ДОГОВІР
 поділу земельної ділянки, що є спільною частковою власністю

 

 

м. ____________                                                               "___" ____________ 20__ р.

 

Співвласники земельної ділянки,

______________________________________________________________________

(Сторона 1)

(ідентифікаційний номер _______________________________________________),

               (номер)

що проживає за адресою ________________________________________________,

та ____________________________________________________________________,

(Сторона 2)

(ідентифікаційний номер _______________________________________________),

               (номер)

що проживає за адресою _________________________________________________

 

 (надалі в тексті - "Співвласники"), попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів і розуміючи значення своїх дій, уклали цей Договір про наступне:

 

1.Співвласники домовилися про поділ земельної ділянки у натурі кожному з них відповідно до їх часток у спільному майні.

Співвласникам належать частки у їх спільній власності - земельної ділянки, а саме:

______________________________________ -1/4 (одна четверта) частина

                                     (Стороні 1)

від площі 0,0776 га земельної ділянки (кадастровий N ____________________),

        (номер)

розташованої __________________________________________________________,

               (адреса)

для __________________________________________________________________,

(цільове призначення)

на підставі державного акта на право приватної власності на землю ____________,

                                                                                                                                  (серія, номер)

______________________________________________________________________

(орган, що видав)

______________________________________________________________________,

(дата видачі)

згідно з рішенням ______________________________________________________,

                            (орган, що прийняв рішення, дата та номер рішення)

зареєстрованого ________________________________________________________

                           (орган, що зареєстрував акт)

в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за ______

______________________________________________________________________.

(номер реєстрації)

 

_____________________________________ -3/4 (три четвертих) частини

                                 (Стороні 2)

від площі 0,0776 га земельної ділянки (кадастровий N ____________________),

        (номер)

розташованої __________________________________________________________,

(адреса)

для __________________________________________________________________,

(цільове призначення)

 

 

на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку ___________,

(серія, номер)

виданого ______________________________________________________________

(орган, що видав)

______________________________________________________________________,

(дата видачі)

згідно з свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від ___________________

(дата)

_________________________, зареєстрованого ______________________________

                        (номер)                                                                      (орган, що зареєстрував акт)

в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за ______

_________________________________.

                      (номер реєстрації)

 

2. Вказана земельна ділянка нікому іншому не продана, не подарована, не заставлена, не відчужена ніяким іншим способом, в спорі або під забороною (арештом) не перебуває, прав заборони операції виділу в натурі частки спільного майна у третіх осіб, в межах або за межами України немає.

3. Згідно з Витягом з технічної документації N ________________________

      (номер)

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданої Головним управлінням земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації ______

______________________________, нормативна грошова оцінка земельної ділянки

                       (дата, номер)

становить _____________________________________________________________.

(сума цифрами та прописом)

4. Під забороною (арештом) відчуження згідно з витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від __________________________

                                                                                            (дата)

земельна ділянка не перебуває, та згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від __________________________________

                                                                                  (дата)

податкова застава відсутня та згідно довідки N ______________________________

                                                                                                                                             (номер)

станом на __________________________________, виданої Головним управлінням

                                                               (дата)

земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації _________________

______________________________________________________________________

(дата, номер)

на вищевказану земельну ділянку, обмеження (обтяження) не зареєстровані.

5. За цим договором вказана спільна власність на земельну ділянку припиняється.

6. Ми, Співвласники, заявляємо, що згодні з визначеною межею, яка зазначена на плані конкретного користування земельною ділянкою, що є невід'ємною частиною цього договору.

7. Співвласники цього Договору дійшли згоди, що поділ часток зі спільного майна здійснюється без доплат або компенсацій.

8. Право власності за цим Договором на відповідне поділене зі спільної власності майно виникає у кожного Співвласника з моменту державної реєстрації.

9. Витрати, пов'язані з оформленням цього Договору, Співвласники здійснюють в рівних частках.

10. Співвласникам роз'яснено зміст ст. ст. 358, 367 Цивільного кодексу України, а також їх права та обов'язки по цьому Договору.

Зміст ст. ст. 120, 125 - 126, 202 ЗК України та ст. ст. 229 - 235, 377 ЦК України сторонам роз'яснено.

11. Цей Договір складено та посвідчено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один залишається у справах Першої київської державної нотаріальної контори, а інші видаються кожному Співвласнику.

 

 

ПІДПИСИ: 1. ___________________________________________________

 

                      2. ___________________________________________________

 

 Місто Київ, _____________________________________________________.

                    (дата прописом)

 Цей договір посвідчено мною, _____________________________________

______________________________________________________________________,

(П. І. Б.)

державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ___________

______________________________________________________________________

(сторона 1)

1/4 частини та __________________________________________________________

(сторона 2)

3/4 частин частини земельної ділянки перевірено.

 Цей договір підлягає державній реєстрації в уповноваженому органі.

 Зареєстровано у реєстрі за N _______________________________________

                                                                                                              (номер)

 

Стягнуто державного мита _______________________________________________

                                                         (сума)

внесено _______________________________________________________________.

(реквізити рахунку)

 

 

Державний нотаріус