АБСОЛЮТНІ ПРАВА

права суб'єкта, щодо яких будь-яка інша особа завжди зобов'язана утримуватись від дій, що ущемляють ці права. Вони є принципово недоторканними. Закон захищає абсолютні права проти невизначеного кола осіб. До абсолютних прав належать право власності, право на честь і гідність, право на життя і здоров'я, на освіту, на недоторканність особи тощо.


(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

АБСТРАКТНИЙ ПРАВОЧИН

правочин, який зберігає юридичну силу тоді, коли підстава його укладення - правова ціль, на досягнення якої спрямовували свої права та обов'язки суб'єкти правочину, взагалі відсутня, або коли вона не є обов'язковою (наприклад, вексель, банківська гарантія, чек).


(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Аваліст

юридична або фізична особа, яка гарантує оплату векселя.


(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення
про порядок здійснення банками операцій з векселями
в національній валюті на території України"від 16.12.2002 N 508)

 

Аваль

вексельне поручительство, за яким особа (аваліст), яка його здійснює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання векселедавцем, акцептантом або індосантом зобов'язань щодо оплати цього векселя. Аваль виражається словами "вважати за аваль" або будь-яким іншим рівнозначним формулюванням, оформляється на векселі або на алонжі, підписується авалістом.


(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення
про порядок здійснення банками операцій з векселями
в національній валюті на території України"від 16.12.2002 N 508)

 

Авалювання

оформлення юридичною або фізичною особою авалю за векселем, тобто прийняття зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк.


(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення
про порядок здійснення банками операцій з векселями
в національній валюті на території України"від 16.12.2002 N 508)

 

АВАНС

сума коштів, яка вноситься в рахунок наступних платежів або виплачується в рахунок майбутніх виплат, передбачених законодавчими актами.


(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


Аварійна обстановка

порушення учасником дорожнього руху Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, які примусили інших учасників цього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян.

(МВС, Наказ "Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС" від 27.03.2009 N 111)

АВІЗО

(італ. avviso - повідомлення, попередження)

офіційне поштове або телеграфне повідомлення, яке застосовується в банківській практиці, про зміни у взаємних розрахунках між контрагентами. За допомогою авізо банки повідомляють своїх клієнтів про дебетові й кредитові записи, про залишки коштів на рахунку, про виплату переказів, виставлення чеків, відкриття акредитивів. 


  (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


Автобус

транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно.

(ВР України, Закон "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 N 2344-III)

 

Автовокзал

комплекс споруд, що забезпечує обслуговування пасажирів у населених пунктах і включає: будинок із залом чекання місткістю понад 75 чоловік і квитковими касами; перон для посадки і висадки пасажирів; майданчик для стоянки автобусів, пости для прибирання та огляду автобуса.


(Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу від 09.10.1997)

 

Автозаправна станція

різновид об'єкта напівстаціонарної роздрібної торгівлі з продажу пального для автотранспортних засобів з використанням спеціального обладнання, а також супутніх товарів.


(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства" від 24.10.2005 N 327)

 

Автомагістраль

автомобільна дорога, що:

 • спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї;
 • має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;
 • не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою;
 • позначена дорожнім знаком 5.1.


(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

 

Автомат з продажу товарів (послуг)

реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості.


(ВР України, Закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 N 265/95-ВР)

 

Автомобіль

колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт.


(ВР України, Закон "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 N 2344-III)

Автомобільна дорога

лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів.


(ВР України, Закон "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 N 2862-IV)

 

Автомобільний бензин

складається з легких вуглеводнів, які дистилюються при температурі від 35 С до 215 С, з подальшою обробкою їх для досягнення октанового числа в межах 80-100 RON.


(Мінстат, Наказ "ПРО РОЗРОБКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ЗА 1995 РІК" від 17.08.1995 N 213)

 

Автомобільний перевізник

фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами.


(ВР України, Закон "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 N 2344-III)

Автомобільний транспорт

галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

(ВР України, Закон "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 N 2344-III)

Автомобільний транспортний засіб

колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій.

(ВР України, Закон "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 N 2344-III)

 

Автомобильные перевозки


любое передвижение по дорогам, открытым для общего пользования, порожнем либо с людьми или с грузом транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров или грузов.

(Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 01.07.1970)

 

Автор

фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ).


(ВР України, Закон "Про видавничу справу" від 05.06.1997 N 318/97-ВР)

Авторизація

процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу.

(Національний банк, Постанова "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від 30.04.2010 N 223)

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

 1. підінститут права інтелектуальної власності, що охоплює суспільні відносини, які виникають між автором об'єктів авторського права та іншими членами суспільства, а також державою. Авторське право виникає з моменту створення його об'єкта і не вимагає дотримання жодних формальностей. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі;
 2. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини з приводу виникнення, охорони, передачі і припинення авторських прав. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

цивільно-правовий договір, відповідно до якого одна сторона (автор) на платній чи безоплатній основі надає іншій стороні (користувачеві) певні майнові права на твір. За своєю правовою природою авторський договір може бути реальним правочином (авторський договір про передачу вже існуючого твору) чи консенсуальною (авторський договір про створення певного твору). Авторський договір укладається автором (його нащадком або правонаступником), як правило, письмово. Авторський договір може передбачати передання видавцеві виняткових прав, коли автор дозволяє використовувати свій твір у порядку, передбаченому авторським договором, тільки одній особі, яка забороняє використовувати твір будь-кому іншому. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Автостанція

споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під'їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування пасажирів.

(ВР України, Закон "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 N 2344-III)

Автостоянка

спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову.

(Київська міська рада, Рішення "Про Правила забудови м. Києва"
від 27.01.2005 N 11/2587)

 

Агент (валютно-обмінних операцій)

юридична особа - резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї глави, з іноземною валютою через пункти обміну іноземної валюти.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 12.12.2002 N 502)

Агент (вантажних перевезень)

особа, уповноважена перевізником чи вантажовідправником (вантажоодержувачем) виконувати окремі операції, пов'язані з перевезенням вантажу.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів"
від 14.10.2003 N 793)

АГЕНТ

(від лат. agens (agentis) - діючий)

 • комерційний посередник;
 • представник установи, який виконує ділові або службові доручення; в) негласний працівник (штатний або позаштатний) підрозділу правоохоронного органу, який згідно із Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" здійснює оперативно-розшукову діяльність.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АГЕНТСТВО

(від лат. agens (agentis) - діючий) 

 1. Організація, яка виконує певні доручення різних установ, юридичних осіб або громадян.
 2. Представництво, відділення якої-небудь установи, підприємства.
 3. Установа, що збирає і постачає інформацію для преси, на телебачення, радіо. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Агентський договір

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)


АГРАРНЕ ПРАВО


комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини, які складаються у процесі виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції. Предметом аграрного права є комплекс тісно пов'язаних між собою аграрних відносин (виробничо-господарських, земельних, майнових, трудових, організаційно-управлінських та ін.) у сфері господарської діяльності по виробництву, переробці, зберіганню та реалізації сільськогосподарської продукції. Аграрне право є правонаступником колгоспного та сільськогосподарського права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Аграрний ринок

сукупність правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо сільськогосподарської продукції.

(ВР України, Закон "Про державну підтримку сільського господарства України"
від 24.06.2004 N 1877-IV)

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК) УКРАЇНИ 

міжгалузеве утворення, що включає сільське господарство та інші галузі народного господарства. Структурно в складі АПК виділяють три основні сфери: 

 1. - виробництво і постачання АПК України засобами виробництва;
 2. - сільське, рибне, лісове господарства;
 3. - заготівля, зберігання, переробка і доведення готової продукції до споживача.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) 

Адвокат

особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.

(ВР України, Закон "Про адвокатуру" від 19.12.1992 N 2887-XII)


АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

діяльність адвокатів із забезпечення права на захист від обвинувачення, здійснення представництва та надання правової допомоги громадянам та юридичним особам при вирішенні справ у судах та інших державних органах. Законодавство України визначає такі види адвокатської діяльності: надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо законодавства; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; посвідчення копій документів у справах, які веде адвокат; здійснення представництва у суді, інших державних органах; надання юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям; здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян та юридичних осіб; виконання передбачених кримінально-процесуальним законодавством обов'язків у процесі дізнання та досудового слідства. Адвокат може здійснювати й інші види діяльності, передбачені законодавством. Адвокатська діяльність не є підприємницькою, прибутковою. Вона не належить до виконання робіт чи надання послуг, а становить самостійний, передбачений Конституцією, вид діяльності. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

АДВОКАТСЬКА КОНТОРА

передбачена законодавством України організаційна форма діяльності адвокатури, різновид адвокатського об'єднання. Як правило, термін "адвокатська контора" включається у назву тих адвокатських об'єднань, до складу яких входить невелика кількість адвокатів. Практика, коли як адвокатська контора позначаються адвокатські бюро або офіси адвокатів, що практикують індивідуально, є такою, що не відповідає чинному законодавству України. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ


питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, отриманих адвокатом при здійсненні адвокатської діяльності. Вимагання від адвоката, помічника адвоката або посадових осіб чи технічних працівників адвокатського об'єднання відомостей, які становлять адвокатську таємницю, забороняється законом. Зазначені особи не можуть бути допитані як свідки з питань, які є предметом адвокатської таємниці Водночас ці особи не мають права розголошувати інформацію, що становить адвокатську таємницю, й використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Адвокат не може розголошувати дані досудового слідства без дозволу слідчого або прокурора. Винні у розголошенні відомостей досудового слідства адвокати несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

АДВОКАТСЬКА ФІРМА


передбачена законодавством України організаційна форма діяльності адвокатури, різновид адвокатського об'єднання. За усталеною практикою позначення "адвокатська фірма" включається до назви тих адвокатських об'єднань, які створюються і діють на підставі не тільки статуту, а й установчого договору ("партнерської угоди") між адвокатами, що об'єднуються, та залучають адвокатів, які працюють за трудовим контрактом із адвокатським об'єднанням. Адвокатську фірму слід відрізняти від юридичної фірми, яка не займається адвокатською діяльністю, а здійснює юридичну практику (надає юридичні послуги) на засадах підприємництва.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


АДВОКАТСЬКЕ БЮРО

організаційна форма діяльності адвокатури в Україні. Адвокатське бюро створюється одним адвокатом, з моменту державної реєстрації набуває статусу юридичної особи. Адвокат, який утворив адвокатське бюро, має право наймати технічних працівників та користуватися іншими правами, що згідно з законодавством належать юридичній особі. Порядок реєстрації адвокатського бюро законом не визначено, але практика склалася таким чином, що адвокатське бюро реєструються місцевими органами виконавчої влади за місцем його знаходження. Адвокатські бюро не отримують прибутку, не займаються підприємницькою діяльністю. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

організаційна форма діяльності адвокатури в Україні. Адвокат для здійснення адвокатської діяльності може об'єднуватися з іншими адвокатами у адвокатське об'єднання. Адвокатські об'єднання не займаються підприємницькою діяльністю, не отримують прибутку. Відповідно до Конституції та чинного законодавства адвокатське об'єднання забезпечують право на захист, здійснюють представництво та надають правову допомогу як окрему конституційну функцію адвокатури. Адвокатські об'єднання є юридичними особами, діють на підставі законодавства та своїх статутів, мають право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають печатку, і штамп із своїм найменуванням. Адвокатські об'єднання реєструються Міністерством юстиції України. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Адвокатура України

є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

(ВР України, Закон "Про адвокатуру" від 19.12.1992 N 2887-XII)


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

самостійний вид юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб, встановлений законодавчими актами. Адміністративну відповідальність можна визначити і як реалізацію адміністративно-правових санкцій, застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративних стягнень до громадян і юридичних осіб, що вчинили правопорушення. 

Від інших видів відповідальності адміністративна відповідальність відрізняється тим, що об'єктом охорони виступають суспільні відносини, які регулюються не лише адміністративним правом, а й іншими галузями права.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ

здатність суб'єкта адміністративних правовідносин мати права і нести юридичні обов'язки у галузі державного управління.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ

особливий вид правової діяльності органів виконавчої влади, у процесі якої розглядаються індивідуальні адміністративні справи та застосовуються відповідні адміністративні санкції.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

галузь законодавства України, яка регулює відносини, що виникають у процесі виконавчої і розпорядчої діяльності органів державного управління між собою, з громадськими організаціями і громадянами щодо управління державою.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ

захід впливу, застосовується до правопорушника в разі припинення правопорушення або за потреби забезпечити своєчасний і правильний розгляд справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання не може тривати більше 3-х годин. У виняткових випадках, передбачених законодавством України, можуть бути встановлені й інші строки.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 1. галузь публічного права. Предметом адміністративного права є суспільні відносини, які виникають в процесі реалізації виконавчо-розпорядчих повноважень органів виконавчої влади. Норми адміністративного права регулюють суспільні відносини, в яких однією із сторін виступає держава в особі її органів виконавчої влади та посадових осіб, а іншою - фізичні (громадяни, іноземці, особи без громадянства) та юридичні особи (підприємства, об'єднання, установи, громадські організації, політичні партії тощо).
 2. наука адміністративного права як галузь юридичної науки вивчає категорії і поняття, що стосуються сфери державного управління, його зміст, форми та методи діяльності органів державного управління, особливості розвитку інституту адміністративної відповідальності, а також інші закономірності впливу адміністративного права на характер функціонування механізму державного управління.
 3. адміністративне право як навчальна дисципліна.
 4. адміністративне право як галузь законодавства - сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини в галузі державного управління, внутрішньо організаційної діяльності та реалізації владних виконавчо-розпорядчих повноважень органами недержавної виконавчої влади, делеговані за законом. 


(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Адміністративне правопорушення

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

Адміністративне стягнення

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

Адміністративне судочинство

діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом.

(ВР України, Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 N 2747-IV)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ

виданий органом державного управління юридичний акт, в якому міститься конкретне розпорядження. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ

короткочасне (до 15 діб) позбавлення правопорушника волі, пов'язане з примусовим утриманням його протягом встановленого законом часу у спеціальних приміщеннях органів внутрішніх справ. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Адміністративний договір

дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов'язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди.

(ВР України, Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 N 2747-IV)

Адміністративний нагляд

система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюється органами внутрішніх справ.

(ВР України, Закон "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 01.12.1994 N 264/94-ВР)

Адміністративний позов

звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах.

(ВР України, Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 N 2747-IV)

Адміністративний процес

правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судочинства.

(ВР України, Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 N 2747-IV)

Адміністративно-господарські обов'язки

обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

(Пленум Верховного Суду України, Постанова "Про судову практику у справах про хабарництво" від 26.04.2002 N 5)

Адміністративно-господарські санкції


заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:


 • вилучення прибутку (доходу);
 • адміністративно-господарський штраф;
 • стягнення зборів (обов'язкових платежів);
 • застосування антидемпінгових заходів;
 • припинення експортно-імпортних операцій;
 • застосування індивідуального режиму ліцензування;
 • зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності;
 • анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;
 • обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;
 • скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання;
 • інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими законами. 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Адміністративно-територіальна одиниця

область, район, місто, район у місті, селище, село.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

Адміністративно-територіальний устрій України

систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

(ВР України, Закон "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

АДМІНІСТРАЦІЯ

 1. державна адміністрація - у значенні певних органів державного управління. Розрізняють адміністрацію центральну (Президент України, Кабінет Міністрів України, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління);
 2. найпоширеніше визначення органу управління підприємств, установ і організацій.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Адресат

фізична або юридична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ, прізвище, ім'я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" від 05.03.2009 N 270)

АДРЕСНА ДОПОМОГА

разові або періодичні грошові виплати чи забезпечення майном, які здійснюються на підставі спеціальних рішень органів влади та управління чи громадських організацій. Законодавством передбачені такі види адресної допомоги: адресні субсидії, цільова допомога на прожиття, гуманітарна та благодійна допомога.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


Адреса мережі Інтернет

визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв.

(ВР України, Закон "Про телекомунікації" від 18.11.2003 N 1280-IV)

Аеродром (вертодром)

ділянка суші або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання), призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху повітряних суден (далі - ПС). Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення, воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами.

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України" від 25.10.2005 N 795)

Аеропорт

комплекс споруд, що призначений для приймання/відправлення повітряних суден, обслуговування повітряних перевезень, проведення авіаційних робіт і має для цих цілей аеродром, аеровокзал, інші наземні споруди та необхідне обладнання.

(ВР України, Закон "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації"
від 20.02.2003 N 545-IV)

Азартна гра

будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

(ВР України, Закон "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 N 1334-VI)

Академічна відпустка


це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

(Міносвіти, Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти" від 06.06.1996 N 191/153)

Академія


вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

(ВР України, Закон "Про вищу освіту" від 17.01.2002 N 2984-III)

Акваторія

водний об'єкт або його ділянка, обмежена природними, штучними або умовними кордонами.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення" від 29.02.1996 N 269)

Акредитація


процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль).

(ВР України, Закон "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17.05.2001 N 2407-III)

Акредитив


договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 N 22)

АКТ

(лат. actus, від ago - приводжу в рух)

документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує якісь установлені факти, події; б) писані постанова, указ, грамота державного, суспільного значення, офіційний документ, протокол або запис про якийсь факт.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Акти громадянського стану

це засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення відповідних прав та обов'язків.

(ВР України, Закон "Про органи реєстрації актів громадянського стану"
від 24.12.1993 N 3807-XII)

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА

основна форма права, письмові документи (нормативно-правові акти) вищого представницького органу державної влади або самого народу, які регулюють найбільш важливі суспільні відносини, виражають волю та інтереси більшості населення та втілюють основні права людини й інші загальнолюдські цінності і мають вищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АКТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

юридична форма здійснення повноважень органів державної влади. Форма актів органів державної влади (закон, постанова, інструкція, указ, наказ та ін.), порядок їх видання і набуття чинності залежать від належності органу, що видає акт, до тієї чи іншої гілки влади та від його компетенції і встановлюються законом або іншим нормативним актом. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Акти цивільного стану

події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків. 

Актами цивільного стану є народження фізичної особи, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, зміна імені, інвалідність, смерть тощо.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Активи

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

(ВР України, Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XIV)

АКТИВИ ГРОШОВІ

сума коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами в готівковій та безготівковій формах. До активів грошових належать: кошти в касі підприємства, кошти на поточних та валютних рахунках, короткотермінові фінансові вкладення, інші грошові активи. Активи грошові забезпечують постійну платоспроможність підприємства. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Активи нематеріальні

придбані підприємством за плату права користування землею та іншими природними ресурсами, авторські права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права, програмне забезпечення та інші активи, що не мають матеріально-речової основи.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств" від 28.07.2006 N )

Активи необоротні

всі активи, що не є оборотними. До них відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств" від 28.07.2006 N )

Активи оборотні

грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, та матеріальні активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом строку до одного року.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств" від 28.07.2006 N )

 

Активні операції банку

операції банку, спрямовані на розміщення ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на активних рахунках позабалансового обліку.

(Національний банк, Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" від 15.03.2004 N 104)

АКТОВІ КНИГИ

збірник документів, у якому у визначеному законодавством порядку реєструються акти цивільного стану. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Акумулятор

оборотне електрохімічне джерело електричної енергії, що має два електроди із свинцевого сплаву, які поміщені в електроліт.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" від 02.07.2008 N 795)

Акцепт

згода на оплату або гарантування оплати документів.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 N 22)

Акцизний збір

непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

(КМ України, Декрет КМ "Про акцизний збір" від 26.12.1992 N 18-92)

Акціонер

власник іменних акцій, зареєстрований в реєстрі акціонерів акціонерного товариства.

(Фонд державного майна, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ НА БАЗІ ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ" від 04.07.1995 N 823)

Акціонери товариства

фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

(ВР України, Закон "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 N 514-VI)

Акція

іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств і законодавством про інститути спільного інвестування. 

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

АЛЕАТОРНИЙ ПРАВОЧИН

лотерея, парі. Легітимована організація лотерей, тоталізаторів (взаємних парі), а також інших заснованих на ризику ігор. Алеаторний правочин являє собою договір, сторонами якого є організація, яка отримала ліцензію, і будь-який інший суб'єкт, що виступає в ролі її контрагента. Алеаторний правочин є різновидом умовних правочинів. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АЛІМЕНТИ

утримання, яке у визначених законом або договором випадках надається одним членом сім'ї іншому, якщо останній не має власних коштів для існування. Аліменти є, з одного боку, правом, а з іншого - обов'язком. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АЛКОГОЛІЗМ

хронічне захворювання, зумовлене систематичним вживанням спиртних напоїв. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Алкоголь

спирт, алкогольні напої, спирт питний, напівфабрикати, продукція з вмістом спирту і алкогольна продукція із винограду та плодів.

(Президент України, Указ Президента "Про державну монополію на виробництво та обіг алкоголю і тютюнової продукції" від 28.06.1999 N 748/99)

АЛКОГОЛЬНЕ СП'ЯНІННЯ

психічний стан, викликаний вживанням алкогольних напоїв, внаслідок чого у особи знижується або втрачається спроможність усвідомлювати свої дії і керувати ними.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Алкогольні напої

продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08.

(ВР України, Закон "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
від 19.12.1995 N 481/95-ВР)

Алонж

аркуш паперу, що додається до векселя для додаткових індосаментів (передатних записів), якщо на зворотному боці векселя вони не вміщуються. Перший передатний запис на алонжі робиться впоперек з'єднання векселя і додаткового аркуша, тобто таким чином, щоб він починався на векселі й закінчувався на алонжі. На алонжі можна також оформляти аваль.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" від 16.12.2002 N 508)

АЛЬПАРІ

(від італ. al pari, букв. - порівну) 

відповідність біржового або ринкового курсу цінних паперів їхньому номіналові.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Альтернативна служба

служба, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством.

(ВР України, Закон "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12.12.1991 N 1975-XII)

Альтернативне зобов'язання

зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Амбулаторія

амбулаторно-поліклінічний заклад, що надає медичну допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей, поліклініка - з багатьох лікарських спеціальностей. Амбулаторія і поліклініка можуть надавати медичну допомогу хворим і вдома.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" від 28.10.2002 N 385)

Амністія

повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, які засуджені за вчинення злочину, або кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті останніми, або ж розглянуті, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.

(ВР України, Закон "Про застосування амністії в Україні" від 01.10.1996 N 392/96-ВР)

АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК

вчинок працівника, не сумісний з виконанням ним виховної функції. Це стосується насамперед працівників, що займаються виховною діяльністю. До них належать учителі, викладачі навчальних закладів, майстри виробничого навчання, вихователі дитячих закладів. Аморальні проступки можуть бути вчинені особами, які виконують виховні функції, як у колективі, так і в побуті.


(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів


поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

Аналогія закону

Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Аналогія права

У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

АНАРХІЯ

(від грецьк. anarchia - безвладдя) 

безвладдя; хаос, невизнання авторитету, порядку, дисципліни, непокора окремих людей або груп керівництву і виникнення при цьому безладдя.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Андеррайтинг

розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Андеррайтер

юридична особа, яка відповідно до укладеного з емітентом договору андеррайтингу здійснює розміщення облігацій емітента. Андеррайтером може бути виключно особа, яка у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів (торговець цінними паперами).

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств" від 17.07.2003 N 322)

АНЕКСІЯ

(від лат. annexio)

насильницьке захоплення однією державою території (або частини території) іншої держави. Анексія є грубим порушенням норм міжнародного права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АНОНІМНИЙ РАХУНОК

банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпоряджатися його коштами без встановлення банком особи витребувача. Встановлення людини, яка має таке право, відбувається з використанням номерів, кодів, паролів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Ануїтетні платежі

регулярні рівні щомісячні або щоквартальні платежі, що направляються на погашення іпотечного житлового кредиту, а саме, основного боргу і процентів, що розраховуються таким чином, що в кінці терміну кредитного договору за умови виконання зобов'язання Позичальником заборгованість повністю погашається.

(Державна іпотечна установа, Протокол "Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів" від 11.09.2008 N 31)

Апартеид

система узаконенной расовой сегрегации и дискриминации с целью установления и поддержания господства одной расовой группы людей над другой расовой группой людей и ее систематического угнетения, которая проводится в Южной Африке.

(Международная конвенция против апартеида в спорте от 10.12.1985)

Апатрид

лицо, которое не рассматривается гражданином какого-либо государства в силу его закона. 

(Конвенция о статусе апатридов от 28.09.1954)

Апелянт

особа, яка подала апеляцію.

(Держпатент, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ РАДУ ДЕРЖПАТЕНТУ УКРАЇНИ" від 28.02.1996 N 34)

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

документ (апеляція), що подається учасником процесу, в якому міститься звернення до апеляційної інстанції про скасування або зміну в апеляційному порядку судового рішення (вироку, постанови, ухвали), прийнятого судом першої інстанції.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

орган судової системи держави, який виконуючи ту чи іншу судову функцію, пов'язану з розглядом судових справ, виступає судом першої або апеляційної інстанції. Як суд першої інстанції апеляційний суд уповноважений приймати рішення по суті тих питань, які є основними для конкретної справи. Як суд апеляційної інстанції апеляційний суд наділений правом перевіряти на підставі скарги, подання законність і обґрунтованість рішень чи вироків суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, подання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Апеляція

скарга прокурора і скарга учасника процесу про скасування або зміну судового рішення в апеляційному порядку".

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

АПОСТИЛЬ

(франц. apostille - помітка на полях, примітка, рекомендаційна приписка, постскриптум) 

спеціальний штамп, який, відповідно до Гаазької конвенції 1961 р., ставиться на офіційних документах, що надходять від держав - учасниць Конвенції. Апостиль звільняє ці документи від необхідності дипломатичної чи консульської легалізації. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і справжність печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ (ст. 5 Конвенції). Офіційними документами, за Конвенцією, є, зокрема: документи, які надходять з нотаріату, адміністративних і судових органів; свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану; документи, що надходять від органу або посадової особи, які підлягають юрисдикції держави і підпис на яких може бути засвідчений шляхом апостиля без попереднього засвідчення підпису нотаріусом. Конвенція не поширюється на документи, які видаються дипломатичним або консульським агентам, а також на адміністративні документи, що безпосередньо стосуються комерційної або митної операції (ст. 1). Кожна держава - учасниця Конвенції призначає органи, яким надаються повноваження на проставлення апостиля. Вона сповіщає про це Міністерство закордонних справ Нідерландів у момент передачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти (ст. 6). Апостиль повинен відповідати зразку, що додається до Конвенції, і може бути складений офіційною мовою органу, який видає його.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Аптека


заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" від 28.10.2002 N 385)

Аптечний кіоск

структурний підрозділ аптеки, який створюється на підприємствах, в установах та організаціях для роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецептів лікаря.

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, Наказ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" від 03.03.2009 N 44/27)

Аптечний пункт

структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактичних закладах для торгівлі готовими лікарськими засобами.

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, Наказ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" від 03.03.2009 N 44/27)

Аптечні заклади

аптечні склади (бази), аптеки та їх структурні підрозділи.

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, Наказ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" від 03.03.2009 N 44/27)

АРБІТР

(франц. arbitre, від лат. arbiter - посередник) 

а) посередник, що його обирають сторони за взаємною згодою або у передбаченому законом порядку з метою розв'язання спору; б) в деяких країнах посадова особа арбітражного суду, яка розв'язує майнові спори між підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНИЙ


спосіб мирного вирішення спорів між державами через обрання сторонами у спорі арбітрів, які, керуючись правом, розглядають справу і виносять рішення, обов'язкове для сторін.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Арбітраж

будь-який арбітраж (третейський суд) незалежно від того, чи утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною установою, зокрема Міжнародним комерційним арбітражним судом або Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України (додатки N 1 і N 2 до цього Закону).

(ВР України, Закон "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.1994 N 4002-XII)

АРБІТРАЖНИЙ СУД

в ряді країн різновид судів спеціальної юрисдикції, які розглядають справи з економічних спорів, що виникають з адміністративних, цивільних та інших правовідносин між юридичними особами, громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - суб'єктами господарської, підприємницької та іншої економічної діяльності. В Україні аналогічні функції виконує господарський суд.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АРЕШТ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

тимчасове припинення будь-яких операцій на рахунку без згоди на це клієнта і без розірвання договору банківського рахунку. Операції на рахунках можуть бути тимчасово припинені рішеннями податкових, судових, правоохоронних органів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АРЕШТ МАЙНА

накладення заборони на право розпоряджатися вкладами, цінностями та іншим майном до визначення його подальшої долі. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АРЕШТ

 1. у кримінальному процесі запобіжний захід у вигляді взяття під варту, що застосовується у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки, а у виключних випадках - і на строк не більше трьох років;
 2. у кримінальному праві вид покарання, що полягає у триманні засудженого в умовах ізоляції і призначається на строк від одного до шести місяців. Належить до основних видів покарання;
 3.  в адміністративному праві найсуворіший вид адміністративного стягнення, що застосовується за вчинення адміністративних правопорушень.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АСОРТИМЕНТ

склад, співвідношення різних видів виробів у продукції підприємства, галузі виробництва або в якійсь групі товарів. Під асортиментом в договорі поставки розуміється перелік видів (груп) продукції, яка підлягає поставці за окремими її ознаками.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Асоціація

договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

АСПІРАНТУРА

(від лат. aspiro, тут - прагну) 

основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вузах і науково-дослідних установах, де є кваліфіковане наукове керівництво і сучасна експериментальна база.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АТАШЕ

(фр. attach - прикріплений)

 1. в Україні та ін. країнах - найнижчий дипломатичний ранг та, відповідно, наймолодша дипломатична посада;
 2.  офіційна особа, яку спеціально відряджено до дипломатичного представництва як фахівця у певній галузі (наприклад, військовий аташе, прес-аташе).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АТЕСТАТ

(лат. attestor - свідчу) 

 1. документ про закінчення середнього навчального закладу, а також про присвоєння вченого звання (доцента, професора);
 2. документ, який видається військовослужбовцям при переводах, відрядженнях про забезпечення їх різними видами матеріальних видатків, а також члену його сім'ї на право одержання частини цих видатків.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Аудит

перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)