ТАЄМНИЦЯ НАРАДИ СУДДІВ

 

передбачений законом порядок, згідно з яким нарада суддів при постановленні судового рішення, проводиться в ізольованому приміщенні - нарадчій кімнаті, в якій можуть перебувати лише судді, що входять до складу суду в цій справі. За загальним правилом, судді не виходять з нарадчої кімнати, поки письмово не складуть рішення у справі. Суддям забороняється розголошувати міркування, що висловлювалися у нарадчій кімнаті. Недотримання таємниці наради суддів вважається істотним порушенням процесуального закону і тягне за собою скасування вироку або судового рішення.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Талон до посвідчення водія

 

запроваджується на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 р. N 980 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" з метою обліку та аналізу порушень Правил дорожнього руху , допущених водіями автомототранспортних засобів, тролейбусів та трамваїв, які постійно проживають на території України.

 

(МВС, Наказ "Про затвердження зразка талону до посвідчення водія, Положення про талон до посвідчення водія та внесення доповнень до Інструкції про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи" від 02.04.1994 N 166)

 

Тариф

 

система ставок, що визначає розмір оплати за послуги (ціна послуг).

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів" від 10.12.2004 N 620)

 

ТЕНДЕР

 

(англ. tender, від tend - обслуговувати)

 

1) порядок здійснення конкурентного відбору виконавців щодо закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг, що здійснюється за процедурами, встановленими чинним законодавством, і передбачає вибір виконавця серед певного кола претендентів шляхом оцінки їх пропозицій і виявлення переможця;

 

2) спосіб укладання господарських договорів різного виду в умовах конкуренції шляхом встановлення договірних відносин між організатором тендера (замовником чи уповноваженою ним особою) і тим учасником (претендентом), який запропонував найбільш вигідні для організатора тендера умови договору і у встановленому чинним законодавством порядку визнаний переможцем;

 

3) міжнародний торг;

 

4) письмова пропозиція, заявка, оферта;

 

5) заява про підписку на цінні папери, торги;

 

6) повідомлення про намір поставити товар за строковим контрактом;

 

7) засіб пропозиції облігацій або казначейських векселів на ринку.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Територіальна громада

 

жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

 

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

 

Територіальна підсудність

 

Кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місця вчинення злочину встановити не можна, то справа повинна бути розглянута судом, в районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство в даній справі. 

 

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

 

Термін

 

певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Тероризм

 

суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

 

(ВР України, Закон "Про боротьбу з тероризмом" від 20.03.2003 N 638-IV)

 

Терористичний акт

 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

Технологічна карта

 

документ, який визначає процедуру експлуатанта щодо організації робіт при доставці, підготовці та заправці пально-мастильних матеріалів у повітряне судно на злітно-посадкових майданчиках.

 

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві" від 22.12.2006 N 1179)

 

ТИП ПРАВА

 

сукупність суттєвих рис, притаманних правовим системам, які спираються на рівень цивілізації, відповідний тип держави та виражають соціальну сутність і спрямованість правового регулювання. В юридичному середовищі виокремлюються такі типи права: англо-саксонське (Англія, США, Канада, Австралія та інші); романо-германське (країни континентальної Європи, Латинської Америки, деякі країни Африки, а також Турція); релігійно-правове (держави, в яких державною релігією є іслам, індуїзм, іудаїзм); соціалістичне (Китай, В'єтнам, КНДР, Куба); звичаєве (країни Екваторіальної Африки і Мадагаскар).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ТИТУЛИ ВЛАСНОСТІ

 

узагальнююче поняття, яке розкриває сутність права власності. Титули власності вказують на форму власності певного майна, на підстави набуття такого майна у власність конкретною особою, а також засвідчують правомірність набуття нею майна.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Тілесне ушкодження

 

порушення анатомічної цілісності або фізіологічних функцій органів та тканин людини.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення" від 21.10.1999 N 1943

 

ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ

 

діяльність органів держави, організацій, службових осіб, окремих громадян щодо встановлення змісту норм права, усвідомлення в них волі законодавця.

 

За методами з'ясування змісту правових норм тлумачення закону поділяється на граматичне (текстове), систематичне та історико-політичне, за обсягом результатів - на буквальне, поширювальне та обмежувальне. За методами роз'яснення правових норм тлумачення закону є офіційним і неофіційним. Перше є обов'язковим для невизначеного кола осіб і має назву нормативного (види: аутентичне, легальне) або тільки для даного конкретного випадку (казуальне). Друге не має формального значення і юридичної сили (види: доктринальне та буденне). 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Товар

 

будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери).

 

(ВР України, Закон "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 N 2210-III)

 

Товари в обороті

 

сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція, товари, що придбані для реалізації і перебувають у власності платника податків.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна" від 22.06.1998 N 941)

 

Товарна біржа

 

особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.

 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

 

Торги (конкурсні торги)

 

здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими Законом України "Про здійснення державних закупівель" (крім процедури закупівлі в одного учасника).

 

(ВР України, Закон "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 N 2289-VI)

 

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО

 

сукупність правових норм, що регулюють майнові та немайнові відносини на засадах юридичної рівності в галузі торговельної та підприємницької діяльності. Торговельне право виступає відокремленою від цивільного права галуззю в багатьох іноземних державах. Основне джерело норм торговельного права - торговельні кодекси (єдиний торговельний кодекс у США; закони: закон про векселі, закон про продаж у Великобританії).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Транспозиція законодавства

 

процес прийняття, внесення змін чи скасування правових норм з метою досягнення ідентичних правових наслідків з відповідними актами законодавства Європейського Союзу.

Транспозиція може означати копіювання тексту законодавчого документа дослівно в національне законодавство або посилання на міжнародно вживане положення у національному законодавстві. Транспозиції надається перевага завдяки її відносній простоті, оскільки вона забезпечує дію міжнародних зобов'язань, а міжнародне походження положень є очевидним.

 

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ" від 26.12.2003 N 631)

 

Транспортний засіб

 

пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

 

Третейська угода

 

угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом.

 

(ВР України, Закон "Про третейські суди" від 11.05.2004 N 1701-IV)

 

Третейський суд

 

недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

 

(ВР України, Закон "Про третейські суди" від 11.05.2004 N 1701-IV)

 

ТРЕТІ ОСОБИ

 

у цивільному й господарському процесі особи, що захищають своє право та охоронювані законом інтереси в цивільній справі, порушеній за позовами інших осіб (сторін).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ТРИВАЛІ ЗЛОЧИНИ

 

злочинні діяння, ознакою яких є безперервність. Ці злочини починаються з будь-якого злочинного діяння (наприклад, при дезертирстві - з залишення військової частини) або з акту злочинної бездіяльності (недонесення про вчинений злочин), а закінчуються внаслідок дій самого винного (явка з повинною) або в силу обставин, що роблять подальші злочинні діяння неможливими (наприклад, затримання винного органами влади). Від тривалих злочинів слід відрізняти повторні злочини й сукупність злочинів, при якій вчиняється не один, а кілька однорідних або різнорідних злочинів, а також продовжувані злочини, між якими є розрив у часі.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Тривалість робочого часу

 

час, протягом якого заінтересовані особи перебувають у розпорядженні роботодавця чи інших осіб, які мають право вимагати від них послуги, або протягом якого власники перевізних засобів чи члени їхніх родин зайняті виконанням за свій рахунок роботи, пов'язаної з перевізним дорожнім засобом, його пасажирами чи його вантажем; цей час складається з:

 

i) часу, присвяченого роботі, яка виконується протягом пробігу перевізного засобу; 

 

ii) часу, витраченого для виконання допоміжної роботи; 

 

iii) періодів простої присутності; 

 

iv) проміжних періодів відпочинку або перерви у роботі, припустима тривалість яких встановлюється компетентним органом влади.

 

(Конвенція N 67 про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті від 28.06.1939 N )

 

Трудова книжка

 

основний документ про трудову діяльність працівника.

 

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

 

(Кодекс законів про працю України від 10.12.1971)

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

 

галузь права, що регулює трудові і пов'язані з ними відносини незалежно від форм власності, господарювання чи галузевої підпорядкованості підприємств, установ, організацій. Регламентує відносини між працівниками й роботодавцем, від імені якого виступає власник або уповноважений ним орган; між власником і трудовим колективом з приводу участі працівників в управлінні виробництвом; відносини щодо розгляду трудових спорів, охорони праці та ін. Основними джерелами трудового права є Кодекс законів про працю, закони про колективні договори, про розгляд трудових спорів, про профспілки, про охорону здоров'я громадян і т. п.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Трудовий договір

 

угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

 

(Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.)

 

ТЮРМА

 

один із видів виправно-трудової установи зі спеціальним режимом відбування покарання.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Тяжкий злочин

 

злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

ТЯЖКІ НАСЛІДКИ

 

одна з обставин, що обтяжує відповідальність особи, винної у вчиненні злочину. Враховується при призначенні покарання. Тяжкі наслідки є обставиною, що впливає на кваліфікацію злочину. Відповідальність посилюють тільки ті тяжкі наслідки, які виникають через умисні або необережні злочинні діяння.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)