КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2001 р. N 584

Київ

Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 лютого 2003 року N 246,
від 17 липня 2003 року N 1065,
 від 31 березня 2004 року N 420,
 від 28 липня 2004 року N 988,
 від 15 липня 2005 року N 592,
 від 19 серпня 2009 року N 880,
 від 27 квітня 2011 року N 457,
 від 27 квітня 2011 року N 458,
 від 28 грудня 2011 року N 1390

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. На часткову заміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. N 825 "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887) затвердити Положення про порядок надання пільгового довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в редакції, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

2. Державному фондові сприяння молодіжному житловому будівництву, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів розробити механізм залучення додаткових коштів для реалізації програми кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

3. Державному фондові сприяння молодіжному житловому будівництву, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" прискорити розроблення проекту Програми розвитку молодіжного житлового кредитування на 2001 - 2010 роки.

4. Державному фондові сприяння молодіжному житловому будівництву разом з Міністерством фінансів у двомісячний термін розробити та затвердити Інструкцію про порядок спрямування коштів, що надходять від погашення наданих пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, та сплати відсотків за користування ними.

5. Установити, що розрахунки з позичальниками пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, наданих відповідно до порядку, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1352 "Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 51) та від 17 травня 1999 р. N 825 "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887), проводяться згідно з Положенням, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.

6. Пункт 6 втратив чинність

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. N 246,
 від 15.07.2005 р. N 592,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 457)

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
Ю. ЄХАНУРОВ

 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2001 р. N 584

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

(У тексті Положення слова "інвестиційна угода", "кредитна угода", "угода про будівництво", "угода" та "регіональне відділення" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "договір про інвестування", "кредитний договір", "договір про будівництво", "договір", "регіональне управління" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 592)

(У тексті Положення слова "Державне казначейство" у всіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

 

 

Загальна частина

1. Це Положення відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" визначає порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) - державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

(абзац другий пункту 2 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

правління Фонду - виконавчий орган Фонду, який організовує надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, забезпечує обслуговування кредитних ресурсів, контролює їх цільове та ефективне використання;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

регіональне управління, іпотечний центр Фонду (далі - регіональне управління Фонду) - підрозділ Фонду, що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього і надає у порядку, встановленому цим Положенням, пільгові довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим, громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення;

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

кредит - кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до цього Положення молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам цільовим призначенням на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені зазначеним договором;

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 від 15.07.2005 р. N 592)

банк-агент - банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з правлінням Фонду або регіональним управлінням Фонду, здійснює операції з обслуговування кредитів;

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

консультаційний центр - структурний підрозділ регіонального управління Фонду, який у порядку, встановленому правлінням Фонду, веде облік молодих сімей і одиноких молодих громадян, які виявили бажання отримати кредит, оформляє документи, необхідні для його отримання, та надає консультації з питань отримання кредиту;

кандидат - молода сім'я, яку в правовідносинах, що виникають відповідно до цього Положення, представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які згідно із законодавством мають право на отримання кредиту і подали відповідні документи консультаційному центру;

кредитні ресурси - кошти, передбачені у державному бюджеті та місцевих бюджетах для надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; кошти забудовників, громадських організацій, кредитних спілок і банків; позабюджетні кошти; благодійні внески фізичних і юридичних осіб; кошти від проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, тендерів і виставок; інвестиції, в тому числі кредити іноземних та вітчизняних юридичних і фізичних осіб; централізовані відрахування регіональних управлінь Фонду; матеріальні та нематеріальні ресурси, виділені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами в установленому порядку; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Фондом на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

(абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 від 17.07.2003 р. N 1065,
 від 15.07.2005 р. N 592)

кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між регіональним управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла на умовах, що визначаються згідно з цим Положенням;

(абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 від 19.08.2009 р. N 880)

позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

замовник - Фонд або регіональні управління Фонду, організації молодіжних житлових комплексів, члени Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло", інші юридичні особи, яким Фонд в установленому порядку делегував повноваження із замовлення будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

забудовник - особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються);

(абзац тринадцятий пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

об'єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються);

(пункт 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 абзац чотирнадцятий пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася на вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

(пункт 2 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

продавець житла - юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж;

(пункт 2 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

договір про придбання житла - договір, що укладається між кандидатом і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником), а саме: договір купівлі-продажу житла на вторинному ринку, договір про участь у фонді фінансування будівництва, договір купівлі-продажу цільових облігацій, договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва (реконструкції) житла;

(пункт 2 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 абзац сімнадцятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 880)

кошти на обслуговування - кошти, що окремо передбачаються у законі про Державний бюджет України та рішеннях про місцеві бюджети на покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з надання пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Фонду.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

3. Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

(абзац перший пункту 3 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 988)

сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

(абзац другий пункту 3 в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 988)

неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

(абзац третій пункту 3 в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 988)

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

(абзац четвертий пункту 3 в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 988)

Молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім'ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257, або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1065,
абзац п'ятий пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. N 420)

4. Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Положенні, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

6. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) або придбаного за кошти кредиту житла.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

Формування кредитних ресурсів

7. Фонд під час формування показників державного бюджету на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та їх обслуговування за рахунок державного бюджету. Зазначені розрахунки в установленому порядку головний розпорядник коштів державного бюджету подає Мінфіну для врахування їх під час складання проекту державного бюджету.

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

8. Бюджетні призначення на виконання програми надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла встановлюються законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети на відповідний рік.

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

9. Регіональні управління Фонду проводять розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та на витрати, пов'язані з їх наданням та обслуговуванням за рахунок місцевих бюджетів та в установленому порядку подають зазначені розрахунки Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

(пункт 9 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

10. Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації під час формування показників проектів відповідних бюджетів на основі розрахунків, проведених Фондом та його регіональними управліннями, передбачають окремим рядком кошти для надання кредитів та їх обслуговування.

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

11. Фонд, виходячи з передбачених на поточний рік обсягів бюджетного фінансування, затверджує узгоджений з помісячними планами асигнувань відповідних видатків державного бюджету розподіл кредитних ресурсів за регіонами та подає його в установленому порядку Казначейству.

12. Казначейство на підставі затвердженого розподілу кредитних ресурсів за регіонами перераховує кошти державного бюджету, а органи Казначейства - кошти бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, виділені для надання кредитів та їх обслуговування, на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду.

(пункт 12 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

13. Кредитні ресурси у вигляді коштів, сформовані за рахунок інших надходжень, крім бюджетних, перераховуються на відповідні рахунки Фонду та регіональних управлінь Фонду в банках-агентах. Кредитні ресурси у вигляді об'єктів нерухомості, земельних ділянок, інших матеріальних і нематеріальних активів, передані Фонду або регіональному управлінню Фонду, обліковуються у грошовому еквіваленті згідно із законодавством.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

Матеріальні та нематеріальні активи, що не можуть бути використані безпосередньо для будівництва (реконструкції) житла, відчужуються Фондом у встановленому законодавством порядку. Кошти, отримані від їх реалізації, спрямовуються на поповнення кредитних ресурсів.

14. Кредитні договори укладаються регіональними управліннями Фонду з кандидатами в межах обсягів кредитних ресурсів, розподілених правлінням Фонду, після фактичного перерахування коштів на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду.

15. Страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва (реконструкції) житла та виконання позичальниками зобов'язань за кредитами здійснюється Фондом або за його дорученням регіональними управліннями Фонду відповідно до законодавства.

У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване (реконструйоване) і придбанe житло підлягає страхуванню позичальником в установленому порядку.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

Умови надання та порядок оформлення кредиту

16. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років для чоловіків). Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

17. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за таких умов:

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла;

(підпункт 1 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним управлінням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла, розрахованої відповідно до пункту 20 цього Положення або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла.

(підпункт 3 пункту 17 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 від 15.07.2005 р. N 592)

Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

на момент укладення кредитного договору - не менш як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахування фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла - решту коштів.

18. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному центру такі документи:

заяву про надання кредиту;

(пункт 18 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

(пункт 18 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий
вважати відповідно абзацами четвертим - десятим,
 абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);

звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу;

(пункт 18 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

(пункт 18 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку.

(абзац одинадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

19. Рішення про надання кредиту приймається регіональними управліннями Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Казначейства і підлягає погодженню з правлінням Фонду. У разі відмови в наданні кредиту регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень;

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

сім'ям, в яких один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим Положенням;

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

молодим ученим, подружжю, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей), в яких мати або батько є молодим ученим;

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України;

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, три і більше років.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

Перевага у наданні кредитів визначається з використанням комп'ютерної техніки з урахуванням положень цього пункту та платоспроможності кандидата відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з МОНмолодьспортом.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

20. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним управлінням Фонду виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Мінрегіону, і відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в межах 4 відсотків розрахункової вартості. Конкретний відсоток таких відрахувань визначається в порядку, встановленому законодавством.

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 від 19.08.2009 р. N 880,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) або придбання індивідуального будинку та господарських будівель у сільських населених пунктах, може бути збільшений на 30 відсотків суми, обчисленої відповідно до нормативної площі.

(абзац другий пункту 20 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла, встановленої кредитним договором, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування у терміни, встановлені в кредитному договорі.

(абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 від 19.08.2009 р. N 880)

Розмір кредиту на придбання житла визначається виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, експертної оцінки або договірної вартості житла, без урахування першого внеску позичальника, регіональним управлінням Фонду.

(пункт 20 доповнено абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 абзац четвертий пункту 20 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитним договором, кандидат в день укладення кредитного договору сплачує вартість понаднормативної площі житла шляхом перерахування власних коштів на особистий рахунок у банку-агенті.

(пункт 20 доповнено абзацом п'ятим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

У разі коли договірна вартість житла, яку пропонує продавець, перевищує вартість житла, обчислену виходячи з нормативної площі та опосередкованої вартості 1 кв. метра спорудження житла, або вартість експертної оцінки, позичальник сплачує різницю разом з першим внеском.

(пункт 20 доповнено абзацом шостим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 абзац шостий пункту 20 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

21. Якщо фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється поетапно, сума кредиту може уточнюватися відповідно до змін вартості 1 кв. метра житла та опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, що склалася у регіоні на час введення житла в експлуатацію. У зв'язку з цим проводяться додаткові розрахунки та вносяться відповідні зміни до кредитного договору.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

22. Кредитний договір укладається після прийняття регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється паспорт позичальника.

Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного договору.

(абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

23. Кредит надається регіональним управлінням Фонду на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

24. За розпорядженням регіонального управління Фонду органи Казначейства протягом трьох банківських днів перераховують кошти з відповідного рахунка регіонального управління Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це регіональне управління Фонду.

25. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється відповідно до договору на придбання житла у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування коштів з рахунка позичальника або оформлення відповідних документів про передачу Фондом чи його регіональним управлінням матеріальних ресурсів позичальнику.

(абзац перший пункту 25 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 від 19.08.2009 р. N 880)

Фінансування купівлі житла здійснюється виключно у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального управління Фонду шляхом перерахування коштів з особистого рахунка позичальника на рахунок продавця - фізичної особи, відкритий в банку-агенті, або продавця - юридичної особи, відкритий в банку, після підписання сторонами договору купівлі-продажу житла.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 880)

(пункт 25 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

26. Контроль за цільовим використанням регіональним управлінням Фонду і банком-агентом кредитних коштів здійснює правління Фонду.

27. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у кредитному договорі і не повинен перевищувати терміну будівництва (реконструкції) житла, який визначається відповідно до законодавства.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування

28. Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Регіональне управління Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду, в разі народження дітей (дитини), одруження, смерті одного з членів сім'ї позичальника, а також порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта більш як на шість місяців може визначити у кредитному договорі з позичальником пільговий період для сплати основної суми боргу, крім відсотків за користування кредитом, терміном до одного року або до прийняття в експлуатацію такого об'єкта.

(абзац перший пункту 28 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 458)

У разі будівництва (реконструкції) індивідуального будинку позичальник починає погашати кредит і сплачувати відсотки за користування ним не пізніше ніж через 15 місяців після проведення банком-агентом першої операції з фінансування цього будівництва (реконструкції).

Термін погашення кредиту, наданого на придбання житла, визначається з урахуванням розміру кредиту та щоквартального платежу позичальника відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з Мінекономрозвитку.

(абзац третій пункту 28 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитним договором, щокварталу (не пізніше ніж останній день кварталу) на рахунок регіонального управління Фонду в банку-агенті.

(пункт 28 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

29. Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту визначається регіональним управлінням Фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів терміну погашення цього кредиту з урахуванням вимог пунктів 30 і 31 цього Положення. 

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати підписання кредитного договору.

(пункт 29 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

30. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов'язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

(абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

(абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

31. Позичальникові, який проживає у збудованому (реконструйованому) за рахунок кредиту індивідуальному будинку в сільській місцевості, за умови його постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, на підприємствах переробної та інших галузей агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, крім зазначених у пункті 30 цього Положення пільг, в порядку, встановленому законодавством, погашається 25 відсотків суми наданого кредиту.

У разі втрати права на зазначену пільгу позичальник протягом одного місяця подає регіональному управлінню Фонду відповідні документи.

(абзац другий пункту 31 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

32. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

33. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з державного бюджету, і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду державного бюджету в установленому порядку і одночасно спрямовуються на подальше надання кредитів, а відсотки за користування ними - на фінансову підтримку Фонду, у разі коли це передбачено у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з інших джерел, відсотки за користування ними, пеня, а також штрафні санкції, що сплачуються забудовником за неналежне виконання умов договору на придбання житла, згідно з яким фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється за рахунок зазначених коштів, спрямовуються відповідно до договорів, укладених регіональними управліннями Фонду з надавачами коштів.

(абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 880)

Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до відповідного бюджету в порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

34. Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково.

35. У разі несвоєчасного перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів, фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житла здійснюється з резерву кредитних ресурсів, який утворюється правлінням Фонду в установленому порядку шляхом резервування 15 відсотків річного обсягу кредитних ресурсів відповідно до законодавства.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

36. Регіональні управління Фонду щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають правлінню Фонду та відповідним фінансовим органам звіти про обсяги коштів:

перерахованих на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок кредитів наростаючим підсумком з доданням списку забудовників;

(абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів;

(пункт 36 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246,
 у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - шостим)

одержаних у рахунок погашення кредиту з доданням списків позичальників;

не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов'язаннями з доданням списків боржників;

спрямованих на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів.

37. Фонд щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінекономрозвитку звіт про обсяг бюджетних коштів, отриманих для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

(пункт 37 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1065,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

38. На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду.

Для цього Казначейство в установленому порядку перераховує на відповідний рахунок Фонду кошти в розмірі 6 відсотків асигнувань, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів, та кредитних ресурсів, отриманих Фондом з інших джерел.

Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду.

(абзац третій пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

У разі виділення кредитних ресурсів у вигляді матеріальних і нематеріальних активів на фінансування зазначених витрат спрямовуються кошти, отримані за рахунок перших внесків позичальників, у розмірі 6 відсотків вартості зазначених активів у грошовому еквіваленті.

Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, перераховуються Фонду та регіональним управлінням Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів.

Умови набуття права власності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло

39. Умови набуття позичальником права власності на збудоване (реконструйоване) і придбане за рахунок кредиту житло визначаються кредитним договором.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

40. Відповідно до кредитного договору позичальникові в установленому порядку видається свідоцтво про право власності на збудоване (реконструйоване) житло. Фінансування витрат, пов'язаних з оформленням цих документів, здійснюється за рахунок позичальника.

41. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним управлінням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку збудованого (реконструйованого) або придбаного житла. У разі кредитування будівництва (реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень договір про іпотеку земельної ділянки укладається разом з кредитним договором.

Передача в заставу збудованого (реконструйованого) або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на це житло.

Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням зазначених договорів та оформленням права власності, здійснюється за рахунок позичальника.

(пункт 41 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

42. У разі смерті позичальника його права і зобов'язання за кредитним договором та договором про іпотеку переходять до спадкоємця, що оформляється відповідними договорами.

(пункт 42 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003 р. N 246)

43. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору регіональне управління Фонду здійснює в порядку, встановленому законодавством, передбачені кредитним договором заходи для погашення кредиту.

44. Якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту на будь-якому етапі дії кредитного договору, цей договір розривається у порядку, визначеному цим договором. При цьому позичальникові згідно з умовами кредитного договору повертаються перший внесок та кошти, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім нарахованих відсотків за користування кредитом, коштів на страхування, пені та збитків, завданих внаслідок порушення умов кредитного чи іпотечного договору.

(абзац перший пункту 44 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

У такому разі регіональне управління Фонду відповідно до цього Положення укладає кредитний договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору, укладеного колишнім позичальником.

(абзац другий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 592)

45. Про розірвання кредитного договору з підстав, зазначених у пунктах 43 і 44 цього Положення, регіональне управління Фонду приймає рішення, яке погоджується з правлінням Фонду.

46. Особи, які порушили вимоги цього Положення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2001 р. N 584
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. N 592) 

 

 

 

 

 

СКЛАД
спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

Склад втратив чинність

(склад в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24.02.2003 р. N 246,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1065,
 в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 15.07.2005 р. N 592,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 457)

____________