Ідеальна земельна частка

частина земельної ділянки декількох житлових будинків, яка не може бути встановлена на місцевості для окремого житлового будинку за умов її місцерозташування, природних та планувальних особливостей, фізичних параметрів.

(Держбуд України, Наказ "Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)" від 16.09.1999 N 228)

Ідентифікатор особи 

відтворений у паспорті (документі) відцифрований образ особи.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Концепції створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи" від 20.01.1997 N 40)

Ідентифікаційний номер

цифровий код, що складається із десяти символів (присвоюється кожній особі згідно з визначеною системою кодування, на підставі даних про дату народження та стать особи). 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Концепції створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи" від 20.01.1997 N 40)

Ідентифікаційні номери

індивідуальні ідентифікаційні номери, що надаються фізичним особам-платникам податків та інших обов'язкових платежів і зберігаються за ними протягом усього їх життя.

(ВР України, Закон "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" від 22.12.1994 N 320/94-ВР)

 

Ідентифікація особи

заходи, пов'язані з встановленням органами виконавчої влади особи заявника, який звернувся із заявою про надання йому статусу біженця в Україні і не має документів, що посвідчують його особу, або такі документи підроблені або фальшиві.

(ВР України, Закон "Про біженців" від 21.06.2001 N 2557-III)

Ідентичний цінний папір 

цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

ІЗОЛЯТОРИ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ

установи для попереднього ув'язнення підозрюваних та обвинувачених. Особи, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, можуть перебувати в ізоляторах тимчасового тримання в окремих випадках, що визначаються потребою в проведенні слідчих дій. Особи, які перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, мають права і обов'язки, встановлені для громадян України з обмеженнями, що передбачені законодавством.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ІМ'Я ГРОМАДЯНИНА

за законодавством України ім'я громадянина складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа. Фізична особа має право на транскрибований запис її прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ІМ'Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

відповідно до законодавства фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Іменний вексель 

вексель без права його індосації першим векселедержателем іншій особі. При цьому в текст векселя векселедавець включає вказівку "не наказу", "без права передавання" або інше рівнозначне. Однак іменний вексель може бути переданий у порядку і з наслідками звичайної цесії.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

Іменний індосамент 

індосамент, за яким векселедержатель передає всі або тільки певні права придбавачу векселя та в якому зазначається особа, якій або наказу якої має бути здійснений платіж.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

Іменний коносамент 

документ, що дає право на одержання вантажу особі, якій він був переданий за іменним передатним написом або в іншій формі, яка передбачає передання боргових зобов'язань.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23.01.2001 N 26)

Іменний чек 

паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платнику грошового покриття.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29.12.2000 N 520)

ІММІГРАНТИ 

іноземні громадяни або особи без громадянства, які перебувають на території держави і не мають наміру її покидати. Іммігрантів поділяють на легальних та нелегальних, тимчасових та постійних.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Імміграційна віза

(позначається літерами ІМ та цифрами 1, 2 і 3): 

ІМ-1 (у машинозчитуваній зоні - VA). Оформляється особам, які в'їжджають в Україну з метою працевлаштування;

ІМ-2 (у машинозчитуваній зоні - VE). Оформляється особам, які в'їжджають в Україну для постійного проживання;

ІМ-3 (у машинозчитуваній зоні - VI). Оформляється особам, які в'їжджають в Україну з метою возз'єднання сім'ї.

(КМ України, Постанова КМ "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" від 20.02.1999 N 227)

ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА 

особлива процедура притягнення президента до відповідальності. Найбільш поширеними підставами для імпічмент президента є: порушення конституції і тяжкі державні злочини.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ІМПІЧМЕНТ 

 

(англ. impeachment, від старофранц. empeechement - осуд, обвинувачення)

 особливий порядок (процедура) обвинувачення посадових осіб держави (президентів, міністрів, суддів та ін.), передбачений конституціями ряду країн.  

 Конституцією України передбачено усунення з поста Президента України Верховною Радою України в порядку імпічмента у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Імплементація законодавства 

процес транспонування актів законодавства Європейського Союзу, включаючи створення порядку та процедур їх впровадження (імплементація в вузькому сенсі); цей процес також включає тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, які відповідають європейському праву, органами державної влади (імплементація в широкому сенсі).

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ" від 26.12.2003 N 631)

Імплементація 

здійснення, виконання державою міжнародних правових норм.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм" від 16.03.2005 N 62)

ІНАВГУРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

(інавгурація - від лат. inauguro - посвячую)

вступ президента на посаду. В різних країнах інавгурація Президента відбувається по-різному і визначається відповідними законами й правилами.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Інвалідність 

міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів.

(ВР України, Закон "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 N 2961-IV)

Інвестиції

всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

(ВР України, Закон "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 N 1560-XII)

Інвестиційний проект

сукупність організаційних, фінансових та технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності відповідно до інвестиційного договору.

(КМ України, Постанова КМ "Питання залучення інвестицій державними підприємствами, установами та організаціями" від 17.04.2009 N 530)

Інвестиційний фонд 

це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування.

(Президент України, Указ Президента "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.1994 N 55/94)

Індекс споживчих цін 

показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

(ВР УРСР, Закон "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 N 1282-XII)

Індекс інфляції 

індекс споживчих цін, оприлюднений Державним комітетом статистики України.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" від 27.12.2007 N 480)

Індексація грошових доходів населення 

встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

(ВР УРСР, Закон "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 N 1282-XII)

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПОКАРАННЯ 

у кримінальному праві - принцип призначення покарання, згідно з яким у кожному конкретному випадку суди зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини справи, що пом'якшують і обтяжують покарання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Індивідуальне підприємство 

підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ АКТ

вид правового акта, що його приймають державні органи; засіб реалізації певних нормативних актів шляхом застосування норм права до конкретних фактів, подій та випадків. Індивідуальні акти адресуються певним особам, організаціям, установам і не мають загальнообов'язкового значення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНА РІЧ 

річ, яка відрізняється від інших індивідуальними ознаками: єдина у своєму роді; відрізняється від інших кількома ознаками; виділена із загальної маси речей даного роду. Це - унікальні речі, які існують в одному примірнику, вони є незамінними.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Індосамент (передача векселя) 

особливий передавальний напис, що здійснюється, як правило, на зворотному боці векселя або на додатковому аркуші - алонжі.

(Мінфін, Наказ "Про впровадження обігу казначейських векселів" від 09.12.1997 N 269)

Індосант 

фізична або юридична особа, яка є власником ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Індосат 

векселедержатель, який одержав вексель за індосаментом.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

Інкасація 

збирання інкасаторами в касах підприємств, установ та організацій усіх форм власності грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей і доставлення їх до кас банківських установ або підприємств зв'язку чи інших організацій.

(МВС, Наказ "Про створення в системі Державної служби охорони при МВС України Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї Служби" від 23.09.1997 N 643)

Інкасо 

банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекодержателю.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29.12.2000 N 520)

Інновації 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

(ВР України, Закон "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 N 40-IV)

Іноземець 

особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

(ВР України, Закон "Про громадянство України" від 18.01.2001 N 2235-III)

Іноземна валюта

іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу.

(ВР України, Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV)

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ 

особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи, які не належать до громадянства будь-якої держави, тобто особи без громадянства, які перебувають на території України.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Іноземні представництва

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, представництва міжнародних та іноземних організацій в Україні, представництва іноземних банків та представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 30.05.2007 N 200)

Інсайдери 

особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є:

  1. власниками голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;
  2. посадовими особами емітента;
  3. особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:
  • юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
  • фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
  • державними службовцями.

 

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Інсайдерська інформація 

будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

ІНСТАНЦІЯ  

 

(лат. instantia - безпосередня близькість)

кожна з послідовних ланок у системі підпорядкованих один одному органів державного апарату, судових, громадських тощо. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ІНСТИТУТ ПРАВА 

сукупність норм права, які регулюють групу споріднених суспільних відносин. Інститути права можуть бути галузевими, які утворюються нормами однієї галузі права (наприклад, інститут громадянства в конституційному праві), та міжгалузевими, до яких входять норми декількох галузей права. Міжгалузевим є, наприклад, інститут формування Верховної Ради України, який утворюється сукупністю норм, що належать до галузей конституційного права (норми, які встановлюють порядок виборів до Верховної Ради), адміністративного та кримінального права (норми, які встановлюють відповідальність за порушення законодавчо регламентованого порядку виборів) та деяких інших галузей права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Інститут спільного інвестування 

корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд.

(ВР України, Закон "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 N 2299-III)

Інтелектуальна власність 

виключні права на результати інтелектуальної діяльності.

(Міноборони, Наказ "Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України" від 05.03.2001 N 78)

Інтернет

всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

(ВР України, Закон "Про телекомунікації" від 18.11.2003 N 1280-IV)

ІНФЛЯЦІЯ 

 

(лат. inflatio - роздмухування, розбухання, від inflio - вдуваю) 

надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебувають в обігу, порівняно з масою реально пропонованого товару й послуг, ціни на які зростають через падіння купівельної спроможності грошей.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Інформаційний продукт 

цифрові дані, призначені для задоволення інформаційних потреб користувача, у тому числі програмний продукт.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 06.06.2003 N 97)

Інформація

документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Інформація про акціонерні товариства 

документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в акціонерних товариствах.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство" від 26.01.2005 N 27)

Іпотека 

вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Іпотекодавець 

особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Іпотекодержатель 

кредитор за основним зобов'язанням.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Іпотечний договір 

договір застави нерухомого майна, істотні умови якого визначені Законом України "Про іпотеку" та цими Стандартами, що забезпечує виконання зобов'язань Позичальника за договором про іпотечний кредит.

(Державна іпотечна установа, Протокол "Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів" від 11.09.2008 N 31)

Іпотечні цінні папери 

цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.

До іпотечних цінних паперів відносяться: 

а) іпотечні облігації;

б) іпотечні сертифікати;

в) заставні.

 

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Істотна участь 

пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння певною частиною статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

(ВР України, Закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 N 2664-III)

Істотна шкода 

шкода, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(ВР України, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Істотний недолік товару 

недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;  

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором. 

(ВР УРСР, Закон "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 N 1023-XII)

Істотні умови договору 

умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)