Договір найму житла

до одного року

Договір

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

Гр. ________________________, мешкає за адресою: м ________________, вул. __________________, буд. _____, кв. ____ (надалі - НАЙМОДАВЕЦЬ) та гр. ____________________, мешкає за адресою: м. __________, вул. ______________, буд. ___, кв. ___ (надалі - НАЙМАЧ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки,

домовилися про наступне:

1. НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає в тимчасове платне короткострокове користування квартиру N ___ в будинку N ___ по вул.______________ у м. ______________ (надалі - квартира) строком на ________ місяців.

1.1. Квартира складається з однієї житлової кімнати, житловою площею ____ кв. м, та кухні.

1.2. Загальна площа квартири становить ___ кв. м, корисна площа - ____ кв. м.

1.3. Квартира обладнана газовою плитою "Брест", газовим котлом "Юнкерс", ванною, сантехнічним обладнанням.

1.4. В квартирі знаходяться вбудовані кухонні меблі, 4 стільці, стіл, диван сірого кольору.

1.5. Усе обладнання та меблі у справному стані.

2. Квартира належить НАЙМОДАВЦЕВІ на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ___________, приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу _________ р. за реєстровим N ___, зареєстрованого в _____________ бюро технічної інвентаризації _______ р. в реєстровій книзі N __ за реєстровим N ___.

3. НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язується:

3.1. передати квартиру у фактичне володіння НАЙМАЧЕВІ у строк до _____ 20__ р.

3.1.1. Передачею квартири вважається вручення ключів від вхідних дверей;

3.2. не заходити в квартиру за відсутності НАЙМАЧА;

3.3. здійснювати капітальний ремонт квартири.

4. НАЙМОДАВЕЦЬ має право в присутності НАЙМАЧА перевіряти стан збереження квартири.

5. НАЙМАЧ зобов'язаний:

5.1. використовувати квартиру лише для проживання в ній;

5.2. дотримуватися санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог;

5.3. забезпечувати збереження квартири та підтримувати її в належному стані, не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її передачі;

5.4. своєчасно і в повному обсязі вносити плату за користування житлом і плату за комунальні послуги;

5.5. після припинення договору повернути квартиру НАЙМОДАВЦЕВІ в належному стані;

5.6. не провадити перевлаштування та реконструкцію квартири без згоди НАЙМОДАВЦЯ;

5.7. самостійно вносити плату за комунальні послуги;

5.8. не вселяти у квартиру інших осіб, в тому числі тимчасових мешканців, за винятком членів своєї сім’ї, без згоди НАЙМОДАВЦЯ;

5.9. не передавати квартиру у піднайм;

5.10. здійснювати поточний ремонт квартири.

6. НАЙМАЧ має право:

6.1. користуватися майном, що є у квартирі;

6.2. вселяти в квартиру членів своєї сім'ї.

6.2.1.Члени сім'ї НАЙМАЧА, які проживають разом з ним у квартирі, користуються нарівні з НАЙМАЧЕМ усіма правами і несуть усі обов'язки, що випливають з цього договору.

7. За користування житлом НАЙМАЧ вносить щомісячну плату в розмірі ______ (______) гривень.

7.1. В день укладення договору НАЙМАЧ сплачує плату наперед за ___ місяці.

7.2. Внесення плати здійснюється щомісячно до 15 числа кожного місяця.

7.3.  Сума місячної плати сплачується готівкою за місцем знаходження НАЙМОДАВЦЯ.

7.4. Платежі за комунальні послуги сплачуються НАЙМАЧЕМ самостійно.

8. НАЙМАЧ відшкодовує збитки, завдані НАЙМОДАВЦЕВІ внаслідок пошкодження квартири або майна, що знаходиться в ній.

8.1. НАЙМАЧ несе відповідальність перед НАЙМОДАВЦЕМ за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

8.2. Повнолітні члени сім'ї НАЙМАЧА несуть солідарну з НАЙМАЧЕМ майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із цього договору.

9. Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на новий строк.

9.1. Якщо за 3 (три) місяці НАЙМОДАВЕЦЬ не попередив НАЙМАЧА про укладення договору на таких самих або інших умовах чи про відмову від укладення договору на новий строк, а НАЙМАЧ не звільнив квартиру, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.

10. НАЙМАЧ квартири має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це НАЙМОДАВЦЯ за 3 (три) місяці.

10.1. Якщо НАЙМАЧ звільнив квартиру без попередження, НАЙМОДАВЕЦЬ має право вимагати від нього плату за користування житлом за три місяці.

10.2. НАЙМАЧ має право відмовитися від договору найму, якщо квартира стала непридатною для постійного проживання у ній, не з вини НАЙМАЧА.

11. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду, на вимогу НАЙМОДАВЦЯ:

11.1. у разі невнесення НАЙМАЧЕМ плати за житло за 2 (два) місяці;

11.2. у разі руйнування або псування житла НАЙМАЧЕМ або іншими особами, за дії яких він відповідає;

11.3. у разі необхідності використання житла для проживання самого НАЙМОДАВЦЯ та членів його сім'ї.

11.4. у разі використання квартири НАЙМАЧЕМ або іншими особами, за дії яких він відповідає, не за призначенням, якщо після попередження НАЙМАЧ продовжує використовувати житло не за призначенням;

11.5. у разі систематичного (більше як 2 рази) порушення прав та інтересів сусідів, якщо після попередження НАЙМАЧ продовжує порушувати права та інтереси сусідів.

11.6. НАЙМОДАВЕЦЬ повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за 2 (два) місяці;

12. При припиненні договору НАЙМАЧ зобов'язується протягом одного місяця звільнити КВАРТИРУ та передати її НАЙМОДАВЦЕВІ.

12.1. Всі невіддільні від КВАРТИРИ поліпшення, зроблені НАЙМАЧЕМ, переходять у власність НАЙМОДАВЦЯ безкоштовно.

13. НАЙМОДАВЕЦЬ свідчить, що:

13.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;

13.2. від НАЙМАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення;

13.3. квартира під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває.

13.3.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується довідками, виданими __________, приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу _______ 20__ р.;

13.4. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

13.5. щодо квартири відсутні судові спори;

13.6. внаслідок надання квартири в користування не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких НАЙМАЧ зобов'язаний утримувати;

13.7. квартира не надана в користування іншим наймачам (орендарям);

13.8. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

13.9. договір не укладається під впливом тяжкої для НАЙМОДАВЦЯ обставини.

14. Сторони підтверджують, що:

14.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

14.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

14.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

14.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

14.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

14.6. чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

15. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються найму квартири.

15.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

16. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири несе НАЙМОДАВЕЦЬ.

17. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує НАЙМАЧ.

18. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 778, 815, 816 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України.

19. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________, а інші видаються сторонам договору.

20. Підписи:

НАЙМАЧ _______________________ /___________________________/

НАЙМОДАВЕЦЬ _________________/___________________________/

 

          Місто _________________, "___" ____________ 20__ року.

          Цей договір посвідчено мною, __________________________, приватним нотаріусом ________________ міського нотаріального округу.

          Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

          Цей договір підлягає реєстрації у відповідному уповноваженому органі.

          Зареєстровано в реєстрі за N _______

          Стягнуто плату _______

          Приватний нотаріус ______________