МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС   07.12.2009  N 515 ( z0072-10 ) 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  22 січня 2010 р.   за N 74/17369   

ІНСТРУКЦІЯ

           про порядок приймання іспитів для отримання  права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  внутрішніх справ    N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }   

                      I. Загальні положення 

     1.1. Ця Інструкція встановлює порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС  приймання  іспитів  для  отримання  особами права керувати транспортними засобами та видачі посвідчень водія. 

     1.2. Особи  допускаються  до керування транспортними засобами за наявності у них  національного  посвідчення  водія  відповідної категорії   (далі   -   посвідчення  водія).  Транспортні  засоби, керування  якими  дозволяється  за  наявності  посвідчення  водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:

     A1 -  мопеди,  моторолери  та  інші  двоколісні   транспортні засоби, які  мають  двигун  з  робочим  об'ємом  до  50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

     A -  мотоцикли  та  інші  двоколісні транспортні засоби,  які мають двигун  з  робочим  об'ємом   50   куб.см   і   більше   або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

     В1 -  квадро-  і  трицикли,  мотоцикли  з  боковим  причепом, мотоколяски  та  інші  триколісні  (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена   максимальна    маса    яких    не    перевищує 400 кілограмів;

     В - автомобілі,  дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500  кілограмів  (7700 фунтів),  а кількість сидячих місць,  крім сидіння водія, - восьми;

     С1 -   призначені   для   перевезення   вантажів  автомобілі, дозволена  максимальна  маса  яких  становить  від  3500  до  7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів);

     С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів);

     D1 - призначені для перевезення пасажирів  автобуси,  в  яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

     D - призначені для перевезення  пасажирів  автобуси,  в  яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;

     ВЕ, С1Е,  СЕ, D1E, DE - состав транспортних засобів з тягачем категорії В,  С1,  С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до  зазначених  категорій  составів  транспортних засобів;

     Т - трамваї та тролейбуси. 

     1.3. Посвідчення водія видається особам за умови,  що вони не мають медичних протипоказань, закінчили підготовку, перепідготовку водіїв  транспортних  засобів   за   відповідними   програмами   в акредитованих департаментом Державтоінспекції МВС закладах (далі - заклад),  про що  отримали  свідоцтво  про  закінчення  закладу  з підготовки,   перепідготовки  і  підвищення  кваліфікації  водіїв, склали   іспити    в    реєстраційно-екзаменаційних    підрозділах Державтоінспекції  (далі  - РЕП ДАІ),  на території обслуговування яких зареєстровані за місцем проживання. 

     1.4. До складання іспитів у РЕП ДАІ для отримання посвідчення водія допускаються особи, які досягли віку:

     для отримання посвідчення водія категорій A1, A - 16 років;

     для отримання  посвідчення  водія категорій В1,  В,  С1,  С - 18 років;

     для отримання  посвідчення  водія  категорій  ВЕ,  С1Е,  СЕ - 19 років;

     для отримання посвідчення водія категорій D1, D, D1Е, DЕ, Т - 21 року. 

     1.5. Рішення про видачу  особам  посвідчень  водія  приймають працівники РЕП ДАІ (далі - посадові особи).

     Рішення про видачу в РЕП ДАІ  посвідчень  водія  особам,  які зареєстровані  за  місцем  проживання в іншому регіоні України або державі,    приймається    керівниками    управлінь     (відділів) Державтоінспекції  головних управлінь,  управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах Києві та Севастополі за  умови надання   довідки   з   підрозділу  Державтоінспекції  або  іншого уповноваженого органу за місцем реєстрації або  місцем  проживання цих  осіб  про  непозбавлення  їх  права  керування  транспортними засобами. 

     1.6. Відповідно до пункту  7  Положення  про  порядок  видачі посвідчень  водія  та  допуску громадян до керування транспортними засобами,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ) (із змінами) (далі - Положення), право на  керування  транспортними  засобами,  обладнаними  спеціальними звуковими  і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних  вантажів,   а   також   автобусами,   що   здійснюють перевезення  за  міжміськими і міжнародними маршрутами,  надається особам, які останні три роки працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.

     Військовослужбовці строкової військової служби мають право на керування   транспортними   засобами,   обладнаними   спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для  перевезення небезпечних  вантажів,  після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом шести місяців. 

     1.7. Відповідно  до  пункту  8   Положення   (   340-93-п   ) посвідчення  водія  на  право  керування  транспортними  засобами, обладнаними спеціальним засобом ручного  керування,  видається  за наявності   позитивного   висновку   медико-соціальної  експертної комісії закладів  охорони  здоров'я  після  закінчення  закладу  з підготовки, перепідготовки   та   підвищення  кваліфікації  водіїв (далі - заклад з підготовки водіїв) та  складання  теоретичного  і практичного   іспитів  у  реєстраційно-екзаменаційному  підрозділі Державтоінспекції. 

     1.8. РЕП ДАІ складають звіти про екзаменаційну діяльність  та видані посвідчення водія (додаток 1). 

             II. Порядок приймання іспитів та видачі  (обміну) посвідчень водія 

     2.1. Для отримання (обміну) посвідчень водія особи подають до РЕП ДАІ:

     паспорт або документ,  що його замінює,  з  відміткою  органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання;

     картку водія або довідку  РЕП  ДАІ  про  підтвердження  факту видачі посвідчення водія;

     свідоцтво про   закінчення   закладу   (у   разі    отримання посвідчення  водія  вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

     оригінал та  ксерокопію  документів про зміну особистих даних особи  (у  разі  зміни  особою  П.І.Б.,  року  народження,   місця народження тощо);

     посвідчення водія та талон попереджень (у разі наявності);

     рішення керівника   управління   (відділу)  Державтоінспекції головних управлінь,  управлінь МВС в Автономній  Республіці  Крим, областях,  містах Києві та Севастополі за місцем складання іспитів у РЕП ДАІ про допуск до складення іспитів осіб,  місце  проживання яких         зареєстроване        на        території        інших адміністративно-територіальних одиниць,  і  довідка  з  підрозділу Державтоінспекції    за    місцем    реєстрації   проживання   про непозбавлення права на керування транспортними  засобами  (у  разі складання іспитів поза місцем реєстрації або місцем проживання);

     документ, що підтверджує керування  транспортним  засобом  (у разі потреби);

     дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

     медичну довідку   встановленого  зразка  про  придатність  до керування транспортним засобом відповідної категорії;

     квитанції про  сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

     У  разі  обміну  посвідчення  водія  у зв'язку із закінченням строку  його  дії особи подають до РЕП ДАІ: { Пункт 2.1 розділу II доповнено   абзацом  дванадцятим  згідно  з  Наказом  Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     паспорт або  документ,  що  його замінює,  з відміткою органу внутрішніх  справ  про  реєстрацію  місця  проживання; { Пункт 2.1 розділу   II   доповнено  абзацом  тринадцятим  згідно  з  Наказом Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     посвідчення  водія;  { Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     дві  кольорові  фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; { Пункт 2.1 розділу   II  доповнено  абзацом  п'ятнадцятим  згідно  з  Наказом Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     медичну довідку   встановленого  зразка  про  придатність  до керування  транспортним засобом відповідної категорії; { Пункт 2.1 розділу   II  доповнено  абзацом  шістнадцятим  згідно  з  Наказом Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     квитанції про  сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.  {  Пункт  2.1  розділу  II  доповнено  абзацом сімнадцятим  згідно  з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     Після перевірки  поданих  документів  посадова  особа РЕП ДАІ друкує заяву, зразок якої наведений у додатку 2. 

     2.2. У  разі  отримання  особами  посвідчень   водія   вперше документи,  зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції,  до РЕП ДАІ за місцезнаходженням закладу подають представники закладів, у яких ці особи  проходили  підготовку,  перепідготовку  водіїв транспортних засобів. 

     2.3. Посвідчення водія категорій A1,  A,  В1,  В,  С1,  С або декількох   із   цих   категорій  видаються  особам,  які  пройшли підготовку  водіїв  транспортних  засобів  відповідних  категорій, склали   в  РЕП  ДАІ  іспити  зі  знань  Правил  дорожнього  руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  10.10.2001 N  1306  (  1306-2001-п  ) (із змінами) (далі - Правила дорожнього руху),  та навичок керування транспортними засобами  за  кожною  з категорій, що відкривається.

     Відповідно до пункту 22 Положення (  340-93-п  )  учням,  які закінчили  навчання в технікумі (училищі),  коледжі,  професійному навчально-виховному закладі або  загальноосвітній  школі  третього ступеня,  а  також  призовникам,  що  залучаються  Міноборони  для навчання  керування  транспортними  засобами,   але   не   досягли встановленого   віку,   за  якого  надається  право  на  керування відповідними   транспортними   засобами,    видається    свідоцтво встановленого зразка.

     До складання іспитів у РЕП ДАІ такі особи допускаються  після досягнення ними віку, передбаченого пунктом 1.5 цієї Інструкції. 

     2.4. Право  на керування транспортними засобами категорій BE, C1E,  CE,  D1E і DE надається особам,  які мають посвідчення водія категорій  B,  C1,  C,  D1  і  D або кількох з них та безперервний річний стаж керування транспортними засобами категорії B,  C1,  C, D1,  D,  пройшли  перепідготовку  за  встановленими  програмами та склали в РЕП ДАІ практичний іспит  з  навичок  керування  составом транспортних засобів.

     Безперервний стаж   керування   транспортними   засобами    - керування транспортними засобами з максимально допустимою перервою не більше одного місяця.

     Документами, які  підтверджують  факт керування транспортними засобами, можуть бути:

     для осіб,  що працюють водіями, - витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи із зазначенням дати наказу про  призначення особи  на  посаду,  дати,  з якої така особа працює водієм,  марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знака. Витяг із трудової  книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою;

     для осіб,   які   керують  власним  транспортним  засобом,  - реєстраційні документи на такий транспортний засіб;

     для осіб,  які  керують  транспортними  засобами,  що не є їх власністю, - реєстраційні документи на такий транспортний засіб та документи, що надають право на керування ним. 

     2.5. Право  на  керування транспортними засобами категорії D1 надається особам,  які мають посвідчення водія категорії B або  C1 або  категорій  B  та  C1  і безперервний трирічний стаж керування відповідним  транспортним  засобом,  пройшли   перепідготовку   за встановленими програмами та склали теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D1.

     Право на   керування   транспортними   засобами  категорії  D надається особам,  які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 або кількох з них,  мають безперервний трирічний стаж керування транспортним засобом відповідної категорії, пройшли перепідготовку за  встановленими  програмами  та  склали теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D. 

     2.6. Посвідчення водія з  відкриттям  нижчих  категорій  може бути  видано  особам  після  надання  ними  до РЕП ДАІ довідки про проходження  20-годинного  курсу  навчання  керування  відповідним транспортним засобом у закладі,  документів, що підтверджують факт керування транспортним засобом протягом  останніх  12  місяців  за однією  з  діючих  категорій,  та  складання  іспитів  з керування транспортним засобом відповідної нижчої категорії.

     Можливе одночасне  відкриття двох або більше нижчих категорій за наявності  відповідних  довідок  про  проходження  20-годинного курсу  навчання  керування  відповідним  транспортним  засобом  із закладів та після  складання  іспитів  з  керування  транспортними засобами за кожною з категорій, що відкриваються.

     Нижчими категоріями до інших вважаються:

     D1 - до D;

     C - до D1, D;

     С1 - до С, D1, D;

     B - до C1, C, D1, D;

     В1 - до В, С1, С, D1, D;

     A - до В1, В, С1, С, D1, D;

     A1 - до категорій A, В1, В, С1, С, D1, D. 

     2.7. Якщо  особи  не  керували  транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчих категорій здійснюється після складання  іспитів із знань Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та навичок керування транспортними засобами за кожною з  категорій транспортних засобів, що відкриваються. 

     2.8. Під  час  оформлення  документів  для  видачі або обміну посвідчень   водія   проводяться   перевірки    за    відповідними автоматизованими  базами  даних  раніше  виданих посвідчень водія, наявності адміністративних правопорушень,  осіб, позбавлених права керування  транспортними  засобами,  документів,  що перебувають у розшуку,  осіб,  які перебувають у розшуку,  виданих свідоцтв  про закінчення  закладу  з  підготовки,  перепідготовки  і  підвищення кваліфікації водіїв.  За результатами перевірок отримані матеріали долучаються  до документів.  Посадові особи засвідчують результати перевірок особистими підписами (із зазначенням прізвища,  імені та по батькові). 

     2.9. Після  проведення  перевірок  на  заяві посадовою особою робиться чіткий письмовий  запис  про  прийняте  щодо  видачі  або обміну посвідчення водія рішення,  яке підтверджується підписом із зазначенням прізвища, імені, по батькові і дати.

     У разі  надання відмови у видачі або обміні посвідчення водія до заяви вноситься запис із зазначенням причин та підстав відмови. 

     2.10. Якщо   при   проведенні   перевірки   поданих   особами документів  буде  встановлено,  що вони позбавлені права керування транспортними  засобами,  вони   до   іспитів   не   допускаються, посвідчення   водія   (у   разі   наявності)   посадовими  особами вилучаються і до закінчення терміну позбавлення надсилаються в РЕП ДАІ  за місцем проживання особи на зберігання.  Термін позбавлення права   керування   транспортними   засобами   в   цьому   випадку відраховується з моменту вилучення посвідчення водія. 

     2.11. Якщо  особи,  що  бажають  отримати  посвідчення водія, перебувають у розшуку або  подані  ними  документи  знаходяться  в розшуку  чи  мають  ознаки підробки,  то документи вилучаються,  а особи доставляються до територіальних органів внутрішніх справ для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства. 

     2.12. Після   проведення   перевірок  поданих  документів  та внесення відомостей до заяв особам видаються  екзаменаційні  листи (додаток 3),  з якими особи направляються на складання іспитів для отримання посвідчення водія.  Паспорт,  медична довідка, документи про зміну особистих даних повертаються власнику.

     Особисті дані,  які   наведені   в   екзаменаційному   листі, перевіряються і підписуються особою. 

     2.13. Іспити  для  отримання  посвідчення  водія у осіб,  які закінчили заклад,  приймаються  в  РЕП  ДАІ  за  місцезнаходженням закладу.

     Іспити зі знань Правил дорожнього руху  (  1306-2001-п  )  та навичок  керування  транспортними  засобами  відповідних категорій приймаються екзаменаційними комісіями РЕП ДАІ.

     Іспити зі  знань  Правил  дорожнього  руху  (  1306-2001-п  ) проводяться    за    екзаменаційними    білетами,    затвердженими департаментом Державтоінспекції МВС.

     Іспити з навичок керування транспортними засобами проводяться у два етапи: на майданчику для навчання з початкового керування, а потім на визначеному РЕП ДАІ маршруті в умовах дорожнього руху (за винятком перевірки навичок керування на мопеді та мотоциклі). 

     2.14. Екзаменаційна  комісія  з  приймання  іспитів  зі знань Правил дорожнього  руху  (  1306-2001-п  )  та  навичок  керування транспортними засобами відповідних категорій повинна складатися не менше ніж з трьох осіб.

     Склад комісії   призначається  керівником  РЕП  ДАІ.  Головою комісії призначається працівник РЕП ДАІ.

     До комісії  повинні входити працівники РЕП ДАІ.  Можуть також залучатися представники від закладів або транспортних підприємств, військових комісаріатів і громадських організацій.

     Включати до  складу  екзаменаційної  комісії  керівника   або спеціалістів  закладу,  які  проводили підготовку (перепідготовку) осіб, що екзаменується, не дозволяється. 

     2.15. Члени  екзаменаційної  комісії  повинні  знати  Правила дорожнього руху ( 1306-2001-п ),  порядок приймання іспитів і мати посвідчення водія відповідної категорії  транспортних  засобів,  з якої вони будуть приймати іспити. 

     2.16. Іспити  проводяться  в такій послідовності:  спочатку - іспит зі знань Правил дорожнього руху (  1306-2001-п  ),  потім  - іспит   (іспити)   з   навичок  керування  транспортними  засобами відповідних категорій.

     Іспит з  навичок керування транспортними засобами приймається на транспортному  засобі  РЕП  ДАІ,  закладів  або  підприємств  і організацій,  який  повинен  бути  обладнаний додатковими педалями зчеплення  (крім  транспортних  засобів  з  автоматичною  коробкою передач) і гальмування, дзеркалом заднього виду для екзаменатора.

     Якщо особа   проходила   підготовку,    перепідготовку    або підвищення  кваліфікації водія в закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач,  то складання  іспиту  з  керування транспортими  засобами  дозволяється  на  транспортному  засобі  з автоматичною коробкою передач. 

     2.17. Іспити із знань Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п  ) приймаються   за   екзаменаційними  білетами,  які  затверджуються департаментом Державтоінспекції МВС (далі - екзаменаційні білети), за  допомогою  комп'ютерної  техніки,  а  в  разі  неможливості її застосування   -   шляхом   письмової   відповіді    на    питання екзаменаційних білетів.

     Питання екзаменаційних білетів  охоплюють  основні  положення законодавства про дорожній рух, усі розділи Правил дорожнього руху (  1306-2001-п  ),  інших  правил,  нормативів  і  стандартів,  що регламентують безпеку дорожнього руху. Кожний екзаменаційний білет містить 20 питань,  які мають порядкові номери від  1  до  20.  На кожне   питання  пропонуються  від  2  до  5  відповідей,  з  яких правильною і найбільш повною є одна.

     Для виключення   випадків   запам'ятовування   екзаменаційних білетів  у  РЕП  ДАІ  використовуються  не  менше  двох  варіантів білетів.

     Іспити приймаються одночасно від  кількох  осіб,  число  яких залежить від площі і обладнання приміщення.

     Після роз'яснення    екзаменатором    порядку    роботи    на комп'ютерній техніці та правил складання іспиту починається відлік часу.

     Особам, що   екзаменуються,   пропонується   за   20   хвилин відповісти на 20 питань.

     Позитивна оцінка   "склав"   ставиться,   якщо  екзаменований кандидат  у  водії  відповів  на  всі  екзаменаційні  питання   за відведений  на  це  час  та  допустив  не більше двох неправильних відповідей.

     Особам, які  у відведений час не відповіли на всі питання або допустили більше двох помилок, виставляється оцінка "не склав".

     Результати відповідей  фіксуються  за  допомогою комп'ютерної техніки  або  в  екзаменаційній  картці  для   проведення   усного теоретичного іспиту (додаток 4).

     Результат теоретичного іспиту проставляється екзаменатором  в екзаменаціному   листі   та   завіряється  підписами  двох  членів екзаменаційної комісії. 

     2.18. Приймання практичного іспиту з керування  транспортними засобами проводиться на транспортному засобі тієї категорії, право на керування яким отримує особа, що екзаменується.

     Під час проведення іспиту перевіряється вміння особи керувати транспортним засобом.

     Для визначення    підготовленості    особи    до    керування транспортним засобом враховується виконання нею таких дій:

     підготовка до початку руху, увага відносно інших транспортних засобів;

     своєчасність вмикання попереджувальних сигналів;

     початок руху;

     користування дзеркалом заднього виду;

     розгін і переключання передач з нижчих на вищі і з  вищих  на нижчі, рух по прямій;

     зупинка транспортного засобу на підйомі,  а потім відновлення руху (при цьому транспортний засіб повинен плавно рушити з місця і може відкотитися назад не більше ніж на 20 см,  а  двигун  повинен працювати);

     розворот при обмеженій ширині проїжджої частини і рух  заднім ходом  (для  цього  виїхати  на ділянку дороги обмежених розмірів, розвернутися при одноразовому включенні передачі заднього ходу; на проїжджій частині зупинити транспортний засіб у місці,  де є заїзд у двір з правого боку;  увімкнути задню передачу і заїхати у  двір без  використання  передньої  передачі;  після  зупинки автомобіль повинен стояти так,  щоб його зовнішні  контури  не  виступали  на проїжджу частину);

     гальмування і  зупинка  транспортного   засобу   при   різних швидкостях,  включаючи  екстрену зупинку,  якщо дозволяють дорожня ситуація і умови руху;

     вибір дистанції і інтервалів між транспортними засобами;

     маневрування на дорозі,  що має дві і більше смуги для руху в одному напрямку;

     об'їзд транспортних  засобів,  які  стоять,  у   тому   числі загального користування, та інших перешкод;

     перестроювання з однієї смуги руху на іншу;

     належна реакція на сигнали, що подаються іншими учасниками

     дорожнього руху;

     оцінка дорожніх   обставин   при  під'їзді  до  регульованого перехрестя,

     подання, за потреби, попереджувальних сигналів;

     зупинка перед перехрестям;

     дотримування сигналів світлофора або регулювальника;

     плавність зрушення з місця після зупинки;

     оцінка дорожніх  обставин  при  наближенні до нерегульованого перехрестя,  урахування вимог  знаків,  розмітки,  сигналів  інших учасників руху;

     додержання права  проїзду  транспортних  засобів,  які  мають перевагу в русі;

     під'їзд до перехрестя і проїзд пішохідного переходу;

    виконання випередження та обгону;

     виконання зупинки транспортного засобу.

     Приймання практичного  іспиту проводиться у два етапи:  перша частина  іспиту  -  на  майданчику  для  навчання  з   початкового керування, друга - в умовах дорожнього руху.

     У РЕП ДАІ повинно  бути  розроблено  декілька  маршрутів  для перевірки навичок керування транспортними засобами.

     Довжину маршруту рекомендується вибирати від  1  до  2  км  з урахуванням  наявності елементів,  що дадуть можливість перевірити навички керування транспортним засобом.

     Маршрути оформляються   у   вигляді  карти  (схеми  маршруту) розміром 210 х 294 мм  (формат  А4),  кожному  дається  порядковий номер.  Перед  початком  іспиту  екзаменатор  ознайомлює осіб,  що екзаменуються, з картою маршруту, за яким буде проводитися іспит.

     Тривалість іспиту  повинна  бути  достатньою  для  визначення вміння особи керувати транспортним засобом  відповідної  категорії безпечно  для  інших учасників дорожнього руху,  але час іспиту не повинен перевищувати 15 хвилин.

     Контроль за    виконанням   вправ   першого   етапу   іспитів екзаменатор здійснює візуально,  таким чином,  щоб за потреби  він міг втрутитися в хід іспиту.

     Під час  другого  етапу  іспитів  екзаменатор   перебуває   у транспортному засобі поруч з особами,  що екзаменуються, контролює правильність виконання вправ,  фіксує помилки,  у разі  виникнення аварійної ситуації втручається в керування транспортним засобом.

     Для одержання позитивної оцінки особи,  що екзаменуються,  не повинні допустити більше трьох помилок або двох однакових.

     Відмова осіб,  що екзаменуються,  виконати яку-небудь  вправу іспиту  або  створення  ними аварійної ситуації означає,  що іспит вони не склали.

     Інформація про  допущені  помилки фіксується екзаменатором на зворотному боці екзаменаційного листа.

     Результат практичного  іспиту  записується  в  екзаменаційний лист екзаменатором кульковою ручкою та підписується особисто.

     Перевірка навичок   керування   на   мопеді   або   мотоциклі проводиться на спеціальному майданчику  з  нанесеними  габаритними елементами  ("вісімка",  "коридор",  "коло",  "дошка",  "змійка"). Особи, що екзаменуються, повинні вміти виконувати такі маневри:

     рух по  прямій  з  переключенням передач з нижчих на вищі і з вищих на нижчі;

     керування мопедом,   мотоциклом   на   мінімальній  швидкості (5 км/год.), не знімаючи ніг з підніжки;

     виконання поворотів  і  розворотів малого радіуса ("габаритне коло", "змійка", "вісімка").

     Іспити припиняються,  якщо  особи  не  виконали  "коло",  або "змійку", або "вісімку".

     Двома помилками  для  оцінки "не склав" додатково вважається, якщо:

     під час   виконання  "кола",  "змійки"  або  "вісімки"  особи торкалися дорожнього покриття якою-небудь частиною тіла;

     при зупинці в той час,  коли працював двигун, особи не змогли вимкнути передачу. 

     2.19. Якщо особа під час теоретичного іспиту  не  підтвердила знання  Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ),  посвідчення водія (у разі наявності) у неї вилучається.

     Особи, які  не  склали  іспит зі знань Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ),  до  іспиту  з  навичок  керування  транспортними засобами не допускаються.

     Позитивна оцінка,  одержана після складання іспиту  зі  знань Правил   дорожнього  руху  (  1306-2001-п  ),  вважається  дійсною протягом трьох місяців.  Після закінчення цього терміну  іспит  зі знань Правил дорожнього руху призначається повторно.

     У разі нескладання іспитів повторні  теоретичні  і  практичні іспити призначаються не раніше ніж через 5 календарних днів.

     Якщо особи,  що отримують посвідчення водія вперше, не склали іспит  із  навичок  керування транспортними засобами втретє,  вони допускаються до наступного іспиту після проходження повного  курсу підготовки  керування  відповідним транспортним засобом у закладі, що  підтверджується  довідкою  про   повторний   курс   підготовки керування транспортним засобом. 

     2.20. Результати складання іспитів із знань Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) і навичок  керування  транспортними  засобами проставляються  в  екзаменаційному  листі та завіряються підписами членів  екзаменаційних  комісій.  У  кінці  кожного  робочого  дня роздруковується  протокол  екзаменаційної комісії РЕП ДАІ (додаток 5).  Протокол підписується всіма членами комісії та затверджується підписом голови екзаменаційної комісії.

     У разі незадовільного складання іспитів у РЕП ДАІ (іспити  не склали    2/3    осіб)    особами,    які   проходили   підготовку (перепідготовку) в  закладі  у  складі  однієї  навчальної   групи (далі -  навчальна  група),  у  триденний термін керівнику закладу направляється повідомлення (додаток 6) для  подальшого  реагування щодо  підвищення  якості  підготовки,  перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

     У разі  встановлення  таких фактів за поданням начальника РЕП ДАІ  за  місцезнаходженням   закладу   проводиться   переатестація спеціаліста.

     Аналіз успішності складання іспитів особами кожної навчальної групи закладу в РЕП ДАІ оформляється довідкою успішності складання іспитів у РЕП  ДАІ  слухачами  навчальних  груп  з  підготовки  та перепідготовки  водіїв  (додаток 7),  яка зберігається в РЕП ДАІ у наглядовій справі закладу. 

     2.21. Особам,  які склали іспити зі знань  Правил  дорожнього руху  ( 1306-2001-п ) і навичок керування транспортними засобами в РЕП ДАІ,  оформляються посвідчення  водія  відповідних  категорій. Інформація    про    видані   посвідчення   водія   вноситься   до екзаменаційних листів та карток водія,  завіряється  печаткою  РЕП ДАІ та підписами посадових осіб. 

     2.22. Посвідчення водія разом з картками водія та свідоцтвами про закінчення закладу видаються особам  під  особистий  підпис  в екзаменаційних  листах  (у разі використання комп'ютерної техніки) або в книгах  видачі  посвідчень  водія  (додаток  8).  При  цьому екзаменаційний лист додається до матеріалів справи.

     Якщо облік   посвідчень   водія   ведеться    за    допомогою комп'ютерної   техніки,   реєстри  посвідчень  водія  (додаток  9) роздруковуються по тисячі бланків посвідчень водія та підшиваються в порядку зростання номерів.

     У свідоцтва  про  закінчення  закладів  записуються  серії  і номери  виданих посвідчень водія,  дата їх видачі і назви РЕП ДАІ, що їх видали.  Записи  завіряються  підписами  посадових  осіб  та печатками РЕП ДАІ. 

     2.23.  Строк  дії  посвідчення  водія  становить  50  років і обчислюється  з дня його видачі. { Пункт 2.23 розділу II доповнено абзацом  першим  згідно  з Наказом Міністерства  внутрішніх  справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 }

     У  посвідченнях водія, які видаються інвалідам або особам, що мають медичні обмеження, у графі "Для особливих відміток" робиться запис: "Медична довідка обов'язкова". 

     2.24. Особи,   які  керують  транспортним  засобом  (якщо  це підтверджено  відповідними  документами),  обмінюють   посвідчення водія без складання іспитів.

     Особам, які  протягом  останніх  12   місяців   не   керували транспортними  засобами,  обмін посвідчень водія проводиться після складання теоретичного і  практичного  іспитів  без  обов'язкового додаткового їх навчання в закладі з підготовки водіїв. 

     2.25. У  разі  надання особами для отримання посвідчень водія витягу  з  трудових  книжок  або  довідок  з  місця   роботи,   що підтверджують необхідний безперервний стаж керування транспортними засобами,  РЕП ДАІ у триденний строк направляє письмові запити  до установ, що видали зазначені документи.

     На період отримання  відповідей  особам  видаються  тимчасові талони  на  право керування транспортними засобами терміном на два місяці,  де зазначаються категорії транспортних засобів,  право на керування   якими   отримала  особа  (далі  -  тимчасовий  талон). Тимчасові талони на посвідчення водія обмінюються після  отримання позитивних відповідей на запити. 

     2.26. Обмін  посвідчення  водія у зв'язку із зміною особистих даних власника (прізвище,  ім'я та  по  батькові)  проводиться  на підставі  документа,  що підтверджує таку зміну,  згідно з пунктом 2.24 цієї Інструкції.

     Обмін  посвідчення водія у зв'язку із закінченням строку його дії  проводиться  без  складання  іспитів  на підставі документів, зазначених  у  пункті 2.1 цієї Інструкції. { Пункт 2.26 розділу II доповнено  абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 106 ( z0486-11 ) від 23.03.2011 } 

     2.27. Посвідчення водія, які були видані до набрання чинності Законом  України від 24 вересня 2008 року N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення  змін  до  деяких   законодавчих   актів   України   щодо вдосконалення  регулювання  відносин  у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху",  можуть бути обміняні на нові згідно  з  пунктом 2.24  цієї  Інструкції.  При  цьому  в  нових  посвідченнях  водія проставляються категорії:

     A1, A - відповідає категорії A;

     В1, В - відповідає категорії В;

     С1, С - відповідає категорії С;

     D1, D - відповідає категорії D;

     BЕ - відповідає категоріям В і Е;

     C1E, СЕ - відповідає категоріям C і Е;

     D1E, DЕ - відповідає категоріям D і Е;

     Т - відповідає категоріям "трамвай", "тролейбус".

     Посвідчення водія   з   відкритими  категоріями  A,  що  були отримані особами  до  набрання  чинності   Законом   України   від 24 вересня  2008  року  N  586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  вдосконалення  регулювання відносин   у   сфері   забезпечення   безпеки   дорожнього  руху", обмінюються  відповідно  до  пункту  2.24   цієї   Інструкції   із зазначенням у нових посвідченнях водія категорій A1, A та В1. 

     2.28. У   разі   втрати   посвідчення  водія  видається  нове посвідчення водія з відміткою  "Дублікат".  На  період  оформлення дубліката  посвідчення  водія  видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії на два місяці після складання громадянином теоретичного і практичного іспитів. У разі потреби (надсилання запиту і одержання  на  нього  відповіді, з'ясування  окремих обставин,  які пов'язані з втратою посвідчення тощо) строк дії талона може бути продовжений на один місяць.

     Видача дубліката   посвідчення  водія  замість  втраченого  у зв'язку із крадіжкою, стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це   підтверджено   відповідними   документами,   проводиться  без складання іспитів. 

     2.29. Обмін   тимчасового   талона   на    право    керування транспортним  засобом  на посвідчення водія проводиться лише після перевірки особи на вчинення  нею  адміністративних  правопорушень. Якщо  провести  таку  перевірку в РЕП ДАІ неможливо,  обмін талона здійснюється після подання довідки про непозбавлення  особи  права на    керування    транспортним   засобом,   виданої   підрозділом Державтоінспекції за зареєстрованим місцем проживання.  Якщо особа без  поважних  причин  не  здійснила  обмін  тимчасового талона на посвідчення водія протягом трьох місяців після закінчення  строку, на  який  він  був  виданий,  дублікат посвідчення водія видається після складання такою особою теоретичного і  практичного  іспитів. Особам,   які   втратили   тимчасовий  талон  на  право  керування транспортним  засобом,  виданий  на  період  оформлення  дубліката посвідчення водія, новий талон видається на загальних підставах. 

     2.30. У  разі неможливості перевірити факт попередньої видачі посвідчень водія або свідоцтв про закінчення закладу  за  наявними базами  даних  до  РЕП  ДАІ за місцем їх видачі в триденний термін направляються письмові запити.

     На період  отримання  відповіді  на  запити  особам видаються тимчасові талони строком на 2 місяці. 

     2.31. Видача тимчасових талонів проводиться за книгами обліку видачі   тимчасових   талонів  на  право  керування  транспортними засобами (додаток 10) під особисті  підписи  осіб,  які  отримують тимчасові талони.

     Якщо облік   тимчасових   талонів   ведеться   за   допомогою комп'ютерної  техніки,  то  по  кожній  тисячі  бланків тимчасових талонів друкується реєстр тимчасових талонів  на  право  керування транспортними засобами (додаток 11) у порядку зростання номерів їх бланків.  Реєстри  зшиваються  в  окремі  книги.   Про   отримання тимчасових талонів особи розписуються в екзаменаційних листах.

     При видачі посвідчення водія тимчасові талони  вилучаються  і долучаються до матеріалів справи. 

     2.32. Знайдені посвідчення водія,  замість яких видані нові з відміткою "Дублікат",  а також посвідчення водія,  які надійшли  з консульських  відділів  (відділень) іноземних держав з інформацією щодо їх  заміни  на  національне  посвідчення  водія  цих  держав, вважаються недійсними і здаються в РЕП ДАІ для знищення. 

     2.33. Позбавлення осіб права керування транспортними засобами провадиться відповідно до чинного законодавства.

     Якщо водій  позбавлений  права  на  керування лише однією або кількома категоріями транспортних засобів,  то в посвідченні водія навпроти   цих  категорій  компостером  проставляється  відповідна відмітка, після чого посвідчення водія повертається власнику.

     Після закінчення    терміну   позбавлення   права   керування транспортними засобами посвідчення  водія  повертаються  власникам або після  складання  іспитів  із  знань  Правил  дорожнього  руху ( 1306-2001-п  )  та  навичок  керування  транспортними   засобами проводиться   їх   обмін.   Особам,  позбавленим  права  керування транспортними  засобами  за  керування  ними  в  стані  сп'яніння, посвідчення   водія   може   бути  повернуто  після  обов'язкового проходження медичного огляду та складання іспитів із знань  Правил дорожнього  руху та навичок керування транспортними засобами.  При цьому  іспит   із   навичок   керування   транспортними   засобами приймається  на  транспортному  засобі  тієї  категорії,  право на керування яким особу було позбавлено. 

     2.34. Облік та видача посвідчень водія  (тимчасових  талонів) осіб, позбавлених права керування транспортними засобами, разом із копіями   рішень   суду   та   карток   обліку    адміністративних правопорушень,  які  надішли  в РЕП ДАІ на зберігання,  ведеться в книзі обліку  та  видачі  посвідчень  водія  осіб,  які  тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами (додаток 12).

     У разі використання комп'ютерної техніки при  веденні  обліку повернутих   особам  посвідчень  водія  після  закінчення  терміну позбавлення їх права керування транспортними засобами підписи осіб при поверненні їм посвідчень водія проставляються в екзаменаційних листах. 

           III. Видача і обмін посвідчень водія особам, які тимчасово перебувають на території України 

     3.1. Особи,  які  тимчасово перебувають на території України, мають право  на  керування  транспортними  засобами  за  наявності міжнародного  посвідчення  водія  або  посвідчення водія іноземної держави,  що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух   1968   року  (  995_041  ),  записи  в  якому  виконані  або продубльовані літерами латинського алфавіту.

     Особам, які  тимчасово  перебувають на території України і не мають іноземних національних посвідчень водія,  видача  посвідчень водія здійснюється на загальних підставах.

     Посвідченням водія   іноземної   держави   вважається   також посвідчення  водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР),  видане в республіках колишнього Союзу РСР. 

     3.2. Особам,  які тимчасово перебувають на території України, обмін  їх  іноземних  національних посвідчень водія на посвідчення водія,  а  також  видача   посвідчень   водія   взамін   втрачених (викрадених)    іноземних   національних   посвідчень   водія   не проводиться. 

     3.3. Співробітникам іноземних  дипломатичних  і  консульських представництв  в  Україні,  постійним представникам преси та інших іноземних організацій,  якщо вони мають дійсні  посвідчення  водія іноземної держави (за умови,  що країна їх постійного проживання є договірною стороною Міжнародної конвенції про  дорожній  рух)  або міжнародні посвідчення водія, українські посвідчення видаються без проходження ними медичного огляду і складання іспитів.

     Якщо у  зазначених  осіб  немає  іноземних  посвідчень водія, посвідчення видаються їм на загальних підставах. 

     3.4. Іноземне посвідчення водія  особи,  яка  переїжджає  для постійного  проживання  в  Україну,  на  території  України дійсне протягом 60 днів з  дати  отримання  в  органах  внутрішніх  справ України  посвідки  на  постійне проживання в Україні,  після цього вважається недійсним та підлягає обміну на українське національне. Обмін  таких  посвідчень здійснюється згідно з пунктами 2.1 і 2.24 цієї Інструкції. 

     3.5. Міжнародні посвідчення та  посвідчення  водія  іноземних держав,  видані  громадянам  України  за кордоном,  обмінюються на українське посвідчення на загальних підставах протягом  60  діб  з дати   перетину   кордону  за  умови,  що  ці  громадяни  постійно проживають на території України. 

       IV. Порядок обліку і зберігання бланків документів,  які видаються водіям, та інших матеріалів 

     4.1. Облік   надходження  і  витрачання  в  РЕП  ДАІ  бланків посвідчень водія,  тимчасових  талонів  ведеться  у  книзі  обліку надходження і витрачання бланків суворого обліку (додаток 13). 

     4.2. Облік списків навчальних груп ведеться РЕП ДАІ у журналі обліку списків навчальних груп  з  підготовки,  перепідготовки  та підвищення кваліфікації водіїв (додаток 14). 

     4.3. Бланки  посвідчень водія і тимчасові талони зберігаються як документи суворого обліку. 

     4.4. Зіпсовані бланки посвідчень водія та  тимчасові  талони, посвідчення  водія  й тимчасові талони,  що вилучені в осіб,  яким заборонено керувати транспортними засобами за  висновком  медичної комісії, посвідчення водія, замість яких видані дублікати, а також посвідчення водія,  для повернення яких  власники  протягом  трьох років  після  закінчення  строку  позбавлення  їх  права керування транспортними засобами не звернулися до РЕП  ДАІ,  знищуються  під час  проведення чергової ревізії РЕП ДАІ способом,  що виключає їх повторне  використання.  При  цьому  серії   та   номери   бланків вирізаються  та  вклеюються до актів про знищення списаних бланків Державтоінспекції  (додаток  15).  Зазначений  акт  формується  на підставі    щомісячних    актів    списання   зіпсованих   бланків Державтоінспекції (додаток 16). 

     4.5. Матеріали,  які стали  підставою  для  видачі  і  обміну посвідчень  водія  (заяви,  посвідчення  водія,  тимчасові талони, квитанції про сплату за спецпродукцію та послуги тощо), зшиваються в окремі справи і зберігаються у встановленому порядку три роки.

     Термін зберігання   списків   навчальних   груп,   протоколів екзаменаційних  комісій,  книг  видачі  тимчасових  талонів,  книг обліку і видачі посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами,   -  10  років,  книги  видачі  посвідчень водія - 50 років після їх закінчення. Протоколи, списки навчальних груп і книги зберігаються в РЕП ДАІ.

     Посвідчення водія,  які підшиваються до матеріалів,  що стали підставою для їх обміну, гасяться штампом "Анульовано". 

     4.6. Книги  обліку  і  видачі  посвідчень  водія,  тимчасових талонів,  а також справи з матеріалами,  які стали  підставою  для видачі  і  обміну  посвідчень  водія,  тимчасових талонів та інших документів, що пов'язані з екзаменаційною діяльністю, нумеруються, зшиваються  і  скріплюються  печаткою  РЕП ДАІ.  Вони повинні мати номер  з  номенклатури  справ   канцелярії   управління,   відділу Державтоінспекції  головних управлінь,  управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

 Начальник департаменту  Державтоінспекції МВС  генерал-майор міліції                               С.Г.Коломієць   

                                      Додаток 1

 до Інструкції про порядок приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі  посвідчень водія   

                               ЗВІТ                    про екзаменаційну діяльність                    та видані посвідчення водія

            ______________ за ____________ 20 __ року              (назва РЕП ДАІ) 

           (заповнюється щомісяця, за півріччя, за рік)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Підпорядкованість|  Підготовлено |  Представлено в | Склали |%|Кількість |Кількість |  Отримано  |

|    закладів     |      осіб     |  РЕП для здачі  |іспити з| | закладів | приписів | відповідей |

|                 |               |  іспиту (осіб)  |першого | |          |          |            |

|                 |               |                 |  разу  | |          |          |            |

|                 |               |                 | (осіб) | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|ТСОУ             |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|ВСАУ             |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|МОН              |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|Мінтрансзв'язку  |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|МП, ПП, СП       |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|ФОП              |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|ТОВ              |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|Інші міністерства|               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|Інші заклади     |               |                 |        | |          |          |            |

|-----------------+---------------+-----------------+--------+-+----------+----------+------------|

|УСЬОГО (1 - 9)   |               |                 |        | |          |          |            |

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Назва        |               Видано посвідчень водія               |  Усього   |Прийнято іспитів |

|показника    |-----------------------------------------------------|  видано   |                 |

|             |A1 |  B1 |  B* |  C1* | C* | BC* |  D1* |D* |E |  T  |           |                 |

|-------------+---+-----+-----+------+----+-----+------+---+--+-----+-----------+-----------------|

|Вперше       |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|-------------+---+-----+-----+------+----+-----+------+---+--+-----+-----------+-----------------|

|Обмін        |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|-------------+---+-----+-----+------+----+-----+------+---+--+-----+-----------+-----------------|

|Дублікат     |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|-------------+---+-----+-----+------+----+-----+------+---+--+-----+-----------+-----------------|

|Відкриття    |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|вищих        |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|категорій    |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|-------------+---+-----+-----+------+----+-----+------+---+--+-----+-----------+-----------------|

|Відкриття    |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|нижчих       |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|категорій    |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

|-------------+---+-----+-----+------+----+-----+------+---+--+-----+-----------+-----------------|

|Усього       |   |     |     |      |    |     |      |   |  |     |           |                 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Начальник РЕП ДАІ ___________________________ ___________________                       (підпис, П. І. Б.)             (дата) 

 

     * При   одночасному   відкритті  з  вищими  нижчих  категорій посвідчення водія  зараховується  в  графу  вищих  категорій.  При одночасному   відкритті   з   основною   категорією   категорії  E посвідчення  водія  зараховується  в  графу  основної   категорії. Скорочення:  ТСОУ  -  Товариство сприяння обороні України,  ВСАУ - Всеукраїнська спілка автомобілістів,  МП - малі підприємства, ПП - приватні  підприємства,  СП - спільні підприємства,  ФОП - фізична особа   -   підприємець,   ТОВ   -    товариство    з    обмеженою відповідальністю.   

                                      Додаток 2

   до Інструкції про порядок  приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі  посвідчень водія   

  Зразок 

 --------------

|  Місце для | Начальникові РЕП ДАІ _____________________________

| фотокартки | від гр. __________________________________________

|3,5 х 4,5 см|               (прізвище, ім'я, по батькові)

-------------- __________________________________________________

                (прізвище, ім'я, по батькові латинськими літерами)

                Дата _____________ Місце народження ______________                 Паспорт _____________ Дата видачі ________________

-------------- Ким виданий ______________________________________

|   Зразок   | Місце реєстрації _________________________________

| особистого | __________________________________________________

|   підпису  | Місце роботи, посада _____________________________

-------------- __________________________________________________   

                              ЗАЯВА  

 Прошу оформити (заміну,  дублікат)  та  видати  мені  посвідчення водія категорії: _________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Заявник __________ ____________           (підпис)     (дата) 

     Рішення інспектора РЕП ДАІ    Тип технологічної операції,                                    призначені іспити                                    Видати посвідчення водія                                    категорії _____________________

                                   _______________________________                                      (підпис, прізвище, ініціали                                           інспектора, дата) 

     Проведено перевірку    за    базами   даних   автоматизованих інформаційних  систем  "Національний  банк  даних",  "Автомобіль", "Підготовка водіїв", "Документ", "Особа в розшуку". 

                     _____________________________________________                      (підпис, прізвище, ініціали інспектора, дата) 

                       Документи заявника: 

------------------------------------------------------------------

|    Назва     |Серія, N|Дата видачі|Ким виданий|Атрибут|Примітка|

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Посвідчення   |        |           |           |       |        |

|водія         |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Свідоцтво про |        |           |           |       |        |

|закінчення    |        |           |           |       |        |

|закладу       |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Медична       |        |           |           |       |        |

|довідка       |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Свідоцтво про |        |           |           |       |        |

|реєстрацію    |        |           |           |       |        |

|транспортного |        |           |           |       |        |

|засобу        |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Транспортний  |        |           |           |       |        |

|засіб         |        |           |           |       |        |

|(марка,       |        |           |           |       |        |

|номерний      |        |           |           |       |        |

|знак)         |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Свідоцтво про |        |           |           |       |        |

|зміну даних   |        |           |           |       |        |

|особи         |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Довідки       |        |           |           |       |        |

|підрозділів   |        |           |           |       |        |

|МВС, МНС      |        |           |           |       |        |

|--------------+--------+-----------+-----------+-------+--------|

|Інші документи|        |           |           |       |        |

------------------------------------------------------------------   

                                      Додаток 3

   до Інструкції про порядок  приймання іспитів для отримання права керування транспортними  засобами та видачі посвідчень водія   

                   ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ______   

 Прізвище _________________  _____________________           Дані вірні

           (українськими    (латинськими літерами)              літерами)                               ________   _________________

Ім'я _________________  ______________________       (дата)    (підпис заявника)

       (українськими     (латинськими літерами)         літерами)                                    Обмежень на право отримання

                                                     посвідчення водія немає

По батькові ______________ ________________                              (вид операції)          ___________________________

                                                     (підпис інспектора РЕП ДАІ)

Дата народження _______________ _______________                                  (назва закладу)  Місце проживання ______________________________  Категорія ___________________  Іспит(и) ____________________ 

-----------------------------------------

|Дата| Іспит |   Результат  | Інспектор | Видано посвідчення водія

|----+-------+--------------+-----------| ________________________

|    |       |              |           | кат.______ дата ________

|----+-------+--------------+-----------|     (підпис посадової

|    |       |              |           |        особи, дата)

|----+-------+--------------+-----------| Видано тимчасовий талон

|    |       |              |           | ________________________

|----+-------+--------------+-----------| кат._______ дата _______

|    |       |              |           | ________________________

|----+-------+--------------+-----------|     (підпис посадової

|    |       |              |           |        особи, дата)

|----+-------+--------------+-----------| Отримав:

|    |       |              |           | ________________________

|----+-------+--------------+-----------| (підпис власника, дата)

|    |       |              |           |

|----+-------+--------------+-----------|

|    |       |              |           |

|----+-------+--------------+-----------|

|    |       |              |           |

|----+-------+--------------+-----------|

|    |       |              |           |

----------------------------------------- 

 Оператор ____________________  ________________________           (прізвище, ініціали)  (дата формування картки) 

                    Зберігати до кінця іспитів 

     Примітка. Екзаменаційний лист долучається до матеріалів,  які стали підставою для видачі посвідчення водія.   

         Додаток 4 

 до Інструкції про порядок приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі посвідчень водія   

                       ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА

            для проведення усного теоретичного іспиту   

 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________  Дата народження __________________ 

------------------------------------------------------------------------------------

| Дата |  N   |          Результати іспиту за питаннями          |Загальний|Підписи|

|іспиту|білета|--------------------------------------------------|результат|членів |

|      |      |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|         |комісії|

|------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+-------|

|      |      | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |       |

|------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+-------|

|      |      | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |       |

------------------------------------------------------------------------------------ 

 Підпис особи, що складала іспит _______________ 

     Примітка. Екзаменаційна картка долучається до матеріалів, які стали підставою для видачі посвідчення водія.   

                                      Додаток 5

  до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі  посвідчень водія   

                             ПРОТОКОЛ

                  екзаменаційної комісії РЕП ДАІ                    N ____ за ________ 20__ року  

 Комісія в складі: голова комісії _______________________________,  члени комісії ___________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------

|Прізвище,|   Дата   |Категорія|   Тип   |  Тип |Кількість|Результат|

|ім'я, по |народження|         |операції,|іспиту|  спроб  |         |

|батькові |          |         |  назва  |      |складання|         |

|         |          |         | закладу |      |  іспиту |         |

|---------+----------+---------+---------+------+---------+---------|

|    1    |    2     |    3    |    4    |  5   |    6    |    7    |

|---------+----------+---------+---------+------+---------+---------|

|         |          |         |         |      |         |         |

--------------------------------------------------------------------- 

 Голова комісії _______________________                        (підпис) 

 Члени комісії  _______________________                        (підпис)

                _______________________                         (підпис)

                _______________________                         (підпис)   

                                      Додаток 6  

       до Інструкції про порядок   приймання іспитів   для отримання права   керування транспортними  засобами та видачі   посвідчень водія 

                                      Директорові (начальнику) ___

                                      ____________________________                                             (назва закладу)

                                      ____________________________                                               (П. І. Б.)

                                      ____________________________                                            (місцезнаходження)   

                           ПОВІДОМЛЕННЯ  

 Повідомляю Вас, що згідно з протоколом N _____ від ______________                                                         (дата)  екзаменаційної комісії __________________________________________                                          (РЕП ДАІ)  слухачами групи N ________ з підготовки (перепідготовки) водіїв категорії ______________________  складено іспити:  з Правил дорожнього руху: складало _____________ осіб,  склало ____________ осіб, ___________ %,  з навичок керування: складало _____________ осіб,  склало ______________ осіб, ______________ %,  усього прибуло на іспити: ___________ осіб, склало обидва іспити

__________ осіб, ___________ %.  Результати іспитів  свідчать   про   низьку   якість   підготовки слухачів:

_________________________________________________________________               (вид підготовки, П. І. Б. спеціаліста) 

 Ураховуючи викладене, пропоную:

_________________________________________________________________       (конкретні пропозиції з підвищення якості підготовки)

_________________________________________________________________ 

     Про заходи,  вжиті керівництвом закладу, необхідно повідомити в  реєстраційно-екзаменаційний   підрозділ   Державтоінспекції   в місячний термін. 

 Начальник РЕП Державтоінспекції __________________  _____________                                  (підпис, П. І. Б.)      (дата)   

      Додаток 7

    до Інструкції про порядок  приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі   посвідчень водія   

                             ДОВІДКА

              успішності складання іспитів у РЕП ДАІ               слухачами навчальних груп з підготовки                      та перепідготовки водіїв  

 Код і назва закладу _____________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Група|   За   | При- |Склало |Від- |Склало |Від- | Отри- |Від- |  Дата  | Дата |

|з/п|іспиту|  N  |списком,| було | ПДР з |соток| керу- |соток|  мали |соток|наданого| від- |

|   |      |     |  осіб  |  на  |першої |     |вання з|     |посвід-|     |закладу |повіді|

|   |      |     |        |іспит,|спроби,|     |першої |     | чення |     |припису |  на  |

|   |      |     |        | осіб |  осіб |     |спроби,|     |водія з|     |        |припис|

|   |      |     |        |      |       |     |  осіб |     |першої |     |        |      |

|   |      |     |        |      |       |     |       |     |спроби,|     |        |      |

|   |      |     |        |      |       |     |       |     |  осіб |     |        |      |

|---+------+-----+--------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+--------+------|

| 1 |  2   |  3  |    4   |  5   |   6   |  7  |   8   |  9  |  10   |  11 |   12   |  13  |

|---+------+-----+--------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+--------+------|

|   |      |     |        |      |       |     |       |     |       |     |        |      |

|---+------+-----+--------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+--------+------|

|   |      |     |        |      |       |     |       |     |       |     |        |      |

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 _______________________________       (посада, звання) 

 _______________________________   (підпис, прізвище, ініціали) 

 ____________ 20__ року 

     Примітка. Облік    успішності   ведеться   за   місяцями   та зберігається в наглядовій справі закладу в РЕП ДАІ.   

   Додаток 8 

  до Інструкції про порядок  приймання іспитів   для отримання права  керування транспортними   засобами та видачі посвідчень водія   

                              КНИГА                      видачі посвідчень водія   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Прізвище,|  Дата,   |Реєстрація|Свідоцтво,|       N       |Категорія|Посвідчення|  Талон до | Дата |Технологічна|Підпис|

|ім'я, по |  місце   |  місця   |  заклад  |екзаменаційного|         |   водія   |посвідчення|видачі|  операція  |      |

|батькові |народження|проживання|          |   протоколу   |         |           |   водія   |      |            |      |

|---------+----------+----------+----------+---------------+---------+-----------+-----------+------+------------+------|

|    1    |    2     |    3     |    4     |       5       |    6    |     7     |     8     |  9   |     10     |  11  |

|---------+----------+----------+----------+---------------+---------+-----------+-----------+------+------------+------|

|         |          |          |          |               |         |           |           |      |            |      |

|---------+----------+----------+----------+---------------+---------+-----------+-----------+------+------------+------|

|         |          |          |          |               |         |           |           |      |            |      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                      Додаток 9

  до Інструкції про порядок  приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі посвідчень водія   

                              РЕЄСТР

                         посвідчень водія                 з ________________ по ________________                      (серія N)            (серія N)   

            (формується за кожною тисячею посвідчень,                     упорядкованих за номерами)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Прізвище|Ім'я|   По   |   Дата   |  Місце   |Реєстраціїя| Дата |    N    | Назва |Свідоцтво|  Дата   |Категорія|Посвідчення|   Талон   |

|        |    |батькові|народження|народження|   місця   |видачі|протоколу|закладу|         |  видачі |         |   водія   |попереджень|

|        |    |        |          |          |проживання |      |         |       |         |свідоцтва|         |           |           |

|--------+----+--------+----------+----------+-----------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----------|

|    1   |  2 |    3   |    4     |    5     |     6     |  7   |    8    |   9   |    10   |    11   |    12   |    13     |    14     |

|--------+----+--------+----------+----------+-----------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----------|

|        |    |        |          |          |           |      |         |       |         |         |         |           |           |

|--------+----+--------+----------+----------+-----------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----------|

|        |    |        |          |          |           |      |         |       |         |         |         |           |           |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Додаток 10

 до Інструкції про порядок  приймання іспитів для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі  посвідчень водія   

                              КНИГА

            обліку видачі тимчасових талонів на право                  керування транспортними засобами   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

|Прізвище,|  Дата,   |Реєстрація|       N       |Категорія|Тимчасовий| Дата |Технологічна|Підпис|

|ім'я, по |  місце   |  місця   |екзаменаційного|         |  талон   |видачі|  операція  |      |

|батькові |народження|проживання|   протоколу   |         |          |      |            |      |

|---------+----------+----------+---------------+---------+----------+------+------------+------|

|    1    |    2     |    3     |       4       |    5    |    6     |  7   |      8     |  9   |

|---------+----------+----------+---------------+---------+----------+------+------------+------|

|         |          |          |               |         |          |      |            |      |

|---------+----------+----------+---------------+---------+----------+------+------------+------|

|         |          |          |               |         |          |      |            |      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

   Додаток 11

  до Інструкції про порядок  приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі  посвідчень водія   

                              РЕЄСТР               тимчасових талонів на право керування                       транспортними засобами               з ________________ по ________________                   (серія, N)          (серія, N)   

              (формується за кожною тисячею талонів,                     упорядкованих за номерами)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|Прізвище|Ім'я|   По   |   Дата   |  Місце   |Реєстрація| Дата |    N    |Категорія|Тимчасовий|

|        |    |батькові|народження|народження|  місця   |видачі|протоколу|         |  талон   |

|        |    |        |          |          |проживання|      |         |         |          |

|--------+----+--------+----------+----------+----------+------+---------+---------+----------|

|    1   |  2 |    3   |    4     |    5     |    6     |  7   |    8    |    9    |    10    |

|--------+----+--------+----------+----------+----------+------+---------+---------+----------|

|        |    |        |          |          |          |      |         |         |          |

|--------+----+--------+----------+----------+----------+------+---------+---------+----------|

|        |    |        |          |          |          |      |         |         |          |

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

   Додаток 12      

  до Інструкції про порядок  приймання іспитів  для отримання права  керування транспортними засобами та видачі  посвідчень водія   

                              КНИГА       обліку та видачі посвідчень водія осіб, які тимчасово         позбавлені права керування транспортними засобами   

--------------------------------------------------------------------------

| N |П. І. Б.|   Дата   |Реєстрація|  Звідки |  Дата   |  Дата розгляду  |

|з/п|        |народження|  місця   |надійшли |порушення|адміністративного|

|   |        |          |проживання|матеріали|         |    порушення    |

|---+--------+----------+----------+---------+---------+-----------------|

| 1 |    2   |    3     |    4     |    5    |    6    |        7        |

|---+--------+----------+----------+---------+---------+-----------------|

|   |        |          |          |         |         |                 |

|---+--------+----------+----------+---------+---------+-----------------|

|   |        |          |          |         |         |                 |

-------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------

|  Стаття |  Термін   |  З  |Посвідчення|    Дата   |    Дата   |  Підстави |  Підпис   |

|порушення|позбавлення|якого|   водія   | вилучення |повернення |    щодо   |    про    |

|         |           |часу |(серія, N )|посвідчення|посвідчення|повернення | отримання |

|         |           |  по |           |   водія   |   водія   |посвідчення|посвідчення|

|         |           |який |           |           |           |   водія   |   водія   |

|         |           |-----|           |           |           |           |           |

|         |           |з |по|           |           |           |           |           |

|---------+-----------+--+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|    8    |     9     |10|11|    12     |    13     |    14     |    15     |    16     |

|---------+-----------+--+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|         |           |  |  |           |           |           |           |           |

|---------+-----------+--+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|         |           |  |  |           |           |           |           |           |

-----------------------------------------------------------------------------------------   

Додаток 13

  до Інструкції про порядок  приймання іспитів для отримання права керування транспортними  засобами та видачі посвідчень водія   

                              КНИГА                  обліку надходження і витрачання                      бланків суворого обліку   

------------------------------------------------------------------

|                            ПРИБУТОК                            |

|----------------------------------------------------------------|

|Дата вступу|    N     | Від кого |Серія|    Номери    |Кількість|

|           |накладної | одержано |     |--------------|         |

|           |          |          |     |з N|   до N   |         |

|           |          |          |     |   |  включно |         |

|-----------+----------+----------+-----+---+----------+---------|

|     1     |    2     |    3     |  4  | 5 |    6     |    7    |

|-----------+----------+----------+-----+---+----------+---------|

|           |          |          |     |   |          |         |

|-----------+----------+----------+-----+---+----------+---------|

|           |          |          |     |   |          |         |

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------

|                            ВИТРАТА                             |

|----------------------------------------------------------------|

|    Дата   |Ким видано |Серія |    Номери     |Кількість|Залишок|

|  витрати  |           |      |---------------|         |       |

|           |           |      |з N |   до N   |         |       |

|           |           |      |    |  включно |         |       |

|-----------+-----------+------+----+----------+---------+-------|

|     8     |     9     |  10  | 11 |    12    |    13   |  14   |

|-----------+-----------+------+----+----------+---------+-------|

|           |           |      |    |          |         |       |

|-----------+-----------+------+----+----------+---------+-------|

|           |           |      |    |          |         |       |

------------------------------------------------------------------   

      Додаток 14  

 до Інструкції про порядок  приймання іспитів для отримання права  керування транспортними засобами та видачі   посвідчень водія   

                              ЖУРНАЛ

           обліку списків навчальних груп з підготовки,          перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв  

------------------------------------------------------------------------

|N| Назва |N групи|   Дата   |Кількість|Категорія|  Початок |  Кінець  |

| |закладу|       |реєстрації|слухачів |         |підготовки|підготовки|

|-+-------+-------+----------+---------+---------+----------+----------|

|1|   2   |   3   |    4     |    5    |    6    |    7     |    8     |

|-+-------+-------+----------+---------+---------+----------+----------|

| |       |       |          |         |         |          |          |

|-+-------+-------+----------+---------+---------+----------+----------|

| |       |       |          |         |         |          |          |

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------

|Дні занять|Керівник |Спеціаліст|Спеціаліст|Спеціаліст|Спеціаліст|

|          | закладу |  з ПДР,  |    з     |    з     |    з     |

|          |         |   ОБДР   |керування |керування |керування |

|----------+---------+----------+----------+----------+----------|

|    9     |    10   |    11    |    12    |    13    |    14    |

|----------+---------+----------+----------+----------+----------|

|          |         |          |          |          |          |

|----------+---------+----------+----------+----------+----------|

|          |         |          |          |          |          |

------------------------------------------------------------------ 

     Скорочення: ПДР - Правила  дорожнього  руху,  ОБДР  -  основи безпеки дорожнього руху.   

 Додаток 15                                      

 до Інструкції про порядок приймання іспитів   для отримання права  керування транспортними   засобами та видачі  посвідчень водія 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      ____________________________                                            (посада, звання)

                                      ____________________________                                       (підпис, прізвище, ініціали)

                                      ____________ 20__ року   

                               АКТ

         про знищення списаних бланків Державтоінспекції  

 ____________________                   ____________________       (дата)                                   (місце) 

 Складений комісією: 

 Голова: ______________________________________                   (прізвище, ініціали) 

 Члени комісії: ____________________________                    (прізвище, ініціали)

                _____________________________                    (прізвище, ініціали)

                _____________________________                    (прізвище, ініціали) 

 Були присутні: _____________________________                    (прізвище, ініціали)

                _____________________________                    (прізвище, ініціали) 

"___"  ____________  20__ року комісія провела перевірку фактичної наявності   списаних   бланків  Державтоінспекції,  що  підлягають знищенню,  за  період  з  "___"  ____________  20__  року по "___" ____________ 20__ року. 

     Під час   перевірки   встановлено   -  списано  ____  бланків Державтоінспекції. 

------------------------------------------------------------------

| N |Найменування бланка |    Серія і номери   |Причина знищення |

|   |                    |       бланків       |                 |

|---+--------------------+---------------------+-----------------|

| 1 |          2         |          3          |        4        |

------------------------------------------------------------------ 

 Голова: ______________________________________                (підпис, прізвище, ініціали) 

 Члени комісії: _____________________________                 (підпис, прізвище, ініціали)

                _____________________________                 (підпис, прізвище, ініціали)

                _____________________________                 (підпис, прізвище, ініціали) 

 Були присутні: _____________________________                 (підпис, прізвище, ініціали)

               _____________________________                 (підпис, прізвище, ініціали)   

 Додаток 16                                      

до Інструкції про порядок  приймання іспитів   для отримання права  керування транспортними  засобами та видачі   посвідчень водія 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      ____________________________                                            (посада, звання)

                                      ____________________________                                       (підпис, прізвище, ініціали)

                                      ___ _________ 20__ року   

                               АКТ   

        списання зіпсованих бланків Державтоінспекції

                    за ____________ 20__ року                          (місяць)   

------------------------------------------------------------------

|N |Найменування |Серія|номер|Кількість|  Причина |   П. І. Б.   |

|  |    бланка   |     |     |         | списання |відповідальної|

|  |             |     |     |         |          |    особи     |

|--+-------------+-----+-----+---------+----------+--------------|

|1 |      2      |  3  |  4  |    5    |    6     |      7       |

|--+-------------+-----+-----+---------+----------+--------------|

|  |             |     |     |         |          |              |

|--+-------------+-----+-----+---------+----------+--------------|

|  |             |     |     |         |          |              |

------------------------------------------------------------------ 

 Усього за цим актом списано _____________________________________                                      (кількість словами)  На загальну суму _____________________________ грн. ________ коп.                         (цифрами та словами) 

 Окремі зауваження комісії _______________________________________ 

 Голова комісії:       ___________________________                        (підпис, прізвище, ініціали) 

 Члени комісії:        ___________________________                        (підпис, прізвище, ініціали)

                       ___________________________                        (підпис, прізвище, ініціали)

                       ___________________________                        (підпис, прізвище, ініціали)