КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 1998 р. N 1388

Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1371)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1999 року N 637,
 від 18 серпня 2000 року N 1276,
від 7 травня 2001 року N 484,
 від 14 квітня 2004 року N 478,
 від 29 квітня 2004 року N 571,
 від 18 жовтня 2006 року N 1427,
 від 27 лютого 2008 року N 125,
від 21 травня 2009 року N 524,
 від 10 червня 2009 року N 579,
від 23 грудня 2009 року N 1371,
від 30 червня 2010 року N 537,
від 7 липня 2010 року N 559,
 від 20 квітня 2011 року N 436,
 від 10 серпня 2011 року N 849,
 від 13 лютого 2012 року N 87,
 від 31 травня 2012 року N 471,
 від 20 червня 2012 року N 550,
 від 27 червня 2012 року N 600,
 від 19 вересня 2012 року N 868,
 від 28 листопада 2012 року N 1081

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 14, 6 березня 2009 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 31 березня 2009 року,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 52, 20 липня 2009 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 13 січня 2010 року,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 14 вересня 2010 року,
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 14, 4 березня 2011 р.),
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 7 червня 2012 року

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1371)

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873 (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227; 1995 р., N 3, ст. 71).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім пункту 81 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня 2008 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 125)

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

Інд. 39

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1371) 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з облікуавтомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться підрозділами Державтоінспекції з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій.

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру Державтоінспекції та надання інформації з нього затверджується МВС.

4. Органи Державтоінспекції ведуть облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерними знаками для разових поїздок, бланками довідок-рахунків та актів приймання-передачі транспортних засобів установленого зразка із сплатою вартості зазначених номерних знаків і бланків, розробляють порядок видачі таких бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів, мотоколясок та мопедів).

5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність згідно із законом.

Державна реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції (далі - підрозділи Державтоінспекції). Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних засобів щодо іншого співвласника може бути зроблено запис:

"_____________________________________________________ має право керувати (експлуатувати)
          (прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)
та є співвласником". 

 

 

Транспортні засоби, що належать фізичним особам-підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) у підрозділах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції на строк, визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам.

8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України "Про дорожній рух").

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
 від 27.06.2012 р. N 600)

Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є засвідчені підписом відповідної посадової особи, що скріплений печаткою:

довідка-рахунок за формою згідно з додатком 1, видана суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

договори та угоди, укладені на товарних біржах на зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;

митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація, або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
 від 28.11.2012 р. N 1081)

договір фінансового лізингу.

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною митною декларацією така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам МВС.

(пункт 8 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим,
 абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в підрозділах Державтоінспекції, крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку. Переобладнання (крім переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження, передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах Державтоінспеції, не допускається.

(абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників таких засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за формами згідно з додатками 1 і 6 є бланками суворої звітності і виготовляються відповідно до порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283.

Абзац чотирнадцятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

Перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1371 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3521), може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою цим Порядком процедурою.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 436)

9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня 2008 року.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі, рама, двигун).

Абзац третій пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 471)

10. Державна реєстрація нових транспортних засобів, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до підрозділів Державтоінспекції.

11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності) з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший документ, що встановлює право власності, або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобів у разі конфіскації у власність держави.

Державна реєстрація проводиться:

транспортних засобів, що визнані в установленому порядку безхазяйними, - на підставі документів, виданих уповноваженими органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів, які встановлюють право власності на такі засоби після їх реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані державі власниками, - на підставі рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально засвідчених документів, які встановлюють право власності, із зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а також виданих на території України реєстраційних документів з відміткою підрозділів Державтоінспекції про зняття їх з обліку.

Абзац п'ятий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у свідоцтво про реєстрацію.

(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 537)

12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку проводиться:

транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, - підрозділами Державтоінспекції за клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31 цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом МВС та МЗС;

транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України, іноземних громадян та осіб без громадянства - підрозділами Державтоінспекції на загальних підставах.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2012 р. N 550)

13. Транспортні засоби, які належать представництвам державних підприємств, установ та організацій України і експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних документів.

14. Допускається державна реєстрація легкових автомобілів, які складені самостійно з частин транспортних засобів, самостійно сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до обов'язкових вимог норм і стандартів України, на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання складових частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також висновків Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби, крім випадків вибракування їх у цілому, підлягають огляду (крім випадків перереєстрації транспортних засобів у зв'язку із зміною місця проживання власника та у разі відновлення втрачених або зіпсованих документів) з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними у поданих власником для реєстрації документах, визначення їх справжності та проведення перевірки за Єдиним державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, встановлення відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України. Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а дослідження транспортного засобу - на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи фахівцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спеціалізованих установ, іншими експертами, які атестовані з відповідного виду експертної діяльності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Відповідальним за справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу записам, що зазначені у реєстраційних документах, є його власник. Кошти за проведення фахівцями експертної служби МВС та судовими експертами державних спеціалізованих установ досліджень транспортних засобів зараховуються в установленому порядку до державного бюджету. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, уповноважений працівник підрозділу Державтоінспекції робить відповідну відмітку або складає акт технічного огляду. У разі проведення дослідження до зазначених документів додається відповідний висновок фахівця.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
 від 27.06.2012 р. N 600)

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами) не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів, а також ввезених на митну територію України транспортних засобів, що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не проводиться.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

(пункт 15 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).

(пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600,
 у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції транспортні засоби із знищеними ідентифікаційними номерами їх складових частин (кузова, шасі, рами) або на транспортні засоби, ідентифікаційні номери складових частин яких пошкоджені під впливом корозії, знищені (пошкоджені) чи підроблені внаслідок незаконного заволодіння або в разі, коли проведена заміна таких складових частин після дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні індивідуальні номери чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин (у разі встановлення відповідності ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів.

(абзац п'ятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції вносяться в установленому МВС порядку відповідні відмітки.

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

16. На зареєстровані у підрозділі Державтоінспекції транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ідентифікаційний номер двигуна не зазначається.

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на які вони видані, не дозволяється.

За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, підрозділ Державтоінспекції видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

У графі талона "Особливі відмітки" робиться запис "Дійсний до ____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ N ________".

Копія документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або державним підприємством "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект") Мінінфраструктури.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

18. Замість утраченого або непридатного для користування свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видається нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви власника або його представника підрозділ Державтоінспекції, в якому проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка засвідчується підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділу Державтоінспекції, із внесенням відповідних службових відміток.

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до підрозділів Державтоінспекції.

19. У разі коли власники транспортних засобів переїхали у зв'язку із зміною місця проживання до іншого регіону - Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва чи Севастополя або придбали транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, підрозділи Державтоінспекції за новим місцем державної реєстрації транспортних засобів надсилають за попереднім місцем їх державної реєстрації запит, відповідь на який необхідно дати протягом 10 днів.

20. Пункт 20 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

21. Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) зазначається юридична особа, якій належать транспортні засоби, місцезнаходження такої особи та стоянки.

22. Для проведення державної реєстрації нових транспортних засобів, виготовлених в Україні шляхом їх переобладнання суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року, до підрозділів Державтоінспекції подається також оформлене державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС і видане виробником свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 471)

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних документів.

23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про заборону зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та дозволу органу опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх, знімаються.

24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб.

Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється за місцем реєстрації (проживання) їх власників до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи Державної автомобільної інспекції, але не пізніше 1 січня 2013 року.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис "розстрочка" повинен міститися в довідці-рахунку або акті приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6).

26. Державна реєстрація транспортних засобів, виграних у лотереях, на конкурсах та під час інших заходів, проводиться на підставі довідки-рахунка, на зворотному боці якої члени комісії (уповноважена особа), за участю якої проводяться такі заходи, ставлять свої підписи, що скріплюються печаткою.

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою-лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, реєструються за лізингодавцем.

Після виконання договору фінансового лізингу транспортні засоби знімаються з обліку відповідно до вимог пункту 42 цього Порядку і реєструються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2.

Державна реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронних митних декларацій або виданих митними органами посвідчень про їх реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції.

(абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

У разі ввезення двох і більше транспортних засобів для власних потреб за однією митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії такі засоби реєструються на підставі засвідченої митним органом її копії, що скріплюється особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу.

(абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами довідок-рахунків та митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або їх копій, що скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу.

(абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, державна реєстрація таких транспортних засобів і складових частин здійснюється на підставі зазначеної митної декларації, отриманої органами МВС від Держмитслужби за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі "Митний документ".

(пункт 28 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
 абзац четвертий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

Абзац другий пункту 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами.

(пункт 30 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

31. Державна реєстрація транспортних засобів під зобов'язання про їх зворотне вивезення проводиться виключно за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України).

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 р. N 550)

Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України, може проводитися на підставі документів, що підтверджують право власності, користування і (або) розпорядження такими засобами без надання документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України.

(абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 р. N 550)

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про право власності, користування або розпорядження) транспортних засобів іноземних держав, з яких вони тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, здаються на зберігання до підрозділів Державтоінспекції, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються власникам в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з обліку. На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку тимчасового ввезення, який встановлюється митними органами відповідно до митного законодавства та зазначається у документах про митне оформлення таких засобів.

Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні засоби вважаються незареєстрованими.

32. Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж, міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, щодо яких не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу.

Перереєстрація транспортних засобів

33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також у разі зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
 від 31.05.2012 р. N 471,
 від 27.06.2012 р. N 600)

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.

(пункт 33 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).

У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства.

Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, до підрозділів Державтоінспекції подаються засвідчені підписами сторін, що скріплені печатками, акти приймання-передачі транспортних засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин (далі - реквізити), а для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх відчуження - документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби, разом із зазначеними актами.

34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію та виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для юридичної особи, що реорганізується, і юридичної особи, утвореної внаслідок реорганізації.

(абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849)

Перереєстрація транспортних засобів, що у зв'язку з ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним або фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками або судом рішень про ліквідацію.

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних засобів зазначеним учасникам.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у пункті 44 цього Порядку.

35. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.

Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування, що засвідчені в установленому порядку.

36. Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, в разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби, проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів додається свідоцтво про реєстрацію.

37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).

Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:

для транспортних засобів, переобладнаних суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року, - свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" або Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом із сертифікатом відповідності (наявність необов'язкова для транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах), виданим органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів, та актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6;

(абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 471)

для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах, - акт технічної експертизи (крім переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання.

(абзац четвертий пункту 37 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 471)

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових паливах здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу на відповідний вид переобладнання. Зазначені суб'єкти можуть проводити перевірку відповідності таких засобів вимогам технічних умов і технічної документації підприємства-виробника газобалонного обладнання.

(абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 471)

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за попередньою згодою підрозділів Державтоінспекції.

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті її зміни.

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого автомобіля не змінюється у разі неможливості встановити рік випуску його кузова.

Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників. На такі складові частини за зверненням власника видаються відповідними підрозділами Державтоінспекції довідки встановленого зразка.

Переобладнання транспортного засобу, у результаті якого змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки після проведення огляду транспортних засобів із дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання зазначеним установам відповідного акта, засвідченого підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції.

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються.

38. У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися, зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до переобладнання. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію вноситься запис:

"Автомобіль переобладнано з моделі ___________________ шляхом заміни ___________________
                                                                                             (зазначити модель)                                                         (зазначити
______________________ в 20__ р.", що скріплюється печаткою підрозділу Державтоінспекції.
       деталі, складові частини) 

 

 

39. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

40. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх огляду в підрозділах Державтоінспекції на підставі заяви власника, документа, що посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса, постанови державного виконавця або рішення суду.

Дозволяється проводити огляд транспортних засобів, які знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється відповідним актом, засвідчується підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції.

У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів складових частин транспортних засобів, виявлення транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в підрозділах Державтоінспекції, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодінням, працівники підрозділів Державтоінспекції оформляють в установленому порядку необхідні документи, скасовують державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів і передають усі відповідні документи та за наявності транспортні засоби до відповідного органу досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до митних органів, у зоні діяльності яких проживають особи, за якими зареєстровані відповідні транспортні засоби.

(абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Якщо під час проведення перевірки ідентифікаційних номерів складових частин за автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби буде встановлено, що раніше зареєстрований на території України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами інших держав, підрозділ Державтоінспекції вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і передає їх до відповідного органу досудового розслідування. Підрозділи Державтоінспекції видають власникам тимчасові реєстраційні талони строком на один рік, у графу "Особливі відмітки" яких вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Заміна тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з внесенням до них запису "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено" здійснюється в установленому МВС порядку (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) після набрання законної сили виправдувальним вироком за відповідним фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження, крім випадків, коли провадження було закрито за нереабілітуючими обставинами.

(абзац четвертий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

41. Забороняється зняття з обліку транспортних засобів, стосовно яких є ухвала суду про накладення арешту або заборону зняття з обліку чи постанова державного виконавця про накладення арешту.

(абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Забороняється зняття з обліку транспортних засобів, що:

зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозволу органу опіки та піклування;

одержані через органи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, без письмового розпорядження зазначених органів;

придбані у розстрочку без надання відповідних документів про остаточний розрахунок.

Забороняється зняття з обліку для подальшого відчуження переданих безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під час імпорту автомобілів, без подання документів про внесення зазначених платежів. Не вважається відчуженням передача транспортного засобу іншому структурному підрозділу (територіальному органу) в межах одного органу державної влади.

(пункт 41 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 537)

42. У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з його відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку для реалізації".

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса або рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим написом нотаріуса)".

У разі зміни власником місця проживання з вибуттям за межі відповідно Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться відмітка про місце вибуття транспортного засобу.

Транспортний засіб після виконання договору фінансового лізингу знімається з обліку лізингодавцем, при цьому у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку за договором фінансового лізингу".

Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції, із внесенням відповідних службових відміток.

Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.

Номерні знаки із знятих з обліку транспортних засобів за умови їх відповідності стандартам перезакріплюються за зверненням власників за іншими придбаними ними транспортними засобами або за транспортними засобами інших власників.

(абзац сьомий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину.

(абзац восьмий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

43. Зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, проводиться на підставі копій відповідних рішень власників, засвідчених у встановленому порядку.

У разі ліквідації юридичних осіб транспортні засоби знімаються з обліку на підставі документів, зазначених в абзаці другому пункту 34 цього Порядку.

Зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичним особам державної форми власності, проводиться суб'єктами господарювання, на балансі яких перебувають такі транспортні засоби, лише після надання на це згоди або дозволу відповідних суб'єктів управління майном, які є представниками власників і виконують їх функції у межах, визначених законодавством, або на підставі виконавчого напису нотаріуса чи рішення суду або ліквідаційної комісії.

Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку для реалізації згідно із законодавством".

44. Зняття з обліку транспортних засобів може проводитися довіреними особами страховиків на підставі засвідчених в установленому порядку копій договорів страхування, у яких обов'язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної страхової суми транспортні засоби переходять у власність страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх власників.

Зняття з обліку в таких випадках проводиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділів Державтоінспекції.

Абзац третій пункту 45 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з їх вибракуванням складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників. Відповідні підрозділи Державтоінспекції за зверненням власника видають на такі складові частини довідки встановленого зразка.

46. Транспортні засоби, ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, знімаються з обліку після їх огляду в підрозділах Державтоінспекції.

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів

47. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для разових поїздок строком на два місяці.

48. Відмітка про видачу номерних знаків для разових поїздок робиться в реєстраційних документах або в документах, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

49. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки для разових поїздок. У супровідних документах зазначених підприємств робиться відмітка "перегін" і зазначаються такі номерні знаки.

Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон

50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.

51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції.

(абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. N 87)

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному підрозділу Державтоінспекції не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

52. Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких транспортних засобів перед виїздом зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

53. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

54. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

55. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів проводиться відповідно до законодавства.

 

Додаток 1
до Порядку 

 

Транспортний засіб повинен бути зареєстрований (перереєстрований) у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції протягом 10 діб з моменту придбання 

___________________________________
                   (торговельна організація)
___________________________________
___ ____________ 20__ р.  

 

 

ДОВІДКА-РАХУНОК

Серія _________ N __________

Видана ______________________________________________________________________ про те,
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи або найменування організації)

що йому (їй) продано і видано _________________________________________________________
марки _____________________________, двигун N __________________, шасі N ______________,
кузов N ____________________________________, рама N _________________________________,
свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) N _________________________________________
вартістю ____________________________________________________________________________
                                                                                                (сума словами)
адреса ______________________________________________________________________________
паспорт (документ, що його замінює) серія ______________ N ______________________________
виданий ____________________________________________________________________________
                                                                                                         (ким, коли) 

МП 

Керівник 

__________________________
(підпис) 

  

Бухгалтер 

__________________________
(підпис) 

____________________________________________________________________________ гривень,
                                                                                        (сума словами)
одержані касою торговельної організації 

  

Касир 

__________________________
(підпис) 

Зазначений транспортний засіб (складову частину, що має ідентифікаційні номери) одержав ______
                                                     (непотрібне закреслити)                                                                                                                (підпис) 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку 

 

 

 

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Ми, представники ____________________________________________________________________
                                                                                                (найменування підприємства,
____________________________________________________________________________________
                                                                                     установи, організації)
і ___________________________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства, установи, організації)

склали цей акт про те, що здійснено приймання-передачу транспортного
засобу _____________________ марки (моделі) ____________________ двигун N _______________,
шасі N ________________, кузов N ______________, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)
серії ______ N ___________, видане _____________________________________________________
                                                                                                                                         (ким, коли) 

Здав 

_________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

 

МП 

Прийняв 

_________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

 

МП 

___ ____________ 20 __ р. 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку 

 

 

 

АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

Модель транспортного засобу 

до переобладнання ________________

після переобладнання ______________ 

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу зменшено на
____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість пасажирів (осіб) 

 

 

Номер шасі (рами) 

Номер кузова 

  

  

 

 

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на переобладнання N ______________ від ___ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням відповідно до технічної документації підприємства-виробника зазначеного обладнання
____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування підприємства-виробника,
____________________________________________________________________________________.
                                                                   позначення газобалонного обладнання) 

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блока арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного відділення. 

 

 

Газові балони 

Газовий редуктор або редуктор-випарник (виробник, позначення) 

Карбюратор-змішувач, змішувач газу (виробник, позначення) або врізка газових форсунок 

позначення балона 

місткість, літрів 

заводський номер 

до якої дати посвідчені 

  

  

  

  

  

  

 

 

____________________________________________________________________________________
                                (найменування підприємства, що здійснило переобладнання транспортного засобу
____________________________________________________________________________________
                                                     або провело перевірку відповідності нормативним вимогам,
____________________________________________________________________________________
                                                   його місцезнаходження, реєстраційний номер свідоцтва про
____________________________________________________________________________________
                                            погодження конструкції транспортного засобу, номер технічних умов) 

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Транспортний засіб отримано замовником _______________________________________________
                                                                                                                                                       (для юридичних осіб - 
____________________________________________________________________________________
                                                   найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження;
____________________________________________________________________________________
                                                                   для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                     серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

___ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________________________________
                                                                                                         (для юридичних осіб - посада,
____________________________________________________________________________________
                                                                         підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис) 

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на зрідженому нафтовому газі, ________________________________________________________________________________
                                                                         (назва, номер дозволу територіального органу
____________________________________________________________________________________
                                                        Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання транспортного засобу системним повітрям під тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичності системи вентиляції блока арматури балона (за наявності). Запірна арматура в робочому стані (вентилі, клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає нормативним вимогам до герметичності.

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрідженому нафтовому газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для експлуатації.

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________
Примітка.

 
Акт приймання-передачі транспортного засобу подається підрозділу Державтоінспекції разом з іншими документами, що необхідні для державної реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі. 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку 

 

 

 

АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому
природному газі

Модель транспортного засобу 

до переобладнання __________________

після переобладнання ________________ 

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу зменшено на
____________________________________________________________________________________
                                            (зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість пасажирів (осіб) 

 

 

Номер шасі (рами) 

Номер кузова 

  

  

 

 

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на переобладнання N ________ від ____ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням відповідно до технічної документації підприємства-виробника зазначеного обладнання
____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства-виробника, позначення
____________________________________________________________________________________.
                                                                                газобалонного обладнання) 

Додаткове електрообладнання та система аварійного скидання газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам. 

 

 

Газові балони 

Газові редук-
тори (вироб-
ник, позна-
чення) 

Карбюратор-змішувач, змішувач газу (виробник, позначення) або врізка газових форсунок 

позна-
чення бало-
на 

вага одного балона, кілограмів 

міст-
кість одного бало-
на, літрів 

завод-
ський номер 

до якої дати посвід-
чені  

завод-
ський номер 

до якої дати посвід-
чені  

                 
 

 

____________________________________________________________________________________
                             (найменування підприємства, що здійснило переобладнання транспортного засобу або
____________________________________________________________________________________
                                 провело перевірку відповідності нормативним вимогам, його місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                реєстраційний номер свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу,
____________________________________________________________________________________
                                                                                    номер технічних умов) 

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Транспортний засіб отримано замовником _______________________________________________
                                                                                                                              (для юридичних осіб - найменування
____________________________________________________________________________________
                                                         підприємства, установи, організації, місцезнаходження;
____________________________________________________________________________________
                                            для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, 
                                                                      ким і коли виданий, місце проживання) 

____ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________________________________
                                                                                                (для юридичних осіб - посада, підпис,
____________________________________________________________________________________
                                                                        прізвище; для фізичних осіб - підпис) 

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на стисненому природному газі ________________________________________________________________________________
                                                                           (назва, номер дозволу територіального органу
____________________________________________________________________________________
                                            Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів) 

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання транспортного засобу стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опресування газобалонного обладнання під тиском послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) і вакуумну перевірку. Запірна арматура в робочому стані (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає нормативним вимогам до герметичності.

____ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника станції (пункту) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому природному газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для експлуатації.

____ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________
Примітка.

 
Акт приймання-передачі транспортного засобу подається підрозділу Державтоінспекції разом з іншими документами, що необхідні для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на стисненому природному газі. 

 

 

 

 

Додаток 5
до Порядку 

 

____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування підприємства) 

__________________________________________________________________________________
                                                    (реквізити документа, що дає право на проведення експертизи) 

 

 

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N _______________                                                                                                   ___ __________ 20__ р.

Транспортний засіб ______________________________ марки (моделі) _______________________
шасі (рама) N ____________________________, кузов N ___________________________________.

1. Транспортний засіб переобладнаний __________________________________________________
                                                                                                                                 (в індивідуальному порядку
____________________________________________________________________________________
                                                 або найменування підприємства, яке здійснило переобладнання) 

2. Переобладнання здійснене шляхом установки (заміни): __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Документи про погодження переобладнання відповідно до статті 32 Закону України "Про дорожній рух" видані _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування організації, яка видала дозвіл, номер, дата) 

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на переобладнання ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ-3649:2010 та Правил дорожнього руху ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

______________________
(підпис керівника підприємства) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

___ ____________ 20__ р.

МП

____________
Примітка.

 
Записи в пунктах 4 та 5 робляться з посиланням на протоколи випробувань (перевірок). 
Номери актів технічної експертизи фіксуються у реєстраційній книзі підприємства, що видає такі акти. 

 

 

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

 

Додаток 6
до Порядку 

 

 

 

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Серія ________________                                                                                     N _________________

на транспортний засіб ________________________________________________________________
                                                                                      (категорія, тип, марка, модель транспортного засобу) 

Колір ______________________________________________________________________________
                                                                                           (згідно з класифікатором) 

 

 

Номер шасі (рами) 

Номер кузова (коляски) 

Номер двигуна 

  

  

  

  

  

  

 

 

Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно до __________________________
                                                                                                                                                                       (номер технічних умов)
і придатний до експлуатації.

Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.

Підприємство-виробник ______________________________________________________________
                                                                                                         (найменування, місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Видані номерні знаки для разових поїздок _______________________________________________

Відділ збуту _________________________________________________________________________ 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали керівника підприємства-виробника) 

МП

Організація-одержувач (фізична особа) __________________________________________________
                                                                                                                                                 (для юридичних осіб - 
____________________________________________________________________________________
                                                   найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я,
____________________________________________________________________________________
                                                         по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
____________________________________________________________________________________
                                                                                                проживання) 

Представник організації (фізична особа) _________________________________________________
                                                                                                                              (для юридичних осіб - посада,
____________________________________________________________________________________
                                                                          підпис; для фізичних осіб - підпис) 

МП 

Дата видачі ___ ____________ 20__ р. 

 

 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. N 637,
 від 18.08.2000 р. N 1276,
від 07.05.2001 р. N 484,
 від 14.04. 2004 р. N 478,
 від 29.04.2004 р. N 571,
 від 18.10.2006 р. N 1427,
 від 27.02.2008 р. N 125,
від 21.05.2009 р. N 524,
 від 10.06.2009 р. N 579,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1371)