МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2011

м. Київ

N 737

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 24/20337

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 33, 7 травня 2012 р.),
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 15 червня 2012 року,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 15 червня 2012 року,
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 63, 27 серпня 2012 р.),
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 4 вересня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 N 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, що додається.

2. Вважати такими, що втратили чинність:

наказ Міністра оборони України від 06.10.2006 N 577 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2006 за N 1171/13045 (із змінами);

наказ Міністра оборони України від 24.03.2008 N 113 "Про затвердження Інструкції щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за N 305/14996 (із змінами);

наказ Міністра оборони України від 24.09.2001 N 349 "Про затвердження Положення про порядок оренди і сплати орендованого житла в Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.2001 за N 872/6063.

3. Скасувати наказ Міністра оборони України від 11.09.2007 N 517 "Про затвердження Положення про житлові комісії в Збройних Силах України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
30.11.2011 N 737

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 24/20337

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організацію:

обліку військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗС України) та осіб, звільнених у запас або відставку, що залишилися на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у ЗС України (далі - особи, звільнені з військової служби) (далі - облік);

забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців ЗС України (крім військовослужбовців строкової військової служби), а також осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов (далі - члени сімей військовослужбовців);

порядку надання жилої площі в гуртожитках;

порядку оренди і оплати орендованого житла у ЗС України;

порядку надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини;

порядку створення та роботи житлових комісій;

контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, перевірки правильності оформлення облікових справ військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Організація забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, і членів їх сімей жилими приміщеннями полягає у визначенні повноважень посадових осіб МО України і ЗС України, прав і обов'язків військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей під час вирішення житлових питань.

1.3. Забезпечення жилими приміщеннями здійснюється шляхом:

надання службових жилих приміщень військовослужбовцям;

надання жилих приміщень для постійного проживання військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, які перебувають на квартирному обліку за останнім місцем проходження військової служби (крім випадків, визначених у пункті 1.4 цього розділу);

надання жилої площі у гуртожитках курсантам і військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, працівникам ЗС України;

надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі;

оренди житла військовослужбовцям офіцерського складу.

1.4. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24.06.2004 N 1865-IV "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.

1.5. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час ведення обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу жилої площі, призначеної для постійного проживання, участі в розподілі службового житла та контролю за використанням житла в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), гарнізонах створюються житлові комісії.

1.7. Перелік житлових об'єктів, які передбачається фінансувати в поточному році за рахунок коштів Державного бюджету України, готується Департаментом капітального будівництва Міністерства оборони України та погоджується Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України (далі - ГКЕУ ЗС України), після чого затверджується наказом Міністра оборони України (далі - Перелік).

1.8. Перелік доводиться до відома територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (далі - ТКЕУ) ГКЕУ ЗС України в десятиденний строк з дня його затвердження Міністром оборони України. ТКЕУ доводять Перелік до відома підпорядкованих квартирно-експлуатаційних управлінь, квартирно-експлуатаційних відділів чи квартирно-експлуатаційних частин (районів) (далі - КЕВ (КЕЧ) районів) у семиденний строк з дня його отримання.

КЕВ (КЕЧ) районів доводять Перелік до відома начальників гарнізонів, які перебувають у зоні їх відповідальності, в триденний строк з дня його отримання.

На підставі отриманого Переліку КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону та головою гарнізонної житлової комісії готують пропозиції до ГКЕУ ЗС України про кількість службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в кожному з жилих будинків, які будуть вводитися в експлуатацію в гарнізоні. Зазначені пропозиції подаються до ГКЕУ ЗС України не пізніше ніж за місяць до введення будинків в експлуатацію.

ГКЕУ ЗС України проводить аналіз отриманих пропозицій та подає доповідь Міністру оборони України про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в кожному з будинків даного гарнізону.

Після затвердження пропозицій Міністром оборони України ГКЕУ ЗС України доводить їх у семиденний строк до відома начальника ТКЕУ, який у свою чергу доводить їх до відома начальників підпорядкованих КЕВ (КЕЧ) районів у дводенний строк з дня їх отримання.

У десятиденний строк з дня отримання рішення Міністра оборони України видається наказ начальника гарнізону, погоджений з начальником КЕВ (КЕЧ) району, у якому вказується кількість службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання, а також визначається відсоткове відношення постійного житла, що планується до розподілу поза чергою, у першу чергу і в порядку загальної черги, виходячи з кількості осіб, що перебувають на квартирному обліку, та кількості осіб, що потребують отримання службового житла.

Проект зазначеного наказу готує КЕВ (КЕЧ) району за погодженням з житловою комісією гарнізону та помічником начальника гарнізону з правової роботи.

Зазначені обсяги коригуються таким самим чином у разі внесення змін до Переліку.

1.9. Жилі приміщення, які звільняються військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, у зв'язку з наданням їм інших жилих приміщень за рахунок фондів МО України незалежно від належності будинків розподіляються між військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, які перебувають на квартирному обліку в даному гарнізоні. Питання щодо статусу зазначених жилих приміщень в МО України визначає Міністр оборони України (службове чи постійне).

Пропозиції щодо розподілу цих приміщень подаються начальниками КЕВ КЕЧ (району) спільно з начальниками гарнізонів на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України разом із списками військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують отримання житла, та їх обліковими справами.

1.10. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, і члени їх сімей за відсутності в них у даному населеному пункті житла в приватній власності мають право до одержання жилого приміщення зареєструватися у військовій частині за її місцезнаходженням, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини - за місцезнаходженням військового комісаріату.

Військовослужбовці відокремлених підрозділів військової частини і військовослужбовці військових комісаріатів за відсутності в них у даному населеному пункті житла в приватній власності мають право до одержання жилого приміщення зареєструватися за місцезнаходженням військової частини, визначеної начальником гарнізону як місцеперебування їх на квартирному обліку, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини - за місцезнаходженням військового комісаріату.

1.11. Усі питання, пов'язані з перебуванням військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, на квартирному обліку, із забезпеченням їх жилою площею та розміром жилого приміщення, вирішуються за місцем проходження ними служби, перебування на обліку або в судовому порядку.

II. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов

2.1. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, ведеться у військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних органах. Узагальнені списки осіб, що перебувають на обліку, за всі військові частини знаходяться у ГКЕУ ЗС України.

2.2. У разі якщо військова частина постійно дислокується в одному гарнізоні, а відокремлені підрозділи цієї військової частини розташовані в межах відповідальності іншого гарнізону, військовослужбовці цих відокремлених підрозділів зараховуються на квартирний облік житловою комісією однієї із військових частин у межах відповідальності гарнізону, де розміщений відокремлений підрозділ.

Військова частина, у якій військовослужбовці відокремлених підрозділів мають право перебувати на квартирному обліку, визначається начальником гарнізону один раз на два роки за погодженням з КЕВ (КЕЧ) району.

2.3. За ведення обліку у військовій частині відповідають секретарі житлових комісій, у гарнізоні (або в гарнізонах) - начальник КЕВ (КЕЧ) району, який за територіальним принципом відповідає за військові підрозділи.

2.4. Облікові документи повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою військової частини та підписані секретарем житлової комісії.

Облікові документи реєструються в нетаємному діловодстві і як документи суворої звітності зберігаються в секретаря житлової комісії.

Перелік документів житлової комісії військової частини щорічно включається до номенклатури справ на поточний рік, які ведуться у військовій частині.

Під час розформування житлової комісії військової частини або житлової комісії гарнізону облікові документи передаються їх правонаступнику або до квартирно-експлуатаційного органу, який буде здійснювати подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби.

Під час розформування КЕВ (КЕЧ) району облікові документи передаються правонаступнику, який буде здійснювати подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, а облікові справи осіб, що отримали житло для постійного проживання, - до архіву.

2.5. На облік приймаються військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов, з дня прийняття рішення житловою комісією військової частини, затвердженого командиром цієї військової частини.

2.6. Для зарахування на облік військовослужбовець подає через нетаємне діловодство військової частини рапорт, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції, на ім'я командира військової частини про зарахування на облік, який підписується повнолітніми членами сім'ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання житла та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

Рапорт (додаток 1 до цієї Інструкції) реєструється секретарем житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції), яка ведеться в житловій комісії військової частини.

До рапорту (додаток 1 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф-3) (далі - Ф-3);

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка про склад сім'ї з військової частини (Ф-5) (далі - Ф-5);

довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-7) (далі Ф-7);

довідка (додаток 3 до цієї Інструкції) з попереднього місця служби про перебування на квартирному обліку;

довідки (додаток 4 до цієї Інструкції) з попередніх місць служби про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району на території України (або їх ксерокопії, завірені в установленому порядку);

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку (у виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад);

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім'ї, ксерокопії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї, свідоцтво про шлюб військовослужбовця;

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання житла військовослужбовцем або членами його сім'ї, інші пільги.

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира (начальника) військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

У двотижневий строк з дня реєстрації рапорту військовослужбовця в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції) представниками житлової комісії проводиться перевірка житлових умов військовослужбовця та складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5 до цієї Інструкції).

Військовослужбовці зараховуються на квартирний облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини, яке оформлюється у формі протоколу засідання житлової комісії, який затверджується командиром військової частини. Підпис командира завіряється гербовою печаткою військової частини.

На засіданні житлової комісії військової частини мають право бути присутніми військовослужбовець, стосовно якого вирішуються питання зарахування на квартирний облік, та повнолітні члени його сім'ї.

Дані про військовослужбовців, які зараховані на квартирний облік, заносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 6 до цієї Інструкції), яка ведеться в житлових комісіях військових частин. Дані зазначених книг повинні щорічно звірятися (уточнюватися) під час проведення щорічної перереєстрації облікових справ.

У разі зарахування на облік декількох військовослужбовців та членів їх сімей однією датою при першому зарахуванні на облік першими зараховуються військовослужбовці, рапорти яких були раніше зареєстровані в книзі обліку рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції). Надалі в разі зарахування декількох військовослужбовців на квартирний облік однією датою за новим місцем служби першими зараховуються військовослужбовці, які мають більший термін проходження військової служби. За наявності однакового строку військової служби першими зараховуються ті, які мають більший склад сім'ї.

2.7. У місячний строк після зарахування військовослужбовця на облік секретарем житлової комісії військової частини на нього оформлюються облікова справа (додаток 7 до цієї Інструкції) у двох примірниках, у якій містяться документи, перелічені в пункті 2.9 цього розділу, та витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік.

Порядок зберігання документів житлової комісії встановлює командир військової частини.

2.8. На військовослужбовців, які вперше зараховуються на облік після набрання чинності цією Інструкцією, одночасно з зарахуванням на облік заводиться картка обліку жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби (додаток 8 до цієї Інструкції) (далі - Картка обліку). Картка обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) заводиться в двох примірниках.

Перший примірник Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий примірник знаходиться в другому примірнику облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

Всі зміни до першого примірника Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) повинні вноситись командиром військової частини або начальником штабу військової частини, до другого примірника - керівником КЕВ КЕЧ (району), у якому знаходиться на зберіганні другий примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

Військовослужбовці, які прибули до нового місця проходження військової служби, здають Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) командиру військової частини для внесення необхідних даних до першого примірника та передачі другого примірника для зберігання до квартирно-експлуатаційних органів.

2.9. У місячний строк з дня зарахування військовослужбовця на облік другий примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), кожен аркуш у якій завірений печаткою військової частини, разом з другим примірником Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) та витягом із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік у місячний строк направляються для перевірки, обліку і зберігання до КЕВ (КЕЧ) району.

Ще один витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік секретар житлової комісії військової частини в місячний строк направляє до житлової комісії гарнізону.

Облікові справи (додаток 7 до цієї Інструкції) зберігаються протягом п'яти років після одержання військовослужбовцями жилих приміщень для постійного проживання чи зняття їх з квартирного обліку. Після закінчення цього терміну справи знищуються у встановленому законодавством порядку.

2.10. У квартирно-експлуатаційному органі та житловій комісії гарнізону на підставі отриманих облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції), Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) та витягів із протоколів засідання житлової комісії військової частини складаються:

узагальнений список військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9 до цієї Інструкції);

список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції);

список осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції).

Вказані списки складаються в межах гарнізону за датою зарахування на облік, а також за часом включення до списків осіб, які користуються правом першочергового і позачергового одержання житлових приміщень.

2.11. У разі якщо членами сім'ї військовослужбовця, який потребує поліпшення житлових умов, є син (дочка), який (яка) також є військовослужбовцем (крім військовослужбовців строкової військової служби), право бути зарахованим на квартирний облік має кожен з них як окремо, так і в складі сім'ї батьків. Датою зарахування на квартирний облік сина (дочки) військовослужбовця, який (яка) виявив(ла) бажання здійснювати квартирний облік самостійно, вважається дата, коли житловою комісією військової частини було прийнято рішення про зарахування його (її) на квартирний облік, але не раніше дня, коли син (дочка) вступив(ла) на військову службу. При цьому не враховується час навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Якщо подружжя військовослужбовців, які разом перебувають на обліку, розділяють облікову справу для окремого перебування кожного з них на обліку, датою зарахування кожного з них на облік вважається день, коли житловою комісією військової частини було прийнято рішення про зарахування їх на облік складом сім'ї.

У разі розірвання шлюбу на обліку разом із військовослужбовцем залишаються тільки члени його сім'ї, які згідно з рішенням суду залишилися з ним, а в разі, коли ці члени сім'ї повнолітні, - за їх письмовою заявою.

Інший з подружжя у разі, якщо він не є військовослужбовцем, з квартирного обліку у ЗС України знімається.

У разі якщо подружжя військовослужбовців проходить службу в різних гарнізонах, кожен із них має право на зарахування на квартирний облік за місцем проходження служби. Члени сім'ї військовослужбовця зараховуються на квартирний облік у гарнізоні за місцем служби одного з подружжя після реєстрації їх у даному населеному пункті.

2.12. За наявності змін у складі сім'ї військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, він подає рапорт (заяву), зразок якої наведено у додатку 12 до цієї Інструкції, через нетаємне діловодство військової частини голові (секретарю) житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

До рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про зміни у складі сім'ї, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть тощо).

У разі внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) у двотижневий строк з дня реєстрації рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) секретарем житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції), яка ведеться в житловій комісії військової частини, представниками житлової комісії здійснюється обстеження житлових умов військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5 до цієї Інструкції).

Після внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини у двотижневий строк направляє витяг із протоколу разом із вказаними в цьому пункті копіями документів, завірених у встановленому порядку у військовій частині, до КЕВ (КЕЧ) району для внесення відповідних змін до облікової справи військовослужбовця, яка зберігається у КЕВ (КЕЧ) району, та витяг з протоколу до житлової комісії гарнізону.

На підставі отриманих документів у КЕВ (КЕЧ) району та в житловій комісії гарнізону вносяться зміни до узагальненого списку військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9 до цієї Інструкції), списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції), та списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції).

2.13. Під час набуття військовослужбовцем, особою, звільненою з військової служби, або членом його сім'ї права на пільги позачергового чи першочергового отримання житла він подає рапорт (заяву) (додаток 12 до цієї Інструкції) через нетаємне діловодство військової частини голові (секретарю) житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

До рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, додаються такі документи:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про отримані пільги, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи.

У разі внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) у двотижневий строк з дня реєстрації рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) секретарем житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції), яка ведеться в житловій комісії військової частини, представниками житлової комісії здійснюється обстеження житлових умов військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5 до цієї Інструкції).

Після внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини у двотижневий строк направляє витяг із протоколу разом із вказаними в цьому пункті копіями документів, завірених у встановленому порядку у військовій частині, до КЕВ (КЕЧ) району для внесення відповідних змін до примірника облікової справи, який зберігається у КЕВ (КЕЧ) району, та витяг з протоколу до житлової комісії гарнізону.

На підставі отриманих документів у КЕВ (КЕЧ) району та житловій комісії гарнізону вносяться зміни до узагальненого списку військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9 до цієї Інструкції), списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції), та списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції).

2.14. Квартирно-експлуатаційний орган має право протягом 10 днів повернути облікову справу (додаток 7 до цієї Інструкції) до житлової комісії військової частини з обґрунтуванням встановлених порушень у разі:

якщо рішення про зарахування на облік прийнято з порушенням житлового законодавства, для повторного розгляду житловою комісією військової частини;

якщо документ містить помилки, які не впливають на рішення житлової комісії, для виправлення помилок, дооформлення облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

Про всі виявлені під час перевірки порушення КЕВ (КЕЧ) району повідомляє житлову комісію письмово.

2.15. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов'язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за новим місцем проходження служби разом з членами їх сімей із збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

У разі якщо військовослужбовець не перебував на обліку за одним із місць проходження військової служби, попередній час перебування його на обліку зберігається, якщо період проходження військової служби в цьому населеному пункті не перевищував шести місяців.

При цьому перший примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) разом з першим примірником Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) направляються командиром військової частини до нового місця служби військовослужбовця разом з особовою справою, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини - до військового комісаріату.

Другий примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) разом з другим примірником Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) видаються військовослужбовцю під час отримання ним довідки (додаток 3 до цієї Інструкції) про перебування на квартирному обліку за попереднім (останнім) місцем проходження служби та зняття з обліку, виданої командиром військової частини та відповідної КЕВ (КЕЧ) району, яка скріплюється печаткою КЕВ (КЕЧ) району, та довідки (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району.

У разі переведення військовослужбовця, який перебуває на обліку, до нового місця проходження військової служби або звільнення його з військової служби командир військової частини зобов'язаний надати до КЕВ (КЕЧ) району витяг із наказу про переміщення або звільнення військовослужбовця протягом 10 днів з дня видачі цього наказу.

2.16. Військовослужбовці, направлені до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням із списків військових частин, залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

2.17. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, під час звільнення з військової служби в запас або відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, за неможливості використання на військовій службі, а також після закінчення строку контракту при досягненні 20 років вислуги на військовій службі в календарному обчисленні, залишаються (за їх бажанням) на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду за останнім місцем проходження служби, а в разі розформування військової частини - у військовому комісаріаті і КЕВ (КЕЧ) району, на території обслуговування яких знаходилася розформована військова частина, та користуються правом позачергового одержання житла.

Якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або у відставку за віком, перебуває на обліку та обирає для проживання після звільнення з військової служби з урахуванням існуючого порядку реєстрації інший населений пункт (якщо військовослужбовець обирає для проживання після звільнення з військової служби гарнізон міста Києва, рішення про можливість постановки його на квартирний облік у гарнізоні міста Києва приймає Міністр оборони України), відповідний командир військової частини за проханням військовослужбовця за 6 місяців до звільнення в запас або відставку за віком подає до військового комісаріату і КЕВ (КЕЧ) району, що знаходяться за обраним місцем проживання, необхідні документи для зарахування військовослужбовця на квартирний облік, на якому він перебуває до одержання житла. На підставі повідомлення квартирно-експлуатаційного органу про зарахування такого військовослужбовця до черги на отримання житла у військовому комісаріаті, він знімається з обліку за останнім місцем служби.

Якщо військовослужбовці, звільнені з військової служби з інших підстав, виявляють бажання отримати жилі приміщення не за місцем перебування на обліку, такі військовослужбовці забезпечуються жилими приміщеннями за обраним місцем постійного проживання виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районних державних адміністрацій на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

2.18. Військовослужбовці, які зараховані на квартирний облік після набрання чинності Законом України від 24.06.2004 N 1865-IV "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та мають вислугу на військовій службі менше ніж 20 років, у разі звільнення з військової служби за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі, залишаються на цьому обліку до отримання житла для постійного проживання.

2.19. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, знімаються з обліку за місцем служби (за місцем звільнення з військової служби) у разі:

поліпшення житлових умов, унаслідок чого зникла потреба в наданні житла;

переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт;

звільнення з військової служби за підставами, які не зазначені в абзаці першому пункту 2.17 цього розділу;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік;

звільнення в запас або відставку до досягнення 20 років вислуги на військовій службі особами, які зараховані на облік після 01.01.2005 (крім випадків, вказаних у пункті 2.18 цього розділу);

обрання для місця проживання іншого населеного пункту особами, які звільнені у запас або у відставку;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, виключаються зі списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, у разі якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили право на отримання житла в пільговому порядку.

Рішення про зняття з обліку та виключення зі списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, приймається житловою комісією військової частини, яка зарахувала військовослужбовця на облік, або її правонаступником. Рішення письмово доводиться до відома військовослужбовця у п'ятнадцятиденний строк із зазначенням причин зняття з обліку.

2.20. КЕВ (КЕЧ) району має право клопотати перед командуванням військової частини та житловою комісією військової частини про зняття з обліку військовослужбовця чи особи, звільненої з військової служби, облікові справи яких не пройшли щорічну перереєстрацію, у разі, коли ними не надано:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом).

Житлова комісія військової частини повинна в місячний строк провести засідання, на якому в присутності особи, щодо якої надійшло клопотання КЕВ (КЕЧ) району (або уповноваженої ним іншої особи) розглянути зазначене клопотання та прийняти відповідне рішення. Копія витягу з протоколу видається (надсилається) військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, питання щодо якого розглядалося на засіданні, та надсилається до КЕВ (КЕЧ) району і житлової комісії гарнізону в п'ятнадцятиденний строк з дня проведення засідання.

У разі надання військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, довідок, які підтверджують неможливість проходження ним щорічної перереєстрації облікових справ у встановлений строк, та наявності довідок, вказаних в абзаці першому цього пункту, житлова комісія військової частини зобов'язана на черговому засіданні розглянути питання про перереєстрацію облікової справи цього військовослужбовця, про що скласти відповідний протокол.

Копія витягу з протоколу надсилається військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, питання якого розглядалося на засіданні, до КЕВ (КЕЧ) району та житлової комісії гарнізону в п'ятнадцятиденний строк з дня проведення засідання.

2.21. У разі отримання службового чи постійного житла військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, у п'ятнадцятиденний строк разом із завіреною у встановленому порядку копією ордера надають до житлових комісій військових частин довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Після надходження зазначених документів житлові комісії військових частин у місячний строк здійснюють перевірку житлових умов цих осіб, уточнюють, а за потреби коригують облікові списки.

Щороку з 1 жовтня по 30 грудня з метою перереєстрації облікових справ військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, повинні надавати до житлових комісій довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Житлові комісії військових частин у цей самий строк здійснюють перевірку житлових умов осіб, які перебувають на обліку, уточнюють, а за потреби коригують облікові списки.

Щорічно протягом січня КЕВ (КЕЧ) районів спільно з секретарями житлових комісій військових частин та гарнізону проводять перереєстрацію військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на обліку, про що складається відповідний акт, який підписується головами житлових комісій військової частини, гарнізону, а також начальником КЕВ (КЕЧ) району.

Інформацію про результати проведеної перереєстрації КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної інвентаризації облікових справ військовослужбовців (додаток 13 до цієї Інструкції).

2.22. Списки військовослужбовців, яких прийнято на облік, списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, та списки осіб, які не підтвердили своє право перебувати на квартирному обліку, вивішуються для загального ознайомлення в військових частинах та квартирно-експлуатаційних органах, а також розміщуються на веб-сайтах органів військового управління та на веб-сайті МО України в мережі Інтернет.

III. Забезпечення службовими жилими приміщеннями

3.1. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом із ними, за відсутності в них за місцем проходження служби житла мають право на отримання службових жилих приміщень.

Надання службових жилих приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей провадиться після здачі ними жилої площі, яку вони займали за попереднім місцем служби (навчання), або у разі виконання військовослужбовцем вимог, передбачених абзацом третім пункту 9.8 розділу IX цієї Інструкції.

Службове жиле приміщення надається під час виконання військовослужбовцями обов'язків військової служби.

Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на підставі рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції), облікованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15 до цієї Інструкції).

До рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та дорослих членів сім'ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

У разі отримання секретарем житлової комісії військової частини рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції) ним оформлюється на цього військовослужбовця облікова справа (додаток 7 до цієї Інструкції) відповідно до вимог цієї Інструкції (у разі якщо військовослужбовець не перебуває на обліку).

У десятиденний строк з дня надходження рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини надсилає його копію, завірену у встановленому порядку, з резолюцією командира військової частини, до житлової комісії гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району.

Після їх надходження військовослужбовці, що мають право на отримання службового житла, обліковуються у списку військовослужбовців, що потребують надання службового житла (додаток 16 до цієї Інструкції), який ведеться у житловій комісії військової частини, гарнізонній житловій комісії та КЕВ (КЕЧ) району.

Під час надання службового жилого приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які мають право на отримання постійного житла, не знімаються.

Право на отримання службового житла мають також військовослужбовці, які отримали від МО України постійне житло в іншому населеному пункті, а після переміщення до нового місця служби вважаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, та виконали вимоги, передбачені пунктом 9.8 розділу IX цієї Інструкції.

3.2. Службові жилі приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби за рішенням командира військової частини, погодженим із начальником КЕВ (КЕЧ) району (у гарнізоні міста Києва - Міністра оборони України, за поданням начальника гарнізону міста Києва, погодженого з начальником ГКЕУ ЗС України).

Перед погодженням рішень про надання службового житла списки розподілу начальником КЕВ (КЕЧ) району направляються для перевірки до ГКЕУ ЗС України, а потім подаються на комісію з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

Проекти рішень Міністра оборони України про надання службових жилих приміщень військовослужбовцям, які проходять військову службу в гарнізоні міста Києва, в обов'язковому порядку проходять правову експертизу в юридичній службі МО України і ГКЕУ ЗС України.

Список розподілу службової жилої площі у гарнізоні (додаток 17 до цієї Інструкції) розробляється КЕВ (КЕЧ) району (у місті Києві - Київським квартирно-експлуатаційним управлінням за участю ГКЕУ ЗС України) і затверджується начальником гарнізону.

У разі непогодження рішень командирів військових частин про надання службового житла керівник КЕВ (КЕЧ) району протягом п'яти днів доповідає начальнику гарнізону письмові обґрунтування для прийняття ним відповідного рішення.

Список розподілу службової жилої площі у гарнізоні (додаток 17 до цієї Інструкції) разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) подаються начальником гарнізону спільно з керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України для подальшого їх розгляду Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України (у гарнізоні міста Києва список розподілу службової жилої площі (додаток 17 до цієї Інструкції) затверджується Міністром оборони України).

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України або Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України з рішенням про надання військовослужбовцю службового житла після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України командир військової частини повинен переглянути своє рішення та надати іншу кандидатуру для затвердження її у встановленому порядку або обґрунтувати надання службового житла цьому військовослужбовцю.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними і обов'язковими для розгляду начальником гарнізону, керівником квартирно-експлуатаційного органу, головою гарнізонної житлової комісії та командиром військової частини, установи, організації.

У разі непогодження з рішенням Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України начальник відповідного гарнізону спільно з начальником КЕВ (КЕЧ) району повторно представляють на засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України письмові обґрунтування щодо надання службового житла військовослужбовцю, разом з документами, визначеними в цьому.

У разі повторного розгляду Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України кандидатури військовослужбовця рішення Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточним і обов'язковим до виконання керівництвом гарнізону та начальником КЕВ (КЕЧ) району.

3.3. Перерозподіл службових жилих приміщень здійснюється протягом 15 днів з дати надходження рішення (пропозицій) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України з урахуванням вимог, визначених у пункті 4.2 розділу IV цієї Інструкції.

3.4. Жиле приміщення включається (виключається) до (із) числа службового на підставі рішення Міністра оборони України виконавчим органом сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районною державною адміністрацією за клопотанням:

у місті Києві - начальника гарнізону міста Києва, погодженим з начальником ГКЕУ ЗС України, або начальника ГКЕУ ЗС України, погодженим з головою житлової комісії гарнізону;

в інших населених пунктах - начальника гарнізону, погодженим з начальниками ТКЕУ та головою житлової комісії гарнізону.

3.5. До числа службового може бути включене тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.

Службові жилі приміщення повинні використовуватися тільки за призначенням.

Службові жилі приміщення не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм).

3.6. Про виключення жилого приміщення з числа службових у книзі обліку службових жилих приміщень (додаток 18 до цієї Інструкції), що ведеться у КЕВ (КЕЧ) району, робиться відповідна відмітка.

3.7. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення, погодженого Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг із списку розподілу службової жилої площі у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України (додаток 19 до цієї Інструкції), разом з документами, що знаходяться в облікових справах (додаток 7 до цієї Інструкції), до виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районної державної адміністрації для оформлення спеціального ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

3.8. Спеціальний ордер на службові квартири в закритих військових містечках оформляється та видається відповідним КЕВ (КЕЧ) району за підписом його начальника.

Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім'я якого він виданий. Під час одержання цього ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх повнолітніх осіб, включених до спеціального ордера.

Під час вселення в надане службове жиле приміщення військовослужбовець здає спеціальний ордер житлово-експлуатаційній організації, а за її відсутності - відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення, або в КЕВ (КЕЧ) району.

Спеціальний ордер зберігається як документ суворої звітності.

Спеціальний ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому законодавством.

3.9. Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті, але перебувають разом з ним на квартирному обліку).

Під час надання службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім'ї згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку.

Службові жилі приміщення надаються в межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу.

Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням зазначеного вище максимального розміру у випадках, передбачених законодавством.

Службове житло менше встановлених норм забезпечення може надаватися виключно за наявності письмової згоди військовослужбовця та повнолітніх членів його сім'ї.

3.10. Службове жиле приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку без урахування пільг, передбачених під час забезпечення громадян житлом.

Рішення про надання службового жилого приміщення командира військової частини може бути переглянуто до видачі спеціального ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

У разі нестачі у військовій частині (гарнізоні) службових жилих приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців зазначені жилі приміщення надаються, виходячи з інтересів підтримання бойової готовності та якісного навчання особового складу, організації повсякденного життя і діяльності військових частин.

Командир військової частини у разі прийняття рішень про розподіл службових жилих приміщень враховує потребу в отриманні службового житла всіма категоріями військовослужбовців та забезпечує пропорційний розподіл житла серед всіх категорій.

Пріоритетами у наданні військовослужбовцям службового житла є:

перебування військовослужбовця на квартирному обліку в гарнізоні;

незабезпечення військовослужбовця житлом (постійним або службовим) в інших населених пунктах за рахунок житлового фонду МО України, а в разі забезпечення - здача житла до КЕВ (КЕЧ) району;

військовослужбовці, вислуга на військовій службі яких становить 25 і більше років у календарному обчисленні;

військовослужбовці, які мають на своєму утриманні інвалідів або членів сім'ї, що страждають тяжкими формами деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони мають право на першочергове отримання житла згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку;

військовослужбовці, що не відчужували (не залишали) жилі приміщення, отримані за рахунок житлового фонду МО України.

3.11. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів до інших гарнізонів з виключенням із списків військових частин, разом з членами сім'ї звільняють займане службове жиле приміщення за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням (у тому числі в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі або в орендованому жилому приміщенні) військовим навчальним закладом.

3.12. За військовослужбовцями, направленими до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням із списків військових частин, залишається службове жиле приміщення за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім'ї.

За відсутності будь-якого житла за місцем проходження служби, сім'ї зазначених військовослужбовців також мають право на забезпечення службовим житлом.

3.13. Про забезпеченість службовим жилим приміщенням зазначається у наказі про виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

3.14. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, службове жиле приміщення, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню у двомісячний строк з дня видання наказу про виключення зі списків особового складу військової частини, крім випадків, передбачених пунктом 3.12 цього розділу.

Командири військових частин зобов'язані в місячний строк надавати копії наказів про переміщення відповідних військовослужбовців до нового місця служби та враховувати інформацію про передачу службового жилого приміщення військовослужбовцями до КЕВ (КЕЧ) району.

Військовослужбовець, особа, звільнена з військової служби, та члени його сім'ї зобов'язані у двомісячний строк звільнити займане ними службове жиле приміщення в разі одержання житла для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов'язків за кордон разом із членами сім'ї.

КЕВ (КЕЧ) району зобов'язаний прийняти службове жиле приміщення за актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт квартири та довідка про сплату квартирної плати та комунальних послуг за останніх три місяці. Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу жилого приміщення та вносяться відповідні записи до обох примірників Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

3.15. Особа, звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого житла колишні члени сім'ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.

3.16. Підлягають виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого житла особи, які систематично руйнують, або пошкоджують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам або юридичним особам), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

3.17. Виселення провадиться в судовому порядку за позовом командування військової частини та КЕВ (КЕЧ) району, на обліку в яких перебуває службове жиле приміщення.

IV. Забезпечення жилими приміщеннями для постійного проживання

4.1. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, які перебувають на квартирному обліку у ЗС України, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання в населеному пункті за місцем перебування їх на квартирному обліку згідно з чергою, яка визначається часом зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції), або списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції)).

4.2. Правом першочергового одержання жилих приміщень, крім осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу Української РСР, користуються військовослужбовці - ветерани війни, військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років, військовослужбовці, які безпосередньо несуть бойове чергування, льотно-підйомний склад та плавсклад, які перебували на обліку та потребують поліпшення житлових умов.

4.3. Житло, яке надається військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, для постійного проживання, повинно бути благоустроєним відповідно до вимог даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У разі надходження до МО України житла, яке не благоустроєне відповідно до вимог населеного пункту (крім житла, збудованого (придбаного) МО України за рахунок коштів Державного бюджету України), за письмовою згодою військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та повнолітніх членів його сім'ї, рішенням Міністра оборони України цьому військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, може бути надано це жиле приміщення, яке не благоустроєне відповідно до вимог населеного пункту.

Під час надання жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, що страждають тяжкими формами деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті разом з членами своєї сім'ї згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку.

Жиле приміщення надається військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у даному населеному пункті, але не більше 13,65 квадратних метрів жилої площі на одну особу.

Жиле приміщення може бути надано з перевищенням вказаного вище розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру) або у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту.

У разі надходження двох і більше однокімнатних квартир пріоритетом під час розподілу однокімнатних квартир з розміром жилої площі понад 13,65 квадратних метрів на одну особу є надання такого житла на сім'ю, а не на одну особу.

За заявою військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та повнолітніх членів його сім'ї про згоду на зняття з квартирного обліку у ЗС України, підписи яких завіряються нотаріально, їм може бути надано жиле приміщення з меншою кількістю кімнат, якщо воно відповідає вимогам абзаців третього та четвертого цього пункту, без права повторного поліпшення житлових умов за рахунок житлового фонду МО України.

Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі 10 квадратних метрів. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюються законодавством України.

4.4. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання за рішенням КЕВ (КЕЧ) району, погодженим з житловою комісією військової частини та гарнізонною житловою комісією.

Список розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні (додаток 20 до цієї Інструкції) розробляється КЕВ (КЕЧ) району та разом з документами, що знаходяться в обліковій справі (додаток 7 до цієї Інструкції), проходить правову експертизу помічником начальника гарнізону з правової роботи та направляється на затвердження начальнику гарнізону.

У разі непогодження гарнізонною житловою комісією, житловою комісією військової частини списків розподілу жилої площі або погодження з зауваженнями керівник КЕВ (КЕЧ) району протягом п'яти днів доповідає начальнику гарнізону внесені гарнізонною житловою комісією та житловою комісією військової частини обґрунтовані письмові зауваження для прийняття ним відповідного рішення.

Список розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні (додаток 20 до цієї Інструкції) подається начальником гарнізону спільно з головою гарнізонної житлової комісії та керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України для подальшого їх розгляду Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

У гарнізоні міста Києва списки розподілу жилої площі для постійного проживання перед розглядом Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України в обов'язковому порядку проходять правову експертизу в юридичній службі МО України та після розгляду на засіданні Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України подаються на затвердження Міністру оборони України.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними і обов'язковими для розгляду начальником гарнізону, керівником квартирно-експлуатаційного органу та головою гарнізонної житлової комісії.

4.5. На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг із списку розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України (додаток 21 до цієї Інструкції), разом з документами, що знаходяться в облікових справах (додаток 7 до цієї Інструкції), до виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районної державної адміністрації для видачі ордера, а в закритому військовому містечку - КЕВ (КЕЧ) району видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі.

4.6. Для оформлення документів на видачу ордера секретар житлової комісії військової частини подає до КЕВ (КЕЧ) району перший примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), у якій повинні знаходитися такі документи:

витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на облік;

довідка про перевірку житлових умов військовослужбовця житловою комісією військової частини (додаток 5 до цієї Інструкції), яка повинна бути видана не раніше ніж за один місяць до дати передачі першого примірника облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) до КЕВ (КЕЧ) району;

витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини (гарнізону) щодо погодження надання жилої площі військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби;

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім'ї військовослужбовця чи особи, звільненої з військової служби, які включаються в ордер;

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка (додаток 3 до цієї Інструкції), видана відповідною КЕВ (КЕЧ) району з останнього місця проходження служби про перебування на квартирному обліку;

довідки (додаток 4 до цієї Інструкції), видані відповідними КЕВ (КЕЧ) району про здачу жилого приміщення з усіх місць попереднього проходження служби на території України військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби.

Усі зазначені вище документи секретарем житлової комісії також надаються в копіях, завірених печаткою військової частини, для долучення їх до другого примірника облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), який зберігається у КЕВ (КЕЧ) району.

4.7. Оформлення документів на видачу ордера призупиняється начальником КЕВ (КЕЧ) району, якщо:

фактичний склад сім'ї не відповідає даним, зазначеним у списках розподілу;

виявлені відомості, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік чи оформлення документів на видачу ордера.

Про всі порушення начальники КЕВ (КЕЧ) району письмово доповідають до ГКЕУ ЗС України та начальнику гарнізону.

4.8. Після видачі військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, ордера на отримання житла для постійного проживання до Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) вносяться відповідні записи секретарем житлової комісії військової частини - до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району - до другого примірника.

4.9. Жилими приміщеннями для постійного проживання забезпечуються тільки військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.10. Військовослужбовці, за якими заброньовано житло для постійного проживання менше норми жилої площі, встановленої для даного населеного пункту, отримати інше жиле приміщення для постійного проживання можуть лише після здачі заброньованого жилого приміщення до КЕВ (КЕЧ) району та зняття з реєстрації в ньому всіх членів сім'ї.

4.11. Право на повторне заселення жилих приміщень, які звільнені військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, у результаті поліпшення їх житлових умов, має лише орган, який здійснював поліпшення житлових умов цим військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, незалежно від того, у чиєму віданні (на балансі) перебуває це жиле приміщення.

V. Організація надання жилої площі в гуртожитках військових частин, установ, організацій ЗС України та МО України

5.1. Гуртожитки призначені для тимчасового проживання курсантів (слухачів) і військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, під час навчання у військових навчальних закладах МО України або проходження ними військової служби.

Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші будівлі, які мають бути зареєстровані у виконавчому комітеті сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районній державній адміністрації.

У гуртожитках можуть розміщуватися працівники ЗС України на період роботи за умови відсутності в них місця проживання та інші особи, які прибули у військову частину на визначений термін для виконання службових завдань.

Розміщення таких осіб у кімнатах разом з особами, які проживають в гуртожитках на підставі спеціальних ордерів, забороняється.

5.2. Жила площа в гуртожитках надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Список розподілу жилої площі в гуртожитку затверджується начальником гарнізону.

Жила площа в гуртожитках навчальних закладів надається військовослужбовцям - курсантам (слухачам), які перебувають у шлюбі, за рішенням керівника навчального закладу.

Надання жилої площі в гуртожитках працівникам ЗС України, які знаходяться на квартирному обліку за місцем проживання, працюють у військових частинах, здійснюється на період роботи за умови відсутності в них житла рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини, погодженим із профспілковим комітетом та житловою комісією військової частини.

Для прийняття рішення про надання жилої площі в гуртожитку командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22 до цієї Інструкції), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23 до цієї Інструкції), який ведеться у військовій частині.

До рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім'ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

Працівник подає заяву про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24 до цієї Інструкції) разом з такими документами:

копії паспортів працівника та дорослих членів сім'ї;

Ф-3.

Заява про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24 до цієї Інструкції) реєструється в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23 до цієї Інструкції), який ведеться у військовій частині.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22 до цієї Інструкції) або заяви про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини надсилає його копію, завірену у встановленому порядку, з резолюцією командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

Після їх надходження військовослужбовці та працівники ЗС України обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25 до цієї Інструкції), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

5.3. На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району видає спеціальний ордер на жилу площу в гуртожитку (додаток 26 до цієї Інструкції) (далі - спеціальний ордер), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. У разі якщо гуртожиток перебуває у віданні (на балансі) навчального закладу, спеціальний ордер видається керівником цього навчального закладу.

Спеціальний ордер видається не пізніше ніж протягом одного місяця з часу прийняття рішення про надання житлового приміщення.

Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) вручається військовослужбовцю (працівнику), на ім'я якого він виданий. Під час одержання цього спеціального ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до спеціального ордера (додаток 26 до цієї Інструкції), з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби (роботи).

Під час вселення в надане жиле приміщення військовослужбовець (працівник) здає спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) у КЕВ (КЕЧ) району або навчального закладу, у віданні (на балансі) якого перебуває цей гуртожиток. Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) зберігається як документ суворої звітності.

Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) може бути визнаний недійсним відповідно до статті 59 Житлового кодексу Української РСР.

5.4. Жила площа в гуртожитках надається в розмірах не менше, ніж розмір, що встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.06.86 N 208.

Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм).

Займана військовослужбовцем жила площа в гуртожитку в разі переведення його до іншого місця служби (звільнення з військової служби), у складі сім'ї якого є інший військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку в цьому самому гарнізоні (населеному пункті), залишається за цим членом сім'ї.

5.5. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов'язаний забезпечити:

вселення на законних підставах військовослужбовців (працівників), яким надано житлову площу в жилих приміщеннях, за наявності в них спеціальних ордерів (додаток 26 до цієї Інструкції);

облік і реєстрацію осіб, які проживають у гуртожитку;

укладання договору про надання комунальних послуг з військовослужбовцями (працівниками), які проживають у гуртожитку, у встановленому законодавством порядку.

5.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім'ї звільняють займане жиле приміщення в гуртожитку за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим житлом, приміщенням у спеціально пристосованій казармі) відповідно до складу сім'ї.

5.7. За військовослужбовцями, направленими до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов'язків залишається жиле приміщення в гуртожитку за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім'ї.

5.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, жиле приміщення в гуртожитку, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім'ї в місячний строк з дня отримання житла (службового житла, жилого приміщення в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі) або орендованого житла за новим місцем служби.

Військовослужбовець або особа, звільнена з військової служби, та члени його сім'ї зобов'язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку в разі надання службового житла, отримання житла для постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов'язків за кордон разом із членами сім'ї.

Працівник та члени його сім'ї зобов'язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку в разі отримання іншого житла, житла для постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для постійного проживання або звільнення з роботи (крім звільнення на пенсію за віком та у разі, якщо працівник пропрацював на підприємстві більше 10 років).

5.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов'язаний прийняти жиле приміщення в гуртожитку за актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату комунальних послуг.

Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов'язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяну шкоду у встановленому законодавством порядку.

Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району та робляться відповідні записи в обох примірниках Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

5.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років у календарному обчисленні, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від кількості вислуги років у календарному обчисленні.

Працівник, який звільнений з роботи і має стаж роботи менше ніж 10 років, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім'ї, які з ним проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім'ї військовослужбовця чи працівника, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

5.11. Військовослужбовці, які навчались у військових навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню разом з членами сім'ї з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з навчанням, без надання іншого жилого приміщення у двотижневий строк з дня виключення зі списків перемінного особового складу навчального закладу.

5.12 Не можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

Військовослужбовці та працівники, які проживають у гуртожитку, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання будинку (жилого приміщення) у нежитловий, а також, якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не гірше займаного, яке повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

5.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває гуртожиток.

5.14. Відомості про надання (здачу) військовослужбовцям та членам їх сімей жилого приміщення в гуртожитку вносяться до Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) секретарем житлової комісії військової частини - до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району чи керівником навчального закладу - до другого примірника.

VI. Надання місць для проживання у спеціально пристосованих казармах

6.1. За відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі (у тому числі одинокі матері (батьки)), розміщуються безкоштовно в спеціально пристосованих казармах (далі - казарма) у розташуванні військової частини. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян.

6.2. За відсутності потреби в наданні житлових приміщень у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, зазначені приміщення за рішенням командира військової частини надаються особам офіцерського складу за їх письмовою згодою.

Оплата за отримані комунальні послуги особами офіцерського складу, розміщеними у спеціально пристосованих казармах, здійснюється ними за фактичними витратами.

6.3. Місце для проживання в казармах надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини, список розподілу місць для проживання в казармі затверджується начальником гарнізону.

Для прийняття рішення про надання місця для проживання в казармі командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27 до цієї Інструкції), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23 до цієї Інструкції), який ведеться у військовій частині.

До рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім'ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання місця для проживання у спеціально пристосованій казармі (додаток 27 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини надсилає його копію, завірену у встановленому порядку, з резолюцією командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

У КЕВ (КЕЧ) району на підставі отриманих документів військовослужбовці обліковуються у список рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25 до цієї Інструкції), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

6.4. На підставі рішення про надання місця для проживання в казармі квартирно-експлуатаційний орган видає спеціальний дозвіл на проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 28 до цієї Інструкції) (далі - спеціальний дозвіл), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Спеціальний дозвіл (додаток 28 до цієї Інструкції) вручається військовослужбовцю, на ім'я якого він виданий. Під час одержання спеціального дозволу (додаток 28 до цієї Інструкції) пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до спеціального дозволу, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби. Під час видачі спеціального дозволу (додаток 28 до цієї Інструкції) вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

Під час вселення в надане приміщення військовослужбовець здає спеціальний дозвіл у КЕВ (КЕЧ) району або навчальний заклад, на балансі якого перебуває ця спеціально пристосована казарма. Цей спеціальний дозвіл зберігається як документ суворої звітності.

Спеціальний дозвіл (додаток 28 до цієї Інструкції) дійсний на час навчання або проходження військової служби військовослужбовцем у ЗС України в даному населеному пункті.

6.5. Місця для проживання в казармах надаються в розмірі не менше ніж розмір, що встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.06.86 N 208.

Приміщення в казармі не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм).

6.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім'ї звільняють займане приміщення в казармі за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим житлом, приміщенням у спеціально пристосованій казармі) відповідно до складу сім'ї.

6.7. За військовослужбовцями, направленими до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов'язків залишається місце для проживання в казармі за місцем попередньої служби.

6.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, місце для проживання в казармі, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім'ї в місячний строк з дня отримання житла за новим місцем служби.

Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані у двотижневий строк звільнити займане ними місце для проживання в казармі в разі надання службового житла, отримання житла для постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов'язків за кордон разом з членами сім'ї.

6.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району зобов'язаний прийняти місце для проживання в казармі за актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату користування комунальними послугами (для осіб офіцерського складу).

Особи, які вибувають з казарми, зобов'язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю військовослужбовець, який вибуває з казарми, відшкодовує заподіяну шкоду відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23.06.95 N 243/95-ВР.

Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району та вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

6.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню із казарми з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.11. Підлягають виселенню із казарми без надання іншого житла особи в разі, якщо вони систематично руйнують або пошкоджують приміщення в казармі, або використовують його не за призначенням, або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в цій казармі.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з казарми з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від вислуги років у календарному обчисленні.

Підлягають виселенню з казарми без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім'ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

6.12. Військовослужбовці, які проживають у казармі, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання казарми в нежилу, а також, якщо будівля загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не гірше займаного, яке повинне відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

6.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває казарма.

VII. Порядок оренди і оплати орендованого житла у Збройних Силах України

7.1. Військові частини (в особі командира військової частини) зобов'язані орендувати житло (ліжко-місця, кімнати у гуртожитках, квартири) для військовослужбовців ЗС України, якщо в них відсутнє житло за місцем проходження служби (крім військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу), жилі приміщення підприємств, організацій та установ інших міністерств (крім МО України) та інших центральних органів виконавчої влади, а також приміщення в жилих будинках (квартирах), що перебувають у приватній або в інших формах власності (далі - жилі приміщення).

Таким правом користуються курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі.

Для ведення обліку осіб, які орендують житло, командирами військових частин призначаються посадові особи (як правило із числа особового складу фінансових органів), до функціональних обов'язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання.

7.2. Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі рапорту на оренду житла (додаток 29 до цієї Інструкції) військовослужбовця, облікованого в журналі обліку осіб, які орендують житло (додаток 30 до цієї Інструкції), із зазначенням суми фактичних витрат на оренду жилого приміщення (без вартості житлово-комунальних послуг), до якого військовослужбовцем додаються:

договір оренди житла, який укладається між орендодавцем та командиром військової частини, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, попередньо погоджений з КЕВ (КЕЧ) району;

копія паспорта, що засвідчує особу, для якої орендується житло, та повнолітніх членів її сім'ї з відмітками про реєстрацію в населеному пункті за місцем проходження служби;

довідка КЕВ (КЕЧ) району про перебування на квартирному обліку військовослужбовця, який орендуватиме житло;

Ф-3;

копії довідок КЕВ (КЕЧ) району, видані військовослужбовцю, який орендує житло, про здачу ним службових жилих приміщень, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Підготовлений для підписання проект договору про оренду житла командир військової частини узгоджує з КЕВ (КЕЧ) району. Після підписання сторонами договір про оренду житла разом з копіями документів, вказаних у цьому пункті, завіреними у встановленому законодавством порядку, передаються в КЕВ (КЕЧ) району для реєстрації. Договір оренди житла між орендодавцем та командиром військової частини реєструється в журналі обліку договорів оренди жилих приміщень (додаток 31 до цієї Інструкції), який ведеться в КЕВ (КЕЧ) району.

Щороку під час проведення перереєстрації облікових справ проводяться підсумкові річні звірки даних обліку військовослужбовців, що орендують житло, між військовою частиною та КЕВ (КЕЧ) району, про що складається відповідний акт.

Зареєстрований у КЕВ (КЕЧ) району договір про оренду житла повертається військовій частині і є підставою для виплати коштів.

Оплата оренди жилих приміщень здійснюється у безготівковій формі у межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб, бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою, військовою частиною за місцеперебуванням військовослужбовця на квартирному обліку, а курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, - за місцем навчання.

7.3. Військовослужбовці, які не здали службове житло за попереднім місцем служби, за новим місцем служби не мають права на оплату оренди житлових приміщень за рахунок кошторису МО України.

У разі якщо члени сім'ї військовослужбовця залишилися проживати за попереднім місцем служби, такий військовослужбовець може орендували жилу площу лише на одну особу.

7.4. Розмір орендної плати визначається в договорі на підставі розрахунків.

Під час розрахунку вартості орендної плати беруться до уваги витрати на користування житлом, вартість комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів, але не може перевищувати розміри, визначені в таблиці:

Найменування населеного пункту

Розмір орендної плати (у грн) на місяць залежно від кількості членів сім'ї

1 особа

2 особи

3 особи

4 особи і більше

місто Київ

2000

2000

3000

3500

місто Севастополь

1400

1500

2000

2500

місто Сімферополь

1400

1500

2000

2500

Обласні центри

1400

1500

2000

2500

Інші населені пункти

600

1000

1200

1500

 

ГКЕУ ЗС України щороку до 1 лютого коригується максимальний розмір орендної плати. У разі непроведення таких коригувань розмір орендної плати автоматично збільшується на встановлений індекс інфляції за минулий рік.

7.5. Оплата комунальних послуг здійснюється за рахунок власних коштів військовослужбовців без відшкодування їх вартості за рахунок кошторису МО України.

7.6. Оплата оренди жилих приміщень розпочинається не раніше дня укладання договору оренди жилого приміщення і припиняється:

з наступного дня після закінчення строку дії договору оренди жилого приміщення;

за умов, визначених у договорі оренди жилого приміщення.

7.7. Військовослужбовець та члени його сім'ї негайно звільняють займане ними орендоване жиле приміщення у разі одержання службового житла, житлового приміщення для постійного проживання або іншого жилого приміщення, а також у разі придбання житла для постійного проживання.

У разі невиконання військовослужбовцем або членами його сім'ї вимог абзацу першого цього пункту командир військової частини вирішує в установленому законодавством порядку питання щодо стягнення з цього військовослужбовця вартості оренди жилих приміщень за строк, який пройшов з дати одержання відповідного ордера на заселення в службове житло, житлове приміщення для постійного проживання або іншого жилого приміщення, чи придбання житла для постійного проживання до дати звільнення орендованого житла.

7.8. Контроль за використанням орендованої жилої площі та своєчасністю виплати орендної плати покладається на командира військової частини.

VIII. Порядок створення та організація роботи житлових комісій в ЗС України

8.1. Житлові комісії у ЗС України створюються з метою зарахування (зняття) військовослужбовців на облік (з обліку), осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі звільнених у запас або у відставку, що залишаються перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби; ведення обліку зазначених осіб; контролю за розподілом жилих приміщень та надходженням житла, його обліком і погодженням розподілу відповідно до вимог чинного законодавства України.

Крім документів, зазначених раніше у цій Інструкції, у житлових комісіях ведеться така документація:

книга (Справа) протоколів засідань житлової комісії;

справа для зберігання вхідної документації (рапорти, заяви, листи, запити тощо);

книга (журнал) обліку вхідної документації житлової комісії;

книга (журнал) обліку вихідної документації житлової комісії;

справа для зберігання вихідної документації.

8.2. У своїй роботі житлові комісії керуються Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами.

8.3. У ЗС України утворюються:

гарнізонні житлові комісії;

житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України або об'єднані житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України.

У МО України утворюється житлова комісія апарату МО України.

8.4. Перелік органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, при яких утворюються житлові комісії, затверджується один раз на два роки наказом начальника гарнізону, погодженим із КЕВ (КЕЧ) району.

8.5. На гарнізонну житлову комісію покладаються такі завдання:

погодження рішення про розподіл жилої площі між органами військового управління ЗС України, військовими частинами, закладами, установами та організаціями;

погодження рішення КЕВ (КЕЧ) району щодо визначення процентного співвідношення жилої площі, яка надається на загальну чергу, та жилої площі для її позачергового і першочергового отримання;

погодження проекту наказу начальника гарнізону щодо розподілу житлової площі, що підлягає заселенню в поточному році;

розгляд заяв, скарг та пропозицій, прийняття рішень зі спірних питань, що виникли під час роботи житлових комісій органів військового управління військових частин, закладів, установ та організацій, і прийом відвідувачів з житлових питань;

надання звіту про виконану роботу не менше одного разу на рік військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, через голів житлових комісії військових частин, які входять до складу житлової комісії гарнізону.

8.6. На житлові комісії (об'єднані житлові комісії) органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України покладаються такі завдання:

розгляд рапортів військовослужбовців та заяв осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов;

перевірка житлових умов;

погодження списків розподілу жилої площі, яка надається для постійного проживання;

розгляд заяв, скарг та пропозицій, прийняття рішень зі спірних питань, які виникли під час роботи житлових комісій військових частин, закладів, установ та організацій, і прийом відвідувачів з житлових питань;

надання звіту про виконану роботу не менше двох разів на рік загальним зборам військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, та Радам офіцерів органів військового управління.

8.7. Житлові комісії у ЗС України підзвітні загальним зборам військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, гарнізонів, органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

8.8. Порядок створення житлових комісій у ЗС України:

склад житлової комісії обирається на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, гарнізону, органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій;

на загальних зборах військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, гарнізону повинні бути присутні представники органів військового управління, військових частин, закладів, установ та організацій ЗС України, що дислокуються в гарнізоні. Кількісний склад цих представників для участі в зборах визначається начальником гарнізону за поданням житлової комісії гарнізону;

кількісний склад житлової комісії визначається рішенням присутніх на зборах військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, залежно від кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, але не більше ніж 7 осіб у військових частинах, установах та організаціях та не більше 15 осіб у гарнізонних житлових комісіях, житловій комісії апарату МО України і житловій комісії Генерального штабу ЗС України. Кількість членів житлових комісій повинна бути непарною;

склад житлової комісії вважається обраним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

у роботі житлової комісії має право брати участь заступник начальника гарнізону (командира військової частини) з тилу. У роботі житлової комісії повинен брати участь голова Ради офіцерів органу військового управління, військової частини, закладу, установи або організації ЗС України. У роботі житлової комісії мають право брати участь представники громадських організацій, які обираються на загальних зборах представників військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

склад житлової комісії оголошується наказом командира (начальника) органу військового управління, військової частини, закладу, установи або організації ЗС України, а гарнізонної житлової комісії - наказом начальника гарнізону;

голова житлової комісії гарнізону обирається на зборах представників військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, відкритим голосуванням, а голова житлової комісії органу військового управління, військової частини, закладу, установи або організації ЗС України - на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, цієї військової частини. Головою житлової комісії обирається військовослужбовець чи інша особа, за якого проголосувала найбільша кількість присутніх на зборах. Заступник голови та секретар житлової комісії обираються членами новоствореної комісії методом голосування на першому засіданні;

житлова комісія обирається терміном на 2 роки. Загальні збори військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, можуть переобирати житлову комісію, голову житлової комісії та будь-якого члена житлової комісії до досягнення граничного строку повноважень;

питання про переобрання житлової комісії, голови житлової комісії та членів житлової комісії може виноситись на розгляд загальних зборів за клопотанням відповідних командирів та начальників органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації;

командир (начальник) органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації забезпечує створення належних умов для роботи відповідної житлової комісії (надання приміщень, засобів зв'язку, оргтехніки та витратних матеріалів).

8.9. Робота житлової комісії проводиться на засадах гласності, демократичності та прозорості.

На засіданні житлової комісії можуть бути присутні військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, особи, питання стосовно яких розглядаються на засіданні житлової комісії, та інші особи.

Рішення приймається житловою комісією відкритим голосуванням. Голосування проводиться за наявності на засіданні житлової комісії не менше двох третин членів затвердженого складу житлової комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів житлової комісії.

Рішення житлової комісії оформлюється у вигляді протоколу, який підписується головою та членами комісії, які були присутні на засіданні житлової комісії, який затверджується командиром військової частини не пізніше ніж через 10 днів з дня проведення засідання житлової комісії. Підпис командира військової частини завіряється гербовою печаткою військової частини.

Засідання житлових комісій проводяться не рідше одного разу на місяць.

8.10. Гарнізонна житлова комісія наділена повноваженнями здійснювати:

контроль за надходженням і правильністю обліку, розподілу жилої площі між військовими частинами гарнізону;

перевірку законності перебування на квартирному обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей в органах військового управління, військових частинах, закладах, установах та організаціях гарнізону;

перевірку правильності оформлення облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) та наявності в ній усіх визначених у цій Інструкції документів;

виступати з ініціативою про скликання позачергових загальних зборів осіб, що перебувають на квартирному обліку, у зв'язку з:

прийняттям рішення житлової комісії гарнізону про саморозпуск;

оголошенням недовіри та виключенням члена (членів) комісії зі складу житлової комісії;

ініціюванням проведення довиборів члена (членів) житлової комісії.

8.11. Житлова комісія військової частини наділена повноваженнями приймати рішення щодо:

зарахування військовослужбовців на облік, зняття військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

внесення змін до облікових даних військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на квартирному обліку у зв'язку зі зміною їх сімейного стану, набуття ними права на пільги для отримання житла;

погодження розподілу жилої площі, яка надається для постійного проживання;

перенесення черговості надання жилого приміщення на рік, якщо військовослужбовець чи особа, звільнена з військової служби, відмовиться від виділеного жилого приміщення, що відповідає встановленим вимогам та розміру;

скликання позачергових загальних зборів військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, у зв'язку з:

саморозпуском житлової комісії, оголошенням недовіри та виключенням члена (членів) комісії зі складу житлової комісії;

ініціюванням проведення довиборів члена (членів) житлової комісії.

8.12. Обов'язки і права голови житлової комісії:

голова житлової комісії повинен:

виконувати вимоги нормативно-правових актів під час виконання обов'язків голови житлової комісії;

організовувати роботу житлової комісії;

розробляти плани роботи житлової комісії, затверджувати їх у начальника гарнізону (командира (начальника) військової частини) та доводити їх до відома всіх членів комісії, до заінтересованих осіб та осіб, які беруть участь у роботі комісії;

визначати порядок денний житлової комісії, погоджувати його з командиром (начальником) військової частини (начальником гарнізону) та доводити його до відома всіх військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

організовувати підготовку і проведення засідань житлової комісії;

організовувати ведення протоколів засідань житлової комісії;

приймати з особистих питань військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організовувати взаємодію з начальником гарнізону, командиром (начальником) військової частини, Радою офіцерів, КЕВ (КЕЧ) району та Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України;

постійно вивчати зміни до чинного законодавства з питань забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей житловими приміщеннями;

брати участь у формуванні облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) та передачі їх до КЕВ (КЕЧ) районів;

забезпечувати своєчасний розгляд рапортів та звернень військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інших громадян;

своєчасно оформляти та підписувати службові документи з житлових питань;

представляти для перевірки уповноваженим посадовим особам службові документи житлової комісії, а також облікові справи військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

перевіряти облікові справи (додаток 7 до цієї Інструкції) осіб, які перебувають на квартирному обліку;

забезпечувати якісне ведення обліку та звітної документації житлової комісії;

розробляти та доводити до відома заступника, секретаря і членів комісії їх обов'язки та забезпечувати їх неухильне виконання;

коригувати плани роботи житлової комісії;

заслуховувати на засіданнях звіти членів житлової комісії про проведену роботу.

Голова житлової комісії має право:

визначати в межах компетенції завдання членам комісії;

заслуховувати доповіді членів комісії про виконання завдань;

підписувати від імені житлової комісії службові документи та подавати їх у встановленому порядку на погодження, затвердження;

ініціювати перед житловою комісією розгляд питань, пов'язаних із роботою житлової комісії, включаючи питання про виключення члена (членів) житлової комісії зі складу комісії.

8.13. Обов'язки і права члена житлової комісії:

член житлової комісії повинен:

знати та неухильно виконувати вимоги нормативно-правих актів під час виконання обов'язків члена житлової комісії;

брати участь у засіданнях житлової комісії;

постійно вивчати зміни до чинного законодавства з питань забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей житловими приміщеннями;

виконувати доручення голови житлової комісії, а за його відсутності - заступника голови житлової комісії.

Член житлової комісії має право:

висловлювати свою думку на засіданнях житлової комісії;

звертатися до голови житлової комісії з заявами, скаргами та пропозиціями;

апелювати до житлової комісії з приводу неправомірних рішень (дій, бездіяльності) голови або членів житлової комісії;

голосувати на власний розсуд;

під час підписання протоколу в письмовому вигляді викладати свої заперечення;

ознайомлюватися із службовою документацією житлової комісії та вивчати облікові справи (додаток 7 до цієї Інструкції) військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби.

8.14. Голова, секретар та члени житлових комісій відповідають за прийняті на засіданні житлових комісій рішення, а також за розголошення інформації, яка належить до компетенції житлових комісій.

8.15. Організація та здійснення контролю за законністю перебування військовослужбовців на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, за законністю розподілу жилої площі військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей, за правильністю оформлення облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) покладаються на гарнізонні житлові комісії, житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, а також на Комісію з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

Командири (начальники) органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, які затверджують рішення житлових комісій, зобов'язані в межах компетенції перевіряти законність прийнятих житловою комісією рішень.

Рішення житлових комісій може бути: переглянуто житловою комісією, яка прийняла це рішення, або її правонаступником з підстав, передбачених цією Інструкцією; оскаржено до суду.

IX. Облік жилої площі

9.1. КЕВ (КЕЧ) районів організовують та здійснюють належний облік жилої площі, яка надійшла від власного будівництва; одержана від районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади; надійшла від перебудови нежилих приміщень; належить військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей у будинках, які раніше належали МО України та були передані у встановленому законодавством порядку на баланс житлово-експлуатаційних організацій виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад; побудована (придбана) за кошти інвесторів, та інших джерел надходження житла до МО України;

жилих приміщень, у тому числі тимчасових жилих приміщень, які надходять від переобладнаних нежилих приміщень МО України (спеціально пристосовані казарми), на які оформлена відповідна проектна документація;

броньованих жилих приміщень, наданих для постійного проживання, залишених військовослужбовцями за попереднім місцем проходження служби (незалежно від дати його отримання).

Повний облік жилої площі за гарнізони ЗС України здійснює ГКЕУ ЗС України.

9.2. Уся жила площа, зазначена в пункті 3.1 розділу III цієї Інструкції, обліковується у КЕВ (КЕЧ) району в книзі обліку жилої площі, яка підлягає заселенню (додаток 32 до цієї Інструкції).

9.3. Жила площа в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районних державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади обліковується також у картках обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції).

Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції), нумеруються та реєструються в книзі реєстрації карток обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном (додаток 34 до цієї Інструкції).

У разі зняття з обліку закріпленої жилої площі, приватизації її військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, або надходження рішення суду про втрату права військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, на користування цією жилою площею у картці обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції), робиться відповідна відмітка. Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції), зберігаються постійно в КЕВ (КЕЧ) району, а в разі її розформування передаються правонаступнику або до архіву.

9.4. У разі якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або відставку, залишається проживати на закріпленій за МО України жилій площі в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районних державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади, така жила площа знімається з обліку у військових частинах, залишаючись при цьому на обліку у відповідній КЕВ (КЕЧ) району (крім випадків, коли такий військовослужбовець залишається перебувати на квартирному обліку у військовій частині).

9.5. Облік службових жилих приміщень здійснюється в книгах обліку службових жилих приміщень (додаток 18 до цієї Інструкції), які ведуться у військових частинах та в КЕВ (КЕЧ) району.

Щороку до 1 грудня поточного року військові частини та КЕВ (КЕЧ) району проводять звірку даних обліку наявного (закріпленого) службового житлового фонду з військовими частинами гарнізону та органами місцевого самоврядування, окремо по переобладнаних для тимчасового проживання приміщеннях, гуртожитках, службових жилих приміщеннях.

За результатами звірки КЕВ (КЕЧ) району подають інформацію до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної перевірки обліку службового житла (додаток 35 до цієї Інструкції), окремо по переобладнаних для тимчасового проживання приміщеннях, гуртожитках, службових жилих приміщеннях.

Загальний облік службового жилого фонду ведеться в ГКЕУ ЗС України на підставі поданих даних.

9.6. Після підписання акта приймання-передачі житла начальник КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону і головою житлової комісії гарнізону в десятиденний строк організовує розподіл жилих приміщень та подає його на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

9.7. Звітність про квартири, які надійшли для розподілу протягом року, КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України звіт про квартири, які надійшли для розподілу протягом року (додаток 36 до цієї Інструкції).

9.8. У разі якщо військовослужбовець отримав житло для постійного проживання та переведений до нового місця служби в інший населений пункт, це житло бронюється за ним на весь час проходження військової служби незалежно від дати отримання цього житла (крім випадків, коли військовослужбовець здав житло для постійного проживання до КЕВ (КЕЧ) району у двомісячний строк з дня переведення до нового місця служби).

Відмітка про забронювання житлового приміщення за військовослужбовцем робиться в Картці обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) та картці обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції).

Службове житло за новим місцем служби такий військовослужбовець може отримати лише у разі, якщо заброньоване жиле приміщення тимчасово здано в оренду, найм (піднайм) через КЕВ (КЕЧ) району іншому військовослужбовцю, який проходить службу в населеному пункті, де розташоване заброньоване житло.

Військовослужбовець надає копії договору здачі в оренду, найм (піднайм) заброньованого житлового приміщення через КЕВ (КЕЧ) району, завірені печаткою цього КЕВ (КЕЧ) району, у двох примірниках: перший - секретарю житлової комісії військової частини для включення до першого примірника облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), другий - до КЕВ (КЕЧ) району за новим місцем проходження військової служби для включення до другого примірника облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

X. Контроль

10.1. Перевірка стану обліку та використання жилої площі, закріпленої за гарнізонами, в тому числі в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районної державної адміністрації та центральних органів виконавчої влади, проводиться щороку КЕВ (КЕЧ) району разом з гарнізонними житловими комісіями. Про проведені перевірки робляться відповідні відмітки в картках обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції).

10.2. Контроль за станом обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється відповідними КЕВ (КЕЧ) районів у взаємодії з виконавчим органом сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районними державними адміністраціями.

10.3. Контроль за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, перевірка правильності оформлення облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, включених до списків розподілу житла (додатки 17, 20 до цієї Інструкції), здійснюється Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

XI. Контроль за організацією роботи по розподілу жилої площі

11.1. За належну організацію роботи житлових комісій гарнізону, дотримання законності під час забезпечення військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей жилими приміщеннями відповідає начальник гарнізону.

11.2. За організацію контролю та правильність ведення в гарнізоні обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що потребують поліпшення жилих умов, а також дотримання законності під час розподілу жилих приміщень відповідають керівник та відповідні посадові особи КЕВ (КЕЧ) району.

11.3. Організація контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України покладається на заступника Міністра оборони України.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

 

 

Додаток 1
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

ЗРАЗОК

Кому ________________________________,
                      (командиру військової частини)
_____________________________________
                             (голові житлової комісії)

Від __________________________________
              (військове звання, прізвище, ім'я та по
                                   батькові, посада)

 

 

РАПОРТ

Прошу зарахувати мене на облік для поліпшення житлових умов у _______________________________
                                                                                                                                                                       (назва населеного пункту)
з сім'єю ________ осіб (я, дружина, син ___________ р. н., дочка ___________ р. н.), а також включити
в списки на ____________________ отримання жилого приміщення як ___________________________
                           (першочергове, позачергове)                                                                                                   (категорія пільги)

Проживаю з повним (неповним) складом сім'ї по вул. __________________________, буд. N ______, кв. (кім.) N ______, де займаю жилу площу із _____ кімнат ______ кв. м., власником особового рахунку є: ______________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, гуртожиток, піднайом житла)

Зареєстровані: я _____________________________, члени родини _______________________________
                                                            (місце реєстрації)                                                                               (місце реєстрації)

Перебував на квартирному обліку за попереднім місцем служби з _________________ зі складом сім'ї
                                                                                                                                                                     (дата)
____ особи по військовій частині ________________ місто ______________________, а також у

списках ___________________________ як ___________________________________ з ______________
                     (першочерговиків, позачерговиків)                                          (назва пільги)                                                        (дата)

Довідка N ________ від ________________ видана ____________________________________________

У Збройних Силах України з __________, дата укладання першого контракту ______________________
утримую (не утримую) за попереднім місцем служби ___________________________ жиле приміщення
                                                                                                                                         (службове, постійне)
в м. _________________, по вул. ___________________, у буд. N ____, кв. N ____ з ___ кімнат, жилою

площею ______ кв. м, у якій залишилися проживати члени сім'ї: _________________________________

Участь в приватизації: _______________, що знаходиться _______________________________________
                                                          (брав, не брав)                                                                               (населений пункт,
______________________________________________________________________________________
вулиця, будинок, квартира та розмір приватизованого житла)

Участь в приватизації членів сім'ї _____________________, що знаходиться _______________________
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)                                     (населений пункт,
______________________________________________________________________________________
вулиця, будинок, квартира та розмір приватизованого житла)

Участь в житловій накопичувальній програмі та одержання кредитів на житло: ______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (брав, не брав)

Члени сім'ї, які разом зі мною зараховуються на квартирний облік

N з/п

Родинні стосунки

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Підпис повнолітніх членів сім'ї

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про необхідність щорічного надання до житлової комісії довідки за Ф-3 до 31 грудня поточного року попереджений _________________
                                                 (підпис)

________________
(дата)

____________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Голові житлової комісії:
організуйте перевірку житлових умов та розгляд рапорту до __________________________________

Командир військової частини ___________________________________

__________________________
                (військове звання)

_____________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Зараховано на квартирний облік: протокол N _______ від "___" ____________ 20__ року, а також до списків першо-, позачерговиків з "___" ____________ 20__ року

         
 

 

Зворотний бік

Підписи членів сім'ї:

_____________________________, не заперечую щодо зарахування на квартирний облік і отримання
            (прізвище, ім'я та по батькові)
житла разом з чоловіком (дружиною).

"___" ____________ 20__ року

_______________________________;
(підпис)

_____________________________, не заперечую щодо зарахування на квартирний облік і отримання
            (прізвище, ім'я та по батькові)
житла разом з батьком (матір'ю).

"___" ____________ 20__ року

_______________________________;
(підпис)

_____________________________, не заперечую щодо зарахування на квартирний облік і отримання
           (прізвище, ім'я та по батькові)
житла разом з __________________________________
                                                    (вказати родинні стосунки)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис)

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця, членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Кількість кімнат

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

КУТОВИЙ ШТАМП
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
ЧАСТИНИ РАЙОНУ

 

 

ДОВІДКА

Видана _______________________________________________________________________________
                                                                                                (військове звання, прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) перебував (перебувала) на квартирному обліку у __________________________
                                                                                                                                                                         (номер військової частини)
з _________________ по __________________ складом сім'ї ____________ особи, а також у списках
        (число, місяць, рік)                    (число, місяць, рік)                                             (кількість)
осіб, які мають право на першочергове, позачергове отримання житлових приміщень
                                                                 (підкреслити необхідне)
з ____________________ по ___________________
             (число, місяць, рік)                        (число, місяць, рік)

Житлом за рахунок Міністерства оборони України ___________________________________________
                                                                                                                                            (забезпечувався (не забезпечувався))

Проживав у гуртожитку, службовому приміщенні, жилому приміщенні, що знаходиться у його приватній власності, є наймачем іншого жилого приміщення (підкреслити необхідне).

Начальник ___________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________________________________
                                                                         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Командир військової частини __________________________________________________
                                                                                                        (найменування військової частини)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

КУТОВИЙ ШТАМП
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
ЧАСТИНИ РАЙОНУ

 

 

ДОВІДКА

Видана _______________________________________________________________________________
                                                                                              (військове звання, прізвище,
_________________________________________________________________________ про те, що він
                                                                                     ім'я, по батькові)
утримувану площу ______________________________________________________________________
                                                                                           (окрема, неокрема, кількість кімнат, розмір, кв. м)
у місті ________________________________, по вул. ________________________________________,
буд. N _______________________, кв. N ___________
здав __________________________________________________________________________________
                                                                              (повністю або частково, число, місяць, рік)
квартирним органам Міністерства оборони України або ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (приватизував, залишив повнолітнім членам сім'ї)

Начальник _____________________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ДОВІДКА
про перевірку житлових умов

Комісія у складі ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (військові звання, прізвища, імена, по батькові)
перевірила житлові умови військовослужбовця військової частини _________________________ на посаді ________________________________, що мешкає у місті _________________, по вул. ___________________, будинок N ______, квартира ____, та постановила таке:

1. Будинок належить ____________________________________________________________________

2. Склад сім'ї ___________________________________________________________________________

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Рік народження

З якого часу зареєстрований у цьому населеному пункті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Якщо сім'я проживає окремо, зазначити, де проживає та яку площу займає ______________________________________________________________________________________:

1. Розмір займаної площі, кв. м ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (зазначити окремо кожну кімнату)

2. На кого відкритий особистий рахунок, з якого часу та на підставі яких документів ______________________________________________________________________________________

3. Скільки кімнат в квартирі та окремо, скільки квартиронаймачів і членів їх сімей у них проживає ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Впорядкування будинку та цієї квартири: газ, водопровід, каналізація, опалення, ванна, ліфт, телефон тощо __________________________________________________________________________
                                                                                                              (відсутнє закреслити)

5. Висновок комісії: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії:

 

 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

Ознайомлений

 

___________________________
     (підпис військовослужбовця)

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

Додаток 6
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання)

_____________________________________________________
(найменування військової частини)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця та членів сім'ї, їх родинні стосунки, рік народження

Місце роботи членів сім'ї

Місцезнаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі

Дата і номер рішення житлової комісії частини про прийняття на облік

Підстави для прийняття на облік

Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про внесення у списки з правом пільгового отримання житла

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі

Примітка (рішення про зняття з обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Додаток 7
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

ОБЛІКОВА СПРАВА

реєстраційний номер ______

______________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

_______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

Телефон: ___________ (р.), _________________ (д.) _______________ (моб.)

Члени сім'ї:

N з/п

Родинні стосунки

Дата народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашня адреса:
(фактичне місце проживання)

Дата зарахування на квартирний облік: __________________________________________________,
до першочергового списку: ____________________,
до позачергового списку:   ____________________

Житлова комісія:
(N військової частини)

Облікову справу перевірив:
відповідальна посадова особа
(назва квартирно-експлуатаційного
органу)

 
  

______________
(підпис)

 
  

_____________
(П. І. Б)

 

 

 

 

Додаток 8
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КАРТКА ОБЛІКУ
жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Особистий номер та реєстраційний номер облікової картки платника податків*

3. Кількість членів сім'ї, дата внесення змін про склад сім'ї

4. Право на пільгове забезпечення (категорія пільг)

5. Гарнізон, військова частина, квартирно-експлуатаційний орган

6. Дата укладання першого контракту

7. Дані про надання жилого приміщення

 

Зворотний бік

N з/п

Дата постановки на квартирний облік

Дата зняття з квартирного обліку

Підстави для зняття з квартирного обліку

Категорія пільг

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Дата отримання житла

Місцезнаходження жилого приміщення, кількість кімнат

Площа, кв. м

Категорія приміщення (постійне, службове, гуртожиток), піднайом житла, оренда житла Міністерством оборони України

Відмітка про забезпечення житлом, N довідки про здачу коли і ким видана

Участь у приватизації житла

П. І. Б., підпис командира військової частини, дата, печатка, П. І. Б., підпис начальника квартирно-експлуатаційного органу, дата, печатка

загальна

жила

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Серія та номер паспорта фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 

Додаток 9
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ СПИСОК
військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання)

__________________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військово-
службовця та членів сім'ї, їх родинні стосунки, рік народження

Місце роботи членів сім'ї

Місцезнахо-
дження, характе-
ристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі

Дата і номер рішення житлової комісії, військової частини про прийняття на облік

Підстави для прийняття на облік

Дата і номер рішення житлової комісії, військової частини про внесення у списки першо-
черговиків (позачерговиків)

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження,
 розмір жилої площі

Примітка (рішення про зняття з обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Голова житлової комісії _________________________________________________________ гарнізону
______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник ______________________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

 

Додаток 10
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень

___________________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця  та членів його сім'ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування військової частини

Підстава для включення в список

Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про включення в список

Дата і номер рішення про надання жилого приміщення, кількість кімнат, розмір жилої площі

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Голова житлової комісії _________________________________________________________ гарнізону
______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник ______________________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

 

Додаток 11
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень

______________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця та членів його сім'ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування військової частини

Підстава для включення в список

Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про включення в список

Дата і номер рішення про надання жилого приміщення, кількість кімнат, розмір жилої площі

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Голова житлової комісії _________________________________________________________ гарнізону
______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник ______________________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

 

Додаток 12
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

ЗРАЗОК

_______________________________________
(кому - командиру військової частини)
_______________________________________
(голові житлової комісії)
_______________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові, посада)

 

 

РАПОРТ (ЗАЯВА)

Прошу внести зміни до моєї облікової справи у зв'язку з
_______________________________________________________________________
(вказується причина)

На квартирному обліку перебуваю у військовій частині _____________________________________ з ___________________ 20__ року.

До рапорту додаю: _____________________________________________________________________
                                       (завірені копії документів, що підтверджують зміни у складі сім'ї або набуті пільги на отримання житла)

_______________________________
(підпис військовослужбовця)

                ___________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові)

Голові житлової комісії: організувати перевірку житлових умов та розгляд рапорту (заяви) до ______________________

Командир військової частини ________________________

__________________
(військове звання)

_______________________
                   (підпис)

 ___________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові)

Внесено зміни до облікової справи: протокол N ___ від "___" ____________ 20__ року

Секретар житлової комісії військової частини __________________

__________________
(військове звання)

    _____________________
                           (підпис)

     _________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові)

       
 

 

 

Додаток 13
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ДОВІДКА
про результати щорічної інвентаризації облікових справ військовослужбовців

станом на _______________________________________________________
по _______________________________________________________________
(назва квартирно-експлуатаційного органу, територіального квартирно-
експлуатаційного управління)

N з/п

Область, населений пункт, гарнізон

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові

Кількість членів сім'ї

Місце служби

Дата зарахування на квартирний облік (включення до пільгових списків на отримання житла)

Підстави зняття з квартирного обліку (пункт, стаття нормативно-
правового акта)

N, дата протоколу засідання житлової комісії військової частини (N військової частини) про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Голова житлової комісії _________________________________________________________ гарнізону
______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник ______________________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________________________________
                                                               (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

 

Додаток 14
Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

Кому ____________________________

_________________________________

 

РАПОРТ
на отримання службового житла

Прошу надати мені службову жилу площу в ____________________________ на сім'ю з _______ осіб
                                                                                                                      (населений пункт)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (я, дружина, син, дочка)

Утримувану за попереднім місцем проходження служби житлову (службову) площу здав (не здав) квартирно-експлуатаційним органам ______________________________________________________
                                                                                                                                    (найменування підрозділу)

За місцем проходження військової служби проживаю за адресою ______________________________
______________________________________________________________________________________
на житловій площі ______________________________________________________________________
                                                                                       (гуртожитку, службовій, орендованій, батьків, родичів),
займаю _________ кімнати __________ кв. м.

Утримую в __________________________, по вул. _________________________, в будинку N _____,
                                              (населений пункт)
квартиру N ____ із ______ кімнат, жилою площею _______ кв. м, у якій проживають ______________________________________________________________________________________

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю житлової площі подаю копії відповідних документів ______________________________________________________________________________________

______________________
             (посада, військове
                       звання)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
військовослужбовця)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в цьому населеному пункті, місце проживання в цьому населеному пункті

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець _________________
                                                                (підпис)

Документи, подані на розгляд, перевірив:
секретар житлової комісії військової частини ______________________:

______________________
(військове звання)

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

Додаток 15
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Кількість кімнат

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Додаток 16
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

СПИСОК
військовослужбовців, що потребують надання службового житла

________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї військовослужбовця, їх родинні стосунки, рік народження

Найменування військової частини

Дата і номер рішення про прийняття на облік

Кількість кімнат, на які має право військовослужбовець

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Додаток 17
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону
__________________________
"___" ____________ 20__ року

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО
    Міністр оборони України
___________________________
"___" ____________ 20__ року
(у гарнізоні м. Києва)

 

 

 

СПИСОК
розподілу службової житлової площі у _________ гарнізоні

N з/п

Номер і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військово

службовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї, їх родинні стосунки та рік народження

Надається житлова площа

Місце проживання та реєстрації

Відмітка про здачу житла

При

мітка

Місце проживання

характеристика житла

 

характеристика житла

кількість кімнат

площа, кв. м

поверх

кількість кімнат

площа, кв. м

поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії військової частини

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_______________________
                       (прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 М. П.

 

   М. П.

 

             

 

 

Додаток 18
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ
службових жилих приміщень,

по ______________________________________________ військовій частині,
_____________________ (назва квартирно-експлуатаційного органу)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові квартиронаймача

Місце проходження військової служби (підрозділ)

N та дата видачі ордера

Місцезнаходження квартири

Кількість кімнат, житлова площа, кв. м

За якою військовою частиною обліковується

Відмітка про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Додаток 19
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону
__________________________
"___" ____________ 20__ року

 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
          Рішення виконавчого комітету
___________________________ Ради
"___" ____________ 20__ року

 

ВИТЯГ
із списку розподілу службової жилої площі у ___________ гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від "___" ____________ 20__ року N ___

N з/п

Номер і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військово

службовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї, їх родинні стосунки та рік народження

Надається житлова площа

Місце проживання та реєстрації

Відмітка про здачу житла

Примітка

Місце проживання

характеристика житла

 

характеристика житла

кількість кімнат

площа, кв. м

поверх

кількість кімнат

площа, кв. м

поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії військової частини

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

____________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

____________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 М. П.

 

   М. П.

 

             

 

 

Додаток 20
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону
__________________________
"___" ____________ 20__ року

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО
    Міністр оборони України
___________________________
"___" ____________ 20__ року
(у гарнізоні м. Києва)

 

СПИСОК
розподілу жилої площі для постійного проживання у ___________ гарнізоні

N з/п

Номер і дата про

токолу засідання житлової комісії військової частини

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військово

служ

бовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї, їх родинні стосунки та рік наро

дження

Дата зарахування

Надається житлова площа

Місце проживання та реєстрації

Відмітка про здачу житла

При

мітка

на кварти

рний облік

до піль

гових списків

Місце прожи

вання

характеристика житла

 

характеристика житла

кіль

кість кімнат

площа, кв. м

поверх

кількість кімнат

площа, кв. м

поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії військової частини

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

___________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 М. П.

 

  М. П.

 

             

 

 

Додаток 21
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону
__________________________
"___" ____________ 20__ року

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО
          Рішення виконавчого комітету
___________________________ Ради
_________________ N ____________
"___" ____________ 20__ року

 

ВИТЯГ ІЗ СПИСКУ
розподілу жилої площі для постійного проживання у ___________ гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від "___" ____________ 20__ року N ___

N з/п

Номер і дата про

токолу засідання житлової комісії військової частини

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військово

службовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї, їх родинні стосунки та рік наро

дження

Дата зарахування

Надається житлова площа

Місце проживання та реєстрації

Відмітка про здачу житла

При

мітка

на кварти

рний облік

до піль

гових списків

Місце прожи

вання

характеристика житла

 

характеристика житла

кіль

кість кімнат

площа, кв. м

поверх

кількість кімнат

площа, кв. м

поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії військової частини

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

___________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 М. П.

 

  М. П.

 

             

 

 

Додаток 22
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

Кому ____________________________
                      (командиру військової частини)

Від
______________________________ (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

 

РАПОРТ
про надання жилої площі в гуртожитку

Прошу надати мені жилу площу в гуртожитку в ___________________________ на сім'ю з ______ осіб
                                                                             (населений пункт)
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (я, дружина, син, дочка)

Утримувану за попереднім місцем проходження служби жилу (службову) площу здав (не здав) квартирно-експлуатаційному органу _______________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування підрозділу)

Проживаю: ____________________________________________________________________________
на жилій площі _________________________________________________________________________
                                                                          (приватній, гуртожитку, службовій, орендованій, батьків, родичів)
займаю _________ кімнати __________ кв. м.

Утримую в ______________________, по вул. ____________________, в буд. N ____, квартиру N ___
                                      (населений пункт)
із ___ кімнат, жилою площею _____ кв. м., у якій проживають _________________________________

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю жилої площі подаю копії відповідних документів ______________________________________________________________________________________

____________________
         (військове звання)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в цьому населеному пункті, місце проживання в цьому населеному пункті

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець __________________
                                                                  (підпис)

Документи, подані на розгляд, перевірив:
секретар житлової комісії військової частини _____________________

____________________
          (військове звання)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 23
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках

_____________________________________________________
(найменування військової частини)

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця (працівника) і членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Необхідна площа кімнати, кількість ліжко-місць

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Додаток 24
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

Кому ____________________________
                     (командиру військової частини)

Від ______________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

 

ЗАЯВА
про надання жилої площі в гуртожитку

Прошу надати мені жилу площу в гуртожитку в ________________________ на сім'ю з ______ осіб
                                                                                                                           (населений пункт)
______________________________________________________________________________________.
                                                                                          (я, дружина, син, дочка)

Проживаю: ____________________________________________________________________________
на жилій площі _________________________________________________________________________
                                                                         (приватній, гуртожитку, службовій, орендованій, батьків, родичів),
займаю _________ кімнати __________ кв. м.

Утримую в _____________________, по вул. _________________, в будинку N ____, квартиру N ___
                                       (населений пункт)
із ______ кімнат, жилою площею _______ кв. м., у якій проживають ______________________________________________________________________________________

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю жилої площі подаю копії відповідних документів ______________________________________________________________________________________

__________________
               (посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в цьому населеному пункті, місце проживання в цьому населеному пункті

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівник _________________
                                                        (підпис)

Документи, подані на розгляд, перевірив:
секретар житлової комісії військової частини ____________________

__________________
    (військове звання)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 25
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

СПИСОК
рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках

__________________________________________________
(найменування квартирно-експлуатаційного органу)

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця (працівника) і членів його сім'ї, N військової частини, де проходить службу (працює)

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Необхідна площа кімнати, кількість ліжко-місць

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Додаток 26
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

____________________ "___" ____________ 20__ року
     (населений пункт)

____________________________
(підприємство, установа, організація)

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ОРДЕР
на жилу площу в гуртожитку

N _________ серія _________

Виданий _________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який проходить військову службу в _________________________________________,
                                                                           (місце проходження служби, навчання, роботи)
на право зайняття з сім'єю з ____ осіб жилої площі в гуртожитку N ______ по вул. ______________, буд. N ___, корпус N ___, кімната N ___, розміром ___ кв. м.
(вказується у разі надання приміщення у відособлене користування).

Спеціальний ордер виданий на підставі рішення ______________________ від "___" ____________ 20__ року за клопотанням командира військової частини ______________________________________________________________________________________
                                                                                            (N військової частини)

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Родинні стосунки з особою, яка отримує ордер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(начальник квартирно-експлуатаційного органу)

 

______________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

М. П.

________________________ "___" ____________ 20__ року
    (населений пункт)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (військова частина)

 

 

КОРІНЕЦЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ОРДЕРА
на жилу площу в гуртожитку

N _________ серія _________

 

____________________ "___" ____________ 20__ року
       (населений пункт)

_____________________________
(підприємство, установа, організація)

Виданий _____________________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
який проходить військову службу в _______________________________________________________,
                                                                                                                  (місце проходження служби, навчання, роботи)
на право зайняття з сім'єю з ____ осіб жилої площі в жилому приміщенні N ______ по вул. _____________, буд. N ___, корпус N __, кімната N ___, розміром ___ кв. м.
(вказується у разі надання приміщення у відособлене користування).

Спеціальний ордер виданий на підставі рішення ________________ від "___" ____________ 20__ року за клопотанням командира військової частини __________________________________________
                                                                                                                                                          (N військової частини)

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Родинні стосунки з особою, яка отримує спеціальний ордер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(начальник квартирно-експлуатаційного органу)

 

______________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

М. П.

________________________ "___" ____________ 20__ року
  (населений пункт)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (військова частина)

 

 

 

Додаток 27
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

Кому ____________________________
                      (командиру військової частини)

Від ______________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові, посада)

 

 

РАПОРТ
про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі

Прошу надати мені місце для проживання в спеціально пристосованій казармі в ___________________________________________________________________ на сім'ю з ______ осіб
                                                                            (населений пункт)
_______________________________________________________________________________________
                                                                                            (я, дружина, син, дочка)

Утримувану за попереднім місцем проходження служби жилу (службову) площу здав (не здав) квартирно-експлуатаційним органам ______________________________________________________.
                                                                                                                                  (найменування підрозділу)

Проживаю: _____________________________________________________________________________
на жилій площі _________________________________________________________________________.
                                                                        (приватній, гуртожитку, службовій, орендованій, батьків, родичів),
займаю _________ кімнати __________ кв. м.

Утримую в _______________________, по вул. _________________, в будинку N ___, квартиру N ___
                                         (населений пункт)
із ______ кімнат, жилою площею _______ кв. м., у якій проживають _______________________________________________________________________________________

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю жилої площі подаю копії відповідних документів _______________________________________________________________________________________

__________________
(військове звання)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в цьому населеному пункті, місце проживання в цьому населеному пункті

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець ________________
                                                                (підпис)

Документи, подані на розгляд, перевірив:
секретар житлової комісії військової частини ____________________

__________________
     (військове звання)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 28
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

____________________ "___" ____________ 20__ року
     (населений пункт)

_____________________________
(підприємство, установа, організація)

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на проживання в спеціально пристосованій казармі

N _________, серія _________

Виданий _____________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який проходить військову службу в _______________________________________________________,
                                                                                                                       (місце проходження служби, навчання)
на право зайняття з сім'єю з ____ осіб жилої площі в гуртожитку N ______ по вул. ______________, буд. N ___, корпус N __, кімната N ___ розміром _____ кв. м.

(вказується у разі надання приміщення у відособлене користування).

Спеціальний дозвіл виданий на підставі рішення _________________ від "_____"___________20____ року за клопотанням командира військової частини ___________________________________
                                                                                                                                                 (N військової частини)

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Родинні стосунки з особою, яка отримує спеціальний дозвіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(начальник квартирно-експлуатаційного органу)

 

______________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

М. П.

________________________ "___" ____________ 20__ року
  (населений пункт)
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (військова частина)

 

 

КОРІНЕЦЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ
на проживання в спеціально пристосованій казармі

N _________, серія _________

 

____________________ "___" ____________ 20__ року
          (населений пункт)

_________________________
(підприємство, установа, організація)

 

 

Виданий _____________________________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який проходить військову службу в________________________________________________________,
                                                                                                                   (місце проходження служби, навчання)
на право зайняття з сім'єю з ____ осіб жилої площі в жилому приміщенні N ______ по вул. _____________, буд. N ___, корпус N __, кімната N ___, розміром ___ кв. м.

(вказується у разі надання приміщення у відособлене користування).

Спеціальний дозвіл виданий на підставі рішення ________________ від "___" ____________ 20__ року за клопотанням командира військової частини ____________________________________
                                                                                                                                                 (N військової частини)

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Родинні стосунки з особою, яка отримує спеціальний дозвіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(начальник квартирно-експлуатаційного органу)

 

______________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

М. П.

________________________ "___" ____________ 20__ року
 (населений пункт)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (військова частина)

 

 

 

Додаток 29
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

Кому ____________________________
                         (командиру військової частини)

Від ______________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові, посада)

 

 

РАПОРТ
на оренду житла

У зв'язку з відсутністю службового жилого приміщення прошу укласти договір оренди з ______________________________________________________________________________________
                              (найменування підприємства, установи, організації, прізвище та ініціали фізичної особи)
для тимчасового проживання в орендованому жилому приміщенні, яке знаходиться: ___________________, по вулиці _______________, в будинку N __, квартира N ____ із ___ кімнат,
        (населений пункт)
жилою площею _____ кв. м., у якій будуть проживати я та члени моєї сім'ї з ______ осіб ______________________________________________________________________________________
                                                                                               (дружина, син, дочка)

Орендна плата складає: ______________ грн на місяць.

Квартирну плату та рахунки за спожиті комунальні послуги зобов'язуюсь сплачувати своєчасно за рахунок власних коштів.

Утримувану за попереднім місцем проходження служби жилу (службову) площу здав (не здав) ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування підрозділу)

Утримую в ______________________, по вул. ________________, в будинку N ____, квартиру N ___
                                        (населений пункт)

із __ кімнат, жилою площею _____ кв. м., у якій проживають __________________________________.

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю жилої площі подаю копії відповідних документів ______________________________________________________________________________________

__________________
    (військове звання)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в цьому населеному пункті, місце проживання в цьому населеному пункті

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець ________________
                                                               (підпис)

Документи, подані на розгляд, перевірив
секретар житлової комісії військової частини ___________________

__________________
     (військове звання)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

Обліковано у ____________________ квартирно-експлуатаційному органі

За N _____ від ____________ 20 __ року

 

 

 

Додаток 30
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які орендують житло

_____________________________________________
(найменування військової частини)

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Місцезнаходження та характеристика орендованого житла

N та дата договору оренди, на який термін укладено

Сума договору (щомісяця), грн.

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Командир військової
частини

Особа, відповідальна за
ведення журналу

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

__________________
(підпис)*

____________________
(підпис)*

______________________
(підпис)*

 

 

 

М. П.

 

 

 

 

____________
* Підписи вказаних вище посадових осіб ставляться при підсумкових річних звірках даних обліку між військовою частиною та КЕВ (КЕЧ) району.

 

Додаток 31
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку договорів оренди жилих приміщень

__________________________________________________
(найменування квартирно-експлуатаційного органу)

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, членів його сім'ї, місце проходження служби

Перелік документів, доданих до рапорту

Місцезнаходження та характеристика орендованого житла

N та дата договору оренди, на який термін укладено

Сума договору (щомісяця), грн.

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Додаток 32
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ
жилої площі, яка підлягає заселенню

у 20__ році по ________ КЕВ (КЕЧ) району (військовій частині)

Найме

нування вулиці або містечка, номер будинку і кому належить будинок

Номер квартири

Характеристика жилої площі

Жила площа надійшла від будівництва, від місцевих рад, у разі виїзду (прізвище, ім'я, по батькові, військове звання)

Кому передається жила площа

Виданий відповідний ордер

Номер справи, куди підшиті документи до відпові

дного ордера

кількість кімнат, жила площа, кв. м.

упорядко

вана, невпо

рядкована

окрема, не окрема

прізвище, ім'я, по батькові (військове звання), місце прохо

дження служби

склад сім'ї військово

служ

бовця

особі, яка не має житлового примі

щення на поліпшення житлових умов

номер, дата

розписка в отриманні відпові

дного ордера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Додаток 33
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КАРТКА ОБЛІКУ N ______
жилої площі, закріпленої за ___________ гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади

1. Місто ________________, район __________________, вул. ____________________, буд. N _____, кв. N ______, кімн. _______(кількість), жилою площею _____________ кв. м.

2. Належність будинку __________________________________________________________________

Житлово-експлуатаційна організація ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Коротка характеристика жилої площі ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Підстава закріплення жилої площі за гарнізоном ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Закріплення жилої площі за військовою частиною _________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                             (номер військової частини, підстава - наказ начальника
______________________________________________________________________________________
                                                                                            гарнізону, номер і дата)

Відомості про проживаючих:

 

 

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові

Місце служби

Склад сім'ї

Ордер

дата видачі

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ______________________ квартирно-експлуатаційного
органу (назва)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 34
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

КНИГА
реєстрації карток обліку жилої площі,
закріпленої за ___________________ гарнізоном

N з/п

Номер картки

Прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, особи, звільненої в запас або відставку, та членів його сім'ї

Займана житлова площа, кімнат (кв. м)

Місцезнаходження

Відмітка про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

 

 

Додаток 35
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ДОВІДКА*
про результати щорічної перевірки обліку службового житла
станом на _________________________
по ____________________________________
(N військової частини або назва квартирно-експлуатаційного органу,
територіального квартирно-експлуатаційного управління)

N з/п

Область, населений пункт, гарнізон

Фонд службового житла станом на 01.01. минулого року (шт)

Фонд службового житла станом на 01.01. поточного року (шт)

Включено до числа службових приміщень

Дата та N рішення про включення

Виключено із числа службових приміщень

Дата та N рішення про виключення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Командир військової частини ____________________________
________________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник _______________________________ квартирно-експлуатаційної частини району ________________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Довідки складаються окремо за:

переобладнаними для тимчасового проживання приміщеннями;

гуртожитками;

службовими приміщеннями.

 

 

 

Додаток 36
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

 

 

 

 

ЗВІТ
про квартири, які надійшли для розподілу протягом ________ року
до ___________________________________________
(N військової частини або назва квартирно-експлуатаційного органу, територіального
квартирно-експлуатаційного управління)

N з/п

Область, населений пункт, гарнізон, військова частина

Місцезнаходження та характеристика розподіленого житла

Прізвище, ім'я та по батькові, склад сім'ї військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби)

Дата зарахування на квартирний облік (включення до пільгових списків на отримання житла)

N протоколу Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України

N і дата відповідного ордера на заселення

N і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини (N військової частини) про зняття з квартирного обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Командир військової частини ____________________________
____________________________________________________________________________
                                                                            (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник ___________________ квартирно-експлуатаційної частини району ____________________________________________________________________________
                                                                            (військове звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)