Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна

Наказ Міністерства юстиції України
від 15 липня 1999 року N 42/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 1999 р. за N 480/3773

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 27 жовтня 1999 року N 67/5,
 від 11 січня 2005 року N 2/5,
 від 13 квітня 2005 року 36/5,
 від 17 вересня 2008 року N 1586/5,
 від 7 лютого 2009 року N 222/5,
 від 17 листопада 2009 року N 2166/5

Відповідно до статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна (додається).

2. Пункт 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

3. Управлінню організаційного забезпечення виконання рішень (Скомороха Л. В.) довести зазначений Порядок до відома начальника Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити його належне застосування в роботі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В. Г.

 

В. о. Міністра

Б. С. Стичинський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 15 липня 1999 р. N 42/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 1999 р. за N 480/3773 

 

 

 

 

 

 

Порядок реалізації арештованого майна

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює реалізацію арештованого майна, за винятком нерухомого майна, майна вилученого законом з обігу, та майна, зазначеного в частині п'ятій статті 55 Закону України "Про виконавче провадження".

1.2. Реалізація арештованого майна здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу на аукціоні.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

1.3. Пункт 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

2. Терміни, які вживаються в Порядку:

2.1. Арештоване майно (надалі - майно) - майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації.

2.2. Спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який здійснює реалізацію майна шляхом проведення аукціону.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

2.3. Аукціон - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

2.4. Ліцитатор - ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

2.5. Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці (додаток 1) і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

2.6. Організатор аукціону - спеціалізована організація незалежно від форм власності, з якою укладений договір на реалізацію майна.

2.7. Пункт 2.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

2.8. Стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на аукціон, зазначеної у заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

(пункт 2.8 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

2.9. Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні.

2.10. Пункт 2.10 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

2.11. Гарантійний внесок - завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа, розмір якого дорівнює сумі винагороди спеціалізованій організації за надані нею послуги з реалізації майна, визначеній виходячи зі стартової ціни лота.

(Порядок доповнено пунктом 2.11 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

3. Підготовка до проведення аукціону

3.1. Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 07.02.2009 р. N 222/5,
 від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі аукціону суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок спеціалізованої організації, на який необхідно сплатити дані кошти.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5,
 абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

У разі переоцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди спеціалізованої організації.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5,
 у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

Спеціалізована організація проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

До заявки додаються:

1) копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

2) копія акта опису й арешту майна;

3) копії документів, що характеризують майно, та копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

4) документ, що підтверджує вартість майна (експертний висновок, акт оцінки майна);

5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідка про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника;

6) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями).

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 від 11.01.2005 р. N 2/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

3.2. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, а також приміщення для проведення аукціону.

3.3. Приймання аукціонного майна здійснюється матеріально відповідальною особою організатора аукціону відповідно до акта передачі арештованого майна (додаток 2) та інших необхідних документів, що містять інформацію про аукціонне майно.

3.4. На майно, що прийняте для продажу, уповноважені особи організатора складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

3.6. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону розміщує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5, зареєстрованим у Мін'юсті 21.05.2003 за N 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті інформацію про майно, що реалізується. Оголошення про проведення аукціону має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторного аукціону - не пізніше семи днів з моменту складання акта переоцінки майна.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Одночасно ця інформація може бути розміщена в засобах масової інформації.

Зміст інформаційного повідомлення повинен містити:

а) найменування, опис і характеристику майна;

б) місцезнаходження майна;

в) стартову ціну;

г) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати;

ґ) порядок та строки розрахунку за придбане на аукціоні майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів;

д) дату, час та місце ознайомлення з майном;

е) дату, час та місце проведення аукціону;

є) реквізити спеціалізованої організації, яка проводить аукціон;

ж) кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні.

Інформація може містити інші відомості, потрібні для проведення аукціону.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

3.7. З моменту інформаційного повідомлення про проведення аукціону організатор аукціону дає змогу попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які бажають брати участь в аукціоні.

Аукціонне майно з інформаційними картками виставляється у спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації покупцям.

3.8. Покупець (фізична або юридична особа), який виявив бажання взяти участь в аукціоні, повинен сплатити гарантійний внесок.

(пункт 3.8 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

3.9. Для участі в аукціоні покупець подає організатору аукціону: заяву на участь в аукціоні (додаток 3), копію документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску. Організатор аукціону зобов'язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь в аукціоні, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення аукціону.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 17.11.2009 р. N 2166/5)

3.10. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації та повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дата реєстрації;

(пункт 3.10 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 абзац другий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

номер лота, який покупець має бажання придбати;

(пункт 3.10 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

для юридичних осіб:

резидентів - їх найменування, постійне місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код в ЄДРПОУ);

нерезидентів - їх найменування, постійне місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу їх постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб платників податку;

для іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України;

дата, час та місце проведення аукціону;

(пункт 3.10 доповнено абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

підпис покупця.

(пункт 3.10 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом керівника організатора аукціону та скріплена печаткою організатора аукціону.

(пункт 3.10 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

3.11. Заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, під час подання заяви, якщо він діє як представник юридичної особи, - відповідну довіреність.

3.12. При реєстрації учасники аукціону отримують картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь у аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону та виготовлені друкарським способом вхідні квитки.

(пункт 3.12 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

3.13. Пункт 3.13 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27.10.99 р. N 67/5,
 у зв'язку з цим пункт 3.14 вважати пунктом 3.13)

3.13. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

4. Порядок проведення аукціону

4.1. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

4.2. За кожним лотом, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, вказаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

4.3. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців.

4.4. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни учасники не виявляють бажання придбати запропонований ліцитатором лот, то об'єкт продажу знімається з торгів і аукціон за даним лотом не проводиться.

4.5. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи квиток учасника з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну.

4.6. Пункт 4.6 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27.10.99 р. N 67/5,
 у зв'язку з цим пункти 4.7, 4.8 вважати пунктами 4.6, 4.7)

 4.6. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим підняв квиток з номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника й запропоновану ним ціну.

4.7. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону.

(пункт 4.7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

4.9. Пункт 4.9 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27.10.99 р. N 67/5,
 у зв'язку з цим пункти 4.10, 4.11 вважати пунктами 4.8, 4.9)

4.8. Під час аукціону ведеться протокол (додаток 4), до якого заносяться такі дані: номер лота, назва лота, стартова ціна та продажна ціна майна; сума сплаченого гарантійного внеску; пропозиції покупців і відомості про покупця, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону), розмір винагороди спеціалізованої організації, яку покупець повинен додатково сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої організації для її сплати.

(абзац перший пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Протокол підписують ліцитатор та переможець аукціону.

Керівник організації, яка проводила аукціон (організатора аукціону), зазначає у протоколі відповідні суми й номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане майно, та затверджує протокол у день проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону, а також державному виконавцеві в триденний строк з дня проведення аукціону.

(абзац третій пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 від 17.09.2008 р. N 1586/5)

4.9. Після повного розрахунку за придбане майно, на підставі протоколу державний виконавець складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

4.12. Пункт 4.12 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27.10.99 р. N 67/5,
 у зв'язку з цим пункти 4.13 - 4.18 вважати пунктами 4.10 - 4.15)

4.10.  Копії затвердженого акта видаються переможцю та організатору аукціону.

4.11. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.

4.12. Придбане покупцем на аукціоні майно поверненню організатору аукціону не підлягає.

4.13. На аукціоні можуть бути присутні й інші особи за умови внесення вхідної плати. Розмір вхідної плати визначається організатором аукціону.

4.14. Боржник, на майно якого звернено стягнення (або його представник, якщо боржником є юридична особа), стягувач, державний виконавець можуть бути присутні на аукціоні без сплати вхідної плати.

4.15. Пункт 4.15 виключено

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

5. Порядок переоцінки майна

(назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

5.1. Майно (лот), яке виставлене але не продане на аукціоні, підлягає переоцінці згідно з частиною третьою статті 61 Закону України "Про виконавче провадження".

(пункт 5.1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5)

5.2. Переоцінка проводиться державним виконавцем. За результатами переоцінки складається акт, який додається до актів опису, оцінки та передачі майна.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

5.3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути переоцінені лише до розміру мінімальної ціни, затвердженого в установленому порядку.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

5.4. Повторний аукціон проводиться не пізніше 30 днів після складання акта переоцінки майна та дати інформаційного повідомлення про проведення аукціону. Якщо майно не було продане або якщо аукціон не відбувся, то майно знімається з аукціонних торгів.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

6. Порядок розрахунків за придбане на аукціоні майно

6.1. На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення аукціону, здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні товари в такому порядку:

покупець перераховує на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби зазначену в затвердженому протоколі аукціону суму грошових коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і сумою винагороди спеціалізованої організації за цим лотом, сплаченої на поточний рахунок організатора аукціону;

(абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора аукціону, визнається частиною оплати покупцем придбаного ним на аукціоні майна і залишається спеціалізованій організації в рахунок оплати наданих нею послуг з реалізації цього майна.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

Різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди спеціалізованої організації перераховується покупцем на поточний рахунок цієї організації.

(пункт 6.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

6.2. Гарантійний внесок, унесений покупцем до початку аукціону, зараховується покупцю до купівельної ціни, іншим учасникам ця сума повертається протягом трьох банківських днів після закінчення аукціону. Гарантійний внесок у той самий строк також підлягає поверненню, якщо аукціон не відбувся.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.01.2005 р. N 2/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

6.3. Якщо покупець не внесе всієї належної суми в терміни, передбачені пунктом 6.1 цього Порядку, то гарантійний внесок йому не повертається. Гарантійний внесок не повертається учаснику аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився підписати протокол.

(пункт 6.3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

6.4. Якщо майно не реалізоване на аукціоні, організатор аукціону повертає це майно державному виконавцеві.

(пункт 6.4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

6.5. Пункт 6.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

7. Перехід права власності

7.1. Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно.

7.2. Плата за зберігання придбаного майна організатором аукціону обумовлюється на договірних началах між покупцем та організатором аукціону.

8. Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся

8.1. Аукціон може бути припинено й майно знято з продажу в разі невиконання правил проведення аукціону, передбачених цим Порядком. У цьому разі наступний аукціон провадиться відповідно до вимог, установлених цим Порядком.

8.2. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

несплати в установлений термін переможцем аукціону належної суми за придбане майно.

8.3. Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців, то організатор аукціону в триденний термін повідомляє про це державного виконавця.

Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з несплатою в установлений термін переможцем аукціону належної суми за придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це спеціалізовану організацію.

(пункт 8.3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

8.4. Якщо аукціон не відбувся двічі, то майно знімається з аукціону, про що організатор аукціону в триденний термін повідомляє державного виконавця.

(розділ 8 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 від 13.04.2005 р. N 36/5)

9. Відповідальність

9.1. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з моменту його приймання на аукціон до видачі оплаченого майна несе організатор аукціону.

9.2. Відповідальність за відповідність майна характеристиці, зазначеній в інформаційній картці, несе організатор аукціону в порядку, встановленому законодавством.

10. Розділ 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 року N 36/5)

11. Вирішення спорів

11.1. Спори, що виникають при реалізації арештованого майна, вирішуються в судовому порядку.

 

Начальник управління цивільного
законодавства

 
І. І. Завальна

 

 

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
від 15 липня 1999 р. N 42/5 

 

 

 

 

Примірний договір N
про реалізацію арештованого майна на аукціоні

Додаток виключено 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.01.2005 р. N 2/5,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

 

Додаток 1
до пункту 2.5 Порядку реалізації
арештованого майна 

 

Найменування організатора аукціону ______________________________________

Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________________

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ _________________________________________

Розрахунковий рахунок N _______________________________________________

у банку _________________________, МФО _______________________________

Інформаційна картка N ___

Назва лота ____________________________________________________________

Характеристика лота ___________________________________________________

______________________________________________________________________

Стартова ціна лота _____________________________________________________

Відповідальна особа організатора 

_____________________________
(прізвище, ініціали, підпис) 

"___"_______________ р. 

М. П. 

 

 

 

Додаток 2
до пункту 3.3 Порядку реалізації
арештованого майна 

 

Найменування організатора аукціону ______________________________________

Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________________

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ _________________________________________

Розрахунковий рахунок N _______________________________________________

у банку _________________________, МФО ________________________________

Акт N ___
передачі арештованого майна

__________________________________________

                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Прийняв(ла) на аукціон від ______________________________________________

                       (прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця) 

N
п/п 

Назва майна 

Характеристика майна 

Кількість одиниць 

Ціна майна 

Стартова ціна лоту 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Підписи: особи, що приймає
                державного виконавця 

"___"_______________ 1999 р.

М. П. 

 

 

Додаток 3
до пункту 3.9 Порядку реалізації
арештованого майна 

 

 

 

 

Заява
на участь в аукціоні
(Реєстраційний N _)

Заявник ________________________________________________________________

(для юридичної особи - найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження,
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ)

_______________________________________________________________________

(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий,
місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб)

Тел., факс ___________________________

Прошу дозволити взяти участь в аукціоні з реалізації арештованого майна.

З майном, що виставлено для продажу на аукціоні, ознайомлений. Претензій до якості не маю.

Копія квитанції про сплату арантійного внеску додається.

З умовами продажу майна на аукціоні ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

_________________                                    

(підпис заявника)                                                          

Заяву прийняв___________________________________________________________

(посада; прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи організатора аукціону)

"___"_______________ р.

       (дата реєстрації заяви) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

 

Додаток 4
до пункту 4.8 Порядку реалізації
арештованого майна 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник організації, яка проводить аукціон 

_________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _______________ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ N
проведення аукціону

Номер лота ___________________________________________________________

Назва лота ____________________________________________________________

Стартова ціна _________________________________________________________

Продажна ціна ________________________________________________________

Пропозиції покупців ____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Переможець торгів _____________________________________________________

                                               (прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного 

______________________________________________________________________

                                                                  місця проживання)

Розмір коштів, які має
внести переможець аукціону
із зазначенням суми сплаченого гарантійного внеску_________________________

Номер рахунку,
реквізити банку _________________________________________________________

Інші відомості __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ліцитатор 

_________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
              (підпис) 

Переможець 

_________________________
                       (підпис) 

  

 

 

М. П.

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

 

Додаток 5
до пункту 4.15 Порядку реалізації
арештованого майна 

 

Аукціонна відомість

Додаток 5 виключено

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.10.99 р. N 67/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.01.2005 р. N 2/5,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

____________