КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2008 р. N 1102

Київ

Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 лютого 2009 року N 94,
від 14 жовтня 2009 року N 1136,
 від 25 січня 2012 року N 54

Відповідно до статті 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 40 Закону України "Про виконавче провадження" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

1. Затвердити Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити функціонування спеціальних майданчиків і стоянок Державної автомобільної інспекції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Дозволити підрозділам Державної автомобільної інспекції для доставляння та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів укладати договори з державними підприємствами, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ. У разі потреби зазначені державні підприємства залучають на конкурсних засадах підприємства, установи та організації недержавної форми власності для надання окремих видів таких послуг.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. N 1136,
 абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування виділити у межах населених пунктів підрозділам Державної автомобільної інспекції земельні ділянки для створення спеціальних майданчиків і стоянок для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1102 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках

1. Цей Порядок визначає процедуру тимчасового затримання, зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках та їх повернення.

2. Тимчасове затримання транспортного засобу уповноваженою особою Державтоінспекції проводиться у випадках, передбачених статтею 2652Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затримання на місці виявлення адміністративного правопорушення, і передбачає примусове припинення використання такого транспортного засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку, якщо транспортний засіб створює значні перешкоди дорожньому руху.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 94,
від 14.10.2009 р. N 1136)

У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче провадження", уповноважена особа Державтоінспекції негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб та доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку.

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Уповноваженим особам Державтоінспекції забороняється брати участь у здійсненні блокування або евакуації транспортних засобів у випадках, не передбачених законом.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 94)

3. Доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів - евакуаторів (далі - евакуатор), у тому числі тих, що належать підприємствам, установам та організаціям, які провадять діяльність, пов'язану з транспортуванням транспортних засобів, і з якими Державтоінспекцією укладені в установленому порядку договори.

4. Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку уповноважена особа Державтоінспекції викликає евакуатор через чергового по підрозділу Державтоінспекції.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 94)

Після прибуття евакуатора уповноважена особа Державтоінспекції робить у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, яким належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне правопорушення про тимчасове затримання транспортного засобу із зазначенням:

1) дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

3) типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку;

4) найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора;

5) адреси місця зберігання транспортного засобу;

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче провадження", у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, який доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу із зазначенням:

(пункт 4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

дати, часу, місця виявлення транспортного засобу і підстави для тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

(пункт 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

(пункт 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку недоліків і пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку, які можливо встановити під час візуального огляду такого засобу;

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора;

(пункт 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

адреси місця зберігання транспортного засобу;

(пункт 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

Зазначений акт підписують присутні під час його складання особи.

(пункт 4 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим)

До протоколу і акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу за можливості додаються фотографія транспортного засобу, що підлягає тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають в ньому.

(абзац сімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

Протокол підписують особа, яка прийняла рішення про тимчасове затримання транспортного засобу, особа, що виконує роботи з доставлення такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, два свідки, а також водій і страховий комісар в разі їх присутності.

(абзац вісімнадцятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 94)

5. У разі коли доставити транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку неможливо, уповноважена особа Державтоінспекції проводить його затримання шляхом блокування з дотриманням умов безпеки дорожнього руху.

6. У разі відсутності водія, транспортний засіб якого заблоковано, уповноважена особа Державтоінспекції залишає під його склоочисниками повідомлення про необхідність прибуття такого водія до територіального підрозділу Державтоінспекції для оформлення протоколу про адміністративне правопорушення.

Форма повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу шляхом його блокування затверджується МВС.

7. Розблокування транспортного засобу здійснюється уповноваженими особами Державтоінспекції після складення протоколу про адміністративне правопорушення.

8. Про місце зберігання тимчасово затриманого транспортного засобу уповноважена особа Державтоінспекції повідомляє водієві під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, а за його відсутності - черговій частині територіального органу внутрішніх справ. Про тимчасове затримання транспортного засобу боржника уповноважена особа органу Державтоінспекції повідомляє державному виконавцю протягом трьох діб.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

9. У разі коли водій з'являється на місці правопорушення в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу, уповноважена особа Державтоінспекції не проводить тимчасове затримання транспортного засобу, а оформляє протокол про адміністративне правопорушення. При цьому правопорушення повинно бути усунуте протягом максимально короткого строку.

У такому разі фактично виконані підприємством, установою або організацією, які провадять діяльність, пов'язану із транспортуванням транспортних засобів, роботи не оплачуються.

10. Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більш як на три дні з дати такого затримання.

Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення протоколу про адміністративне правопорушення або акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, а строк зберігання - з моменту доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

11. Водій, власник (співвласник) тимчасово затриманого транспортного засобу, крім транспортного засобу боржника, що перебуває на спеціальному майданчику чи стоянці, має право доступу до нього в присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного засобу.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

12. Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за письмовим зверненням його водія, власника (співвласника) за умови оплати ним витрат, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням такого транспортного засобу, та пред'явлення відповідного протоколу про адміністративне правопорушення.

Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за вимогою державного виконавця.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 54)

13. За транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці Державтоінспекції справляється плата у встановленому спільним наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки розмірі.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 94)

14. На спеціальному майданчику і стоянці ведеться в установленому МВС порядку облік прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів.

15. Спори, пов'язані із шкодою, що заподіяна тимчасово затриманому транспортному засобу і майну, яке перебуває в ньому, під час транспортування або зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці, розв'язуються в установленому законодавством порядку.