КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1201

Київ

Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Відповідно до частини тринадцятої статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 403 "Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних імеліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1121);

постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 256 "Про доповнення пункту 4 Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 17, ст. 782).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1201

 

 

 

 

ПОРЯДОК
здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення обов'язкового технічного контролю (далі - контроль) тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), зареєстрованих інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекції), у результаті якого встановлюється їх справність та придатність до експлуатації або неможливість такої експлуатації.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які є власниками зареєстрованих інспекціями машин або уповноваженими ними особами, та на суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати контроль.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

виконавець - суб'єкт господарювання, уповноважений здійснювати контроль;

замовник - власник зареєстрованої інспекцією машини або уповноважена ним особа;

небезпечна невідповідність - технічний стан машини, що характеризується наявністю недоліків, які впливають на безпеку дорожнього руху та охорону навколишнього природного середовища. У разі виявлення такої невідповідності подальша експлуатація машини забороняється;

протокол перевірки технічного стану машини (далі - протокол) - документ, що складається за результатами здійснення контролю машини і містить дані про машину, її технічний стан та власника, засвідчується підписом і скріплюється печаткою.

4. Контроль машини здійснюється шляхом:

1) проведення перевірки:

її технічного стану;

відповідності типу, марки (моделі), ідентифікаційних номерів машини, державного номерного знака записам у реєстраційному документі;

наявності документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку;

2) складення протоколу.

5. Інспекції за погодженням з місцевими держадміністраціями складають щороку до 31 грудня зведений графік здійснення контролю машин (далі - графік) за районом (містом) із зазначенням місця, дня і часу його здійснення.

Графік доводиться до відома власників машин та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації за десять днів до початку здійснення контролю.

6. Виконавці забезпечують здійснення контролю машин згідно з графіком.

7. Контроль машин здійснюється щороку з 15 січня по 15 грудня.

8. Виконавець подає до здійснення контролю бланки протоколів інспекції, яка вносить їх номери до Єдиного реєстру зареєстрованих машин та проставляє на них відповідну відмітку.

9. Замовники подають машини для здійснення контролю у місце, день і час, визначені графіком.

10. Для здійснення контролю машин замовник подає виконавцеві такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також у разі подання документів уповноваженою особою - документ, що підтверджує її повноваження;

реєстраційний документ на машину;

квитанцію (платіжний документ), що підтверджує сплату коштів за здійснення контролю.

11. Замовник подає для перевірки технічного стану повністю укомплектовану, заправлену експлуатаційними рідинами та вимиту машину.

12. Виконавець проводить перевірку технічного стану машини згідно з вимогами до її технічного стану, встановленими Мінагрополітики. Інформація про результати проведення такої перевірки вноситься до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи (далі - автоматизована система) персоналом, що пройшов підготовку до роботи з такою системою.

На кожну машину, щодо якої здійснено контроль і визнано її справною, складається протокол.

13. Справними вважаються машини, які мають задовільний зовнішній вигляд і технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-правових актів, стандартів, технічних умов, іншої нормативно-технічної документації.

14. У разі коли технічний стан машини не відповідає встановленим вимогам, відповідна інформація вноситься виконавцем до автоматизованої системи.

15. Якщо під час проведення перевірки технічного стану машини виявлено самовільні зміни конструкції машини (переобладнання машини без її перереєстрації відповідно до законодавства) або небезпечні невідповідності, виконавець вносить відповідну інформацію до автоматизованої системи, а також попереджає замовника про неможливість експлуатації такої машини.

16. Після перереєстрації в установленому порядку машини або усунення небезпечних невідповідностей здійснюється її повторний контроль, про що вноситься інформація до автоматизованої системи.

17. Під час здійснення контролю машини виконавець застосовує сертифіковані засоби вимірювальної техніки.

18. Документація щодо здійснення контролю машин зберігається виконавцем до дати здійснення наступного контролю.

19. Протокол закріплюється у правому верхньому куті вітрового скла машини.

20. Протокол не видається у разі:

невідповідності машини вимогам до її технічного стану;

виявлення невідповідності типу (марки) записам у реєстраційному документі, підроблення або відсутності ідентифікаційних номерів машини, державного номерного знака;

відсутності одного або кількох документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку.

21. У разі втрати протоколу виконавець видає замовникові його дублікат.