ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України 14 грудня 2012 року № 1842/5

                                                                                                       

 

____________________________________

(найменуванняуповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання*

 

____________________________________________________________________

      (найменування громадського об’єднання, його місцезнаходження, датареєстрації та____________________________________________________________________

номер свідоцтва, ідентифікаційний код юридичної особи)

 

повідомляє про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання ______________________________________________________________________

(найменування відокремленого підрозділу громадського об’єднання, його

______________________________________________________________________

місцезнаходження, дата утворення)

 

Рішення про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання прийнято ________________________________________ «___»______ _____ року.

                   (найменування уповноваженого керівного органу)

 

__________________             __________             _____________________________

          (дата)                                   (підпис)                               (прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                                    керівника або уповноваженої

                                                                                                   особи громадського об’єднання)

 

* Повідомлення подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).