До Господарського суду _____________

__________________________________

                           (найменування суду)

Позивач: __________________________

                            (найменування Позивача)

Місцезнаходження: _________________

Код ЄДРПОУ: _____________________

 

Відповідач: ________________________

                       (найменування Відповідача)

Місцезнаходження: _________________

Код ЄДРПОУ: _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ДО _______________________ ЗАЛІЗНИЦІ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НЕСТАЧЕЮ ВАНТАЖУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖУ ЗАЛІЗНИЦЕЮ

 

Ціна позову ___________________

Державне мито ________________

 

Згідно з Договором ____________ N___ від "___" ____________ 20__ р. вантажовідправником _____________________________________________на адресу Позивача  відправлено залізницею-Відповідачем _________ вантаж ______________. При перевірці та видачі вантажу, який надійшов за залізничною накладноюN__________від "___" ____________ 20__ р., у вагоні (контейнері)__________________________встановлено нестачу _________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в кількості _____________________ місць, вагою ___________________________.

Кількість і вартість відправленого вантажу підтверджуються ___________.

________________________________________________________________

___________________, про що був складений ______________________________.

________________________________________________________________

____________________________. Це підтверджується _______________________.

Нестачу продукції (товару) підтверджено ____________________________.

Дійсна вартість невистачаючого вантажу становить _________________________ (розрахунок додається).

Відповідно, збитки завдані Позивачу нестачею вантажу становлять ____________________________________ (розрахунок додається).

Нашу претензіюN____________від"___" ____________ 20__ р. про відшкодування збитків, пов'язаних із нестачею вантажу, Відповідачем відхилено (залишено без відповіді) з мотивів: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Вважаємо відхилення претензії Відповідачем необґрунтованим з наступних підстав: _____________________________________________________

______________________________________________________________________.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 22, _____, 526, _____, 623, 924 Цивільного кодексу України, ст. ст. 193, ____, 224, 225, 226, ____ 314 Господарського кодексу України, ст. ст. ____, 105, 110, 113, 114, 115, 129 ____ Статуту залізниць Українита ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 44, 54, 57Господарського процесуального кодексу України,


 

ПРОСИМО:

 

Стягнути з Відповідача на користь Позивача  _______ (___________________) грн. у якості відшкодування збитків, завданих нестачею вантажу, а також ________________________________.

 

Додатки:

1.Копія претензії відповідачу.

2.Копія відповіді на претензію.

3.Копія договору _________________.

4.Залізн. накладнаN________ від"___" ____________ 20__ р.

5. Комерційний акт ___________________________________.

6.Розрахунок ціни позову.

7.Докази відправлення копії позовної заяви відповідачу

8.Докази сплати державного мита.

9. Докази, що підтверджують оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

10. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

11. _____________________________________________________.

 

_________________

              Дата                                                                                                

 

 

Керівник
 

 

_____________________
(підпис)

                                                                                                       м. п.