Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

Наказ Міністерства юстиції України
від 20 травня 2003 року N 43/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 травня 2003 р. за N 388/7709

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 24 лютого 2006 року N 13/5,
 від 19 липня 2006 року N 63/5,
 від 20 березня 2007 року N 114/5,
 від 25 квітня 2008 року N 710/5,
 від 24 липня 2008 року N 1270/5,
 від 28 грудня 2011 року N 3629/5,
 від 21 березня 2012 року N 435/5

(Установлено, що норми, визначені пунктом 5.2, розділом 6 (у частині надання витягів з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень в електронній формі) Положення, затвердженого цим наказом, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня 2008 року N 710/5)

 

 

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" (із змінами і доповненнями), з метою створення системи обліку виконавчих проваджень, підвищення рівня примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), контролю за дотриманням державними виконавцями вимог чинного законодавства при здійсненні виконавчих дій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, що додається.

2. Унести до Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованої в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами та доповненнями), такі доповнення:

доповнити Інструкцію пунктом 4.1.5 такого змісту:

"4.1.5. Якщо у встановлений строк рішення боржником добровільно не виконано, державний виконавець за наявності іншого виконавчого провадження або зведеного виконавчого провадження щодо даного боржника об'єднує виконавчі провадження у зведене виконавче провадження або приєднує виконавче провадження до зведеного виконавчого провадження.

Наявність або відсутність іншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевіряє за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень";

абзац дев'ятий пункту 4.15.1 після слів "проїзд державного виконавця" доповнити словами "оплату за експлуатацію Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень";

доповнити Інструкцію розділом 13 такого змісту:

"13. Ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

Дані стосовно виконавчих документів, що надійшли до відділу державної виконавчої служби, та подальшого виконання відкритих виконавчих проваджень підлягають обов'язковому занесенню до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відповідно до вимог Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

Дані вносять з моменту впровадження автоматизованої системи "Реєстр виконавчих проваджень".

3. Департаменту державної виконавчої служби (Павлова Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

4. Департаменту державної виконавчої служби (Павлова Л. М.), Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.) довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, регіональних філій Держінформ'юсту та забезпечити його належне застосування в роботі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Шупеню М. М.

 

Міністр

О. В. Лавринович

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 20 травня 2003 р. N 43/5 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2003 р. за N 388/7709 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

(У тексті Положення слова "відділ ДВС" та "відділ державної виконавчої служби" у всіх відмінках замінено словами "орган ДВС" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19 липня 2006 року N 63/5)

 

 

Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень розроблено відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та з метою визначення процедури формування та ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

1. Загальні положення

1.1. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (надалі - Єдиний реєстр) - це комп'ютерна база даних, яка створена за допомогою автоматизованої системи і відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про виконавчі дії.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

1.2. Держателем Єдиного реєстру є Державна виконавча служба України, яка забезпечує його ведення.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

1.3. Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, яке має прямий доступ до комп'ютерної бази даних і відповідає за її створення, впровадження, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5,
 від 24.07.2008 р. N 1270/5)

1.4. Реєстраторами Єдиного реєстру є:

відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, підрозділи примусового виконання рішень структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, структурні підрозділи районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України (далі - органи ДВС), які здійснюють його ведення;

(абзац другий пункту 1.4 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

спеціалізовані торговельні організації, визначені Міністерством юстиції України на тендерній (конкурсній) основі, які здійснюють реалізацію арештованого державними виконавцями майна, та на підставі відповідних договорів з Адміністратором, які вносять до Єдиного реєстру інформацію про прилюдні торги (аукціони) і майно, що виставляється на торги.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 19.07.2006 р. N 63/5,
 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 20.03.2007 р. N 114/5,
 від 25.04.2008 р. N 710/5)

1.5. Користувачами Єдиного реєстру є:

Державна виконавча служба України, структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;

(абзац другий пункту 1.5 у редакції наказів
 Міністерства юстиції України від 24.02.2006 р. N 13/5,
 від 20.03.2007 р. N 114/5,
 від 28.12.2011 р. N 3629/5)

фізичні та юридичні особи в порядку, передбаченому цим Положенням.

(абзац третій пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

1.6. Витрати, пов'язані з підтримкою, супроводженням та технічним обслуговуванням Єдиного реєстру покриваються за рахунок витрат на організацію та проведення виконавчих дій.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

1.7. Розмір оплати, що вноситься органами ДВС за підтримку, супроводження та технічне обслуговування Єдиного реєстру встановлюється Міністерством юстиції України.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

1.8. Установити, що кошти, які надходять на поточний рахунок Адміністратора за користування Єдиним реєстром, спрямовуються на забезпечення функціонування та розвиток Єдиного реєстру та інших реєстрів, адміністратором яких є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

(Положення доповнено пунктом 1.8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5,
 пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. N 1270/5)

2. Порядок реєстрації виконавчих документів

2.1. Дані виконавчих документів, що надійшли до органу ДВС, підлягають обов'язковому внесенню до Єдиного реєстру.

2.2. Унесення до Єдиного реєстру даних про виконавчий документ здійснюється у відповідному органі ДВС протягом двох робочих днів з дня надходження виконавчого документа до державного виконавця.

2.3. Даними, що вносяться до Єдиного реєстру у органі ДВС, є:

найменування органу ДВС, до якого надійшов на виконання виконавчий документ;

дата надходження виконавчого документа до державного виконавця;

назва виконавчого документа, номер та дата видачі;

найменування органу, посадової особи, що видали документ;

повне найменування стягувача та боржника, їх адреси і, у разі наявності, - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

(абзац шостий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 21.03.2012 р. N 435/5)

категорія виконавчого документа;

відомості про стягнення коштів на користь держави;

дата набрання рішенням чинності;

резолютивна частина рішення (у тому числі сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом).

3. Внесення до Єдиного реєстру відомостей щодо здійснення виконавчого провадження

3.1. До Єдиного реєстру обов'язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

3.2. Унесення відомостей до Єдиного реєстру здійснюється державним виконавцем або уповноваженою посадовою особою органу ДВС.

3.3. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до Єдиного реєстру одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія.

У разі здійснення виконавчої дії за межами органу ДВС відомості про таку дію вносяться до Єдиного реєстру протягом двох робочих днів після її проведення або надходження повідомлення про її проведення.

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

3.4. Відомості про відкладення провадження виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, поновлення виконавчого провадження вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня після винесення відповідних постанов, а про відстрочку або розстрочку виконання рішення - не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідного рішення.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

3.5. Відомості про договір, на підставі якого майно передається на реалізацію, вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня після його укладення.

3.6. Постанови державного виконавця, а також інші документи виконавчого провадження виготовляються за допомогою Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. У разі тимчасової відсутності доступу до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо), як виняток, допускається виготовлення документів виконавчого провадження без використання Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень з подальшим обов'язковим внесенням таких документів до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень в день усунення причин, що перешкоджали доступу до нього.

(главу 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

4. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про прилюдні торги (аукціони) з реалізації арештованого державними виконавцями майна та майно, що реалізується

4.1. До Єдиного реєстру підлягають обов'язковому внесенню відомості про всі прилюдні торги (аукціони) з реалізації арештованого державними виконавцями майна (далі - торги), інформація про майно, що реалізується, та результати проведення прилюдних торгів (аукціону).

4.2. Відомостями про торги, що вносяться до Єдиного реєстру, є:

реквізити організації, якій передане майно для реалізації (повне найменування, місцезнаходження, телефон, адреса веб-сайта тощо);

підстава проведення торгів;

місце, дата і час проведення торгів;

місце, дата і час ознайомлення з майном, яке продається;

відомості про те, чи відбулися торги;

відомості про реалізоване майно (переможець торгів, ціна продажу) чи відомості про зняття майна з реалізації (дата зняття, підстава).

4.3. Відомостями про арештоване державними виконавцями майно, передане на реалізацію, які вносяться до Єдиного реєстру, є:

характеристика майна (кількісні та якісні характеристики, необхідні покупцю при виборі майна, яке він бажає купити);

у разі потреби фотографічне зображення майна;

початкова вартість майна, що виставляється на торги;

обтяження майна.

4.4. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у відомостях про майно додатково зазначаються:

розмір земельної ділянки, місце її розташування;

цільове призначення земельної ділянки;

наявність комунікацій тощо.

4.5. Якщо продажу підлягають житловий будинок, будівля, споруда, то у відомостях про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

поштова адреса (місцезнаходження);

призначення;

матеріали стін;

кількість поверхів;

інформація про підсобні приміщення та споруди;

відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда.

4.6. Якщо продажу підлягає квартира, то у відомостях про майно додатково зазначаються:

загальний розмір та розмір житлової площі;

поштова адреса (місцезнаходження);

кількість кімнат;

площа кожної кімнати;

поверх або поверхи, на яких розташована квартира;

матеріали стін будинку, у якому розташована квартира, тощо.

4.7. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у відомостях про майно додатково зазначаються:

марка;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

потреба в ремонті;

колір тощо.

4.8. Унесення відомостей до Єдиного реєстру здійснюється відповідним Реєстратором, якому передане майно для реалізації.

За внесення інформації до Єдиного реєстру організація, якій передане майно для реалізації, сплачує Адміністратору Єдиного реєстру плату в розмірах і порядку, установлених Міністерством юстиції України.

4.9. Унесення відомостей до Єдиного реєстру (крім відомостей про результати проведення торгів) здійснюється не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення торгів.

Унесення до Єдиного реєстру відомостей про результат проведення торгів здійснюється не пізніше ніж через п'ятнадцять днів після оголошеної дати проведення торгів.

(Положення доповнено новим розділом 4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

5. Доступ до Єдиного реєстру

5.1. Кожна фізична або юридична особа має право безоплатного та цілодобового доступу до відомостей про торги та майно, що реалізується, шляхом отримання інформації через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Єдиного реєстру.

Пошук інформації про торги та майно, що реалізується, здійснюється за такими реквізитами:

вид майна, що реалізується;

поштова адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;

початкова ціна продажу;

населений пункт, у якому проводяться торги;

найменування організації, яка проводить торги.

5.2. Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та відомостей виконавчого провадження мають сторони виконавчого провадження, у якому вони беруть участь.

Указаний доступ до інформації Єдиного реєстру здійснюється безоплатно та цілодобово з використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі інтернет через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Єдиного реєстру.

З метою забезпечення доступу до інформації Єдиного реєстру сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття виконавчого провадження роз'яснюється таке право, указуються адреса відповідного веб-сайту в мережі інтернет, а також ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

5.3. На отримання доступу до Єдиного реєстру мають право Міністр юстиції України, директор структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що відповідає за взаємодію з Державною виконавчою службою України, Голова Державної виконавчої служби України та його заступники, начальники структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, їх заступники для здійснення повноважень в межах, визначених законодавством.

(пункт 5.3 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

(Положення доповнено новим розділом 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5,
у зв'язку з цим розділи 4 та 5 вважати відповідно розділами 6 та 7)

6. Отримання з Єдиного реєстру інформації про наявність виконавчих проваджень

(назва розділу 6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

6.1. Інформація з Єдиного реєстру про наявність виконавчих проваджень (у тому числі завершених) відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надається у вигляді скорочених витягів у паперовій або електронній формі на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб. Повні витяги з Єдиного реєстру надаються на запити сторін виконавчого провадженння.

(пункт 6.1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. N 1270/5)

6.2. Витяги в паперовій формі надаються Адміністратором Єдиного реєстру на підставі письмової заяви, форма якої наведена в додатку до Положення.

Витяги в електронній формі фізичні та юридичні особи можуть отримувати через веб-сайт Адміністратора Єдиного реєстру з використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі інтернет.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.02.2006 р. N 13/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

6.3. Пошук інформації про наявність виконавчих проваджень відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у Єдиному реєстрі здійснюється за такими реквізитами:

найменування боржника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові боржника фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України боржника (для юридичних осіб), а для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

(абзац третій пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

(пункт 6.3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

6.4. До письмового звернення додається документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Єдиного реєстру.

6.5. За надання витягу з Єдиного реєстру справляється плата, у відповідності до тарифів, які визначаються Міністерством юстиції України.

4.6. Пункт 4.6 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 24.02.2006 р. N 13/5)

6.7. У скороченому витязі з Єдиного реєстру зазначаються:

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. N 1270/5)

відомості, за якими здійснювався пошук інформації в Єдиному реєстрі;

відомості про особу, що звернулася за наданням витягу;

найменування боржника - юридичної особи, а в разі наявності інформації також його місцезнаходження та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України або прізвище, ім'я, по батькові боржника фізичної особи - підприємця, а в разі наявності інформації - місце його проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

(абзац четвертий пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

дата відкриття та/або дата завершення виконавчого провадження;

орган ДВС, у якому відкрито виконавче провадження, та його місцезнаходження;

номер виконавчого провадження в Єдиному реєстрі;

відомості про особу, яка надала витяг.

(розділ 6 доповнено пунктом 6.7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

6.8. У повному витязі з Єдиного реєстру, який надається сторонам виконавчого провадження, зазначаються відомості, визначені пунктами 2.3 та 3.1 цього Положення.

(розділ 6 доповнено новим пунктом 6.8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. N 1270/5,
у зв'язку з цим пункти 6.8 - 6.10
 вважати відповідно пунктам 6.9 - 6.11)

6.9. Витяги з Єдиного реєстру, які надаються в паперовій формі, виготовляються з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, зразок яких затверджується Міністерством юстиції України. На витягах проставляються підпис і печатка Адміністратора Єдиного реєстру.

(розділ 6 доповнено пунктом 6.9 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

6.10. Порядок постачання, зберігання, облік та звітність про витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477 (зі змінами).

(розділ 6 доповнено пунктом 6.10 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

6.11. Можливість перегляду, копіювання та роздрукування витягу про наявність виконавчих проваджень (у тому числі завершених) відносно боржника, отриманого в результаті пошуку через веб-сайт Адміністратора Єдиного реєстру, надається користувачам лише після здійснення оплати. Адміністратор Єдиного реєстру забезпечує можливість здійснювати оплату витягу з використанням платіжних карток, за допомогою визначеної Адміністратором Єдиного реєстру системи експрес-платежів, через мережу інтернет.

(розділ 6 доповнено пунктом 6.11 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.04.2008 р. N 710/5)

7. Прикінцеві положення

7.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

7.2. Посадові особи органу ДВС несуть відповідальність за повноту та вірогідність інформації, яка вноситься до Єдиного реєстру.

7.3. Адміністратор не несе відповідальності за помилки органу ДВС при внесенні інформації до Єдиного реєстру.

7.4. Адміністратор несе відповідальність за втрату інформації, що сталася з вини персоналу Адміністратора.

7.5. Адміністратор несе відповідальність за якість надання послуг з технічного та технологічного забезпечення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, які мають відповідати нормам чинного законодавства.

(главу 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2011 р. N 3629/5)

 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби

 
Л. М. Павлова