наказу (відповідно до п. __ Договору) _______________________________.

6. Кількість ___________ Мінімальна партія ________________________________.

7. Ціна цінного паперу (у випадку лімітного чи стоп-наказу) __________________

______________________________________________________________________.

(літерами)

8. Особливі умови, застереження (відповідно до п. __ Договору) _______________

______________________________________________________________________.

9. Умова доставки ______________________________________________________.

10. Строк дії цієї Брокерської записки: з моменту підписання до _______________

______________________________________________________________________.

11. Клієнт зобов'язується сплатити винагороду Брокеру в розмірі _____________ від фактичної суми операції.

12. Гарантії ____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

13. Ціна цінного паперу визначається Брокером на підставі біржових торгів, після чого вираховується сума операції, сума брокерської винагороди та сума

14. Інші умови: ________________________________________________________.

 

Клієнт ознайомлений з відповідальністю за відмову від операції та з розміром штрафних санкцій на користь Біржі, Брокера та Брокера-контрагента.

 

 

________________________

__________________/___________________/
     (підпис)