Додаток 3
до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 21 липня 1998 р. N 1499

 

 

 

 

Форма ЖС-2                                                                                                                          Заповнюється відповідною організацією

ДОВІДКА
ПРО СКЛАД СІМ'Ї ТА РОЗМІР ПЛАТЕЖІВ
ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

Видана уповноваженому власнику (наймачеві) __________________________________________,

                                                                                                                                                 (прізвище та ініціали)

особовий рахунок N ____________________, що прописаний за адресою: __________________________
______________________, в тому, що склад прописаних, характеристика житла та розмір платежів такі:

1. Склад сім'ї

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї

Відношення до власника/наймача

Дата народження

N паспорта або свідоцтва про народження

1.

власник/наймач

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

ВСЬОГО _________________________________________________________________________ осіб.

(цифрами та прописом)

 

2. Форма власності житла (обвести):

місц. рад

відомча

громадська

кооперативна

приватна

приватизована

 

3. Тип плити (обвести):

газова

електрична

колонка

 

4. Площа житла загальна ________ м2, опалювальна ________ м2, в межах нормативів _______ м2, _____________ кімнати.

5. Наявність пільг ________________________________________ (підстава та розмір у %).

6. Розмір плати за житлово-комунальні послуги з урахуванням пільг (без урахування субсидій) -

К __________________ грн.

7. Розмір плати за житлово-комунальні послуги з урахуванням пільг у межах норм споживання -

М _________________ грн.

в т. ч.: квартплата ___________, опалення ____________ грн., газ _________,

холодне водозабезпечення ____________, гаряче водозабезпечення ____________

8. Заборгованість за житлово-комунальні послуги ____________ грн., за _____________місяців.

Довідка видана для пред'явлення відділу субсидій житлово-експлуатаційною організацією.

 

Назва організації: _______________________________________________________________________

Адреса організації: ______________________________________________________________________

Банківські реквізити організації: __________________________________________________________

 

 

Начальник __________________________ (підпис)

М. П.

 

 

Бухгалтер ___________________________ (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

Примітка: До житлово-комунальних послуг, на які призначається субсидія, відноситься користування чи утримання житла, водо-, тепло-, газо-, електропостачання, водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (постанова КМ України від 22 вересня 1997 р. N 1050).