КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2011 р. N 1231

Київ

Про затвердження Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1231

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

1. Цей Порядок визначає механізм надання кредитів на будівництво (придбання) житла (далі - кредити) Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) особам, які є її позичальниками відповідно до:

Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996; 2003 р., N 9, ст. 390);

Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 519 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 879);

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 453 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1177; 2011 р., N 26, ст. 1071).

2. Дія цього Порядку поширюється на позичальників Фонду, які уклали договори про будівництво житла із забудовниками до 1 липня 2011 р. та кошти яких інвестовані в об'єкти, будівництво яких в порушення умов таких договорів не розпочато або порушено строки прийняття об'єктів в експлуатацію не менше ніж на дев'ятьмісяців (далі - позичальники).

Перелік зазначених об'єктів затверджується Міжвідомчою комісією з вирішення проблемних питань виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки, утвореною Мінрегіоном, за поданням Фонду.

3. Список позичальників, які мають намір отримати кредити відповідно до цього Порядку, а також перелік об'єктів інвестування затверджуються правлінням Фонду. Під час формування переліку об'єктів інвестування перевага надається об'єктам з рівнем готовності 70 і більше відсотків.

4. Кредити надаються за рахунок коштів:

1) передбачених у державному бюджеті для надання:

пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (в межах 30 відсотків видатків на відповідний рік) - позичальникам, які отримали кредити відповідно до Положення, зазначеного в абзаці другому пункту 1 цього Порядку;

кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (в межах 30 відсотків видатків на відповідний рік) - позичальникам, які отримали кредити відповідно до порядків, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 1 цього Порядку;

2) статутного капіталу Фонду в межах 30 відсотків обсягу коштів, передбачених для пільгового кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла на поточний рік, із встановленням плати за користування кредитом у розмірі 3 відсотків річних - позичальникам, які отримали кредити відповідно до порядків, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 1 цього Порядку.

5. Забезпечення позичальників житлом здійснюється в установленому порядку з урахуванням таких особливостей:

1) обмеження щодо надання Фондом кредиту один раз, а також вікові обмеження не поширюються на позичальників;

2) після затвердження відповідно до пункту 3 цього Порядку списку позичальників між регіональним управлінням Фонду та позичальником укладається договір про порядок забезпечення житлом, у якому передбачаються:

зобов'язання регіонального управління Фонду та позичальника здійснити необхідні дії для отримання страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла (у разі наявності);

право позичальника на:

- самостійну організацію позовної роботи щодо виконання забудовником, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, своїх зобов'язань з обов'язковим залученням регіонального управління Фонду до участі у справі як третьої особи;

- відступлення регіональному управлінню Фонду права вимоги до забудовника, зазначеного в пункті 2 цього Порядку;

3) черговість надання кредитів визначається за датою укладення договору, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, з урахуванням сплати позичальниками власних внесків та основної суми боргу. Перевага надається позичальникам, які у встановленому законодавством порядку визнані потерпілими у кримінальних справах щодо будівництва об'єктів, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

4) розрахунок розміру кредиту здійснюється виходячи із складу сім'ї позичальника на момент надання Фондом попереднього кредиту (якщо у складі сім'ї позичальника відбулися зміни, які є підставою для зменшення розміру кредиту, - нового складу сім'ї), а також граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла, що визначається в порядку, встановленому Мінрегіоном;

5) для сплати особистого внеску позичальникові може бути надана в установленому порядку державна підтримка за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) доступного житла.

6. Рішення про надання позичальникові кредиту приймається регіональним управлінням Фонду і підлягає погодженню його правлінням.

7. За заявою позичальника та/або поданням регіонального управління Фонду виконання зобов'язань позичальника перед Фондом за попереднім кредитом зупиняється на період до стягнення у встановленому законодавством порядку коштів із забудовника, зазначеного в пункті 2 цього Порядку.

8. Використання отриманих від забудовника, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, коштів здійснюється у такій черговості:

повернення позичальникові внеску на будівництво житла;

повернення позичальникові коштів, сплачених ним у рахунок погашення попереднього кредиту, наданого Фондом;

спрямування коштів до відповідного бюджету в рахунок погашення зобов'язань позичальника за зазначеним кредитом.