До Господарського суду ____________

_________________________________

(найменування суду)

Позивач:_________________________

                            (найменування Позивача)

Місцезнаходження:________________

Код ЄДРПОУ: ____________________

 

Відповідач: _______________________

                       (найменування Відповідача)

Місцезнаходження:________________

Код ЄДРПОУ: ____________________

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НЕСТАЧЕЮ ВАНТАЖУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖУ АВТОТРАНСПОРТОМ

 

Ціна позову ___________________

Державне мито ________________

 

При прийманні партії вантажу __________________________, яку доставив Відповідач на автомашині  _______________________________________ за товарно-транспортною накладною N _______________ від "___" ____________ ____ р. на виконання Договору __________________ N ___ від "___" ______________ 20__ р., укладеного між Позивачем та Відповідачем, встановлено нестачу _______________________________________________________________ вагою _________________________________________. Кількість і вартість відправленого вантажу підтверджуються _______________________________.

______________________________________________________________________________________, про що був складений ______________________________.

________________________________________________________________

____________________________. Це підтверджується _______________________.

Факт нестачі вантажу засвідчений __________________________________

______________________________________________________________________.

Дійсна вартість невистачаючого вантажу становить ___________________________ (розрахунок додається).

Відповідно, збитки завдані Позивачу нестачею вантажу складають _______________________________________ (розрахунок додається).

Заявлену Позивачем претензію N ___________ від "___" ____________ 20__ р. про відшкодування збитків, пов'язаних із нестачею вантажу, Відповідач відхилив (залишив без відповіді) з наступних мотивів:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Вважаємо відмову Відповідача від задоволення претензії необґрунтованою

______________________________________________________________________

(зазначити причини)

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 22, _____, 526, _____, 623, 924 Цивільного кодексу України, ст. ст. 193, ____, 224, 225, 226, ____ 314 Господарського кодексу України, ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 44, 54, 57Господарського процесуального кодексу України,

 

 


ПРОСИМО:

 

Стягнути з Відповідача на  користь Позивача ________(________________) грн. у якості відшкодування збитків, завданих нестачею вантажу, а також ________________________________.

 

 

Додатки:

1. Копія претензії.

2. Копія відповіді на претензію.

3. Товарно-транспортна накладна N ______ від "___" ____________ 20__ р.

4. _________________ акт.

5. _____________________________________________.

6. Докази відправлення копії позовної заяви відповідачу.

7. Докази сплати державного мита.

8. Докази, що підтверджують  оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

9. _____________________________________________.

10. Розрахунок ціни позову _______________________.

11. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

 

________________

               Дата                                                                                                 

 

 

Керівник
 

 

________________________
        (підпис)

             м. п.