ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

час (перерва для відпочинку і харчування, вихідні, святкові дні), протягом якого працівники вільні від обов'язку працювати і вправі використовувати його на свій розсуд.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЧАСТКОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

відповідальність за виконання зобов'язання, у якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників і за яким кожний з кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов'язок у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ

 

форма спільної власності кількох осіб, у якій визначено частку майна, належну кожному співвласникові. Володіння, користування і розпорядження таким майном здійснюється за згодою всіх співвласників, пов'язані з цим спори розв'язує суд.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЧАСТКОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

 

здатність до професійної або некваліфікованої праці, що збереглася у осіб, які зазнали каліцтва або перенесли захворювання.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Чекодавець

 

підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 N 22)

 

Чекодержатель

 

підприємство або фізична особа, яка є отримувачем коштів за чеком.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 N 22)

 

ЧЕРГОВІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ

 

встановлені ЦПК України правила, за якими у випадках, коли стягнених з боржника сум не вистачає для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, їх розподіляють між стягувачами з дотриманням передбачених черговостей.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ

 

обов'язковість застосування закону протягом певного часу, на певній території, щодо певного кола фізичних і юридичних осіб.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЧЛЕН СІМ'Ї

 

особа, що має права та обов'язки, які базуються на сімейних відносинах. Норми різних галузей права надають правового значення різним обставинам, за якими визначається характер зв'язку з сім'єю: родинні відносини, спільне проживання з іншими членами сім'ї, ведення з ними спільного господарства тощо.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)