(Постанова КМ України, від 13.03.2013, № 185 "Деякі питання виконання Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус")

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 185

 

 

 

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

Загальні положення

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (далі - паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія), є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлений, за кордоном і дає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

3. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, видається територіальним органом або підрозділом ДМС (за кордоном - закордонною дипломатичною установою України):

1) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних та не містить безконтактного електронного носія.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особам, які проживають в Україні, здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

8. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

9. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

10. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

відомості про відмову особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

підпис особи із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

11. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

12. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

13. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого паспорта.

14. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

15. Виготовлені Центром паспорти для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) чи заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

16. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

17. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

18. За оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.

19. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

20. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, не справляється.

21. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

22. Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), здійснюється громадянам України:

1) які постійно проживають в Україні, - територіальними органами або підрозділами ДМС;

2) які постійно чи тимчасово проживають за кордоном, - закордонними дипломатичними установами України.

23. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

24. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, за кордоном здійснюється:

1) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

25. Підставою для термінового (до трьох робочих днів) розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, в тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети приймаються протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

26. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України;

3) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вперше);

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

27. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом із документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

28. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

29. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в разі виїзду на постійне проживання за кордон особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

30. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, громадянин України, який постійно або тимчасово проживає за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вперше);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном;

6) заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору.

31. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, також подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України, якщо інше не передбачено законом. Форма довідки затверджується Міноборони.

32. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

33. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

34. У разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали за кордон тимчасово, рішення про оформлення їм паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, приймається консульською посадовою особою в порядку, встановленому МЗС.

35. Для обміну паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

3) паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який підлягає обміну;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі обміну за кордоном);

6) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими такий паспорт підлягає обміну;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

36. Обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення, у разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до зазначеного паспорта;

3) закінчення строку дії такого паспорта;

4) непридатності такого паспорта для подальшого використання.

37. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - консульська посадова особа) за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

38. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення такого паспорта у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення за кордоном), - за наявності;

6) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі оформлення за кордоном);

7) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на території України);

8) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на території України);

9) довідку, видану компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено такий паспорт (для прийняття рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого за кордоном);

10) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

39. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

40. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

41. Оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого та його обмін здійснюються територіальним органом або підрозділом ДМС (у разі проживання особи в Україні) чи закордонною дипломатичною установою України (у разі постійного або тимчасового проживання особи за кордоном).

42. У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, або закінчення строку його дії під час перебування особи в Україні оформлення та видача їй такого паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом МЗС.

43. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

44. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, для списання та знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

45. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, довідки встановленого МВС та МЗС зразка.

46. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

47. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, якщо:

1) стосовно видачі такого паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання такого паспорта;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з підстав, визначених цим Порядком);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі такого паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

48. Територіальний орган або підрозділ ДМС може прийняти рішення про тимчасову відмову у видачі особі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в разі, коли:

1) особа обізнана з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого статтею 12 Закону України "Про державну таємницю" (лише в разі виїзду на постійне проживання за кордон);

2) щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно особи в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого особі заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) особа засуджена за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) особа свідомо сповістила про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) особа підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;

8) щодо особи подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) особа перебуває під адміністративним наглядом, - до припинення нагляду.

49. У разі оформлення виїзду за кордон на постійне проживання особи, яка обізнана з відомостями, що становлять державну таємницю, орган СБУ повідомляє відповідному територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) на його запит про строк тимчасового обмеження, а також про установу, підприємство, організацію, якими встановлено таке обмеження. Зазначені відомості територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - закордонна дипломатична установа України) повідомляє особі.

50. Рішення про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, приймається за наявності у територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

51. У рішенні про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України з повторною заявою про видачу паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

52. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

53. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

54. У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, чи смерті особи такий паспорт повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

55. Забороняється вилучення у особи паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, у заставу.

56. У разі виникнення обставин, що обмежують відповідно до цього Порядку право особи на виїзд за кордон, особа зобов'язана здати свій паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на зберігання до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання у місячний строк після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який зберігається територіальним органом або підрозділом ДМС, повертається у десятиденний строк з моменту звернення особи або її представника.

57. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктом 48 цього Порядку, або в разі використання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з метою вчинення злочину, або в разі виявлення в такому паспорті підроблення, а також у разі припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, СБУ, Держприкордонслужби, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

58. У разі повернення особі тимчасово затриманого (вилученого) паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в межах строку його дії державне мито не справляється.

59. Порядок зберігання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, встановлюється МВС.

60. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, записам в інших документах);

3) непридатності такого паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, під час заповнення;

8) його оформлення з порушенням вимог законодавства.

61. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування. За результатами розслідування складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

62. Недійсні паспорти для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, списує та знищує територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які прийняли рішення про списання та знищення таких паспортів.

63. Списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, у трьох примірниках.

64. Акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, складається щомісяця.

65. Паспорти для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України проставляє відмітку про факт знищення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, який видав паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, а за кордоном - закордонну дипломатичну установу України.

66. Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, її попередній паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вилучається та анулюється (крім випадків оформлення в установленому порядку другого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія), після чого списується та знищується.

За заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове затримання та вилучення

67. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

68. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особі, якій було тимчасово відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

69. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі вчинення аналогічних дій за кордоном МЗС за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою України рішення та подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

70. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, остаточне рішення щодо оформлення та видачі такого паспорта особі у разі її проживання в Україні приймає ДМС, а у разі постійного проживання чи тимчасового перебування особи за кордоном - МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС чи МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

71. До паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

72. У паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, ім'я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

73. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

74. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

75. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюються українською та англійською мовами.

76. Сторінка даних паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

77. На сторінку даних паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

78. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Паспорт

ПАСПОРТ PASSPORT

 

Тип документа

Тип/Type

P

2

Код держави

Код держави / Country code

UKR

3

Номер документа

Номер паспорта / Passport No

зазначається номер виданого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я

Ім'я/Given Names

зазначається ім'я

змінна

Громадянство

Громадянство/Nationality

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Датанародження/ Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать особи

3

Місце народження

Місценародження/ Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Датавидачі/ Date of issue

зазначається дата видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС чи закордонної дипломатичної установи України, які видали паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред'явника / Holder's signature

відцифрований підпис

 

Елемент ідентифікації

 

два відцифрованих образи обличчя громадянина України, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації

 

 

79. До паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

80. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

81. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

82. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

83. Територіальний орган чи підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які видали паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, позначаються:

1) у разі оформлення особам, які постійно проживають в Україні, - чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу чи підрозділу ДМС, який видав паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85;

 

2) у разі оформлення особам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - МЗС, "2" - дипломатичне представництво України, "3 - 9" - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

Коди територіальних органів або підрозділів встановлюються ДМС, а закордонних дипломатичних установ України - МЗС.

84. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

85. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

86. Дані про перебування на консульському обліку вносяться на другу або третю сторінку паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

87. Інформація про наявність у громадянина України двох закордонних паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, вноситься до машинозчитуваної зони другого з паспортів (40 і 41 позиції знаків нижнього машинозчитуваного рядка) та на четверту чи п'яту сторінку першого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. У разі одночасного оформлення двох паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, інформація про це вноситься до машинозчитуваної зони кожного з них.

88. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 185

 

 

 

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (далі - паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься), є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

3. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, видається територіальним органом чи підрозділом ДМС (за кордоном - закордонною дипломатичною установою України):

1) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.

На безконтактний електронний носій вноситься тільки унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр).

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, громадянам, які проживають в Україні, здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється закордонними дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

8. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

9. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

10. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

відомості про відмову особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

11. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

12. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

13. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого паспорта.

14. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

15. Виготовлені Центром паспорти для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) чи заявникові на підставі його письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

16. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

17. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

18. За оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.

19. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

20. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, не справляється.

21. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

22. Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), здійснюється громадянам України:

1) які постійно проживають в Україні, - територіальними органами або підрозділами ДМС;

2) які постійно чи тимчасово проживають за кордоном, - закордонними дипломатичними установами України.

23. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

24. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, за кордоном здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

25. Підставою для термінового (до трьох робочих днів) розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, в тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети приймаються протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

26. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) паспорт громадянина України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вперше);

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

27. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

28. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

29. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі виїзду на постійне проживання за кордон особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

30. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вперше);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном;

6) заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал документа про звільнення від сплати консульського збору.

31. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, також подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України, якщо інше не передбачено законом. Форма довідки затверджується Міноборони.

32. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

33. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

34. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

35. У разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали туди тимчасово, рішення про оформлення їм паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається консульською посадовою особою в порядку, встановленому МЗС.

36. Для обміну паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що підлягає обміну;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання особи за кордоном (у разі обміну за кордоном);

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору);

7) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає обміну.

У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими такий паспорт підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

37. Обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до такого паспорта;

3) закінчення строку дії зазначеного паспорта;

4) непридатності такого паспорта для подальшого використання.

38. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний орган чи підрозділ ДМС (за кордоном - консульська посадова особа) за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

39. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення за кордоном);

6) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання особи за кордоном (у разі оформлення за кордоном), - за наявності;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал та копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору);

8) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

9) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта на території України);

10) довідку, видану компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено такий паспорт (для прийняття рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого за кордоном).

40. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

41. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

42. Оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого та його обмін здійснюються територіальним органом або підрозділом ДМС (у разі проживання особи в Україні) або закордонною дипломатичною установою України (у разі постійного або тимчасового проживання особи за кордоном).

43. У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, або закінчення строку його дії під час перебування в Україні оформлення та видача їй такого паспорта здійснюється територіальним органом чи підрозділом ДМС.

44. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

45. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, для знищення найближчому територіальному органу чи підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

46. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у зв'язку з його втратою або викраденням, довідки встановленого МВС зразка.

47. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

48. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, якщо:

1) стосовно видачі такого паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання такого паспорта;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з підстав, визначених цим Порядком);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі такого паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

49. Територіальний орган або підрозділ ДМС може прийняти рішення про тимчасову відмову у видачі особі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі, коли:

1) особа обізнана з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого статтею 12 Закону України "Про державну таємницю" (лише в разі виїзду на постійне проживання за кордон);

2) щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно особи в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого особі заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) особа засуджена за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) особа свідомо сповістила про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) особа підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;

8) щодо особи подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) особа перебуває під адміністративним наглядом, - до припинення нагляду.

50. У разі оформлення виїзду за кордон на постійне проживання особи, яка обізнана з відомостями, що становлять державну таємницю, орган СБУ повідомляє відповідному територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) на його запит про строк тимчасового обмеження, а також про установу, підприємство, організацію, якими встановлено таке обмеження. Зазначені відомості територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - закордонна дипломатична установа України) повідомляє особі.

51. Рішення про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається за наявності у територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

52. У рішенні про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС, а за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України з повторною заявою про видачу паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

53. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

54. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

55. У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, чи смерті особи такий паспорт повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

56. Забороняється вилучення у особи паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у заставу.

57. У разі виникнення обставин, що обмежують відповідно до цього Порядку право особи на виїзд за кордон, особа зобов'язана здати свій паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на зберігання до територіального органу чи підрозділу ДМС за місцем проживання у місячний строк після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що зберігається територіальним органом чи підрозділом ДМС, повертається у десятиденний строк з моменту звернення особи або її представника.

58. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктом 49 цього Порядку, або в разі використання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з метою вчинення злочину, або в разі виявлення в такому паспорті підроблення, а також у разі припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, СБУ, Держприкордонслужби, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу чи підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

59. У разі повернення особі тимчасово затриманого (вилученого) паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в межах строку його дії державне мито не справляється.

60. Порядок зберігання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, встановлюється МВС.

61. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, записам в інших документах);

3) непридатності такого паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, під час заповнення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.

62. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування. За результатами розслідування складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

63. Недійсні паспорти для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, списує та знищує територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які прийняли рішення про списання та знищення таких паспортів.

64. Списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, у трьох примірниках.

65. Акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, складається щомісяця.

66. Паспорти для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України проставляє відмітку про факт знищення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, а за кордоном - закордонну дипломатичну установу України.

67. Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, її попередній паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вилучається та анулюється (крім випадку оформлення в установленому порядку другого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься), після чого списується та знищується.

За заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення

68. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

69. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, якій було тимчасово відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

70. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі вчинення аналогічних дій за кордоном МЗС за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою України рішення та подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

71. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, остаточне рішення щодо оформлення та видачі такого паспорта особі у разі її проживання в Україні приймає ДМС, а у разі постійного проживання чи тимчасового перебування особи за кордоном - МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС чи МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

72. До паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

73. У паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, ім'я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

74. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

75. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

76. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюються українською та англійською мовами.

77. Сторінка даних паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

78. На сторінку даних паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

79. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Паспорт

ПАСПОРТ PASSPORT

 

Тип документа

Тип/Type

P

2

Код держави

Код держави / Country code

UKR

3

Номер документа

Номер паспорта / Passport No

зазначається номер виданого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я

Ім'я/Given Names

зазначається ім'я

змінна

Громадянство

Громадянство Nationality

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Датанародження/ Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місценародження/ Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Датавидачі/ Date of issue

зазначається дата видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС чи закордонної дипломатичної установи України, які видали паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред'явника / Holder's signature

відцифрований підпис громадянина України

 

Елемент ідентифікації

 

два відцифрованих образи обличчя громадянина України, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації

 

 

80. До паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

81. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

82. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

83. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

84. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, що видали паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, позначаються:

1) у разі оформлення особам, які постійно проживають в Україні, - чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що видав паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

 

Коди територіальних органів або підрозділів встановлюються ДМС, а закордонних дипломатичних установ України - МЗС;

2) у разі оформлення особам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - МЗС, "2" - дипломатичне представництво України, "3 - 9" - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

85. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

86. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

87. Дані про перебування на консульському обліку вносяться на другу або третю сторінку паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

88. Інформація про наявність у громадянина України двох закордонних паспортів вноситься до машинозчитуваної зони другого з паспортів (40 і 41 позиції знаків нижнього машинозчитуваного рядка) та на четверту чи п'яту сторінку першого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься. У разі одночасного оформлення двох паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, інформація про це вноситься до машинозчитуваної зони кожного з них.

89. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

(Постанова КМ України, від 13.03.2013, № 185 "Деякі питання виконання Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус")