Довіреність

м. ____________________________

__________________________________

(дата літерами)

 

Я, гр. _____________________________________________ (паспорт серії __ N _______, виданий ____________________________у _________ області ________________________________ _____року), проживаю в місті ______ по вул. _______________________________, буд. _________, кв. ___________, доручаю гр. __________________________________________, який проживає в місті _____ по вул. ____________________________, буд. _____, кв. ______, вчиняти від мого імені дії щодо належного мені на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії ____ N _____, виданого ___________________ у _________ області ___________________ ____ року, автомобіля марки _______, _____ року випуску, колір _______, двигун N ______, кузов N _________, реєстраційний N ______, який перебуває на обліку в _________ ДАІ УМВС України у _________________ області з __________ _____ року.

Для цього надаю йому право:

• представляти мої інтереси в органах нотаріату, комісійних магазинах, органах Державтоінспекції, органах страхування, комісіях або в будь-яких інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов'язаних з експлуатацією, наданням в користування та відчуженням автомобіля, його переобладнанням (зміна типу і моделі автомобіля, кольору, заміна у встановленому порядку двигуна, кузова, інших деталей), ремонтом, проходженням державного технічного огляду;

• визначати на власний розсуд місце стоянки автомобіля;

• при необхідності зняти автомобіль з обліку, одержати транзитні номери;

• подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, дублікат реєстраційного документа у разі його втрати;

• укладати від мого імені договори щодо розпорядження та користування автомобілем, визначаючи на власний розсуд ціну та інші їх умови, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми, укладати договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності, укладати, якщо в тому буде необхідність, від мого імені договори про відшкодування завданої шкоди, одержувати за такими правочинами грошові суми у розмірах згідно із калькуляціями, актами, експертними висновками тощо;

• вчиняти також всі інші юридично значимі дії, пов'язані з цією довіреністю.

Довіреність видана з правом передоручення строком на ___ роки і дійсна до _________________________ _______________року(дата прописом).

Зміст ст. ст. 237, 240, 248, 249, частин 2, 3 ст. 250 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", пунктів 20 та 55 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388, якими передбачається необхідність переоформлення довіреності у разі одержання дубліката реєстраційного документа та порядок заміни реєстраційного документа, виданого на ім'я довірителя, на свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім'я повіреного у разі його виїзду за кордон, мені нотаріусом роз'яснено.

 

Підпис: _____________________ /_______________________________/

 

Місто __________, ________________________ __________ року.

Ця довіреність посвідчена мною, ___________________________________, приватним нотаріусом _____________ __________________________________.

Довіреність підписана гр. _________________________________________ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ________________

Стягнуто плату ___________________________

Приватний нотаріус ______________________