Договір купівлі-продажу

автомобіля

ДОГОВІР

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: __________________________________, проживаю в м. ___________ по вул. _________________ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________________", що знаходиться за адресою: м. _______________, буд. ___, в особі директора ______________________________________, який діє на підставі Статуту, перереєстрованого Реєстраційною палатою Департаменту економічної політики та ресурсів _________________ міськвиконкому ___ ____ р. за реєстраційним N ___, рішення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "_______________" від ____________ р. (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності вантажний автомобіль марки _____________, ____ р. випуску, червоного кольору, двигун N ___, що перебував на обліку в ____ ДАІ УМВС України у ___________ області з ____ р. і був знятий з обліку для продажу ____ р. з видачею транзитних номерів _______.

2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії ____ N ___, виданого ____ ДАІ УМВС України у __________________ області _________.

3. За домовленістю сторін, враховуючи технічний стан автомобіля, Сторони погодили, що ціна цього Договору становить _____________________ _________________________________________ грн., які ПОКУПЕЦЬ повинен перерахувати ПРОДАВЦЮ протягом трьох банківських днів з моменту оформлення цього договору на його поточний рахунок N ___ в _____________ банку, МФО ______.

4. Згідно з Актом встановлення залишкової вартості автомобіля N ___, складеного експертом ____ р., залишкова вартість автомобіля, що продається, становить ______ гривень.

5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

5.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;

5.2. від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

5.3. до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;

5.4. автомобіль під забороною (арештом) та/або у заставі, в податковій заставі не перебуває.

5.4.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується довідками, виданими _____, приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу ____________ 20__ р.;

5.5. автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;

5.6. щодо автомобіля відсутні судові спори;

5.7. самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;

5.8. внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

5.9. автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);

5.10. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;

5.11.договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини;

5.12. чоловік (дружина) ПРОДАВЦЯ згоден (згодна) з укладенням цього договору.

5.13. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.

5.14. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі.

5.14.1. У випадку, передбаченому пп. 5.14 цього Договору, ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

6. Сторони підтверджують, що:

6.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

6.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

6.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

6.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

6.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля.

7.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

8. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору та державної реєстрації.

9. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує у ПОКУПЕЦЬ.

10. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку.

10.1. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.

11. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України сторони ознайомлені.

11.1. Покупцеві роз'яснено п. 35 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388, та ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

12. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса ________________ міського нотаріального округу _______________, а інші видаються сторонам за договором.

 

ПРОДАВЕЦЬ   _____________/___________________/

ПОКУПЕЦЬ    _____________/___________________/

                                      М. П.

Місто _________________, "___" ____________ 20__ року.

Цей договір посвідчено мною, _____________________________________, приватним нотаріусом ___________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність Товариства з обмеженою відповідальністю "______________", повноваження його представника, належність _________________________ відчужуваного автомобіля перевірено.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції у 10-денний термін.

Зареєстровано в реєстрі за N ____________

Стягнуто плату ____________

Приватний нотаріус ______________