МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 Н А К А З

05.04.2006  N 107

       Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2006 р. за N 458/12332
  

          Про Порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України "Про соціальний  захист дітей війни"
 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики  N 51 ( z0142-07 ) від 14.02.2007 }
 

     З метою  реалізації  Закону  України  "Про  соціальний захист дітей війни" ( 2195-15) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Порядок  посвідчення  права  особи  на  пільги відповідно до  Закону  України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15), що додається.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дьяченка В.М.
 

 Міністр                                                  І.Сахань
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінпраці України
                                      05.04.2006  N 107
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 квітня 2006 р.
                                      за N 458/12332
  

                             ПОРЯДОК
            посвідчення права особи на пільги відповідно  до Закону України "Про соціальний захист  дітей війни"
  

     1. Відповідно до Закону України "Про соціальний захист  дітей війни"  (  2195-15  )  до  дітей  війни  віднесені  особи,  які  є громадянами України та яким  на  час  закінчення  Другої  світової війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років.

     2. Штамп за формою,  наведеною у додатку, який проставляється у пенсійних посвідченнях,  засвідчує належність особи до категорії дітей війни.

     Розмір штампа дорівнює 40 х 20 мм (додаток).

     3.  Штамп  у  пенсійних  посвідченнях  громадян, зазначених у пункті  1  цього  Порядку,  проставляється  на  підставі  паспорта громадянина  України.  {  Пункт  3  в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 51 ( z0142-07) від 14.02.2007 }

     4. Відповідний штамп  проставляється  регіональними  органами (закладами)    праці   та   соціального   захисту   населення   за зареєстрованим місцем проживання осіб,  які належать до  категорії дітей війни.

     5. До   виготовлення  зазначених  штампів,  а  також  у  разі наявності в особи ламінованого пенсійного посвідчення  або  втрати пенсійного   посвідчення (до отримання  дубліката) особам, які належать до дітей війни, органами праці та соціального захисту населення видаються тимчасові довідки.

     6. Виготовлення    штампів    здійснюється    на   замовлення регіональних органів праці та  соціального  захисту  населення  за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 

 Директор Департаменту   у справах ветеранів  та людей похилого віку                                 І.М.Шпитяк
 

                                      Додаток
                                      до п. 2 Порядку
 
 

ЗРАЗОК
               штампа, що проставляється у пенсійних посвідченнях осіб, які належать до категорії дітей війни
 

-----------------------------------------------------------

|                       ДИТИНА ВІЙНИ                      |

|                                                         |

| Керівник органу (закладу) _____________________________ |

|           (указується П.І.Б. керівника органу (закладу),|

|                      що проставляє штамп)               |

|                                 М.П.                    |

-----------------------------------------------------------

 Директор Департаменту  у справах ветеранів  та людей похилого віку                                           І.М.Шпитяк