Шантаж

 

дія, що полягає в загрозі викриття, розголосу, часто сфабрикованих дискредитуючих відомостей з метою змусити особу, яка шантажується, вчинити певні дії.

 

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

 

Шкода

 

істотна шкода, заподіяна національному товаровиробнику, або загроза заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику, або істотне перешкодження створенню чи розширенню національним товаровиробником виробництва подібного товару. Порядок визначення шкоди встановлюється у статті 13 цього Закону.

 

(ВР України, Закон "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV)

 

Шлюбний вік

 

Шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять років.

 

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

 

(Сімейний кодекс України від 10.01.2002 N 2947-III)

 

Шлюбний договір

 

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

 

На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

 

Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.

 

Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

 

Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

 

Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

 

За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

 

(Сімейний кодекс України від 10.01.2002 N 2947-III)

 

Шпигунство

 

передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

Штатний розпис

 

перелік посад в установі (організації) із зазначенням їх кількості і розмірів посадових окладів.

 

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про затвердження нової редакції Порядку підготовки організаційних документів в Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах" від 27.10.2006 N 356)

 

Штраф

 

неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Штрафні санкції

 

господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)