ДОВІРЕНІСТЬ

м. _____________

 

___________________

(дата літерами)

___________________________________________________________________,

(вказати найменування юридичної особи, яка видає довіреність)

що знаходиться ___________________________________________________________

(надалі іменується "Довіритель"), в особі ______________________________________

_________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________,

(вказати: статуту, положення тощо)

уповноважує

_________________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я і по батькові повіреного)

що проживає за адресою: _________________________________________, паспорт: серія ___ N ___, виданий ____________________ "___" ____________ ____ р.

 

укласти договір______________________________________________________

_________________________________________________________________________

(зазначити назву, предмет договору, його істотні та інші умови)

_________________________________________________________________________,

 

для чого ____________________________________________ надається право представляти Довірителя перед третіми особами з питань, пов'язаних з виконанням цієї Довіреності, одержувати усі необхідні документи, інформацію, ставити підпис від імені Довірителя і здійснювати усі юридичні дії, пов'язані з виконанням цієї Довіреності.

 

Повноваження за цією Довіреністю не можуть бути передані третім особам.

 

Ця Довіреність видана строком на один рік та дійсна до __________________.

 

________________________

__________________/___________________/
                (підпис)