ДОВІРЕНІСТЬ

 

м. ____________

______________________

(дата літерами)

 

 

Цією довіреністю _________________________________________________

(найменування юридичної особи, що видає довіреність)

що знаходиться ________________________________________________________

(надалі іменується "підприємство"), в особі директора _______________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________,

уповноважує

________________________________________________, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________; паспорт серія ___ N ___, виданий __________________________ "___" ___________ ____ року,

 

представляти інтереси підприємства в усіх державних та недержавних органах, установах, підприємствах і організаціях України, у тому числі в судах загальної юрисдикції, з приводу будь-яких питань, що пов'язані із представництвом інтересів підприємства.

Для виконання представницьких функцій ____________________________ надаються такі права: отримувати документи; подавати будь-які заяви та скарги; укладати і підписувати будь-які не заборонені законом угоди; здійснювати підписання фінансових та інших документів; вести справи у всіх судових, нотаріальних та адміністративних закладах з усіма правами, які надані законом позивачеві, відповідачеві і третім особам, у тому числі з правом визнання позову, укладення мирової угоди чи відмови від позовних вимог, оскарження рішень, постанов і ухвал судів в апеляційному та касаційному порядку; приймати участь у виконавчому провадженні, яке зачіпає інтереси Довірителя або в якому Довіритель виступає учасником; сплачувати за Довірителя державне мито та будь-які інші платежі, пов’язані із виконанням повноважень, що виникають на підставі цього доручення; отримувати майно чи грошові кошти, що належать Довірителю (у тому числі за рішенням судових органів); розписуватися за Довірителя і здійснювати всі інші законні дії, що пов’язані з виконанням цієї довіреності.

 

Ця довіреність видана строком на________ (строк зазначається літерами)і діє до ____________________.

 

 

                                                             Керівник_______________ /_______________/

м. п.