Жертва насильства в сім'ї 

член сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї.

 

(ВР України, Закон "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 N 2789-III)

Живонародження

є повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, такі як: серцебиття, пульсація пуповини або відповідні рухи довільної мускулатури незалежно від того, перерізана пуповина чи ні, чи відшарувалась плацента. Кожен продукт такого народження вважається живонародженим.

 

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду" від 19.02.1996 N 31)

ЖИЛА ПЛОЩА 

площа жилих кімнат квартири. Жила площа - складова частина загальної (корисної) площі.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Жиле приміщення

приміщення, яке належить до житлового комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного об'єкта цивільно-правових відносин.

 

(Київська міська рада, Рішення "Про Правила забудови м. Києва" від 27.01.2005 N 11/2587)

Жилий будинок

будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

 

(Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Наказ "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" від 17.05.2005 N 76)

Житлова кімната 

частина квартири, відокремлена від інших приміщень (кімнат) перегородками (внутрішніми стінами), призначена для проживання, відпочинку тощо.

 

(Фонд державного майна, Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Наказ "Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва. Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (загальна частина, розділ 1 (табл. 1-1.1 - 1-42.4)" від 23.12.2004 N 2929/227)

 

ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

сукупність норм, які регулюють житлові відносини. Такими актами є Житловий кодекс України, Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" тощо. Завданнями житлового законодавства є регулювання житлових відносин з метою забезпечення права громадян на житло, належного використання і збереження житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЖИТЛОВЕ ПРАВО 

сукупність правових норм, які регулюють відносини з використання житлового фонду. Житлове право не є самостійною галуззю права, за змістом воно збігається з поняттям "житлове законодавство". Основу житлового права складають норми цивільного права (майнові відносини найму та оренди житлових приміщень і т. п.), норми сімейного права (права членів сім'ї власника житла).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Житлове приміщення 

опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

 

(Державний комітет з будівництва та архітектури, Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 від 18.05.2005 N 80)

 

Житловий будинок 

будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС 

кодифікований законодавчий акт, який регулює житлові та пов'язані з ними соціальні відносини. Регулює відносини, пов'язані з управлінням житловим фондом; із забезпеченням громадян житловими приміщеннями і користуванням цими приміщеннями; з забезпеченням збереження житлового фонду; вирішенням житлових спорів та ін.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Жорстоке поводження з тваринами 

знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.

 

(ВР України, Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 N 3447-IV)