КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. №  305

Київ

Питання оплати послуг адвокатів,  які надають вторинну правову допомогу 
особам, затриманим в адміністративному або  кримінально-процесуальному порядку,  а також у кримінальних справах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах;

Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу у кримінальних справах.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 “Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 20, ст. 884);

постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 539 “Про внесення змін до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 43, ст. 1418).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 305

ПОРЯДОК
оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову
допомогу особам, затриманим в адміністративному
або кримінально-процесуальному порядку,
а також у кримінальних справах

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення розміру винагороди та її виплати адвокатам, які надають вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору (далі — адвокати) особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах.

2. Оплата послуг адвокатів з надання вторинної правової допомоги здійснюється виходячи з розміру оплати за годину роботи адвоката:

за фактичний час роботи адвоката з надання вторинної правової допомоги на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — центр) та акта наданих послуг, довідки про виконання окремих дій з надання вторинної правової допомоги, яка є невід’ємною частиною акта та оформляється згідно з додатком, — у разі надання вторинної правової допомоги особі, затриманій в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку;

відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу у кримінальних справах, на підставі доручення центру та акта наданих послуг, розрахунку розміру винагороди адвоката за надання вторинної правової допомоги у кримінальній справі, який є невід’ємною частиною акта та оформляється згідно з додатком до зазначеної Методики, — за кожною завершеною стадією провадження у кримінальній справі, у якій адвокат здійснює або здійснював захист.

3. Розмір оплати за годину роботи адвоката з надання вторинної правової допомоги становить 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати, визначеної законом на час надання послуг адвокатом.

4. Розмір оплати послуг адвокатів з надання вторинної правової допомоги особі, затриманій в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, у неробочий час, вихідні та святкові дні обчислюється виходячи з подвійного розміру оплати за годину роботи адвоката з надання вторинної правової допомоги.

У разі прибуття адвоката до затриманої особи пізніше встановленого законодавством строку без поважних причин розмір оплати послуг такого адвоката, наданих цій особі, зменшується вдвічі.

5. Оплата послуг адвокатів з надання вторинної правової допомоги здійснюється протягом 10 банківських днів з дати підписання акта наданих послуг.

6. Адвокатам для прибуття за дорученням центру до визначеного місця конфіденційного побачення із затриманою особою відшкодовується за наявності підтвердних документів вартість проїзду громадським транспортом, а у разі об’єктивної неможливості прибути у визначений час до такого місця за допомогою громадського транспорту — вартість витрат на пально-мастильні матеріали відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ.

_____________________


Додаток
до Порядку

ДОВІДКА
про виконання окремих дій з надання
вторинної правової допомоги

Доручення № _____

Дата доручення _____

Дата виконання доручення ________

Місце надання вторинної правової допомоги __________

Загальний час, витрачений на надання вторинної правової

допомоги _____ , в тому числі:

ознайомлення з матеріалами справи ____

побачення із затриманою особою ____

участь у слідчих/дослідчих діях ____

складення документів захисту ____

проїзд в обидві сторони ____

Розрахунок розміру оплати:

_________________________________________

Витрати на проїзд до місця виконання окремих дій: ______________

Маршрут проїзду адвоката:

від _______________________________________________________

до _______________________________________________________

Відстань: ____________

Розмір витрат на проїзд _________

Документ на підтвердження витрат ____________________________

Адвокат __________                                             Центр __________

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 305

МЕТОДИКА
обчислення розміру винагороди адвокатів,
які надають вторинну правову допомогу
у кримінальних справах

1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору у кримінальних справах, виходячи з установленого розміру оплати за годину роботи адвоката, розрахункового часу, що витрачається адвокатом на надання вторинної правової допомоги в одній кримінальній справі, з урахуванням особливостей стадій провадження у справі, протягом яких адвокат здійснював захист, повноти участі адвоката у відповідних процесуальних діях, а також ступеня складності кримінальної справи.

2. Розмір винагороди адвоката за надання вторинної правової допомоги на окремій стадії провадження у кримінальній справі обчислюється за такою формулою:

Рв = 20 х Огод х Ксп х Ксс х Кос,

де Рв — розмір винагороди адвоката за надання вторинної правової допомоги на окремій стадії провадження у кримінальній справі;

20 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання вторинної правової допомоги в одній кримінальній справі;

Огод — розмір оплати за годину роботи адвоката;

Ксп — коефіцієнт стадії провадження у справі;

Ксс — коефіцієнт складності справи;

Кос — коефіцієнт особливої складності справи.

3. Коефіцієнт стадії провадження у справі (Ксп) застосовується для врахування таких особливостей кожної стадії провадження у справі, протягом якої адвокат здійснював захист особи:

повнота участі адвоката у процесуальних діях поточної стадії провадження у справі;

наявність або відсутність факту припинення участі адвоката у справі з будь-яких причин до завершення поточної стадії провадження у цій справі;

наявність повного або скороченого провадження в суді першої інстанції;

наявність або відсутність факту участі адвоката у попередніх стадіях провадження у справі.

Для стадії розгляду у суді першої інстанції коефіцієнт Кспсп (1 інст.)) розраховується за такою формулою:

Ксп (1 інст.) = (Ксп х Кскор) + Кзмін,

де Ксп — відповідне значення коефіцієнта стадії провадження у справі  для стадії суду першої інстанції, наведене у таблиці 1;

Кскор — коефіцієнт скороченого провадження, значення якого наведено у таблиці 2;

Кзмін — коефіцієнт зміни складу суду, який дорівнює 0, якщо суд працював одним складом, а у разі, коли склад суду змінювався, — 0,33, помножене на кількість змін суду.

Для інших стадій провадження застосовуються значення коефіцієнта Ксп, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Значення коефіцієнта стадії провадження у справі (Ксп)

Значення
коефіцієнта

Стадія провадження у справі

досудове слідство/
додаткове розслідування

суд першої інстанції:
у разі участі адвоката на стадії  досудового слідства/ без участі адвоката на стадії досудового слідства

апеляційна інстанція
(у разі участі адвоката у попередній стадії провадження)

апеляційна інстанція
(без участі адвоката у попередній стадії провадження)

касаційна інстанція
(у разі участі адвоката у попередній стадії провадження)

касаційна інстанція
(без участі адвоката у попередній стадії провадження)

Базове значення

0,33/
0,11

0,67/
0,8

0,25/
0,17*

0,35/
0,27*

0,4/
0,25*

0,5/
0,35*

Значення у разі припинення участі адвоката до завершення стадії провадження

0,165/
0,055

0,335/
0,4

0,125/
0,85*

0,175/
0,135*

0,2/
0,125*

0,25/
0,175*

_________

*У разі коли адвокат не брав участі у розгляді справи судом відповідної інстанції.


Таблиця 2

Значення коефіцієнта скороченого провадження
в суді першої інстанції (Кскор)

Значення
коефіцієнта

Тяжкість злочину

невелика

середня

тяжка

особливо тяжка

умисні убивства

Базове значення

1

1

1

1

1

Значення у разі, коли розгляд справи відбувається за скороченою формою

0,2

0,15

0,1

0,06

0,04

4. Коефіцієнт складності справи (Ксс) застосовується для врахування таких факторів, що визначають ступінь складності справи:

ступінь тяжкості злочину, за скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності;

кількість епізодів злочинної діяльності особи;

кількість співобвинувачених особи у справі;

обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;

ведення захисту в особливих категоріях справ для стадій досудового слідства і провадження в суді першої інстанції.

Коефіцієнт Ксс обчислюється як добуток емпіричних коефіцієнтів складності справи за такою формулою:

Ксс = Кст. тяж. х Кспів х Кзз х Кокс,

де Кст. тяж. — сумарнийкоефіцієнт складності справи за ступенем тяжкості

злочину;

Кспів — коефіцієнт складності справи за кількістю співобвинувачених особи у справі;

Кзз — коефіцієнт складності справи за видом запобіжного заходу;

Кокс — коефіцієнт складності справи за особливістю категорії справи.

5. Сумарний коефіцієнт складності справи за ступенем тяжкості злочину враховує ступінь тяжкості злочину, за скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності, за кожним епізодом злочинної діяльності і розраховується за такою формулою:

Кст. тяж. = Кст. тяж. осн. + Кст. тяж. дод.,

де Кст. тяж. осн. — основний коефіцієнт складності справи за ступенем тяжкості злочину;

Кст. тяж. дод. — додатковий коефіцієнт складності справи за ступенем тяжкості злочину.

6. Коефіцієнт Кст. тяж. осн. застосовується для групи епізодів (епізоду) справи з максимальним ступенем тяжкості.

При цьому у разі, коли кваліфікація дій особи, захист якої здійснює адвокат, в епізоді злочинної діяльності, у якому вона брала участь у співучасті з іншими обвинуваченими у справі особами, відрізняється від кваліфікації дій інших співучасників, застосовується значення основного коефіцієнта тяжкості злочину, що відповідає кваліфікації дій будь-якого із співучасників цього епізоду за максимальним ступенем тяжкості.

Таблиця 3

Значення основного коефіцієнта складності
справи за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. осн.)

 

Ступінь тяжкості злочину (епізоду)

незначної тяжкості

середньої тяжкості

тяжкий

особливо тяжкий

посягання на життя

Значення коефіцієнта

1

1,5

2

3 (3,6)*

5

__________

*Використовується у разі слухання справи колегіальним складом суду.

7. У разі коли справа містить один епізод, значення коефіцієнта К ст. тяж. дод. дорівнює 0. В інших випадках значення коефіцієнта К ст. тяж. дод. розраховується за такою формулою:

Nt

Кст. тяж. дод. = ∑Кст. тяж. іх Кепі ,

i= 1

де Nt— кількість груп епізодів злочинної діяльності особи у справі з однаковим ступенем тяжкості злочину;

і — змінна, що означає кількість груп епізодів, початкове значення якої дорівнює 1, кінцеве дорівнює Nt;

Кст. тяж. і — коефіцієнт складності справи за ступенем тяжкості злочину для поточної розрахункової (і-тої) групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості злочину, який визначається за значеннями, наведеними у таблиці 3, залежно від ступеня тяжкості епізодів цієї групи;

Кепі  — коефіцієнт складності справи за кількістю епізодів злочинної діяльності особи, який розраховується для кожної групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості.

8. Розрахунок розпочинається і ведеться від групи епізодів з найвищим ступенем тяжкості до групи епізодів з найнижчим ступенем тяжкості.

Значення коефіцієнта Кепі для групи епізодів з найвищим ступенем тяжкості застосовується з таблиці 4 відповідно до кількості епізодів у межах цієї групи епізодів.

 

Таблиця 4

Значення коефіцієнта складності справи за кількістю
епізодів злочинної діяльності особи у справі(Кепі)

Кількість епізодів у справі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення коефіцієнта

0

0,5

0,83

1,08

1,25

1,39

1,52

1,63

1,73

1,82

Кількість епізодів у справі

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 і більше

Значення коефіцієнта

1,9

1,98

2,05

2,12

2,18

2,24

2,3

2,35

2,4

2,45

Для кожної групи епізодів з меншим ступенем тяжкості використовується така формула:

Кепі = Кепі і – Кепі (і – 1),

де Кепі і — значення коефіцієнта Кепі, наведене в таблиці 4, для такої кількості епізодів, що є сумою епізодів поточної розрахункової групи епізодів та всіх груп, що мають вищий ступінь тяжкості включно;

Кепі (і – 1) — значення коефіцієнта Кепі, наведене в таблиці 4, для такої кількості епізодів, що є сумою епізодів всіх груп, що мають ступінь тяжкості вищий, ніж у епізодів поточної групи (не включаючи кількість епізодів поточної групи тяжкості).

9. Значення коефіцієнта Кспів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Значення коефіцієнта складності справи
за кількістю співобвинувачених особи у справі (Кспів)

Кількість спів-обвинувачених особи у справі

0 (у справі фігурує лише підзахисний)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значення коефіцієнта

1

1,33

1,55

1,72

1,87

1,98

2,07

2,15

2,22

2,29

Кількість спів-обвинувачених особи у справі

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 і більше

Значення коефіцієнта

2,35

2,41

2,46

2,51

2,55

2,59

2,63

2,67

2,71

2,74

2,77

10. Значення коефіцієнта Кзз у разі обрання особі як запобіжного заходу взяття під варту дорівнює 1,2, в усіх інших випадках — 1.

11. Коефіцієнт складності справи за особливістю категорії справи (Кокс) застосовується для стадій досудового слідства і провадження в суді першої інстанції у разі здійснення адвокатом захисту осіб:

які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні  злочину у віці до 18 років;

які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;

які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження;

щодо яких розглядається питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

У разі здійснення захисту зазначених у цьому пункті осіб значення коефіцієнта Кокс дорівнює 1,2, в усіх інших випадках — 1.

12. Коефіцієнт особливої складності стадії справи (Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом в судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальній справі незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу дізнання, слідчого, прокурора та (або) підготовки та подання адвокатом до прокуратури заяви про вчинений щодо особи злочин в ході дізнання та досудового слідства.

Коефіцієнт Кос розраховується за такою формулою:

Кос = (1 + 0,1 х n),

де n— кількість окремих судових проваджень за участю адвоката, відкритих у результаті його відповідних дій.

_____________________


Додаток
до Методики

РОЗРАХУНОК
розміру винагороди адвоката за надання
вторинної правової допомоги у кримінальній справі

1. Вихідні дані для розрахунку

Справа № ___________  Доручена _________   Завершена __________

Особа ____________________________  Дата народження __________

Запобіжний захід _______________________

Наявність особливої категорії справи ______________

 

   Обвинувачення особи

 

Номер епізоду

Частина і стаття Кримінального кодексу України

1

 

2

 

3

 

 

Стадії провадження, в яких брав участь адвокат:

Досудове слідство □    Перша інстанція □     Апеляція  □     Касація  □    Додаткове розслідування □  Повторний розгляд □ 

Кількість співобвинувачених особи адвоката у справі ____

Наявність скороченого провадження в суді першої інстанції  Так/Ні

Судовий розгляд колегіальним складом суду Так/Ні

Судовий розгляд новим складом суду (разів) ____

Припинення участі адвоката у справі до її закінчення  Так/Ні

Стадія ___ Особлива складність/тривалість справи:

взято участь в окремих провадженнях в інтересах захисту особи _____

тривалість провадження у справі   з  ___________ по _______________

 

2. Розрахунок розміру винагороди

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Адвокат   _________                                    Центр  _________

________________