МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2011

м. Київ

N 3380/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2011 р. за N 1340/20078

Про деякі питання доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Відповідно до частини сьомої статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби

І. І. Завальна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24.11.2011 N 3380/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2011 р. за N 1340/20078

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок визначає умови та підстави доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) при здійсненні операцій з іпотеки.

2. У цьому Порядку під терміном "користувач" слід розуміти банки.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Доступ користувача до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між таким користувачем та адміністратором Державного реєстру прав.

4. Користувач при здійсненні операцій з іпотеки користується інформацією про іпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно, що міститься у Державному реєстрі прав, шляхом здійснення пошуку відповідних відомостей у Державному реєстрі прав.

За необхідності, для потреб користувача, результати такого пошуку можуть бути оформлені у паперовому вигляді.

5. Пошук відомостей про іпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі прав здійснюється користувачем за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна.

У разі здійснення пошуку відомостей про іпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав використовуються такі ідентифікатори:

адреса об'єкта нерухомого майна (для об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці);

кадастровий номер земельної ділянки (для земельних ділянок);

ідентифікаційні дані фізичної або юридичної особи (при здійсненні пошуку відомостей про обтяження речових прав на нерухоме майно).

Пошук необхідних відомостей у Державному реєстрі прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Перед здійсненням пошуку відомостей про іпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно користувач вносить до Державного реєстру прав відомості про підставу користування інформацією з Державного реєстру прав.

6. Доступ користувача до Державного реєстру прав надається на платній основі відповідно до встановлених Міністерством юстиції України тарифів згідно з чинним законодавством.

За пошук відомостей у Державному реєстрі прав справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України згідно з чинним законодавством.

7. Користування інформацією про іпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно, що міститься у Державному реєстрі прав, здійснюється користувачем виключно при здійсненні операцій з іпотеки.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, встановлених законом.

Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль