Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 21 грудня 2004 року N 1603

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2005 р. за N 68/10348

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 20 травня 2008 року N 221,
 від 26 січня 2009 року N 22

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 7, 9 лютого 2009 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 2 липня 2009 року,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 1, 22 січня 2010 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 березня 2010 року,
 постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 10 лютого 2011 року,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 8 червня 2011 року

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року N 231 "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" (із змінами і доповненнями) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини (далі - Порядок) (додається).

2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі, районних, районних у містах, міських управлінь і відділів внутрішніх справ:

2.1. Організувати вивчення Порядку з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ і забезпечити неухильне дотримання його вимог. 

2.2. Забезпечити територіальні органи та підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України необхідною кількістю штампів відповідного зразка.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 02.07.96 N 459 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та видачі паспортів громадянина України і проїзних документів дитини для виїзду за кордон", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.07.96 за N 357/1382 (із змінами та доповненнями).

4. Наказ подати в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Присяжнюка А. Й.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Т. в. о. Міністра
генерал-лейтенант міліції

 
В. О. Жук

ПОГОДЖЕНО:

  

Голова Служби безпеки
України

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 21 грудня 2004 р. N 1603

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2005 р. за N 68/10348 

 

 

 

 

 

 

Порядок
провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 13 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року N 231, із змінами і доповненнями (далі - Правила).

Цей Порядок визначає процедуру прийому та розгляду заяв про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, а також прийняття за ними рішень.

2. Заява про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) або проїзного документа дитини (далі - проїзний документ) подається за місцем проживання особи до управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі (далі - територіальні органи), відділів, відділень у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС (далі - територіальні підрозділи).

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон) місцем проживання є адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 6 місяців на рік.

Громадяни України зобов'язані зареєструвати місце проживання у порядку, встановленому статтею 6 вищезазначеного Закону.

3. Заява-анкета про оформлення паспорта / проїзного документа подається громадянином України особисто або через своїх законних представників. Діти віком від 16 до 18 років можуть самостійно передати до територіального органу чи територіального підрозділу документи для оформлення їм паспорта / проїзного документа.

4. Заяви-анкети про оформлення паспорта / проїзного документа приймаються працівниками територіальних органів та територіальних підрозділів за умови подання всіх документів, передбачених Правилами.

Особи віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову військову службу, подають військовий квиток або документ, що його замінює.

Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України. Форма довідки затверджується Міноборони України.

Зазначені в абзаці 11 пункту 10 Правил документи не подаються у разі виїзду на постійне проживання до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах (додаток 1). За наявності заперечень батьків або законних представників неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, паспорт / проїзний документ оформлюється на підставі рішення суду.

За окремими письмовими зверненнями юридичні і фізичні особи можуть отримати платні послуги, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ". У цьому разі до заяви долучається документ про оплату послуг відповідно до спільного наказу МВС України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 05.10.2007 N 369/1105/336 "Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2007 за N 1235/14502.

(абзац п'ятий пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)

Усі документи, пов'язані з оформленням паспорта / проїзного документа, долучаються до заяви-анкети.

5. При прийнятті заяви-анкети працівники територіальних органів і територіальних підрозділів перевіряють повноту поданих документів, правильність заповнення заяви-анкети, звіряють зазначені в ній відомості з даними паспорта громадянина України, скріплюють печаткою територіального органу чи територіального підрозділу фотокартку заявника на заяві-анкеті (печатка не повинна закривати елементи обличчя і проставляється в нижньому правому чи лівому куті фотокартки). При цьому особлива увага звертається на належність паспорта даній особі, для чого вміщена в ньому фотокартка ототожнюється із зовнішністю його пред'явника та фотокарткою на заяві-анкеті. Установлюється, чи є паспорт дійсним, тобто виданим відповідним органом, наявність у ньому необхідних підписів, відбитків печаток та інших реквізитів, своєчасність вклеювання фотокартки з досягненням 25- чи 45-річного віку. Перевіряється, чи немає в паспорті слідів виправлень, витравлювання, підроблення відбитків печаток, штампів, інших записів, переклеювання фотокарток, заміни внутрішніх аркушів (номер та серія на всіх аркушах паспорта повинні збігатися).

У разі потреби заявникові пропонується дати додаткові пояснення або зробити уточнення.

6. Прийнята заява-анкета підписується працівником територіального органу чи територіального підрозділу, який її прийняв, із зазначенням його прізвища, ініціалів, посади та дати прийняття.

Прийняті матеріали реєструються в журналі обліку і заявникам не повертаються (крім квитанції про сплату державного мита у разі відмови у видачі паспорта).

Особливі положення

7. Для оформлення другого паспорта / проїзного документа чи одночасного оформлення двох паспортів / проїзних документів громадянин додатково подає заяву, в якій обґрунтовує необхідність здійснення регулярних поїздок за кордон (наприклад: здійснення пасажирських чи вантажних перевезень, участь у спортивних змаганнях чи концертно-театральних гастролях, підприємницька, туристична чи журналістська діяльність тощо). При одночасному оформленні двох паспортів / проїзних документів подаються дві заяви-анкети з одним примірником необхідних документів кожна.

У разі одночасного оформлення двох паспортів / проїзних документів інформація про це позначається на 40 і 41 позиціях знаків нижнього машинозчитуваного рядка кожного з них символами відповідно Р1 та Р2. При окремому оформленні другого паспорта / проїзного документа на четвертій чи п'ятій сторінці першого паспорта / проїзного документа проставляється штамп (додаток 2) і робиться відповідний запис.

У разі, якщо один з паспортів / проїзних документів втрачений чи вилучений (зданий), відмітка про це вноситься на четверту чи п'яту сторінку того документа, що залишився в користуванні заявника (додаток 3).

При оформленні паспорта / проїзного документа для виїзду за кордон на постійне проживання на четвертій чи п'ятій сторінці паспорта / проїзного документа проставляється штамп "Постійне проживання" (додаток 4), який скріплюється печаткою. За наявності в таких осіб двох паспортів / проїзних документів один з них вилучається і підлягає знищенню в установленому порядку. Підлягає також вилученню в таких осіб та знищенню в установленому порядку паспорт громадянина України з відміткою про зняття з реєстраційного обліку. При поверненні таких громадян на постійне проживання в Україну вказаний штамп анулюється, а паспорт / проїзний документ повертається власникові. Якщо вказані громадяни не знялися з консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України, ця процедура здійснюється за їх заявою територіальним органом у порядку, встановленому Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України (далі - ДДГІРФО МВС України).

За клопотанням батьків (законних представників) фотокартка дитини, яка виїжджає разом з ними, може бути вклеєна в їхні паспорти до досягнення дитиною 5-річного віку.

Відмітки про видачу, втрату, вилучення (здавання) паспорта / проїзного документа проставляються також на 7 - 9 сторінках паспорта громадянина України (додатки 2 і 3).

8. До досягнення громадянином 18-річного віку паспорт замість проїзного документа оформляється на такі терміни:

на 10 років - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України незалежно від країни в'їзду та віку дитини (паспорт оформлюється у строк до 10 робочих днів);

на 10 років - у разі виїзду осіб, які досягли 16-річного віку, до країн чи для участі в заходах міжнародних організацій, які вимагають наявності паспорта (додаток 5), а також у разі виїзду за кордон на постійне проживання, у довгострокове відрядження, на навчання, стажування, працевлаштування за контрактом або на лікування;

на 3 роки - у разі виїзду до країн чи для участі в заходах міжнародних організацій, які вимагають наявності паспорта (додаток 5), осіб, які не досягли 16-річного віку.

9. Відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" загальний термін розгляду заяв про оформлення паспорта / проїзного документа (або про оформлення дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання) не повинен перевищувати трьох місяців із дня подання документів. Згідно з підпунктом "б" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (із змінами і доповненнями) за видачу паспорта справляється державне мито.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2009 р. N 22)

За окремою заявою громадянина, у разі сплати подвійної ставки державного мита, паспорт оформлюється достроково - до 10 робочих днів (підпункт "л" пункту 6 статті 3 Декрету). Подвійна ставка державного мита справляється також у разі оформлення паспорта в терміновому порядку.

У терміновому порядку, до 3 робочих днів, паспорт / проїзний документ оформлюється, якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном. Зазначені обставини мають бути підтверджені документами, визначеними у пункті 7 Правил, строк дії яких не перевищує 15 днів від дати їх видачі (відправлення).

Відповідно до пункту 23 Правил територіальні органи та територіальні підрозділи ведуть облік інформації, яка до них надходить, про наявність підстав для тимчасових обмежень у видачі паспорта / проїзного документа, визначених у пункті 22 Правил. При цьому територіальні органи невідкладно надсилають зазначену інформацію територіальним підрозділам за місцем проживання особи, а територіальні підрозділи - територіальним органам за підпорядкованістю.

Розгляд заяв про оформлення паспорта / проїзного документа

10. Територіальні органи та територіальні підрозділи, що прийняли заяву-анкету про оформлення паспорта / проїзного документа, вживають заходів до з'ясування наявності чи відсутності в осіб, старших 14 років, підстав для тимчасової відмови у видачі паспорта / проїзного документа, перелічених у пункті 22 Правил.

З цією метою працівники відповідного територіального підрозділу у міських без районного поділу, районних та районних у містах відділах (управліннях) органів внутрішніх справ за обліком служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що включає також облік адресно-довідкового бюро (групи) цього підрозділу, протягом п'яти робочих днів здійснюють перевірку наявності чи відсутності: діючих неврегульованих аліментних, договірних чи інших невиконаних зобов'язань заявника (підпункт 2 пункту 22), ухиляння заявника від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням (підпункт 5 пункту 22), подання на заявника цивільного позову до суду (підпункт 8 пункту 22).

Про результати перевірки на зворотному боці заяви-анкети проставляється штамп (додаток 6) і робиться відповідний запис, що скріплюється підписом працівника, який проводив перевірку.

11. Після закінчення перевірки прийняті матеріали надсилаються за підпорядкованістю територіальним органам та територіальним підрозділам вищого рівня, які уповноважені приймати рішення щодо оформлення чи відмови у видачі паспорта / проїзного документа.

12. Територіальні органи та територіальні підрозділи вищого рівня, які приймають відповідні рішення, після надходження матеріалів від територіальних підрозділів нижчого рівня на підставі їх вивчення протягом 10 робочих днів перевіряють правильність оформлення документів та відсутність підстав, що тимчасово обмежують право громадянина на виїзд за кордон відповідно до пункту 22 Правил.

Для цього здійснюють перевірку за обліком відповідного територіального органу та адресно-довідкового бюро з питань, визначених в абзаці другому пункту 10 цього Порядку. Про результати перевірки на зворотному боці заяви-анкети проставляється штамп (додаток 7) і робиться відповідний запис, що скріплюється підписом працівника, який проводив перевірку.

Перевірка наявності чи відсутності обставин, що обмежують право громадянина на виїзд за кордон відповідно до підпунктів 3, 4 і 9 пункту 22 Правил (порушеної проти заявника кримінальної справи; судимості за вчинення злочину; перебування заявника під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ), здійснюється вказаними територіальними органами та територіальними підрозділами через відповідні управління (відділи) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС. Відповідна інформація підрозділу інформаційних технологій береться до уваги протягом місяця з моменту її надання та долучається до заяви-анкети.

Відносно осіб, засуджених за вчинення злочину, працівники служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб уживають заходів для з'ясування факту відбування покарання або звільнення від нього.

13. Якщо заявники проживають на території адміністративного обслуговування відповідного територіального органу строком менше шести місяців, оформлення паспорта / проїзного документа здійснюється за погодженням за встановленою формою (додаток 8) з територіальним органом за місцем попереднього проживання особи, який протягом 15 робочих днів забезпечує виконання передбачених у пунктах 10 - 12 цього Порядку процедур.

14. У разі виїзду за кордон на постійне проживання осіб старших 18-річного віку територіальні органи вживають заходів до з'ясування наявності чи відсутності факту обізнаності їх з відомостями, що становлять державну таємницю (підпункт 1 пункту 22 Правил).

Для цього заява-анкета надсилається відповідному органу Служби безпеки України, який у строк, що не перевищує 20 днів, з'ясовує, чи проводилась перевірка заявника у зв'язку з допуском до державної таємниці. Якщо така перевірка проводилась, зазначені органи СБУ здійснюють заходи щодо встановлення його реальної (фактичної) обізнаності із вказаними відомостями.

Про результати перевірки та можливу наявність підстав, які перешкоджають виїзду заявника, обізнаного з відомостями, що становлять державну таємницю, а також про строк такого обмеження органи СБУ інформують відповідні територіальні органи. При цьому заява-анкета повертається територіальному органу.

Спірні питання щодо фактичної обізнаності громадян з відомостями, що становлять державну таємницю, розглядає СБУ.

Повноваження щодо прийняття рішень за заявами про оформлення паспорта / проїзного документа

15. За результатами розгляду заяв про оформлення паспорта / проїзного документа начальники (або їх заступники) територіальних органів або територіальних підрозділів приймають рішення щодо оформлення паспорта / проїзного документа чи тимчасової відмови в його видачі.

16. Рішення приймають:

начальники (або їх заступники) управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі - стосовно осіб, які проживають на території адміністративного обслуговування і виїжджають за кордон на тимчасове чи постійне проживання;

начальники (або їх заступники) відділів (відділень) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у міських з районним поділом та районних у місті Києві управліннях органів внутрішніх справ - стосовно осіб, які проживають на території адміністративного обслуговування і виїжджають за кордон на тимчасове проживання.

Повноваження щодо прийняття рішень підрозділам у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у міських без районного поділу, районних та районних у містах відділах органів внутрішніх справ можуть бути надані ДДГІРФО МВС України на підставі мотивованих клопотань його територіальних органів.

З мірою впровадження централізованого порядку оформлення паспортів / проїзних документів, за умови дотримання вимог пункту 12 цього Порядку, повноваження з прийняття рішень про їх виготовлення та видачу ДДГІРФО МВС України можуть бути надані територіальним підрозділам, у яких розміщено вузли місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

(абзац п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)

17. Рішення за заявами-анкетами щодо оформлення паспорта / проїзного документа оформлюється шляхом проставлення штампа (додаток 9) на лицьовому боці заяви-анкети та внесення до нього підписів виконавця і керівника територіального органу чи територіального підрозділу.

Якщо оформлений паспорт / проїзний документ не отримано протягом 3 місяців (30 днів при централізованому порядку виготовлення), заявникові протягом 10 робочих днів після закінчення вказаного терміну надсилається відповідне повідомлення (додаток 10). У разі прийняття рішення про відмову у видачі паспорта / проїзного документа його мотиви доводяться до відома заявника у письмовій формі в аналогічному порядку (додаток 11).

18. Рішення про видачу паспорта / проїзного документа дійсне протягом шести місяців від дня його прийняття. У разі неотримання заявником паспорта / проїзного документа протягом цього терміну документ може бути видано після виконання передбачених у пунктах 10 - 12 цього Порядку процедур. Паспорти / проїзні документи, строк дії рішення про видачу яких закінчився, зберігаються окремо від інших документів.

19. Оформлений паспорт / проїзний документ передається для видачі заявникові територіальному підрозділу за місцем його проживання. За бажанням громадянина паспорт / проїзний документ може бути видано за місцем його оформлення.

Паспорт / проїзний документ видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновителям), опікунам, піклувальникам або іншій особі за дорученням заявника. Особа, яка отримує паспорт / проїзний документ, поряд з підписом заявника на заяві-анкеті ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати.

Порядок здійснення обліку виданих паспортів / проїзних документів

20. Діловодство з питань оформлення паспортів / проїзних документів здійснюється відповідно до Переліку документів, що утворюються в процесі діяльності органів внутрішніх справ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС України, із зазначенням строків зберігання документів та Переліку документів, що утворюються в процесі діяльності внутрішніх військ МВС України, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом МВС України від 04.06.2002 N 519, вимог Облікової картки на втрачений паспорт, картки про зняття з обліку та Інструкції про порядок їх заповнення, затверджених наказом МВС України від 26.07.2002 N 757, Інструкції про організацію діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 24.11.2003 N 1440.

21. Територіальний орган або територіальний підрозділ, що оформив паспорт / проїзний документ, заповнює облікову картку за встановленою формою (додаток 12). Ця картка вміщується в алфавітному порядку до картотеки.

22. У разі надходження інформації про втрату паспорта / проїзного документа територіальний орган чи територіальний підрозділ невідкладно надсилає за встановленою формою повідомлення про це Адміністрації Держприкордонслужби України та заповнює облікову картку відповідно до вимог Облікової картки на втрачений паспорт, картки про зняття з обліку та Інструкції про порядок їх заповнення, затверджених наказом МВС України від 26.07.2002 N 757.

23. Втрачені, тимчасово затримані чи вилучені (здані) паспорти / проїзні документи, за якими прийнято рішення про їх знищення, знищуються за актом у встановленому порядку.

Особливі положення, пов'язані з централізованим оформленням та видачею паспортів громадянина України для виїзду за кордон

24. Централізоване оформлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за кордон здійснюється ДДГІРФО МВС України та його територіальними органами та підрозділами відповідно до додатка 2-1 Правил.

25. При перебуванні заявника не за місцем проживання, за умови подання всіх документів, передбачених Правилами, оформлення паспорта здійснюється ДДГІРФО МВС України або за згодою директора ДДГІРФО МВС України (або його заступників) відповідним територіальним органом чи підрозділом за місцеперебуванням заявника.

26. Після оформлення анкети отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон (додаток 13) у випадку, зазначеному в пункті 25 цього Порядку, здійснюється запит за встановленою формою (додаток 14) до територіального органу чи підрозділу, на території адміністративного обслуговування якого проживає заявник. Для цього начальник (або його заступник) територіального органу чи підрозділу з дотриманням пунктів 10 - 12 цього Порядку протягом 10 робочих днів інформує відповідний орган, що видає паспорт, за формою, визначеною у додатку 15.

27. Головний обчислювальний центр Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у складі ДДГІРФО МВС України, у взаємодії з Державною податковою адміністрацією України проводить перевірку достовірності ідентифікаційного номера особи відповідно до спільного наказу МВС та ДПА від 19.06.2003 N 647/303 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України при перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка звернулась за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за N 557/7878.

Після здійснення перевірки та з'ясування наявності чи відсутності в осіб, старших 14 років, підстав для тимчасової відмови у видачі паспорта, зазначених у пункті 22 Правил, директор ДДГІРФО МВС України або уповноважена ним особа приймає рішення про оформлення та видачу паспорта або про відмову в його видачі.

(абзац другий пункту 27 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2009 р. N 22)

28. При оформленні паспорта заявнику не за місцем проживання ДДГІРФО МВС України або територіальним органом (підрозділом) заповнюється облікова картка (додаток 12) в двох примірниках, один з яких надсилається до територіального органу чи підрозділу, на території адміністративного обслуговування якого заявник проживає.

29. За бажанням заявника, який звернувся до територіального органу чи підрозділу з питання централізованого оформлення паспорта, та за його довільним письмовим зверненням до підрозділу ДДГІРФО МВС України виготовлений паспорт видається в м. Києві.

У такому випадку ДДГІРФО МВС України заповнюється повідомлення про отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (додаток 16) в двох примірниках, один з яких надсилається до відповідного територіального органу чи підрозділу за місцем подачі заявником документів для оформлення паспорта.

30. Видача паспорта заявникові проводиться з дотриманням вимог пункту 19 цього Порядку.

(Порядок доповнено розділом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 1
до пункту 4 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

1. Азербайджан

2. Білорусь

3. Болгарія

4. Бразилія

5. В'єтнам

6. Великобританія

7. Вірменія

8. Гонконг

9. Греція

10. Грузія

11. Естонія

12. Індія

13. Іран

14. Казахстан

15. Канада

16. Киргизія

17. Китай

18. Куба

19. Латвія

20. Литва

21. Македонія

22. Молдова

23. Монголія

24. Панама

25. Північна Корея

26. Польща

27. Росія

28. Румунія

29. Сполучені Штати Америки

30. Таджикистан

31. Туркменистан

32. Туреччина

33. Угорщина

34. Узбекистан

35. Чехія

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 2
до пункту 7 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

Примітка. У рядку "код" проставляється регіональний код відповідно до пункту 10 додатка 2 до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення.

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 3
до пункту 7 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

Примітка. У рядку "код" проставляється регіональний код відповідно до пункту 10 додатка 2 до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення.

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 4
до пункту 7 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

Примітка. Назва країни проставляється від руки.

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 5
до пункту 8 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

1. Іспанія

2. Португалія

3. Чехія

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 6
до пункту 10 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 7
до пункту 12 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 8
до пункту 13 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК

Підлягає поверненню

вих. N _______

від ___.___.20__ 

  

 

 

  

Начальнику ВГІРФО УМВС України в Харківській області 

 

 

   Гр. _______________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________, ____________________________________________________
                        (дата народження)                                                                             (місце народження) 

звернувся із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон / проїзного документа дитини.

У зв'язку з тим, що заявник проживає на території адміністративного обслуговування ВГІРФО УМВС України в Полтавській області строком менше шести місяців і попереднім місцем його проживання є _______________________________________________________________________,
                                                                                                                    (адреса) 

просимо здійснити перевірку згідно з пунктами 10 - 12 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом МВС України від 21.12.2004 N 1603. 

 

 

Начальник ВГІРФО
УМВС України
в Полтавській області

 
 
________________
(підпис) 

 
 
___________________
(прізвище) 

 

 

ЗВОРОТНИЙ БІК 

 

 

   Повідомляємо, що відносно заявника здійснено перевірку. 

   Підстав для тимчасової відмови у видачі паспорта / проїзного документа 
немає/маємо такі відомості: ____________________________________________________________
       (непотрібне закреслити)
 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник ВГІРФО
УМВС України
в Харківській області

 
 
________________
(підпис) 

 
 
___________________
(прізвище) 

____________
         (дата) 

  

  

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 9
до пункту 17 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 10
до пункту 17 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

  

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника,
______________________________
його місце проживання) 

 

 

Повідомлення
про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон / проїзного документа дитини

   Вашу заяву про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон / проїзного документа дитини розглянуто. 

    _________________________________ Вам оформлено паспорт громадянина України для виїзду за
                                   (дата) 

кордон / проїзний документ дитини (непотрібне закреслити).

   Вам необхідно звернутися за його отриманням ___________________________________________. 

 

 

Начальник ВГІРФО
Миргородського МРВ
УМВС України
в Полтавській області

 
 
 
________________
(підпис) 

 
 
 
___________________
(прізвище) 

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 11
до пункту 17 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

  

___________________________
прізвище, ім'я та по батькові заявника,
___________________________
його місце проживання 

 

 

Повідомлення
про відмову у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон / проїзного документа дитини

   Вашу заяву про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон / проїзного документа дитини розглянуто. У задоволенні прохання 
____________ Вам тимчасово відмовлено у зв'язку з _______________________________________
  (дата рішення)                                                                                                                      (зазначаються передбачені 
____________________________________________________________________________________
                               ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
____________________________________________________________________________________.
                                                                            обставини, що перешкоджають виїзду) 

 

 

Начальник ВГІРФО
УМВС України
в Полтавській області

 
 
________________
(підпис) 

 
 
___________________
(прізвище) 

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 12
до пункту 21 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК 

Прізвище, ім'я та по батькові 

 

Місце для
фотокартки
3,4 х 4,5 см
 
 
 

 

 

Дата народження 

Місце народження 

Місце проживання 

Країна виїзду (в разі виїзду на постійне проживання) 

 

Серія, номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон / проїзного документа дитини 

Дата видачі 

Ким виданий 

 

ЗВОРОТНИЙ БІК 

Причини тимчасової відмови у видачі паспорта / проїзного документа 

  

Номер справи, заяви-анкети 

  

Примітки 

  

Прізвище та підпис працівника, що заповнив картку 

  

 

 

 

Примітка. Облікова картка виготовляється з цупкого паперу розміром 200 мм х 150 мм. 

 

 

 

Директор
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України
генерал-майор міліції

 
 
 
 
 
В. М. Давиденко

 

 

Додаток 13
до пункту 26 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України
для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

_____________________________________________________________________________
(найменування підрозділу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб)

АНКЕТА
отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Сповіщаю, що підстав, які відповідно до статті 6 Закону
України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" обмежують моє право на виїзд за кордон, немає.

 
 

Місце
для фотовідбитка

 
 

 

 

 

 

 

Персональні дані неповнолітніх дітей

 

(зазначений розділ повторюється залежно від кількості дітей, інформація про яких вноситься до паспорта) 

 

 

Місце
для фотовідбитка

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Зазначені в анкеті відомості звірено з даними паспорта громадянина України та свідоцтвом (свідоцтвами) про народження. Фотовідбитки належать особі, якій оформляється паспорт, та зазначеній у цій анкеті неповнолітній дитині (дітям) 

  

 

 

 

 

(Порядок доповнено додатком 13 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)
 

Додаток 14
до пункту 26 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

 

 

вих. N _______
від ___.____.20___ 

 

 

 

Начальникові ______________________________
                                 (найменування територіального органу
__________________________________________
                                         чи підрозділу) 

 

Гр. __________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________, _________________________________________________________________,
        (дата народження)                                                                        (місце народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (паспорт громадянина України)
звернувся до ДДГІРФО із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У зв'язку з тим, що заявник проживає на території адміністративного обслуговування _____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування територіального органу чи підрозділу)
за адресою: ___________________________________________________________________, просимо здійснити перевірку згідно з пунктами 10 - 12 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом МВС від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348, та повідомити ДДГІРФО про відсутність підстав для тимчасової відмови заявнику у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

 

 

____________________________
(посада) 

___________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище) 

 

 

(Порядок доповнено додатком 14 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)
 

Додаток 15
до пункту 26 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

вих. N _______
від ___.____.20___ 

 

Директору ДДГІРФО
МВС України

Начальникові ____________________________
                              (найменування територіального органу
________________________________________
              чи підрозділу, яким оформлено анкету
        отримувача паспорта громадянина України для
                                    виїзду за кордон) 

 

На запит від __.___. 20___ N ___________ повідомляємо, що здійснено перевірку, передбачену пунктами 10 - 12 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом МВС від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348.

Підстав щодо тимчасової відмови у видачі паспорта гр. _________________________________________________________________________ не має/маємо.

Повідомляємо такі відомості: _____________________________________________________________
                                                                                                      (заповнюється у разі наявності підстав
_____________________________________________________________________________________
                                                                       щодо тимчасової відмови у видачі паспорта) 

 

 

Начальник _________________
                       (найменування підрозділу)

___________
       (дата) 

________________
(підпис) 

___________________
(прізвище) 

 

 

(Порядок доповнено додатком 15 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)
 

Додаток 16
до пункту 29 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини 

 

 

 

 

Начальникові ____________________________
                               (найменування територіального органу
________________________________________
                  чи підрозділу, яким оформлено анкету
       отримувача паспорта громадянина України для
                                         виїзду за кордон) 

 

 

 

 

 

Повідомлення
про отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії ___ номер _______ від _____________, код органу _________, на підставі письмового звернення та паспорта громадянина України серії _____ номер ___________, виданого ___________________________________________________________,
отримано гр. __________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ у ДДГІРФО МВС України.
            (дата видачі)

_____________________
(підпис отримувача паспорта) 

 

 

Директор ДДГІРФО
МВС України 

 
________________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище) 

 

 

(Порядок доповнено додатком 16 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2008 р. N 221)

____________