Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 12 грудня 2002 року N 502

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2003 р. за N 21/7342

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 12 лютого 2003 року N 54,
 від 4 червня 2003 року N 232,
 від 22 грудня 2003 року N 569,
 від 23 грудня 2003 року N 571
(зміни, крім підпункту 3.5 пункту 3, та пункту 4 Змін до Інструкції, затверджених
 постановою Правління Національного банку України
 від 23 грудня 2003 року N 571, набрали чинності з 1 березня 2004 року),
 від 21 квітня 2004 року N 173,
 від 29 вересня 2004 року N 462,
 від 17 листопада 2004 року N 552,
  від 16 лютого 2005 року N 48,
 від 12 серпня 2005 року N 287,
 від 12 серпня 2005 року N 289,
 від 23 серпня 2006 року N 337,
 від 27 лютого 2008 року N 47,
 від 9 вересня 2009 року N 538,
 від 11 серпня 2011 року N 278,
 від 11 жовтня 2011 року N 364
(зміни, внесені підпунктом 1.2 пункту 1 постанови
Правління Національного банку України від 11 жовтня 2011 року N 364,
 діють до 1 вересня 2012 року)

Відповідно до вимог статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, уникнення множинності та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань забезпечення ефективної роботи уповноважених банків та уповноважених фінансових установ під час здійснення валютно-обмінних операцій на готівковому сегменті міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (додається);

Абзац другий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.02.2003 р. N 54)

2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

додатки N 83 (Положення про пункти обміну іноземної валюти) та N 92 і 93 (реєстри проданої та купленої іноземної валюти) (із змінами) до Інструкції N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129;

інструктивний лист від 25.05.93 N 19029/936 "Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту";

Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою уповноваженими банками, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.03.96 N 68;

Порядок здійснення обміну купюр іноземної валюти, затверджений постановою Правління Національного банку України від 29.03.96 N 79.

4. Дозволити уповноваженим банкам та уповноваженим фінансовим установам під час здійснення валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, у тому числі тих, що відкриті на підставі укладених агентських угод з іншими юридичними особами, використовувати квитанції за формою N 377-А старого зразка до строку, установленого в пункті 5 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 N 121 "Про терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій".

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2003 р. N 569)

5. Уповноваженим банкам та уповноваженим фінансовим установам самостійно замовити виготовлення квитанцій за формою N 377-А та довідок за формами N 377, 06 нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", а також Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.

Формат і фарби цих бланків суворого обліку мають відповідати формату і фарбам квитанцій за формою N 377-А та довідок за формою N 377 старого зразка.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови П. М. Сенища.

7. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова

В. С. Стельмах

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 12 грудня 2002 р. N 502

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 січня 2003 р. за N 21/7342 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

(У тексті Інструкції слово "угода" в усіх відмінках замінено словом "договір" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 552)

 

Ця Інструкція розроблена згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93, Законами України "Про Національний банк України" та "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами), Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), і встановлює для уповноважених банків та уповноважених фінансових установ порядок відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на території України, здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і платіжними документами, що виражені в іноземній валюті.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від
23.12.2003 р. N 571,
 від 12.08.2005 р. N 287,
 від 23.08.2006 р. N 337,
 від 09.09.2009 р. N 538,
 від 11.10.2011 р. N 364)

Глава 1. Загальні положення

1.1. Терміни, що застосовуються в цій Інструкції, мають таке значення:

валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті;

валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

(абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 09.09.2009 р. N 538)

національний оператор поштового зв'язку - оператор, який у встановленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і на підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій має право здійснювати валютно-обмінні операції, зазначені в абзацах другому - четвертому і шостому пункту 1.2 цієї глави, та його об'єкти поштового зв'язку, які мають право здійснювати зазначені операції на підставі наданого національним оператором поштового зв'язку дозволу на здійснення валютно-обмінних операцій;

(пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим)

операція сторно - операція з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції;

(пункт 1.1 глави 1 доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

платіжні документи, що виражені в іноземній валюті, - іменні чеки, що виражені в іноземній валюті (далі - іменні чеки), дорожні чеки, що виражені в іноземній валюті (далі - дорожні чеки);

абзац восьмий пункту 1.1 глави 1 виключено

(абзац восьмий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

уповноважена фінансова установа - юридична особа, яка не є банком і відповідно до законодавства України надає одну чи кілька фінансових послуг та внесена до відповідного реєстру і має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, а також її філії, відділення, які мають право здійснювати операції з валютними цінностями згідно з положенням цієї юридичної особи про філію, відділення та за умови видачі їй фінансовою установою - юридичною особою дозволу на здійснення визначених у цьому дозволі операцій з валютними цінностями, погодженого територіальним управлінням Національного банку України (далі - фінансова установа);

(абзац дев'ятий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337)

агент - юридична особа - резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї глави, з іноземною валютою через пункти обміну іноземної валюти;

(абзац десятий пункту 1.1 глави 1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

абзац одинадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337)

абзац дванадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим)

пункт обміну іноземної валюти - це структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України [далі - пункт обміну валюти банку (фінансової установи)];

(абзац одинадцятий пункту 1.1 глави 1 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 від 27.02.2008 р. N 47)

абзац дванадцятий пункту 1.1 виключено

(пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим,
абзац дванадцятий пункту 1.1 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

абзац тринадцятий пункту 1.1 виключено

(абзац тринадцятий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

абзац чотирнадцятий пункту 1.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим)

крос-курс - співвідношення між двома валютами, яке визначається на підставі їх курсу щодо третьої валюти.

Абзац тринадцятий пункту 1.1 виключено

(пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 абзац тринадцятий пункту 1.1 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

Абзац чотирнадцятий пункту 1.1 виключено

(пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 абзац чотирнадцятий пункту 1.1 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

1.2. До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (далі - валютно-обмінні операції) належать:

купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;

зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 1.2 цієї глави, в сумі, що не дорівнює і не перевищує 150000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний зазначити у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї Інструкції, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці копії засвідчуються відбитком штампа каси банку (фінансової установи), пункту обміну валюти.

Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзаці другому пункту 1.2 цієї глави, за умови пред'явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, із зазначенням у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї Інструкції, прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу, забороняється.

Вимоги, установлені цим пунктом щодо пред'явлення документів, які посвідчують особу, під час проведення валютно-обмінних операцій не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування (далі - банкомати) банків.

Операції, зазначені в абзацах другому, четвертому - шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, здійснюються з ідентифікацією фізичної особи відповідно до законодавства України.

(главу 1 доповнено пунктом 1.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538,
 пункт 1.3 глави 1 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
 від 11.10.2011 р. N 364)

1.4 Агенти - юридичні особи здійснюють операції, зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї глави, у порядку, визначеному пунктом 1.3 цієї глави.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
у зв'язку з цим пункт 1.4 уважати пунктом 1.5)

1.5. Операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150000 гривень, забороняються.

(главу 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538,
 пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.10.2011 р. N 364)

Глава 2. Відкриття та порядок реєстрації пунктів обміну валюти

2.1. Пункт 2.1 глави 2 виключено

(пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538,
 у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.19 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.18)

2.1. Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право:

(абзац перший пункту 2.1 глави 2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями;

фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

(абзац третій пункту 2.1 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

2.2. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою установою) дозволяється лише на території того територіального управління Національного банку України (далі - територіальне управління), на території якого розташований цей банк (фінансова установа).

(пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

2.3. Пункт 2.3 виключено

(пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538,
 у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.18 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.17)

2.3. Банк (фінансова установа) має право розпочинати проведення операцій у пункті обміну валюти на підставі наказу по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти та після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) у податковому органі.

(абзац перший пункту 2.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

Наказ про відкриття пункту обміну валюти має містити місцезнаходження пункту обміну валюти, прізвище, ім'я, по батькові касирів, перелік операцій, які здійснюються в пункті обміну валюти, прізвище та ініціали посадової особи банку (фінансової установи), на яку покладається керівництво і контроль за діяльністю пункту обміну валюти (далі - керівник, який відповідає за роботу пунктів обміну валюти), і перелік осіб, яким дозволяється входити до приміщення пункту обміну валюти.

У наказі по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти можуть бути встановлені інші вимоги щодо порядку та умов роботи пункту обміну валюти з боку керівника банку (фінансової установи), що не суперечать вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів.

(пункт 2.3 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552)

2.4. Банк укладає договір про відкриття пункту обміну валюти з агентом - фінансовою установою або юридичною особою, що не є фінансовою установою, статутний капітал якого становить не менше ніж 250000 гривень та установчими документами якого передбачено надавати фінансові послуги з обміну валют, і подає протягом трьох робочих днів з дати укладення договору до територіального управління нотаріально засвідчену копію цього договору на погодження.

(абзац перший пункту 2.4 глави 2 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552,
 від 12.08.2005 р. N 287)

До копії договору додаються:

заява про погодження агентського договору;

нотаріально засвідчена копія установчих документів агента;

копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют.

(пункт 2.4 глави 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

2.5. Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати надходження нотаріально засвідченої копії договору з агентом та відповідних документів розглядає їх і приймає рішення про погодження або відмову в погодженні цього договору.

Підставою для відмови в погодженні договору з агентом може бути:

відсутність одного з документів, передбачених пунктом 2.6 цієї глави;

невідповідність положень договору вимогам законодавства України;

порушення агентом валютного законодавства протягом останніх шести місяців, які передують дню звернення.

(абзац п'ятий пункту 2.5 глави 2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552)

Абзац шостий пункту 2.5 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
у зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом шостим)

Територіальне управління на своєму бланку видає банку висновок про погодження або відмову в погодженні договору з агентом.

(абзац шостий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

2.6. Банки (фінансові установи) для реєстрації пунктів обміну валюти подають до територіального управління:

а) заяву про відкриття пункту обміну валюти;

б) інформацію банку (фінансової установи) про:

абзац другий підпункту "б" пункту 2.7 виключено

(абзац другий підпункту "б" пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12.08.2005 р. N 289,
 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 уважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

наявність одного або кількох технічних засобів для визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків, рекомендований перелік яких наведений у додатку 1;

(абзац другий підпункту "б" пункту 2.6 глави 2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

наявність довідників для визначення справжності банкнот і довідкових матеріалів для визначення справжності дорожніх чеків;

наявність РРО;

забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей і бланків суворого обліку;

в) копію документа, який дає право на розміщення пункту обміну валюти в певному місці (власність, оренда);

г) копію висновку територіального управління про погодження агентського договору, укладеної банком (фінансовою установою) з агентом, якщо пункт обміну валюти банку (фінансової установи) працюватиме на підставі агентського договору;

ґ) інформацію про відповідність приміщення пункту обміну валюти вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо технічного стану та організації охорони. 

2.7. Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати надходження поданих банком (фінансовою установою) документів розглядає їх та приймає рішення про реєстрацію пункту обміну валюти або про відмову в його реєстрації.

2.8. Підставами для відмови в реєстрації пункту обміну валюти можуть бути:

відсутність одного з документів, передбачених пунктом 2.8 цієї глави;

невідповідність вимогам підпункту "б" пункту 2.8 цієї глави;

відмова в погодженні територіальним управлінням агентського договору між банком та агентом;

(абзац четвертий пункту 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

надання банком (фінансовою установою) недостовірної інформації;

застосування до банку (фінансової установи) заходів впливу протягом останніх шести місяців, що передують поданню звернення, за порушення валютного законодавства щодо здійснення валютно-обмінних операцій;

(абзац шостий пункту 2.8 глави 2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552)

скасування територіальним управлінням рішення про реєстрацію пункту обміну валюти банку (фінансової установи), якщо таке рішення прийняте протягом останніх шести місяців, що передують поданню звернення про реєстрацію пункту обміну валюти.

(пункт 2.8 глави 2 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337)

2.9. Територіальне управління реєструє пункт обміну валюти в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти і після цього видає банку (фінансовій установі) на бланку управління довідку про реєстрацію пункту обміну валюти за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції.

2.10. У разі зміни назви банку (фінансової установи), його (її) філій банк (фінансова установа) письмово інформує про таку зміну відповідне територіальне управління, яке на безоплатній основі має зробити відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти та в довідці про реєстрацію пункту обміну валюти.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47,
у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.16
 уважати відповідно пунктами 2.11 - 2.17)

2.11. Після реєстрації пункту обміну валюти в територіальному управлінні банк (фінансова установа), агент мають зареєструвати РРО, який передбачається використовувати в пункті обміну валюти, у податковому органі за місцем розташування цього пункту.

2.12. Територіальне управління скасовує рішення про реєстрацію пункту обміну валюти в разі виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або відмови в доступі уповноваженим працівникам Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для здійснення перевірки згідно з Положенням про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487,або систематичного (два і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України протягом останніх 12 місяців, про що повідомляє банк (фінансову установу).

(абзац перший пункту 2.12 глави 2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

Банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

(пункт 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552)

2.13. Територіальне управління скасовує рішення про погодження договору між банком і цим агентом у разі виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або відмови в доступі уповноваженим працівникам Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для здійснення перевірки згідно з Положенням про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487,або систематичного (два і більше разів) порушення протягом останніх 12 місяців пунктами обміну валюти (двома і більше) одного агента порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, про що повідомляє банк.

(абзац перший пункту 2.13 глави 2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

Банк має в триденний строк після отримання цього рішення повернути висновок про погодження договору між банком та агентом, а також довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти цього агента до територіального управління, яке робить відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

(абзац другий пункту 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552)

2.14. Банк (фінансова установа), який (яка) зареєстрував (зареєструвала) пункт обміну валюти в територіальному управлінні, у триденний строк після тимчасового припинення роботи (строком не більше 90 календарних днів, а в зонах відпочинку, у яких відкриваються сезонні пункти обміну іноземних валют, - строком не більше 275 календарних днів) цим пунктом обміну валюти письмово повідомляє про це територіальне управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти про тимчасове припинення роботи пункту обміну валют.

Про відновлення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова установа) за один день до цього письмово повідомляє територіальне управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

У повідомленні про тимчасове припинення або відновлення роботи пункту обміну валюти, а також у заяві про припинення роботи пункту обміну валюти мають зазначатися реєстраційний номер пункту обміну валюти в територіальному управлінні, дата та номер відповідного рішення банку (фінансової установи).

Територіальне управління приймає рішення про відкликання довідки про реєстрацію пункту обміну валюти з повідомленням про це банку (фінансовій установі), якщо банк (фінансова установа) надав (надала) інформацію про відновлення тимчасово припиненої роботи пункту обміну валютипізніше терміну, установленого в абзаці другому цього пункту.

(абзаци перший - третій пункту 2.14 замінено абзацами першим -
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12.08.2005 р. N 287,
 у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим)

Банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552,
у зв'язку з цим пункти 2.14 - 2.16 уважати відповідно пунктами 2.15 - 2.17)

2.15. У разі прийняття Національним банком України рішення про припинення дії письмового дозволу на здійснення банком валютно-обмінних операцій чи відкликання банківської ліцензії або про відкликання генеральної ліцензії фінансової установи на здійснення операцій з валютними цінностями банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

2.16. У разі прийняття банком (фінансовою установою) рішення про припинення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова установа) має в триденний строк після прийняття цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти разом із заявою про припинення роботи пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

2.17. Пункт 2.17 глави 2 виключено

(главу 2 доповнено пунктом 2.17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552,
 пункт 2.17 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

Глава 3. Установлення курсу гривні до іноземних валют

3.1. Голова правління банку (фінансової установи) до початку робочого дня встановлює єдиний курс купівлі та продажу іноземних валют за гривні згідно з наказом (розпорядженням) банку (фінансової установи). Інші керівники не мають права встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні.

3.2. Банк (фінансова установа) не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

(глава 3 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 від 29.09.2004 р. N 462,
 від 16.02.2005 р. N 48,
 від 12.08.2005 р. N 287,
 від 23.08.2006 р. N 337,
 від 27.02.2008 р. N 47,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 09.09.2009 р. N 538)

Глава 4. Організація роботи, пов'язаної з проведенням валютно-обмінних операцій

4.1. Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим цією Інструкцією.

4.2. Комісійна винагорода за здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків стягується виключно в гривнях. Забороняється стягнення комісійної винагороди за здійснення операцій з купівлі-продажу іноземних валют за гривні.

(пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 від 23.08.2006 р. N 337,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 09.09.2009 р. N 538)

4.3. Каси банків (фінансових установ) можуть здійснювати всі або деякі валютно-обмінні операції згідно з переліком, зазначеним у пункті 1.2 цієї Інструкції. Банк має право через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні.

(пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

4.4. Пункти обміну валюти банків (фінансових установ) можуть здійснювати всі або деякі операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї Інструкції.

4.5. Пункти обміну валюти агентів можуть здійснювати лише ті операції, що зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї Інструкції.

4.6. У касах банків (фінансових установ) у доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

копія наказу (розпорядження) по банку (фінансовій установі) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

перелік операцій, які здійснює ця каса;

повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операцій з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції;

(пункт 4.6 глави 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами - нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377;

витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за операціями, які здійснює ця каса, що засвідчується підписом керівника банку (фінансової установи) та скріплюється печаткою банку (фінансової установи);

повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками (фінансовими установами) і пунктами обміну валюти на території України (додаток 12);

(пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173,
 абзац сьомий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 12.08.2005 р. N 289,
 від 27.02.2008 р. N 47)

повідомлення про те, що дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

(пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.10.2011 р. N 364)

4.7. Меню банкомата для споживача має містити інформацію про:

курс купівлі іноземних валют;

ознаки платіжності банкнот іноземної валюти.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
у зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.23 уважати відповідно пунктами 4.8 - 4.24)

4.8. У пункті обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

назва банку (фінансової установи), який відкрив пункт обміну валюти, а також назва агента, якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентського договору;

копія наказу (розпорядження) по банку (фінансовій установі) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

перелік операцій, які здійснює цей пункт обміну валюти;

повідомлення про обов'язковість здійснення касиром будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, а також операцій з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції;

(пункт 4.8 глави 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

зразок квитанції (довідки) про здійснену валютно-обмінну операцію з повідомленням про потребу її отримання фізичною особою;

(пункт 4.8 глави 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 уважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами - нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377;

витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за операціями, які здійснює цей пункт обміну валюти, що засвідчується підписом керівника банку (фінансової установи) та скріплюється печаткою банку (фінансової установи);

режим роботи пункту обміну валюти;

телефон керівника, що відповідає за роботу пункту обміну валюти;

повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками (фінансовими установами) і пунктами обміну валюти на території України (додаток 12);

(пункт 4.8 глави 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173,
 абзац одинадцятий пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 12.08.2005 р. N 289,
 від 27.02.2008 р. N 47)

повідомлення про те, що дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

(пункт 4.8 глави 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.10.2011 р. N 364)

4.9. Режим роботи пункту обміну валюти встановлює банк (фінансова установа). У прикордонних зонах, аеропортах, на залізничних, морських та річкових вокзалах пункти обміну валюти мають функціонувати не менше 21 години на добу, за винятком тих пунктів обміну валюти, що розташовані в аеропортах і на зазначених вокзалах, якщо згідно з їх розкладами не передбачено відправлення або прибуття в нічний час відповідних транспортних засобів. Тривалість режиму роботи пунктів обміну валюти, розташованих в інших місцях, установлює банк (фінансова установа) за погодженням з адміністрацією підприємства, установи або органу державної влади, на території яких вони відкриті.

(пункт 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

4.10. У пункті обміну валюти в наявності мають бути такі документи:

копія довідки про реєстрацію пункту обміну валюти в територіальному управлінні, скріплена печаткою банку (фінансової установи);

витяг з наказу банку (фінансової установи) про відкриття пункту обміну валюти, який має бути засвідчений підписом керівника банку (фінансової установи) та скріплений печаткою банку (фінансової установи);

торговий патент або його нотаріально засвідчена копія;

(абзац четвертий пункту 4.10 глави 4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

журнал обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО (додаток 10).

(абзац п'ятий пункту 4.10 глави 4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289,
 від 27.02.2008 р. N 47)

4.11. Касир пункту обміну валюти повинен мати на робочому місці документ, що засвідчує його особу (службове посвідчення), штамп пункту обміну валюти, на якому мають бути такі реквізити: назва "Пункт обміну валюти", назва банку (фінансової установи), назва агента банку (якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентського договору з банком), реєстраційний номер у територіальному управлінні, місцезнаходження пункту обміну валюти. Штамп видається банком (фінансовою установою) касиру пункту обміну валюти під розпис.

4.12. У разі потреби (хвороба касира та з інших поважних причин) касир пункту обміну валюти має право передати іншому касиру, який має право працювати в цьому пункті обміну валюти відповідно до наказу про його відкриття, валютні цінності, бланки суворого обліку та штамп пункту обміну за відповідним актом. Цей акт разом з іншими звітними документами в кінці робочого дня вкладається в інкасаторську сумку касира, який передав валютні цінності та бланки суворого обліку.

Якщо касир пункту обміну валюти за будь-яких обставин фізично не може передати іншому касиру або інкасатору валютні цінності та інші цінності, то в пункті обміну валюти за наказом керівника банку (фінансової установи) терміново проводиться ревізія валютних та інших цінностей з обов'язковим їх передаванням у касу банку (фінансової установи) особами, які здійснили ревізію, на підставі відповідного акта.

Забороняється доручати виконання службових обов'язків касира пункту обміну валюти іншим особам, які не визначені як касири в наказі по банку (фінансовій установі).

4.13. Касир банку (фінансової установи), пункту обміну валюти і оператор поштового зв'язку під час здійснення валютно-обмінних операцій має перевіряти справжність і наявність ознак платіжності пред'явлених банкнот іноземних держав та дорожніх чеків.

(абзац перший пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

Робочі місця касирів, які здійснюють валютно-обмінні операції, мають бути обладнані приладами для контролю за справжністю та для визначення ознак платіжності банкнот іноземної валюти і дорожніх чеків, відповідними нормативно-правовими актами, довідниками та інформацією щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, основних елементів їх захисту, про терміни обміну банкнот іноземної валюти, що вилучаються з обігу банками-емітентами.

(абзац другий пункту 4.13 глави 4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173)

4.14. Касир пункту обміну валюти має зберігати наявні цінності в сейфі. Під час обідньої перерви або тимчасової відсутності в приміщенні пункту обміну касир має опломбувати сейф з цінностями особистим пломбіром.

4.15. Банкам (фінансовим установам) забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції, крім тих, що встановлюються Національним банком України.

Банки (фінансові установи) здійснюють валютно-обмінні операції з монетами за рішенням банку (фінансової установи).

(пункт 4.15 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 уважати відповідно абзацами третім і четвертим)

Касири банків (фінансових установ) і пунктів обміну валюти, оператори поштового зв'язку зобов'язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, наведеними в додатку 12 до цієї Інструкції. Банкноти іноземної валюти, що не відповідають цим ознакам зношеності, та банкноти іноземної валюти, що вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, приймаються банками (фінансовими установами, крім національного оператора поштового зв'язку) на інкасо.

(пункт 4.15 глави 4 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173,
 абзац третій пункту 4.15 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 12.08.2005 р. N 289,
 від 23.08.2006 р. N 337,
 від 27.02.2008 р. N 47)

Банкноти іноземної валюти, що викликали сумнів касира щодо їх справжності, уключаючи банкноти з ознаками підроблення, банки (фінансові установи) вилучають і передають на дослідження в порядку, установленому главою 4 розділу III Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами).

(пункт 4.15 глави 4 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173,
 абзац четвертий пункту 4.15 глави 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 11.10.2011 р. N 364)

4.16. З метою організації безперебійної роботи пунктів обміну валюти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, банк (фінансова установа) самостійно встановлює для них розмір авансу в готівковій іноземній валюті й готівкових гривнях і до початку робочого дня, уключаючи вихідні і святкові дні, забезпечує власні пункти обміну валюти та пункти обміну валюти агентів коштами відповідно до встановлених обсягів, а також забезпечує ці пункти обміну валюти бланками суворого обліку - довідками та квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій за формами N 377, 377-А, реєстрами (журналами-реєстрами) для обліку за кожним видом операцій, що здійснюють ці пункти обміну валюти.

(абзац перший пункту 4.16 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 від 12.08.2005 р. N 289)

Порядок забезпечення цінностями пунктів обміну валюти, що працюють на підставі укладених з банками агентських договорів, порядок підкріплення та інкасації (перевезення) коштів і умови видачі банком коштів під відповідальність касирів цих пунктів визначаються в агентських договорах банків з юридичними особами.

(пункт 4.16 глави 4 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 абзац другий пункту 4.16 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

Порядок переміщення і передавання готівки та цінностей під відповідальність працівників банку (фінансової установи) визначається внутрішнім положенням (інструкцією) банку (фінансової установи) щодо здійснення касових операцій.

(пункт 4.16 глави 4 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим)

Сумки з авансами для кожного касира пункту обміну валюти на вихідні і святкові дні формуються окремо на кожен день роботи або за рішенням керівника банку (фінансової установи) на ці дні формується одна сумка.

4.17. Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку (фінансової установи) авансу в іноземній валюті та в гривнях, а також за рахунок купленої іноземної валюти та отриманих гривень.

Абзац другий пункту 4.16 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

4.18. Пункт 4.18 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
у зв'язку з цим пункти 4.19 - 4.24
уважати відповідно пунктами 4.18 - 4.23)

4.18. Не допускається зберігання в пунктах обміну валюти банків (фінансових установ) готівкової іноземної валюти, гривень та дорожніх чеків у неробочий час, якщо їх приміщення не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо технічного стану та організації охорони.

Банк (фінансова установа) має встановлювати максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касах пунктів обміну валюти банку (фінансової установи) у неробочий час в обсязі, що має забезпечити роботу цих пунктів протягом робочого дня. Залишки валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму, підлягають інкасації, яку проводять банки (фінансові установи).

4.19. Пункти обміну валюти банку (фінансової установи) під час роботи у вихідні й святкові дні можуть перевищувати встановлену максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касі за умови обов'язкової інкасації валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму, не пізніше наступного робочого дня банку (фінансової установи).

Якщо пункти обміну валюти працюють цілодобово, то закінченням робочого дня вважається початок операційного дня банку (фінансової установи).

4.20. Зберігання валютних цінностей у пунктах обміну валюти агентів у неробочий час не допускається.

4.21. Не допускається відмова в здійсненні операцій, зазначених у переліку операцій, які проводять банк (фінансова установа), за наявності відповідних коштів для цього, а також операції сторно.

(пункт 4.21 глави 4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 552,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.10.2011 р. N 364)

4.22. Входити до приміщення пункту обміну валюти дозволяється лише особам, визначеним у наказі про відкриття пункту обміну валюти, та представникам органів, уповноважених здійснювати перевірку пунктів обміну валюти згідно з чинним законодавством України.

4.23. Керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, забезпечує вивчення касирами правил здійснення валютно-обмінних операцій з використанням РРО, а також контроль за технічним обслуговуванням РРО відповідними службами.

На період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії облік валютно-обмінних операцій здійснюється вручну не більше 72 годин з веденням реєстрів установленої форми і наданням клієнту бланків суворого обліку за формами 377, 377-А із занесенням підсумкової інформації про проведені операції без використання РРО до журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО.

(абзац другий пункту 4.23 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

Підсумкова інформація про проведені операції без використання РРО заноситься до журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО:

у кінці робочого дня - якщо РРО не функціонував протягом усього робочого дня;

у кінці терміну роботи без використання РРО - якщо РРО не функціонував частину робочого дня.

Служби, що відповідають за ремонт РРО, не пізніше 72 годин після виходу його з ладу зобов'язані усунути дефект і забезпечити його належне функціонування. Якщо в зазначений термін ремонт не може бути виконаний, то в пункті обміну встановлюється резервний РРО та складається акт за підписом керівника, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти, і представника сервісної організації. Будь-який заново встановлений РРО має бути зареєстрований у державному податковому органі (так само, як і під час первинної його реєстрації).

(пункт 4.23 глави 4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

Глава 5. Оформлення квитанцій та довідок про здійснення валютно-обмінних операцій

5.1. Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються такі бланки:

довідка-certificate за формою N 377 (додаток 3);

квитанція за формою N 377-А (додаток 4);

абзац четвертий пункту 5.1 глави 5 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами четвертим - десятим)

квитанція за формою N 377-і (додаток 5);

(абзац четвертий пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

квитанція за формою N 377-І1;

квитанція за формою N 377-К (додаток 11);

(абзац шостий пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289,
 від 27.02.2008 р. N 47)

чек банкомата.

(пункт 5.1 глави 5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
уважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)

____________
1 Зразок цієї квитанції наведений у додатку 2 до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343. Порядок оформлення квитанції за формою N 377-І наведений у пункті 5.5 цього самого Положення.

Бланки довідок та квитанцій, що зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, є бланками суворого обліку.

(абзац восьмий пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

Довідки за формою N 377, квитанції за формами N 377-А, 377-і, 377-І, 377-К та чек банкомата є касовими і розрахунковими документами.

(абзац дев'ятий пункту 5.1 глави 5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

Довідки за формами N 377, квитанції за формою N 377-А про здійснення валютно-обмінних операцій, N 377-К про здійснення валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу та N 377-і про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав виписуються у двох примірниках: перший примірник видається як підтвердження здійснення операції фізичній особі (резиденту або нерезиденту), другий - залишається в документах дня.

(абзац десятий пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

Надалі в тексті цієї Інструкції перший примірник довідки або квитанції іменується примірником клієнта, а другий - примірником банку (фінансової установи).

5.2. Довідка за формою N 377 видається пунктом обміну валюти або касою банку (фінансової установи) фізичній особі - нерезиденту як підтвердження проведення операції з купівлі в неї готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків за готівкові гривні. Ця довідка дійсна протягом 6 місяців з дати її видачі і надає право здійснення зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту.

5.3. Квитанція за формою N 377-А видається:

пунктом обміну валюти банку (фінансової установи) фізичним особам - резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій, визначених в абзацах другому, третьому, п'ятому, шостому пункту 1.2 цієї Інструкції;

пунктом обміну валюти агента фізичним особам - резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій, визначених в абзацах другому і третьому пункту 1.2 цієї Інструкції;

пунктом обміну валюти фізичним особам - нерезидентам як підтвердження здійснення зворотного обміну невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту.

5.4. Пункт 5.4 виключено 

(пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.09.2004 р. N 462,
 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289,
 у зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.17 уважати відповідно пунктами 5.4 - 5.16)

5.4. Квитанція за формою N 377-і видається касою банку (фінансової установи) як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

Квитанція за формою N 377-І видається касою банку (фінансової установи) як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо іменних чеків.

5.5. Квитанція за формою N 377-К видається касою банку (фінансової установи) фізичним особам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій, визначених в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї Інструкції.

5.6. Чек банкомата видається під час здійснення через банкомат операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні.

(главу 5 доповнено новим пунктом 5.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
у зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.15 уважати відповідно пунктами 5.7 - 5.16)

5.7. Оформлення і видача довідок та квитанцій без здійснення валютно-обмінних операцій або їх невидача під час здійснення зазначених вище операцій забороняються.

5.8. Виправлення в заповненому тексті зазначених вище довідок та квитанцій не допускаються.

Довідка або квитанція вважається недійсною, якщо реквізити каси або пункту обміну валюти, дані про здійснені операції, найменування банку (фінансової установи) або агента, що видав довідку чи квитанцію, не читаються або можливе подвійне читання відомостей на відбитку штампа пункту обміну валюти або каси банку (фінансової установи).

5.9. Плата за оформлення і видачу довідки або квитанції під час здійснення валютно-обмінної операції не стягується.

5.10. Заповнений примірник квитанції або довідки банку (фінансової установи) зберігається в пункті обміну валюти в документах дня і передається до каси банку (фінансової установи) разом з іншими документами дня після закінчення робочого дня.

5.11. Зіпсовані примірники квитанцій та довідок про здійснення валютно-обмінних операцій, що є бланками суворого обліку (примірник клієнта та примірник банку /фінансової установи/), а також роздруковані за допомогою РРО погашаються шляхом написання через усе поле примірника клієнта та примірника банку латинської літери "Z", засвідчуються підписом касира пункту обміну валюти (каси) і повертаються до банку (фінансової установи) після закінчення робочого дня разом з іншими документами дня.

5.12. Перший і другий примірники квитанції за формою N 377-А під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти із застосуванням РРО роздруковуються цими РРО.

Реквізити, зазначені в довідках за формами N 377, під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти із застосуванням РРО заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом їх роздрукування в першому та другому примірниках довідки.

(абзац другий пункту 5.12 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

У разі виходу РРО з ладу довідки та квитанції за формами N 377, 377-А заповнюються лише вручну (під копіювальний папір).

(абзац третій пункту 5.12 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

Реквізити, зазначені в довідках та квитанціях за формами N 377, 377-і*, 377-І*, 377-К*, під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі банку заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом їх роздрукування в першому та другому примірниках довідки або квитанції з використанням системи автоматизації банку, у тому числі такої, що працює автономно. Крім того, перший та другий примірники квитанцій за формами N 377-і, 377-І, 377-К можуть роздруковуватися з використанням системи автоматизації банку, у тому числі такої, що працює автономно.

(абзац четвертий пункту 5.12 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

____________
* Якщо ці форми виготовлені поліграфічними підприємствами.

Реквізити, зазначені в довідках та квитанціях за формами N 377, 377-і, 377-І, 377-К, під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі фінансової установи та у квитанції за формою N 377-К під час здійснення зазначених операцій в операційному залі об'єкта поштового зв'язку заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом їх роздрукування в першому та другому примірниках довідки або квитанції з використанням системи автоматизації фінансової установи.

(абзац п'ятий пункту 5.12 глави 5 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

Банкам (фінансовим установам) дозволяється відповідно до внутрішнього положення заповнювати потрібну кількість примірників за формою N 377-К для обліку валютно-обмінних операцій.

(пункт 5.12 глави 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 21.04.2004 р. N 173,
у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий
вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)

Якщо квитанції (форми N 377-А, 377-і, 377-К) та довідки (форми N 377) заповнюються вручну (під копіювальний папір), то копіювальний папір кладеться між зворотним боком примірника клієнта і лицьовим боком примірника банку (фінансової установи).

(абзац сьомий пункту 5.12 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

На довідці або квитанції (у примірнику клієнта і примірнику банку /фінансової установи/) усі реквізити мають бути заповнені.

5.13. Назва валюти в довідках, квитанціях і чеках банкоматів під час здійснення відповідних операцій проставляється літерним кодом згідно з кодами валют Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129).

(пункт 5.13 глави 5 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

5.14. У квитанціях за формою N 377-А під час здійснення валютно-обмінних операцій у графі "Назва валюти" проставляється літерний код валюти, у графі "Кількість" - сума валюти цифрами, а в графі "Еквівалент до видачі" - літерний код та сума валюти, що видається клієнту, цифрами.

Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну винагороду, а в графі "Комісія в %" проставляється цифрами тариф комісійної винагороди в процентах.

Під час здійснення валютно-обмінних операцій із застосуванням РРО в квитанціях за формою N 377-А проставляється час здійснення операції.

5.15. У квитанціях за формою N 377-К під час здійснення валютно-обмінних операцій у графі "Назва валюти/вид банківського металу" проставляється літерний код валюти, у графі "Сума/маса" - сума валюти цифрами, а в графі "До видачі" - літерний код та сума валюти, що видається клієнту, цифрами.

Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну винагороду, а в графі "Комісія в %" проставляється цифрами тариф комісійної винагороди в процентах.

5.16. Банкам (фінансовим установам) дозволяється доповнювати квитанції за формами N 377-К, 377-і, 377-І та чек банкомата додатковими реквізитами, потрібними для здійснення валютно-обмінних операцій.

(пункт 5.16 глави 5 в редакції постанови Правління
Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278)

5.16. Пункт 5.16 глави 5 виключено 

(пункт 5.16 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337,
 від 27.02.2008 р. N 47,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

(глава 5 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

Глава 6. Здійснення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків

6.1. Касири кас банків (фінансових установ) та касири пунктів обміну валюти, оператори поштового зв'язку зобов'язані з'ясовувати резидентність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотний обмін невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377.

(пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

6.2. Пункт 6.2 глави 6 виключено 

(пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 232,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538,
 у зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.9 уважати відповідно пунктами 6.2 - 6.8)

6.2. Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:

каси банку (фінансової установи) з оформленням квитанцій за формою N 377-К із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб - нерезидентів - довідок за формою N 377;

(абзац другий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

банкомати з оформленням чека банкомата про здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

(пункт 6.2 глави 6 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти за формою 377-А для фізичних осіб - резидентів, а для фізичних осіб - нерезидентів - довідок за формою N 377.

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи), пунктом обміну валюти в реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 6).

(абзац п'ятий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

6.3. Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам - резидентам здійснюють:

каси банку (фінансової установи) з оформленням квитанцій за формою N 377-К із зазначенням у них часу здійснення операції та за усною заявою фізичної особи - резидента, яка здійснює операцію через касу банку;

(абзац другий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 від 12.08.2005 р. N 289)

пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу іноземної валюти за формою N 377-А та за усною заявою фізичної особи - резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку.

(абзац третій пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи), пунктом обміну валюти в реєстрі проданої іноземної валюти (додаток 7).

(абзац четвертий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

6.4. Пункт 6.4 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289,
 у зв'язку з цим пункти 6.5 - 6.7 уважати відповідно пунктами 6.4 - 6.6)

6.4. Здійснення дробних трансакцій під час проведення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти забороняється.

(главу 6 доповнено новим пунктом 6.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2011 р. N 278,
у зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.8 уважати відповідно пунктами 6.5 - 6.9)

6.5. Операції зворотного обміну готівкових гривень на готівкову іноземну валюту здійснюються лише фізичним особам - нерезидентам у разі невикористання чи неповного використання ними гривень, що були одержані в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну валюти. Зворотний обмін здійснюють як каси банку (фінансової установи), так і будь-який пункт обміну валюти в разі надання першого примірника довідки за формою N 377. Сума зворотного обміну не може перевищувати тієї, що зазначена в довідці за формою N 377. Крім того, перший примірник цієї довідки залишається в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну валюти, у якому здійснено зворотний обмін.

У пункті обміну валюти фізичній особі - нерезиденту видається квитанція про продаж їй іноземної валюти за формою N 377-А, а в касі банку (фінансової установи) - квитанція за формою N 377-К. Ця операція здійснюється за курсом продажу іноземної валюти за гривні, установленим банком (фінансовою установою).

(абзац другий пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

Під час здійснення операцій з видачі фізичним особам - нерезидентам гривень в банкоматі на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, якому належить банкомат, на підставі чека банкомата. Чек банкомата залишається в касі банку.

6.6. Операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичної особи - нерезидента та зворотний обмін готівкових гривень на іноземну валюту здійснюються після пред'явлення цією особою касирам каси банку (фінансової установи) або пункту обміну валюти, операторам поштового зв'язку документа, який засвідчує особу та її громадянство.

(пункт 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.02.2008 р. N 47)

6.7. Банки та фінансові установи здійснюють операції з продажу за гривні готівкової іноземної валюти фізичним особам - резидентам або зворотного обміну коштів у гривнях на іноземну валюту фізичним особам - нерезидентам у межах, що встановлюються Національним банком України.

(главу 6 доповнено новим пунктом 6.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
пункт 6.7 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

6.8. Банки, які не мають прямого кореспондентського рахунку у валютах 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют, та фінансові установи здійснюють операції з купівлі-продажу готівкових валют 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют за наявності:

для банків - кореспондентського рахунку у відповідній іноземній валюті, відкритого в іншому банку, що має прямий кореспондентський рахунок у такій валюті в іноземному банку, та договору на зарахування такої валюти на кореспондентський рахунок, відкритий у зазначеному банку;

для фінансових установ - рахунку у відповідній іноземній валюті та договору на зарахування такої валюти на рахунок, відкритий у банку, що має прямий кореспондентський рахунок у такій валюті в іноземному банку.

Інкасацію цих валют до банку може здійснювати будь-яка юридична особа, що має право здійснювати інкасацію, у тому числі і банк, у якому відкрито рахунок у цих валютах.

(главу 6 доповнено новим пунктом 6.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 у зв'язку з цим пункт 6.7 уважати пунктом 6.9,
 пункт 6.7 глави 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337)

6.9. Порядок здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків у касах банків (фінансових установ) та пунктах обміну валюти банків (фінансових установ) викладено в главі 7 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343. Операції з купівлі-продажу дорожніх чеків національний оператор поштового зв'язку не здійснює.

(пункт 6.9 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337)

Глава 7. Здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави

7.1. Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками (фінансовими установами) та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до 1 групи Класифікатора іноземних валют.

7.2. Під час здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції. Розраховується крос-курс таким чином:

на певну дату офіційний курс гривні становить:

гривня/долар США - X грн. за долар США;

гривня/євро - Y грн. за євро.

Крос-курс долара США до євро становитиме X/Y євро за долар США. Якщо клієнт бажає в цей день обміняти N доларів США на євро, то з урахуванням крос-курсу він має отримати N х (X : Y) євро.

За цією самою схемою визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.

7.3. Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:

для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - у касі банку (фінансової установи) з оформленням квитанції за формою N 377-К;

(абзац другий пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

для фізичних осіб - резидентів - у пункті обміну валюти банку (фінансової установи) з видачею квитанції за формою N 377-А про конвертацію валют.

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи) та пунктом обміну валюти в реєстрі конвертації іноземної валюти (додаток 8).

(абзац четвертий пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються для фізичної особи - нерезидента лише в касі банку (фінансової установи) після пред'явлення касиру документа, який засвідчує цю особу, та за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти (копії цих документів залишаються в документах дня). У разі ввезення нерезидентом в Україну іноземної валюти в пред'явленій митній декларації робиться відмітка про її конвертацію.

Абзац шостий пункту 7.3 глави 7 виключено

(пункт 7.3 глави 7 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 абзац шостий пункту 7.3 глави 7 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.09.2009 р. N 538)

7.4. Якщо за операцією з конвертації для видачі клієнту залишається сума в іноземній валюті менша, ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, то цей залишок купується за гривні за курсом купівлі іноземної валюти, установленим банком (фінансовою установою).

Вищезазначена операція оформляється касирами каси, операторами поштового зв'язку із застосуванням квитанцій за формою N 377-К, касирами пунктів обміну валюти - квитанцій за формою N 377-А. Здійснені операції відображаються в реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 6).

(абзац другий пункту 7.4 глави 7 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289,
 від 27.02.2008 р. N 47)

7.5. Пункт 7.5 глави 7 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

7.6. Пункт 7.6 глави 7 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287)

Глава 8. Здійснення операцій з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків

8.1. У касах банків (фінансових установ, крім національного оператора поштового зв'язку) приймаються на інкасо від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) та юридичних осіб - резидентів і представництв юридичних осіб - нерезидентів:

(абзац перший пункту 8.1 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2006 р. N 337)

а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення або є сумнів у їх платіжності, у тому числі:

(абзац перший підпункту "а" пункту 8.1 глави 8 із змінами,
 внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 23.12.2003 р. N 571,
 від 21.04.2004 р. N 173)

розірвані на шматки та склеєні;

ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (наявні зміни у портреті, немає захисної стрічки, є написи, які заважають визначенню ознак платіжності банкнот тощо);

із зміненим первісним кольором;

обпалені або пропалені;

залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром тощо;

мають явні друкарські недоліки;

б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком - емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

8.2. Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав виконуються в порядку, установленому для виконання операцій з приймання іменних чеків на інкасо, викладеному в главах 4 - 6 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343. Проведення цих операцій здійснюється з оформленням квитанції N 377-і та реєстру приймання на інкасо банкнот іноземних держав (додаток 9).

(пункт 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 12.08.2005 р. N 289)

8.3. Порядок виконання операцій з приймання іменних чеків на інкасо викладений у главах 4 - 6 Положення, зазначеного в пункті 8.2 цієї глави.

Глава 9. Відповідальність банків (фінансових установ) за порушення порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій

9.1. Порушення норм, установлених цією Інструкцією, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. У разі порушення банками та їх агентами норм цієї Інструкції банки несуть відповідальність згідно із статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

 

 

 

Перелік технічних засобів для визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків

1. Прилад для розгляду банкнот іноземних держав та дорожніх чеків проти світла та у відбитому світлі.

2. Прилад для контролю ознак, які проявляються в ультрафіолетових променях.

3. Прилад для контролю ознак, які проявляються в інфрачервоних променях.

4. Прилад для контролю магнітних міток.

5. Семи - десятикратні збільшувальні лінзи.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

На бланку територіального управління Національного банку України 

 

Довідка
про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти в територіальному управлінні Національного банку України

________________________________________
(назва управління)

Назва уповноваженого банку/уповноваженої фінансової установи
_________________________________________________________________

Назва агента (юридичної особи) _____________________________________
_________________________________________________________________

Місцезнаходження пункту обміну валюти _____________________________
_________________________________________________________________

Реєстраційний номер ______ в територіальному управлінні Національного
банку України ____________________________________________________.
                                                                                     (назва управління) 

Начальник управління  

_____________ (ініціали, прізвище)
            (підпис) 

 

М. П.

Дата видачі довідки

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

Форма N 377
(дійсна протягом 6 місяців) 

 

______________________________________
______________________________________
(назва, місцезнаходження банку/фінансової установи)
(name, address of licensed bank/financial institution)

Довідка-certificate N
"___" ____________ 200_ р.

Обміняно ________________________________________________________
exchanged        (назва валюти, сума цифрами і словами/type of currency, amount in figures
                                                                                 and in words)

Видано готівкові
гривні ___________________________________________________________
hryvnias paid out                    (сума цифрами і словами/amount in figures and in words)

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові/surname, name) 

____________________
(громадянство/citizenship) 

_______________________
              (підпис власника)
             (holder's signature) 

_______________
       (підпис касира)  

  

місце для штампа 

 

Обмін невикористаних гривень на іноземну валюту
Exchange or unspent hryvnias for foreign currency

Прийнято для обміну готівкові
гривні ___________________________________________________________
hryvnias accepted for exchange   (сума цифрами і словами/amount in figures and in words)

З них видано:
готівковою валютою ____________________
out of this sum:
cash currency paid out 

чеками
cheques _________________ 

_______________________
               (підпис власника)
              (holder's signature) 

_______________
      (підпис касира) 

 

Заповнюється у двох примірниках (перший видається клієнту, другий - залишається в банку).

Довідка видається фізичній особі - нерезиденту для підтвердження операцій з купівлі банком (фінансовою установою) іноземної валюти за гривні та сплати за чеками коштів у гривнях. Перший примірник дає право зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту протягом 6 місяців.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

_______________________________
_______________________________
(назва, місцезнаходження банку/фінансової
 установи) 

  

Форма N 377-А 

 

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції

Дата ______________

Назва операції: 

купівля, продаж, конвертація іноземної валюти, купівля дорожніх чеків 

 

Назва валюти 

Кількість 

Курс, крос-курс 

Комісія в % 

Еквівалент до видачі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Сума комісії _______________ 

  

Підпис касира ______________ 

Штамп пункту обміну 

 

Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший видається клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).

Квитанція видається для підтвердження проведення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, конвертації готівкової іноземної валюти, купівлі дорожніх чеків.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

Форма 06
(дійсна протягом одного року без права передавання) 

 

___________________________________
                             (повна назва банку)
___________________________________
 (адреса каси банку, пункту обміну валюти банку)
___________________________________
           (юридична адреса, N телефону, факсу)

Довідка N
про вивезення за межі України іноземної валюти

Додаток 5 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 серпня 2005 року N 289,
 у зв'язку з цим додатки 6 - 14 уважати відповідно додатками 5 - 13)

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

Форма N 377-і 

 

______________________________
______________________________
(назва, місцезнаходження уповноваженого
               банку/фінансової установи) 

Квитанція N
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав

"___" ____________ 200_ р.

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
(постійне місце проживання)
_________________________________________________________________
(серія, номер, дата і місце видачі документа, що засвідчує особу)
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

Найменування банкнот іноземних держав 

Дата, номер та серія 

Номінальна вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Підпис касира ______________

Місце для штампа

Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший надається клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

___________________________________
___________________________________
(назва уповноваженого банку/фінансової установи,
агента банку, реєстраційній номер пункту обміну
валюти і його місцезнаходження) 

Реєстр
купленої іноземної валюти

за "    " ____________ 200_ р. 

N з/п 

Назва іноземної валюти (код) 

Сума іноземної валюти 

Курс 

Сума виданих гривень 

Номер виданої довідки/квитанції/чека банкомата 

Відмітка про сторно* 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Підпис касира ________________

Місце для штампа

____________
* У разі використання РРО в реєстрі фіксується час здійснення операції.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 від 11.08.2011 р. N 278)

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

___________________________________
___________________________________
(назва уповноваженого банку/фінансової установи,
агента банку, реєстраційній номер пункту обміну
                 валюти і його місцезнаходження) 

Реєстр
проданої іноземної валюти

за "    " ____________ 200_ р. 

N з/п 

Номер виданої квитанції (довідки) 

Сума в гривнях 

Назва валюти (код) 

Сума у валюті 

Курс 

Номер одержаної довідки 

Відмітка про сторно* 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Підпис касира _____________

Місце для штампа

____________
* У разі використання РРО в реєстрі фіксується час здійснення операції.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

 

Додаток 8
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

___________________________________
___________________________________
(назва уповноваженого банку/фінансової установи,
агента банку, реєстраційній номер пункту обміну
                  валюти і його місцезнаходження) 

Реєстр
конвертації іноземної валюти

за "    " ____________ 200_ р. 

N з/п 

Назва прийнятої валюти (код) 

Сума прийнятої валюти 

Назва виданої валюти (код) 

Крос-курс 

(%) 

Комісія, сума 

Сума виданої валюти 

Номер виданої квитанції 

Відмітка про сторно* 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Підпис касира _______________

Місце для штампа

____________
* У разі використання РРО в реєстрі фіксується час здійснення операції.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

 

Додаток 9
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

______________________________
(назва, місцезнаходження уповноваженого
                банку/фінансової установи) 

Реєстр
приймання на інкасо банкнот іноземних держав

за "    " ____________ 200_ р.

N
з/п 

Назва прийнятих банкнот 

Серія та номер прийнятих банкнот 

Номінальна вартість 

Номер виданої квитанції 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Підпис касира ______________

Місце для штампа

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
С. О. Яременко

 

 

Додаток 10
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги до працівників, які здійснюють валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою і дорожніми чеками

Додаток 10 виключено 
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 27 лютого 2008 року N 47,
у зв'язку з цим додатки 11 - 13 уважати відповідно додатками 10 - 12)

 

Додаток 10
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

Титульна сторінка

Назва уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) _________________________________________________________

ЖУРНАЛ
обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО

Розпочато: _______________________
Закінчено: _______________________

 

 

 

Реквізити пункту обміну валюти та РРО

Місцезнаходження уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) ____________________________________________________________
________________________________________________________________.

Назва агента та його місцезнаходження ______________________________
________________________________________________________________.

Місцезнаходження пункту обміну валюти ____________________________
________________________________________________________________.

Номер пункту обміну валюти ______________________________________.

Назва моделі РРО ________________________________________________
_______________________________________________________________.

Дата включення РРО до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій ____________________________________________________________.

Заводський номер РРО ___________________________________________

Облік валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО ведеться згідно з формами реєстрів, наведеними в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Остання сторінка

Назва уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) __________________________________________________________

Засвідчувальний напис

У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком печатки уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)
_______________________________________ аркушів.
                                          (словами) 

Керівник банку (фінансової установи) 

__________________
(підпис) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

  

__________________
(дата) 

 

 

 

(додаток 10 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571)

 

Додаток 11
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

 

___________________________
            (найменування банку)

Форма N 377-К

 

 

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу

Дата _____________________

Час здійснення операції _________________

Назва операції

____________________________________________________________
(купівля, продаж, конвертація іноземної валюти або купівля, продаж
банківського металу, купівля, продаж дорожніх чеків)

     
 

 

Назва валюти/
вид банківського металу

Сума/маса

Курс, крос-курс

До видачі

назва валюти/
вид банківського металу

сума/маса

Усього

 

 

 

 

 

 

Сума комісії __________________________________________________________________________.
Клієнт ______________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
____________________________________________________________________________________.
Пред'явлений ________________________________________________________________________
                                                    (назва документа - паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)
серії _______ N __________, ___________________________________________________________,
                                                                                                      (ким виданий, дата видачі)
____________________________________________________________________________________.
                                             (зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент)
____________________________________________________________________________________.

Підпис клієнта ___________ Підпис працівника банку (фінансової установи) ___________________.

 

 

(Інструкцію доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 571,
 додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 287,
 від 09.09.2009 р. N 538,
 від 11.08.2011 р. N 278,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.10.2011 р. N 364)

 
Додаток 12
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України 

 

 

 

 

Ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками (фінансовими установами) і пунктами обміну валюти на території України

1. Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та літерами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічка і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:

а) з потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);

б) з невеликими масляними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20 %;

в) надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний з надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;

г) з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.

(Інструкцію доповнено додатком 12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.04.2004 р. N 173)