КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2011 р. № 835 
Київ

Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити:

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012}

розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг згідно з додатком 1;

перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами, згідно з додатком 2.

перелік адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів на безоплатній основі, згідно з додатком 3.

2. Установити, що:

1) до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів:

адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою, надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів;

функції з ведення Поземельної книги, передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів;

2) оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку;

3) повернення коштів за ненадані послуги здійснюється у встановленому законодавством порядку.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 


{Порядок справляння плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг виключено на підставі Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012}


 

Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2011 р. № 835 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2012 р. № 1217)

РОЗМІР ПЛАТИ 
за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

Найменування послуги

Розмір плати за надання послуги, гривень

Держземагентство

1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

одна мінімальна заробітна плата

2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів

п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Держземагентство та його територіальні органи

5. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень

6. Державна реєстрація земельної ділянки

65

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

161

8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

161

земельну ділянку

60

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

витягів з Державного земельного кадастру про:

 
 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

71

 

обмеження у використанні земель

68

 

земельну ділянку

53

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

71

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

31

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

 

нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

100

земельні угіддя (за 1 дм-2 плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

67

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

77

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів)

67

бонітування ґрунтів (за 1 дм-2 плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

126

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

161


 

 

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2011 р. № 835 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2012 р. № 1217)

ПЕРЕЛІК 
платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги

Держземагентство

1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217

2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів

-“-

4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

-“-

Держземагентство та його територіальні органи

5. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

6. Державна реєстрація земельної ділянки

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

-“-

8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

-“-

витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

 

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

земельні угіддя

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру

бонітування ґрунтів

-“-

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217


 

 

Додаток 3 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2011 р. № 835 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2012 р. № 1217)

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів на безоплатній основі

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається адміністративна послуга

1. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3039)

2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

3. Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)

Закон України “Про землеустрій”

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1048)

4. Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”

5. Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

Земельний кодекс України

6. Видача висновку про погодження документації із землеустрою

-“-

7. Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

8. Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закони України “Про землеустрій” та “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

9. Прийняття рішення про видачу (анулювання, позбавлення, зупинення, поновлення) кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Закон України “Про землеустрій”

10. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

11. Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

-“-

12. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки

-“-

13. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

-“-

14. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

-“-

15. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

16. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади

Закон України “Про Державний земельний кадастр”


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2011 р. № 835

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1167; 2004 р., № 24, ст. 1584; 2005 р., № 33, ст. 1989; 2008 р., № 29, ст. 926, № 86, ст. 2876, ст. 2890; 2009 р., № 8, ст. 242; 2010 р., № 58, ст. 2025):

в абзаці першому слово "Держкомзем" замінити словом "Мінагрополітики";

абзац другий після слів "землеоціночних робіт" доповнити словами ", оформлення їх результатів у електронному вигляді (формування обмінного файла)".

2. У пункті 11 графи "Орган ліцензування" переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001; 2008 р., № 16, ст. 106), слово "Держкомзем" замінити словом "Держземагентство".

3. Абзац другий пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2164), виключити.

4. У пункті 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1153, № 65, ст. 2271), слова "державного реєстру земель" замінити словами "Поземельної книги".