ПОСТАНОВА
 Верховної Ради України

Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

(назва у редакції Постанови Верховної
 Ради України від 23.02.2007 р. N 719-V)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Постановами Верховної Ради України
 від 28 жовтня 1992 року N 2748-XII,
 від 2 вересня 1993 року N 3423-XII,
 від 9 грудня 1994 року N 283/94-ВР,
 від 23 лютого 2007 року N 719-V

Відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України" Верховна Рада України постановляє

1. Затвердити Положення про паспорт громадянина України, Положення про свідоцтво про народження та Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (додаються).

(пункт 1 у редакції Постанови Верховної
 Ради України від 23.02.2007 р. N 719-V)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з Постановою Верховної Ради
 України від 23.02.2007 р. N 719-V)

3. Установити, що свідоцтва про народження нового зразка видаватимуться особам, які народилися після 31 грудня 1993 року.

4. Кабінету Міністрів України:

установити порядок реєстрації населення за місцем проживання на території України;

забезпечити виготовлення бланків паспорта громадянина України, бланків свідоцтва про народження та бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон у необхідній кількості.

(абзац третій пункту 4 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 23.02.2007 р. N 719-V)

 

 

Голова Верховної Ради
України

 
І. ПЛЮЩ 

м. Київ
 26 червня 1992 року
N 2503-XII

 
 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ 
Постановою Верховної Ради України
від 26 червня 1992 р. N 2503-XII
(в редакції Постанови Верховної Ради України 
від 2 вересня 1993 року N 3423-XII)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт дійсний для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документом, що посвідчує особу громадянина України за кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ дитини. Ці документи виготовляються і оформляються відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України на підставі рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303).

(абзац другий пункту 1 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 23.02.2007 р. N 719-V) 

2. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортною службою) після досягнення 16-річного віку.

3. Бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Терміни впровадження паспортної картки визначаються Кабінетом Міністрів України у міру створення державної автоматизованої системи обліку населення.

4. Усі записи в паспорті і відомості про його власника, що вносяться до нього, виконуються українською і російською мовами.

Внесення додаткової інформації до паспорта може здійснюватися також на вклеюваних аркушах установленої Міністерством внутрішніх справ України форми.

5. Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88 х 125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок.

Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта.

6. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного герба України, під ним - напис "Паспорт".

На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина України".

На першу і другу сторінки паспортної книжечки заносяться прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження. На першій сторінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце для підпису його власника. На другу сторінку заносяться відомості про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис посадової особи, відповідальної за його видачу. Записи засвідчуються мастиковою, а фотокартка - випуклою сухою печаткою.

Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них відповідних записів та вклеювання фотокартки можуть бути заклеєні плівкою. У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та фотокартка печатками не засвідчуються.

Третя, четверта, п'ята і шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеюваних у паспорт, а сьома, восьма і дев'ята - для особливих відміток. На десятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта, на одинадцятій - шістнадцятій - про реєстрацію постійного місця проживання громадянина.

На прохання громадянина до паспорта може бути внесено (сьома, восьма і дев'ята сторінки) на підставі відповідних документів дані про дітей, групу крові і резус-фактор.

На внутрішньому правому боці обкладинки надруковано витяг з цього Положення.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавчими актами України, забороняється.

7. Записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюються паспортною службою.

8. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.

До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

9. Паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки (інформаційного листка), має розмір 80 х 60 мм. У інформаційний листок вклеюється фотокартка і вносяться відомості про його власника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження і особистий номер, а також дата видачі і код органу, що його видав.

Інформаційний листок заклеюється плівкою з обох боків.

10. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної картки, визначається Кабінетом Міністрів України.

11. Бланки паспортів виготовляються на замовлення Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по організації виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України з високоякісного паперу з використанням спеціального захисту і є документами суворої звітності.

II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ОБМІНУ ПАСПОРТА І КОРИСТУВАННЯ НИМ

12. Видача та обмін паспорта провадиться у місячний термін за місцем постійного проживання громадянина.

Вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку провадиться у п'ятиденний термін.

13. Для одержання паспорта громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;

свідоцтво про народження;

дві фотокартки розміром 35 х 45 мм;

у необхідних випадках - документи, що підтверджують громадянство України.

14. За видачу паспорта справляється державне мито.

15. Для вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт і дві фотокартки зазначеного розміру.

16. Обмін паспорта провадиться у разі:
зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;
встановлення розбіжностей у записах ;
непридатності для користування.

17. Для обміну паспорта громадянин подає:
заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ
України;
паспорт, що підлягає обміну;
дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.

Для обміну паспорта у зв'язку із зміною (переміною) прізвища, імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини.

18. Для одержання, обміну паспорта і вклеювання до нього нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць після досягнення відповідного віку чи зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові, встановлення розбіжностей у записах чи непридатності паспорта для користування.

19. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново повідомити паспортну службу, яка видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу. Форма тимчасового посвідчення та порядок його видачі встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

20. Пункт 20 втратив чинність

 (згідно з Постановою Верховної
 Ради України від 09.12.94 р. N 283/94-ВР)

21. Паспорт особи, яка припинила громадянство України відповідно до статті 19 Закону України "Про громадянство України", підлягає поверненню до паспортної служби.

Паспорт померлого здається до органів запису актів громадянського стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає його до паспортної служби.

Знайдений загублений паспорт підлягає здачі до паспортної служби.

22. В особи, взятої під варту, або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

23. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

24. Зразки печаток, штампів і бланків документів, які застосовуються для виконання цього Положення, порядок зберігання паспортів громадян, які проходять військову службу, перебувають під вартою, відбувають покарання, а також порядок зберігання бланків паспортів та їх знищення встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ПАСПОРТОМ

25. Посадові особи та громадяни, винні в порушенні вимог цього Положення, притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 Постановою Верховної Ради України від 28.10.92 р. N 2748-XII)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до Положення про паспорт
громадянина України

 

 

ОПИС
паспорта громадянина України

Паспорт громадянина України являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з твердої обрізної з закругленими кутами обкладинки, обтягнутої суцільнотканинним ледерином темно-синього кольору і покритої клейкою плівкою, та 32 сторінок із синьо-жовтою захисною сіткою.

Усі сторінки паспорта пронумеровано і на кожній сторінці перфоровано серію і номер паспорта.

У верхній частині лицьового боку обкладинки паспорта фольгою жовтого кольору зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного герба України, під ним - рельєфний напис "Паспорт".

На внутрішньому лівому боці обкладинки у верхній частині паспорта зображено будинок Верховної Ради України, а у нижній - круглий захисний орнамент у вигляді квітки зелено-жовтого кольору.

На першій сторінці паспорта у верхній частині українською, російською та англійською мовами відтиснуто слово "Україна", посередині - державний герб України, а у нижній - українською, російською та англійською мовами - слова "Паспорт громадянина України".

На другій сторінці паспорта у верхній частині відведено місце для фотокартки власника паспорта (розміром 35 х 45 міліметрів). Нижче - відомості українською мовою про прізвище, ім'я та по батькові, стать, дату і місце народження, дату видачі і орган, що видав паспорт, а також підпис посадової особи та власника паспорта. Записи засвідчуються гербовою мастиковою печаткою, і після цього сторінка заклеюється плівкою.

На третій сторінці паспорта - відомості російською мовою про прізвище, ім'я та по батькові, стать, дату і місце народження, дату видачі і орган, що видав паспорт, а також підписи посадової особи та власника паспорта, засвідчені гербовою мастиковою печаткою.

Четверта і п'ята сторінки паспорта відведені для розміщення у верхній частині фотокарток розмірами 35 х 45 міліметрів, що відповідають 25- і 45-річному віку власника паспорта. Нижче - підпис власника паспорта і відомості українською мовою про дату і орган, що стверджує достовірність фотокартки власника паспорта, які засвідчуються гербовою мастиковою печаткою.

З шостої по дев'яту сторінки паспорта відведено для відомостей українською і російською мовами про реєстрацію місця проживання власника паспорта.

З десятої по тридцять першу сторінки паспорта призначаються для відомостей українською, російською та англійською мовами щодо одержання віз власником паспорта. На тридцять другій сторінці напис цими мовами "Паспорт є власністю України".

На внутрішньому боці впоперек третьої сторінки обкладинки паспорта українською, російською та англійською мовами зверху надруковано слово "Україна", зліва - слово "Паспорт" і відведено місце для фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів власника паспорта. З правого боку - відомості про тип, код держави, номер паспорта, прізвище, ім'я, дату народження, стать, місце народження, дату видачі паспорта, орган, що видав паспорт, підпис посадової особи і фотокартка власника паспорта, що засвідчуються гербовою мастиковою печаткою. Ця сторінка після її заповнення заклеюється плівкою.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 26 червня 1992 року N 2503-XII

 

ПОЛОЖЕННЯ
про свідоцтво про народження

1. Свідоцтво про народження є документом, що підтверджує факт реєстрації народження дитини.

2. Свідоцтво про народження підтверджує громадянство України особи віком до 16 років на підставі запису про громадянство її батьків.

3. Свідоцтво про народження видається на дитину, яка відповідно до Закону України "Про громадянство" є громадянином України або набула громадянства України.

4. Свідоцтво про народження видається за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків (одного з батьків) за їх (одного з них) письмовою або усною заявою, а в разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин з'явитися за свідоцтвом про народження - за заявою родичів, інших осіб або адміністрації медичного закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини.

5. Свідоцтво про народження видається виконкомами сільських і селищних Рад народних депутатів та районними у місті, міськими, районними відділами запису актів громадянського стану, палацами одружень та новонароджених, палацами новонароджених, дипломатичними представництвами і консульськими установами України.

6. Бланки свідоцтв про народження виготовляються за єдиним зразком (опис свідоцтва додається).

7. Підставою для оформлення свідоцтва про народження є складений окремий запис акта про народження дитини.

Для одержання свідоцтва про народження батьки дитини чи один з них пред'являють паспорти або інші документи, що посвідчують особу, а також свідоцтво про одруження.

8. До свідоцтва про народження заносяться прізвище, ім'я та по батькові; дата і місце народження дитини. Громадяни, у національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати у свідоцтві про народження дитини лише її прізвище та ім'я. 

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Постановою Верховної Ради України від 28.10.92 р. N 2748-XII)

Свідоцтво про народження містить також:

а) відомості про:

запис у книзі актів громадянського стану про народження дитини, дату його складання та номер;

батьків народженого, їх громадянство і національність. У разі коли мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення батьківства, запис про батька дитини провадиться за прізвищем матері, а ім'я, по батькові - за бажанням матері, запис про громадянство і національність батька - за громадянством і національністю матері;

місце реєстрації і дату видачі свідоцтва про народження;

орган, що видав свідоцтво про народження;

б) серію і номер свідоцтва про народження.

Вносити до свідоцтва про народження записи, не передбачені цим Положенням або іншими законодавчими актами України, заборонено.

9. Повторне свідоцтво про народження видається районними у місті, міськими, районними відділами запису актів громадянського стану, палацами одружень та новонароджених, палацами новонароджених, відділом запису актів громадянського стану Ради Міністрів Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими відділами запису актів громадянського стану, а також дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі запису про народження в книзі записів актів громадянського стану за заявою громадянина, на якого складено актовий запис про народження, або за заявою одного з батьків.

Повторні свідоцтва про народження на осіб, які не досягли 16-річного віку, можуть бути видані опікунам, піклувальникам, представникові дитячого дошкільного закладу.

10. Свідоцтво про народження видається безплатно. За видачу повторного свідоцтва про народження сплачується державне мито у розмірі, встановленому Законом України "Про державне мито".

11. Достовірність записів у свідоцтві про народження скріплюється підписом відповідальної посадової особи та печаткою органу, що видав свідоцтво.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до Положення про свідоцтво
про народження

 

ОПИС
свідоцтва про народження

Свідоцтво про народження являє собою книжечку розміром 88 х 125 міліметрів, що виготовляється з тонового обрізного паперу, з закругленими кутами блакитного кольору, внутрішні сторони книжечки - бірюзового кольору.

У верхній частині лицьового боку свідоцтва про народження фольгою жовтого кольору зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного герба України, а під ним зроблено напис двома рядками "Свідоцтво про народження".

У свідоцтві про народження всі необхідні відомості заповнюються українською мовою.

На внутрішньому лівому боці обкладинки у верхній частині свідоцтва зроблено напис двома рядками "Свідоцтво про народження", нижче - відомості про прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження дитини та запис у книзі актів громадянського стану про народження, дату складання та його номер.

На внутрішньому правому боці свідоцтва про народження знаходяться відомості про батьків народженого, їх громадянство та національність, місце реєстрації і дату видачі свідоцтва, орган, що видав свідоцтво, а також серія і номер свідоцтва про народження. Внизу - підпис посадової особи, який засвідчується гербовою мастиковою печаткою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 року N 719-V 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

1. Це Положення регулює питання оформлення та виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт).

2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном.

Паспорт є власністю України.

3. Паспорт оформляється:

громадянам України, що досягли 18-річного віку і постійно проживають в Україні, - за їх особистим зверненням або зверненням законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи міжнародної організації, якщо виїзд пов'язаний з участю у заходах, які здійснюються такою організацією, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку;

громадянам України, що постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном і досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про одержання паспорта або клопотанням їх законних представників, поданим до закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть подати клопотання про одержання паспорта також до Міністерства закордонних справ України. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон;

особам, що проживають за кордоном і в установленому законодавством порядку набули громадянства України, - дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.

Паспорт оформляється протягом не більш як трьох місяців з дня подання звернення щодо його одержання, а в разі, коли поїздка зумовлена необхідністю термінового лікування особи, яка від'їжджає, пов'язана з від'їздом особи, що супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт оформляється протягом десяти робочих днів.

4. Міністерство внутрішніх справ України затверджує зразки бланків документів, необхідних для оформлення паспорта, та веде загальний облік бланків паспортів.

5. Паспорт є зшитою нитками обрізною книжечкою розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з обкладинки, 32 (або 64) паперових сторінок та сторінки, виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу (сторінки даних), ушитої між внутрішнім лівим боком обкладинки та першою сторінкою паспорта.

У верхній частині лицьового боку обкладинки виконано із застосуванням фольги бронзового кольору зображення Державного Герба України, нижче - написи "Паспорт" і "Україна" українською і англійською мовами.

Угорі сторінки даних з боку, що прилягає до першої сторінки паспорта, надруковано впоперек слово "Україна", нижче ліворуч - слово "Паспорт", під яким відведено місце для відцифрованого зображення обличчя пред'явника паспорта (розмір зображення - не більш як 35 х 45 міліметрів), праворуч - назви полів для внесення відомостей: тип, код держави, номер паспорта, а також прізвище, ім'я, громадянство, дата народження, персональний номер, стать і місце народження пред'явника паспорта, дата видачі та найменування органу, що видав паспорт, а також дата закінчення строку дії паспорта. Нижня частина містить смужку завширшки усієї сторінки для внесення машинозчитуваної інформації. Написи і відомості про пред'явника паспорта розміщуються згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303).

До сторінки даних паспорта відомості вносяться шляхом лазерного гравірування та лазерної перфорації.

Угорі першої сторінки паспорта надруковано впоперек слова "Паспорт є власністю України", під ними у два рядки українською і англійською мовами - текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими заходами полегшувати поїздку пред'явника паспорта і надавати йому необхідні допомогу та захист".

Друга - п'ята сторінки паспорта призначені для особливих відміток, зокрема для внесення відомостей про дітей, які виїжджають за кордон разом з пред'явником паспорта без відповідних документів, даних про місце проживання (за клопотанням громадянина може бути зазначено номер телефону, групу крові та резус-фактор).

Шоста - тридцять друга (шістдесят четверта) сторінки призначені для проставлення віз на в'їзд до іноземних держав і відміток про перетинання пред'явником паспорта державного кордону.

Додаткова інформація (зокрема біометрична) про пред'явника паспорта, зміст якої визначається відповідно до законодавства, може відтворюватися на безконтактному електронному носієві, вмонтованому в паспорт.

Усі паперові сторінки паспорта (крім першої) пронумеровано, на кожній з них і на правій частині обкладинки шляхом лазерної перфорації зазначено серію та номер паспорта.

Обліковий номер бланка та назву підприємства-виготовлювача внесено у паспорт друкарським способом.

На внутрішньому лівому боці обкладинки, сторінці даних, шостій - тридцять другій (шістдесят четвертій) сторінках зображено Державний Герб України.

На внутрішньому лівому боці обкладинки, сторінці даних та першій - п'ятій сторінках зроблено написи "Україна" і "Паспорт".

6. Усі друковані написи в паспорті, а також відомості, що вносяться на сторінку даних, виконуються українською і англійською мовами, за винятком друкованої українською мовою на внутрішньому правому боці інформації про митні, валютні, медичні та консульські вимоги, текст якої визначається Кабінетом Міністрів України. Прізвище та ім'я зазначаються українською мовою і через скісну лінію латинськими літерами відповідно до українського алфавіту згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303).

7. Зразок паспорта затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Бланки паспортів виготовляються на замовлення Міністерства внутрішніх справ України і є документами суворої звітності.

Порядок зберігання бланків паспортів і знищення паспортів, строк дії яких закінчився, визначається Міністерством внутрішніх справ України.

9. За видачу та обмін паспорта на території України справляється державне мито, а за кордоном - консульський збір.

10. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

У разі втрати паспорта громадянин зобов'язаний невідкладно повідомити про це орган, який його видав, чи найближчу закордонну дипломатичну установу України.

11. Забороняється вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавством.

12. Строк дії паспорта становить десять років.

Правила та порядок оформлення і видачі паспорта визначаються Кабінетом Міністрів України.

(Постанову доповнено Положенням згідно з
 Постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 р. N 719-V)