Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 5 лютого 2009 року N 1338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2009 р. за N 242/16258

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 3 грудня 2009 року N 1773

Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що додається.

2. Установити, що до 30.06.2009 включно дозволи на ввезення при авторизованих поставках терміналів з-за кордону видаються Українським державним центром радіочастот незалежно від наявності їх позначення захисним знаком.

3. Департаменту ліцензування та радіочастот і Юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова

С. Колобов

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

 
А. Є. Гутник

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

 
О. І. Мельниченко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
О. Кужель

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 5 лютого 2009 р. N 1338

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2009 р. за N 242/16258 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

I. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), визначає порядок надання дозволів на ввезення, у тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях (далі - дозвіл на ввезення), радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), а також додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону не дозволених до застосування в Україні радіотелефонів та іншого кінцевого обладнання мереж стільникового зв'язку, що має міжнародні коди ідентифікації (далі - термінал).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які здійснюють увезення, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, РЕЗ та ВП, що призначені для застосування на території України в смугах радіочастот загального користування.

1.3. Це Положення не застосовується при ввезенні з-за кордону РЕЗ та ВП спеціального призначення.

1.4. Увезення, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях (далі - ввезення), в Україну РЕЗ та ВП здійснюються на дозвільній основі. Митне оформлення РЕЗ та ВП завершується в разі подання митному органу дозволу на ввезення.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

1.5. Перелік РЕЗ та ВП, для ввезення яких не потрібні дозволи, визначається НКРЗ.

1.6. Роботи (послуги), пов'язані з підготовкою та видачею дозволів на ввезення, виконуються Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) на договірних засадах відповідно до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 N 1256, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за N 1238/15929 (далі - Тарифи).

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

1.7. Авторизовані поставки терміналів на територію України - ввезення терміналів, що здійснюється офіційним представництвом (представником) виробника або створеним виробником відповідно до законодавства України підприємством (далі - авторизовані поставки виробником), або ввезення терміналів імпортерами за погодженням з виробником терміналів безпосередньо від виробника (далі - авторизовані поставки імпортерами).

(пункт 1.7 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1773)

1.8. Про перехід на режим авторизованих поставок виробник письмово повідомляє НКРЗ не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку таких поставок. Раніше видані дозволи на ввезення терміналів цього виробника є чинними до закінчення зазначеного в них терміну.

1.9. Термінали, що ввозяться з-за кордону в Україну в режимі авторизованих поставок, повинні обов'язково мати позначення захисним знаком, наявність якого перевіряється Державною інспекцією зв'язку після завершення митного оформлення.

Термінали, що ввозяться з-за кордону поза режимом авторизованих поставок, не потребують обов'язкового позначення їх захисним знаком.

1.10. Захисний знак (додаток 1) наноситься виробником терміналів на стадії їх виготовлення на власну фірмову етикетку, нанесену безпосередньо на термінал, поряд з його назвою та міжнародним кодом ідентифікації IMEI, ESN або MEID (далі - код IMEI) і на етикетку заводської упаковки, що містить назву та код IMEI цього термінала.

(абзац перший пункту 1.10 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1773)

Захисний знак, нанесений на термінал, підтверджує виготовлення такого термінала для поставки в Україну.

1.11. Нанесення захисного знака на власну фірмову етикетку та упаковку термінала забезпечує виробник.

1.12. Копії всіх документів, що додаються до відповідних заяв, засвідчуються підписом посадової особи суб'єкта господарювання, який має намір увезти або отримати в поштовому відправленні з-за кордону РЕЗ, ВП (далі - заявник), та печаткою (за наявності).

II. Порядок оформлення та подачі заяв про надання дозволів на ввезення РЕЗ, ВП

2.1. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП (додаток 2).

2.2. Для отримання дозволу на ввезення заявниками до заяви додаються:

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

копія свідоцтва платника податків (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

копії сертифікатів відповідності на кожен заявлений тип РЕЗ, ВП, виданих акредитованими в установленому порядку органами сертифікації, перелік яких погоджено Національною комісією з питань регулювання зв'язку України. У разі якщо заявник не є власником сертифіката відповідності, зазначені копії сертифікатів відповідності, що додаються до заяви, додатково засвідчуються підписом посадової особи та печаткою власника сертифіката.

2.3. Заява про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну зразків РЕЗ та ВП з метою підтвердження відповідності (додаток 3) подається виробником продукції, його офіційним представником в Україні, якщо виробник не є резидентом України, або суб'єктом господарювання - імпортером РЕЗ, ВП.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

копія свідоцтва платника податків (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

копія заявки на проведення сертифікації продукції (конкретних типів РЕЗ або ВП), погоджена НКРЗ;

звернення органу сертифікації щодо надання дозволу на ввезення конкретних типів РЕЗ або ВП для їх сертифікації.

2.4. Обов'язковою умовою надання дозволу на ввезення зразків РЕЗ, ВП з метою підтвердження відповідності (сертифікації) є включення зазначених типів РЕЗ, ВП до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

2.5. Заява про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну зразків РЕЗ та ВП з рекламною та/або демонстраційною метою або як демонстраційних зразків представництва виробника (додаток 4) подається офіційним представником виробника в Україні. До такої заяви додаються:

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

копія свідоцтва платника податків (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві).

2.6. Для отримання дозволу на ввезення РЕЗ, ВП, що належать до суднового обладнання навігації та радіозв'язку, з метою їх подальшого використання або реалізації суб'єкт господарювання звертається до УДЦР із заявою (додаток 2). До заяви про надання дозволу на ввезення замість копії сертифіката відповідності додається копія свідоцтва про схвалення типу суднового обладнання, виданого Регістром судноплавства України.

2.7. Для отримання дозволу на ввезення РЕЗ, ВП з метою їх подальшого використання на цивільних повітряних суднах суб'єкт господарювання звертається до УДЦР із заявою (додаток 2). До заяви про надання дозволу на ввезення замість копії сертифіката відповідності додається видане заявнику підтвердження Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв'язку України, що заявлені до ввезення РЕЗ, ВП призначені для серійного виробництва, доробки або ремонту цивільних повітряних суден та проходять сертифікацію у складі цих суден.

III. Порядок розгляду заяв про видачу дозволів на ввезення

3.1. Заява про надання дозволу на ввезення реєструється УДЦР у день її надходження.

3.2. При отриманні заяви про надання дозволів на ввезення УДЦР перевіряє повноту й правильність її оформлення та відповідність наданих матеріалів вимогам розділу II цього Положення, перевіряє відповідність заявлених типів РЕЗ, ВП умовам їх застосування на території України, визначеним статтею 25 Закону.

3.3. Рішення про надання або відмову в наданні дозволу на ввезення приймається УДЦР у строк, що не перевищує 5 робочих днів від дати реєстрації заяви. У зазначений термін УДЦР повинен відправити заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення, факсом або вручити особисто (при його зверненні) рахунок на оплату за проведення робіт з підготовки й оформлення дозволу на ввезення або надати мотивоване повідомлення про відмову в наданні дозволу на ввезення.

3.4. Рішення про відмову в наданні дозволу на ввезення приймається у разі, якщо:

3.4.1. Для всіх РЕЗ та ВП, що ввозяться в Україну з метою подальшої експлуатації або реалізації:

подана заява не відповідає формі, наведеній у додатку 2, або оформлена неналежним чином;

документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог пунктів 1.12 та 2.2 цього Положення;

відсутній хоча б один з документів, що повинні додаватися до заяви згідно з пунктом 2.2 цього Положення;

заявлені для ввезення РЕЗ та ВП не відповідають умовам їх застосування на території України.

3.4.2. Під час ввезення з-за кордону в Україну зразків РЕЗ та ВП з метою підтвердження відповідності (сертифікації):

подана заява не відповідає формі, наведеній у додатку 3, або оформлена неналежним чином;

заявлені типи РЕЗ, ВП відсутні у реєстрі радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

відсутній хоча б один з документів, зазначених у пункті 2.3 цього Положення.

3.4.3. Під час ввезення з-за кордону в Україну зразків РЕЗ, ВП з рекламною та/або демонстраційною метою, або як демонстраційних зразків:

подана заява не відповідає формі, наведеній у додатку 4, або оформлена неналежним чином;

відсутній хоча б один з документів, зазначених у пункті 2.5 цього Положення.

3.5. Дозвіл на ввезення надається УДЦР заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після надходження плати за оформлення дозволу на ввезення.

Зміст дозволу на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП наведено в додатку 5.

3.6. Дозвіл на ввезення РЕЗ, ВП підписується начальником УДЦР або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою.

Бланки дозволів на ввезення РЕЗ, ВП є захищеними документами суворої звітності. Організацію їх виготовлення забезпечує УДЦР за рахунок власних коштів. Зразок бланка дозволу на ввезення РЕЗ та ВП наведено в додатку 6.

3.7. Дозвіл на ввезення заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує в УДЦР.

3.8. Дозвіл на ввезення РЕЗ, ВП надається в межах терміну дії сертифіката відповідності конкретного РЕЗ або ВП, але не більше ніж на шість місяців.

3.9. Внесення будь-яких змін в отриманий раніше заявником дозвіл на ввезення не допускається.

За потреби внесення змін даних щодо типу РЕЗ та ВП або сертифіката відповідності до отриманого раніше дозволу на ввезення (далі - попередній дозвіл) оформлюється новий дозвіл на ввезення за умови дотримання таких вимог:

ввезення РЕЗ, ВП з-за кордону за попереднім дозволом не здійснювалося;

новий дозвіл оформлюється на таку саму загальну кількість РЕЗ та ВП, що й попередній дозвіл.

(розділ III доповнено пунктом 3.9 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

3.10. Для отримання нового дозволу на ввезення замість попереднього заявник звертається до УДЦР з відповідною заявою, до якої додаються:

заява про визнання недійсним попереднього дозволу на ввезення, засвідчена підписом посадової особи заявника та печаткою (за наявності);

оригінал попереднього дозволу на ввезення;

додатки, передбачені розділом II цього Положення.

(розділ III доповнено пунктом 3.10 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

3.11. УДЦР визнає попередній дозвіл на ввезення недійсним і вносить відповідні зміни до узагальненої бази даних.

(розділ III доповнено пунктом 3.11 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

3.12. Новий дозвіл на ввезення надається в порядку, визначеному пунктами 3.1 - 3.8 цього Положення, на загальну кількість РЕЗ та ВП, що зазначені в попередньому дозволі.

Оплата за оформлення та видачу нового дозволу здійснюється відповідно до статті 12 Тарифів як за оформлення та видачу дозволу на ввезення одного РЕЗ (ВП) незалежно від кількості РЕЗ та ВП, зазначених у новому дозволі.

(розділ III доповнено пунктом 3.12 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

IV. Особливості ввезення з-за кордону в Україну терміналів

4.1. При авторизованих поставках терміналів імпортером:

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

4.1.1. Офіційне представництво (представник) виробника особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою (додаток 7) про надання дозволу на ввезення в Україну конкретних типів терміналів (далі - дозвіл виробнику на ввезення). До заяви додаються документи, зазначені в пункті 2.2 цього Положення.

4.1.2. На підставі дозволу виробнику на ввезення суб'єкт господарювання (імпортер) особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою (додаток 7) про надання дозволу на ввезення в Україну конкретних типів терміналів (далі - дозвіл імпортеру на ввезення). До заяви, крім документів, зазначених у пункті 2.2 цього Положення, заявник додатково додає довідку (подання) офіційного представництва (представника) виробника відповідної торговельної марки терміналів щодо включення заявника до реєстру офіційних імпортерів терміналів, що здійснюють на підставі договору або контракту з виробником поставку в Україну виготовлених виробником терміналів (далі - реєстр імпортерів), та копію дозволу виробнику на ввезення відповідних типів терміналів.

4.2. При авторизованих поставках терміналів виробником його офіційне представництво (представник) або створене ним відповідно до законодавства України підприємство - суб'єкт господарювання особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою (додаток 7) про надання дозволу виробнику на ввезення в Україну конкретних типів терміналів. До заяви додаються документи, зазначені в пункті 2.2 цього Положення.

(пункт 4.2 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1773)

4.3. При авторизованих поставках терміналів у заяві кількість терміналів кожного типу не зазначається, якщо кількість терміналів не визначено сертифікатом відповідності.

4.4. Ведення реєстру імпортерів та оприлюднення його на своєму сайті здійснює УДЦР. Внесення до реєстру імпортерів та виключення з нього здійснюється за поданням виробника терміналів відповідної торговельної марки.

4.5. Рішення про відмову в наданні дозволу на ввезення терміналів приймається у разі, якщо:

подана заява не відповідає формі, визначеній додатком 7, або оформлена неналежним чином;

документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог пункту 1.12 цього Положення;

відсутній хоча б один з документів, що повинні додаватися до заяви згідно з пунктом 2.2 цього Положення;

відсутній договір між УДЦР і виробником терміналів про нанесення на термінали захисних знаків для авторизованої поставки терміналів в Україну;

виробник терміналів не виконує умови договору між ним та УДЦР щодо здійснення позначення захисним знаком терміналів, що виробляються ним для поставки в Україну;

заявник відсутній у реєстрі імпортерів або відсутнє подання офіційного представництва (представника) виробника терміналів щодо включення заявника до реєстру імпортерів;

заявником не надано до УДЦР у термін, установлений розділом V цього Положення, перелік кодів IMEI терміналів, ввезених за попереднім дозволом;

відсутній заявлений тип термінала у дозволі виробнику на ввезення (у разі подання заяви відповідно до пункту 4.1 цього розділу).

4.6. При авторизованих поставках дозвіл на ввезення надається окремо на кожний тип термінала без зазначення (обмеження) їх кількості, якщо кількість терміналів не визначено сертифікатом відповідності.

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

4.7. При ввезенні терміналів поза режимом авторизованих поставок дозволи на ввезення надаються на зазначену в заяві кількість терміналів кожного типу.

4.8. При авторизованих поставках за письмовим зверненням власника чинного дозволу на ввезення УДЦР може внести зміни щодо типів терміналів, зазначених у цьому дозволі, якщо відповідний тип термінала за цим дозволом не ввозився.

4.9. У разі оформлення УДЦР дозволів на ввезення при авторизованих поставках терміналів:

(абзац перший пункту 4.9 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1773)

термін дії дозволів виробнику на ввезення відповідає терміну дії сертифіката відповідності на конкретний тип термінала;

термін дії дозволу імпортеру на ввезення при поставках імпортером повинен відповідати терміну дії дозволів виробнику на ввезення відповідних типів терміналів;

(абзац третій пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

за умови однакового кінцевого терміну дії сертифікатів відповідності на декілька типів терміналів конкретного виробника дозволи на ввезення терміналів можуть оформлятися на одному бланку.

4.10. При ввезенні терміналів поза режимом авторизованих поставок дозвіл на ввезення надається в межах терміну дії сертифіката відповідності конкретного типу термінала, але не більше ніж на шість місяців.

V. Додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону терміналів, не дозволених до застосування в Україні

5.1. З метою захисту українського ринку від неякісних та не дозволених до застосування в Україні терміналів запроваджується їх позначення захисним знаком та облік кодів IMEI.

5.2. Дозволяється ввезення без обов'язкового позначення захисним знаком терміналів, що:

ввозяться поза режимом авторизованих поставок;

тимчасово ввозяться на митну територію України, у тому числі й з рекламною та/або демонстраційною метою;

увозяться на митну територію України з метою випробувань та/або сертифікації;

транзитом переміщуються через територію України;

входять до переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи УДЦР.

5.3. При авторизованих поставках терміналів виробник здійснює позначення захисним знаком терміналів, що поставляються ним на територію України.

(пункт 5.3 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1773)

5.4. Порядок позначення терміналів захисним знаком для поставки в Україну виробником визначається відповідним договором між УДЦР і цим виробником. У договорі, який виробник терміналів безпосередньо або через своє офіційне представництво (представника) в Україні укладає з УДЦР, зазначаються:

гарантія виробника забезпечити поставки в Україну не менш ніж 90 % терміналів, позначених захисним знаком;

забезпечення терміналів, що позначені захисним знаком, гарантійним та післягарантійним сервісним обслуговуванням;

здійснення позначення терміналів захисним знаком виробником на безоплатній основі.

5.5. При авторизованих поставках терміналів виробником, він протягом 10 робочих днів після завершення митного оформлення терміналів замовникам України через своє представництво в Україні передає УДЦР повідомлення про ввезення на митну територію України терміналів (додаток 8), до якого додаються копії дозволу на ввезення і вантажної митної декларації, а також в електронному вигляді перелік кодів IMEI ввезених терміналів кожного типу.

(абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

Формат переліку кодів IMEI встановлюється НКРЗ.

5.6. При авторизованих поставках терміналів імпортером, він заявник протягом 10 робочих днів після завершення митного оформлення партії терміналів передає УДЦР повідомлення про ввезення на митну територію України терміналів (додаток 8), до якого додаються копії дозволу на ввезення і вантажної митної декларації, а також в електронному вигляді перелік кодів IMEI ввезених терміналів кожного типу.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

5.7. При поставках терміналів поза режимом авторизованих поставок заявник протягом 10 робочих днів після завершення митного оформлення партії терміналів передає УДЦР повідомлення про ввезення на митну територію України терміналів (додаток 9), до якого додаються копії дозволу на ввезення та вантажної митної декларації, а також в електронному вигляді перелік кодів IMEI ввезених терміналів кожного типу.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

5.8. У разі ввезення за дозволом УДЦР невеликої кількості терміналів (до 20 штук) заявник звертається до УДЦР або до філії УДЦР відповідного регіону із заявою про внесення кодів IMEI його терміналів до узагальненої бази даних кодів IMEI (додаток 10). До заяви додаються копії дозволу на ввезення терміналів та митної декларації.

5.9. УДЦР за власні кошти створює автоматизовану інформаційну систему обліку терміналів на території України, складовою частиною якої є узагальнена база даних кодів IMEI терміналів, і створює в ній комплексну систему захисту інформації, атестовану відповідно до законодавства України в галузі захисту інформації. Доступ до зазначеної бази даних на безоплатній основі як користувачі мають працівники ДІЗ та оператори мобільного зв'язку, а також у встановленому законодавством порядку контролюючі та правоохоронні органи і офіційні представники виробників.

5.10. УДЦР протягом трьох робочих днів розглядає повідомлення про ввезення на митну територію України терміналів /додатки 8, 9/ (далі - повідомлення про ввезення) або заяву про внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI терміналів, які було ввезено з-за кордону за дозволом УДЦР /додаток 10/ (далі - заява про внесення кодів IMEI), та вносить наданий перелік кодів IMEI до узагальненої бази даних кодів IMEI.

5.11. До узагальненої бази даних кодів IMEI не вносяться окремі позиції наданого переліку кодів IMEI в разі, якщо:

формат запису позиції переліку не відповідає формату, встановленому для коду IMEI;

коди IMEI повторно зазначені в переліку;

коди IMEI, зазначені в переліку, уже внесені до узагальненої бази даних.

5.12. До узагальненої бази даних не вносяться всі коди IMEI, надані з повідомленням про ввезення або зазначені в заяві про внесення кодів IMEI, у разі, якщо:

кількість кодів IMEI, зазначена в повідомленні про ввезення, не відповідає фактично наданій у переліку;

кількість наданих кодів IMEI перевищує кількість терміналів даного типу, зазначених у відповідному дозволі на ввезення;

кількість наданих кодів IMEI перевищує кількість терміналів даного типу, зазначених у відповідній митній декларації.

5.13. УДЦР протягом семи робочих днів від дати реєстрації повідомлення про ввезення або заяви про внесення кодів IMEI направляє заявнику рекомендованим листом із повідомленням про вручення, факсом, електронною поштою або вручає особисто (при його зверненні) повідомлення про результати внесення кодів IMEI до узагальненої бази даних. До повідомлення додається перелік кодів IMEI, що не були внесені до узагальненої бази даних, із зазначенням причин відмови у їх внесені.

5.14. Протягом тридцяти календарних днів від дати отримання повідомлення про результати внесення кодів IMEI до узагальненої бази даних заявник може подати до УДЦР виправлені з урахуванням зауважень УДЦР переліки кодів IMEI, у внесенні яких до узагальненої бази даних йому було відмовлено.

5.15. Для внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР відповідно до визначеного НКРЗ переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, заявник звертається до УДЦР або відповідної філії УДЦР із заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР (додаток 11). У заяві зазначаються коди IMEI терміналів, що ввезено.

До заяви додаються:

копія митної декларації, у якій зазначені термінали, що ввезені з-за кордону, або копії першої сторінки та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України паспорта громадянина України для виїзду за кордон - при особистому ввезенні з-за кордону терміналів;

копія одного із документів, передбачених пунктом 7 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, або пунктом 8 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1948, - у разі отримання терміналів у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях.

5.16. Для внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI терміналів, ввезених іноземцями та особами без громадянства з метою отримання телекомунікаційних послуг безпосередньо від операторів, провайдерів України довше трьох місяців, до заяви (додаток 11) додаються копії першої сторінки та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України їх паспортного документа.

(пункти 5.8 - 5.10 замінено пунктами 5.8 - 5.16 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773,
у зв'язку з цим пункти 5.11, 5.12 вважати відповідно пунктами 5.17, 5.18)

5.17. Внесення кодів IMEI терміналів до узагальненої бази даних кодів IMEI здійснюється на безоплатній основі.

5.18. Оператори мобільного зв'язку України до 30.09.2009 надають УДЦР коди IMEI терміналів, які обслуговувалися ними за станом на 01.09.2009, для їх внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI.

 

Член НКРЗ

В. П. Звєрєв

 

 

Додаток 1
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Форма захисного знака

 

 

Додаток 2
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання  

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________

Банк _______________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання ______________________________________________________
                                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про РЕЗ, ВП, що ввозяться*

Назва _________________________________ Тип ________________________________________ 

Виробник _________________________________ Країна виробника _________________________ 

Сертифікат відповідності ______________________________
                                                                               (номер, дата видачі) 

Кількість ____________________________________________________________________________
                                                                                               (цифрами та словами)  

Мета ввезення _______________________ 

Термін увезення: від ___________ 200__ року 

 

 

3. Адреса

Адреса, на яку надсилається дозвіл** ______________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Документи, що додаються до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника  

2. Копія свідоцтва платника податку 

3. Копії сертифікатів відповідності 

4. Інші документи на бажання заявника  

 

 

____________
* У разі подання заяви на декілька типів РЕЗ, ВП розділ 2 оформлюється як додаток.

** Заповнюється на бажання заявника отримати дозвіл поштою.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на ввезення гарантую 

 

Заявник ____________________
                                       (підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

             М. П.

____________ 20__ року 

 

Дата та номер реєстрації в УДЦР ____________ 20__ року N _____ 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну зразків РЕЗ та ВП з метою підтвердження відповідності

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________

Банк ________________________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання _____________________________________________________
                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про РЕЗ, ВП, що ввозяться

Назва ____________________________ Тип ________________________________________ 

Виробник _________________________ Країна виробника _________________________ 

Кількість___________________________________________________________________________
                                                                                              (цифрами та словами)  

Термін увезення від ____________ 200__ року 

 

 

3. Адреса

Адреса, на яку надсилається дозвіл* _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Документи, що додаються до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника  

2. Копія свідоцтва платника податку 

3. Звернення органу сертифікації  

4. Копія заявки на проведення сертифікації РЕЗ, ВП, погоджена НКРЗ 

5. Інші документи на бажання заявника  

 

 

____________
* Заповнюється на бажання заявника отримати дозвіл поштою.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на ввезення гарантую 

 

Заявник ____________________
                                      (підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

             М. П.

____________ 20__ року 

 

Дата та номер реєстрації в УДЦР ____________ 20__ року N _____ 

 

 

 

Додаток 4
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну зразків РЕЗ та ВП з рекламною та/або демонстраційною метою або як демонстраційних зразків представництва виробника

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________

Банк ____________________________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання ______________________________________________________
                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про РЕЗ, ВП, що ввозяться

Назва ________________________________ Тип ________________________________________ 

Виробник _________________________ Країна виробника _________________________ 

Кількість___________________________________________________________________________
                                                                                               (цифрами та словами)  

Мета ввезення _______________________  

Термін увезення від ___________ 20__ року 

 

 

3. Адреса

Адреса, на яку надсилається дозвіл* ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Документи, що додаються до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника  

2. Копія свідоцтва платника податку 

3. Інші документи на бажання заявника  

 

 

____________
* Заповнюється на бажання заявника отримати дозвіл поштою.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на ввезення гарантую 

 

Заявник ____________________
                                         (підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

             М. П.

____________ 20__ року 

 

Дата та номер реєстрації в УДЦР ____________ 20__ року N _____ 

 

 

 

Додаток 5
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

 

 

 

 

Зміст дозволу на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП
N ______________________
(номер дозволу на ввезення)
на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів (випромінювальних пристроїв)

Дозвіл надано _______________________________________________________________________
                             (код згідно з ЄДРПОУ/ДРФО, організаційно-правова форма, найменування, місцезнаходження юридичної
___________________________________________________________________________________
                                         особи або прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання фізичної особи)

Код УКТЗЕД___________________________________
                                                   (код РЕЗ, ВП згідно з УКТЗЕД)

Назва РЕЗ (ВП)_____________________________________________________________________
                                                                                                     (загальна назва РЕЗ, ВП) 

Опис РЕЗ (ВП)______________________________________________________________________
                                                                                                           (тип РЕЗ, ВП,
___________________________________________________________________________________
                                            номер, дата видачі сертифіката відповідності, кількість РЕЗ, ВП кожного типу) 

Загальна кількість РЕЗ (ВП)___________________________________________________________
                                                                                                                (цифрами та словами) 

Мета ввезення_______________________________________________________________________
                                            (код та мета переміщення РЕЗ, ВП: для власних потреб, реалізація, зразки для сертифікації, інше) 

Дозвіл подається до___________________________________

Умови подання та зберігання дозволу ___________________________________________________

Особливі умови дозволу______________________________________________________________ 

Начальник УДЦР
(заступник начальника УДЦР) 

_________________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

Дата видачі 

_________________
(число, місяць, рік) 

Термін дії до 

__________________
(число, місяць, рік) 

         
 

 

Дата оформлення ________________
                                         (число, місяць, рік)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

 

Додаток 6
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Зразок бланка дозволу на ввезення РЕЗ та ВП

 

 

Додаток 7
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання дозволу на ввезення з-за кордону в Україну терміналів

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання  

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________

Банк ____________________________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання _____________________________________________________
                                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про термінали*

Назва _________________________________ Тип (марка) __________________________________ 

Виробник _________________________________ Країна виробника _________________________ 

Сертифікат відповідності ______________________________________________
                                                                                                      (номер, дата видачі) 

Кількість ___________________________________________________________________________
                                                                                                    (цифрами та словами)  

Мета ввезення _______________________  

Термін увезення: від ____________ 20__ року 

Режим ввезення _____________________________________________________________________
                                                                     (авторизована поставка або поза режимом авторизованої поставки) 

 

 

3. Адреса

Адреса, на яку надсилається дозвіл** ___________________________________________________ 

 

 

4. Документи, що додаються до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника  

2. Копія свідоцтва платника податку 

3. Копії сертифікатів відповідності 

4. Довідка (подання) офіційного представництва (представника) виробника відповідної торговельної марки терміналів щодо включення заявника до реєстру імпортерів 

5. Копія дозволу виробнику на ввезення відповідних типів терміналів 

6. Інші документи на бажання заявника 

 

 

____________
* У разі подання заяви на декілька типів терміналів розділ 2 оформлюється як додаток.

** Заповнюється на бажання заявника отримати дозвіл поштою.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на ввезення гарантую 

  

Заявник ____________________
                                      (підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

              М. П.

____________ 20__ року 

  

Дата та номер реєстрації в УДЦР ___________ 20__ року N _____ 

 

 

 

Додаток 8
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Повідомлення
про ввезення на митну територію України терміналів при авторизованих поставках

Реєстраційний N

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

Виробник терміналів __________________________________________________________________

Імпортер ____________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування суб'єкта господарювання) 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Відомості про термінали, що ввезені: 

 

 

Марка 

Тип 

Кількість 

Номер дозволу на ввезення 

Номер вантажної митної декларації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Додатки: 1. Копія дозволу на ввезення терміналів.

2. Копія вантажної митної декларації.

3. В електронному вигляді перелік кодів IMEI ввезених терміналів кожного типу. 

 

 

Імпортер 

____________________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР ____________ 20__ року N ____ 

 

 

 

Додаток 9
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Повідомлення
про ввезення на митну територію України терміналів поза режимом авторизованих поставок

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

Імпортер: ___________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування суб'єкта господарювання) 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Відомості про термінали, що ввезені: 

 

 

Марка 

Тип 

Кількість 

Виробник 

Номер дозволу на ввезення 

Номер вантажної митної декларації 

Наявність захисного знака 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Додатки: 1. Копія дозволу на ввезення терміналів.

2. Копія вантажної митної декларації.

3. В електронному вигляді перелік кодів IMEI ввезених терміналів кожного типу. 

 

 

Імпортер 

____________________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР ____________ 20__ року N ____ 

 

 

 

Додаток 10
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI терміналів, які було ввезено з-за кордону за дозволом УДЦР

Реєстраційний N

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місце проживання  

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про термінал

Марка ________________________________ Тип ________________ Код IMEI ________________ 

Виробник __________________________________________________________________________ 

Марка ________________________________ Тип ________________ Код IMEI ________________ 

Виробник __________________________________________________________________________ 

Марка ________________________________ Тип ________________ Код IMEI ________________ 

Виробник __________________________________________________________________________ 

Номер дозволу на ввезення ___________________________________________________________ 

 

 

3. Документи, що додаються до заяви

1. Копія дозволу на ввезення терміналів 

2. Копія митної декларації

 

 

Заявник 

____________________________
(підпис) 

_________________________________
(ініціали, прізвище) 

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР ____________ 20__ року N ____ 

 

 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1773)

 

Додаток 11
до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР

Реєстраційний N

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові
Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО 

Місце проживання
 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про термінал

 

 

Марка __________________________ Тип ___________________ Код IMEI _____________________

Марка __________________________ Тип ___________________ Код IMEI _____________________

 

 

3. Документи, що додаються до заяви*

 

 

1. Копія митної декларації  

2. Копії першої сторінки та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспортного документа іноземця чи особи без громадянства 

3. Інші документи на бажання заявника 

 

 

____________
* Додається один з оформлених документів, передбачених пунктами 1 - 2. 

 

 

Заявник 

_____________________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище) 

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР ____________ 20__ року N____ 

 

 

(додаток 11 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1773)

____________