(підлягає нотаріальному посвідченню)

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

м. _____________

____________________

(дата літерами)

 

Цією довіреністю я, громадянин(-ка) (фізична особа - підприємець)

______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає  __________________________________________________________;

(адреса)

паспорт: серія ___ N ___, виданий _______________ "___"___________ ___ р.,

уповноважую

______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає __________________________________________________________;

(адреса)

паспорт: серія ___ N ___, виданий _______________ "___"___________ ___ р.,

представляти мої інтереси в усіх державних та недержавних органах, установах, підприємствах і організаціях України, у тому числі в судах загальної юрисдикції, з приводу будь-яких питань, що пов'язані із представництвом моїх інтересів.

Для виконання представницьких функцій ____________________________ надаються такі права: отримувати документи; подавати будь-які заяви та скарги; укладати і підписувати будь-які не заборонені законом угоди; здійснювати підписання фінансових та інших документів; вести справи у всіх судових, нотаріальних та адміністративних закладах з усіма правами, які надані законом позивачеві, відповідачеві і третім особам, у тому числі з правом визнання позову, укладення мирової угоди чи відмови від позовних вимог, оскарження рішень, постанов і ухвал судів в апеляційному та касаційному порядку; приймати участь у виконавчому провадженні, яке зачіпає інтереси Довірителя або в якому Довіритель виступає учасником; сплачувати за Довірителя державне мито та будь-які інші платежі, пов’язані із виконанням повноважень, що виникають на підставі цього доручення; отримувати майно чи грошові кошти, що належать Довірителю (у тому числі за рішенням судових органів); розписуватися за Довірителя і здійснювати всі інші законні дії, що пов’язані з виконанням цього доручення.

 

Повноваження за цією довіреністю не можуть бути передані іншим особам.

 

Довіреність видана строком на _____________________________ (строк зазначається літерами) і дійсна до ______________________ .

 

______________________________________     ______________________________