КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
  від 6 липня 2011 р. N 745

Київ
Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
 

 

     На виконання  пункту  7  Закону України від 14 червня 2011 р. N 3491-VI ( 3491-17) "Про внесення змін до  Закону  України  "Про Державний   бюджет   України   на   2011  рік"  Кабінет  Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Установити,   що   особам,   які   постраждали   внаслідок Чорнобильської  катастрофи,  щомісячна  додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,  відповідно до  Закону  України "Про статус  і соціальний    захист    громадян,    які   постраждали   внаслідок Чорнобильської  катастрофи"  (  796-12  )  виплачується  у   таких розмірах до прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність:

     1) тим, що належать до категорії 1:

     інвалідам I групи - 30 відсотків;

     інвалідам II групи - 20 відсотків;

     інвалідам III  групи,  дітям-інвалідам,  а  також   тим,   що страждають   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи  на  променеву хворобу, - 15 відсотків;

     2) тим, що належать до категорії 2, - 15 відсотків;

     3) тим, що належать до категорії 3, - 10 відсотків;

     4) тим, що належать до категорії 4, - 5 відсотків.

     2. Установити,  що щомісячна  компенсація  сім'ям  за  втрату годувальника  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  відповідно до Закону  України "Про статус  і  соціальний  захист  громадян,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12),  яка призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї,  який був на його утриманні,  не може бути нижчою від 10 відсотків прожиткового мінімуму,   встановленого   законом   для   осіб,   які   втратили працездатність.

     3. Установити,   що   у  всіх  випадках  розміри  пенсій  для інвалідів,  щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською   катастрофою,   і   пенсій  у  зв'язку  з  втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,  не можуть  бути нижче:

     1) для    учасників    ліквідації    наслідків    аварії   на Чорнобильській АЕС у 1986 році:

     інвалідів I групи - 1200 гривень;

     інвалідів II групи - 1090 гривень;

     інвалідів III групи - 980 гривень;

     2) для   учасників    ліквідації    наслідків    аварії    на Чорнобильській АЕС  у  1987-1990  роках  та  осіб,  евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:

     інвалідів I групи - 870 гривень;

     інвалідів II групи - 820 гривень;

     інвалідів III групи - 760 гривень;

     3) для  інших  інвалідів,  щодо  яких  встановлено  причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

     I групи - 710 гривень;

     II групи - 655 гривень;

     III групи - 600 гривень;

     4) для дітей-інвалідів - 380 гривень;

     5) непрацездатним  членам  сім'ї померлого годувальника,  які були на його утриманні:

     на одного непрацездатного члена сім'ї - 50  відсотків  пенсії по інвалідності померлого годувальника;

     на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника,  визначеної  згідно із цим пунктом, що розподіляється між ними рівними частками.

     4. Установити,  що підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які   проживають   на   територіях   радіоактивного   забруднення, передбачене  статтею  39  Закону України "Про  статус і соціальний захист  громадян,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської катастрофи" ( 796-12), здійснюється в таких розмірах:

     тим, що   проживають   у   зоні  безумовного  (обов'язкового) відселення, - 13,2 гривні;

     тим, що  проживають  у   зоні   гарантованого   добровільного відселення, - 10,5 гривні;

     тим, що   проживають   у  зоні  посиленого  радіоекологічного контролю, - 5,2 гривні.

     5. Установити,  що  особам,  які  мають  право  на   пенсійне забезпечення    відповідно   до   Закону   України "Про   пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"  (  2262-12),  мінімальний розмір пенсії,  що призначається відповідно до зазначеного Закону ( 2262-12):

     1) за вислугу років  встановлюється  у  розмірі  прожиткового мінімуму,   встановленого   законом   для   осіб,   які   втратили працездатність;

     2) по інвалідності не може бути нижче:

     інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової  служби I групи - 120 відсотків, II групи - 110, III групи - 105 відсотків прожиткового  мінімуму,  встановленого  законом  для   осіб,   які втратили працездатність;

     іншим інвалідам  з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - 110 відсотків, II групи - 105, III групи - 100 відсотків прожиткового   мінімуму,   встановленого  законом  для  осіб,  які втратили працездатність;

     інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і  сержантів, старших  матросів  і  старшин строкової служби - 110 відсотків,  з числа прапорщиків  і  мічманів,  військовослужбовців  надстрокової служби   та   військової  служби  за  контрактом,  осіб  молодшого начальницького  і  рядового  складу  органів  внутрішніх  справ  і державної  пожежної  охорони  -  120  відсотків,  а  з  числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів  внутрішніх  справ  і  державної  пожежної  охорони  - 130 відсотків відповідних мінімальних  розмірів  пенсій,  передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби;

     3) у  разі  втрати  годувальника  не  може бути нижче розміру прожиткового  мінімуму, встановленого  законом для осіб, які втратили працездатність.

     6. Установити,  що дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія  Законів  України "Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального   захисту"  (  3551-12  ) та "Про  жертви  нацистських переслідувань") ( 1584-14) до пенсії  або  щомісячного  довічного грошового   утримання   чи   державної   соціальної  допомоги,  що виплачується замість  пенсії,  підвищення  проводиться  у  розмірі 49,8 гривні.

     Ветеранам війни,  які  мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи  державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до абзацу  першого  цього  пункту  та  Закону  України  "Про   статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12) таке підвищення проводиться за їх вибором згідно з одним із  зазначених Законів.

     7. Визнати  такими,  що  втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

     8. Ця постанова діє до 1 січня 2012 року.
 
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 26
 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 6 липня 2011 р. N 745
 
 

ПЕРЕЛІК
 постанов Кабінету Міністрів
 України, що втратили чинність
 

     1. Пункти  4-9  постанови  Кабінету  Міністрів  України   від 28 травня 2008 р.  N 530 ( 530-2008-п) "Деякі питання соціального захисту  окремих  категорій  громадян"  (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396).

     2. Пункти   1-3  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 16  липня  2008  р.  N  654  (  654-2008-п) "Про підвищення рівня пенсійного  забезпечення  громадян"  (Офіційний  вісник   України, 2008 р., N 54, ст. 1810).

     3. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від  24  версня  2008  р.  N 862 ( 862-2008-п) "Про затвердження Порядку встановлення членам сімей шахтарів,  смерть  яких  настала внаслідок   нещасного  випадку  на  виробництві  або  професійного захворювання,  щомісячної доплати до пенсії у  зв'язку  з  втратою годувальника" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 74, ст. 2485).

     4. Пункт 2 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1113 ( 1113-2009-п  )  (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2742).