Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами
 (Журнал реєстрації перевірок)

Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
від 10 серпня 1998 року N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 1998 р. за N 619/3059

На виконання Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Журналу реєстрації перевірок (додається).

2. Затвердити Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок (додається).

3. Управлінню правової підтримки підприємництва Державного комітету України з питань розвитку підприємництва (Ткач К. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань розвитку підприємництва Сірого М. І.

 

Голова 

О. Кужель  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
від 10 серпня 1998 р. N 18

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 1998 р. за N 619/3059 

 

 

 

 

 

 

Порядок ведення
Журналу реєстрації перевірок

1. Впровадження журналу здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах на підставі статті 7 Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності".

2. Журнал реєстрації перевірок ведеться суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок.

3. Журнал реєстрації перевірок знаходиться за місцем здійснення підприємницької діяльності.

4. В разі наявності у суб'єктів підприємництва територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів у кожному із них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок.

5. Журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Журнал прошивається суб'єктом підприємницької діяльності та завіряється печаткою і підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб'єкта підприємницької діяльності.

7. Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

8. Суб'єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, що здійснює перевірку, до початку перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

9. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

10. Суб'єкт підприємницької діяльності має право у триденний строк надіслати письмове повідомлення до відповідного контролюючого органу про факт відмови особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі.

11. В графі "Примітки" суб'єкт підприємницької діяльності може зафіксувати свої зауваження або зробити окремі примітки.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
від 10 серпня 1998 р. N 18  

 

 

 

 

Форма Журналу реєстрації перевірок

Титульний аркуш

 

 

ЖУРНАЛ
Реєстрації перевірок
N ______

______________________________________________________________
(назва підприємства, місцезнаходження/прізвище, ім'я, по батькові підприємця, місце проживання)

 

 

  

 

Сторінка Журналу

N
з/п

Мета та характер перевірки

Назва організації, що здійснює перевірку

Прізвище, ім'я, по батькові особи, що здійснює перевірку

Номер службового посвідчення та посада особи, що здійснює перевірку

Дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки

Строк проведення перевірки

Підпис особи, що здійснює перевірку

Примітки

початок

закінчення

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10