Кому: _______________________

                                                              (найменування боржника)

____________________________

                                                           (місцезнаходження)

____________________________

____________________________

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ЗГОДУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ

 

м. _________________                                            "____" _____________ 20__ р.

 

 

У відповідності до ст. 520 Цивільного кодексу України повідомляємо, що ______________________________________________________________________

(найменування Кредитора)

надає свою згоду на переведення боргу в сумі _______________________________ (________________________) грн. ___ коп. (обов'язків щодо сплати такої суми), що виник на підставі п. ___ Договору _____________________________ N ______ від "___" __________________________________ 20__ р., укладеного між ___________________________________ та ________________________________

(найменування Кредитора)                                          (найменування Первісного боржника)

від Первісного боржника, яким є _________________________________________,

                                                           (найменування Первісного боржника)

до Нового боржника, яким є ______________________________________________________.

(найменування Нового боржника)

Ми також повідомляємо, що ознайомились із умовами договору _________

________________________________ N ______ від "___" _____________ 20__ р., укладеногоміж Первісним боржником і Новим боржником про переведення вищезазначеного боргу.

 

___________________________
(посада керівника)

 

 

________________________________
(найменування юридичної особи)

_________________/________________/

(підпис)                                (П. І. Б.)

М. П.

 

 

Відмітка про одержання документа із зазначенням дати,

найменування юридичної особи-адресата, з підписом,

прізвищем і ініціалами представника адресата,

який одержав документ.