До _______________________________

(найменування суду)

Позивач __________________________,
                 (П. І. Б. або найменування органу)

що проживає за адресою: ____________

(місцезнаходження: ________________)

Номер засобу зв'язку: ______________

Відповідач _______________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ___________

Номер засобу зв'язку: ______________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про скасування усиновлення
(або про визнання його недійсним)

"___"____________ 20__ р. ________________________________________
                                                                                  (найменування суду)
прийняв рішення про усиновлення дитини _________________________________
                                                                                                    (П. І. Б.)

__________ року народження громадянином(кою) __________________________.
                                                                                                         (П. І. Б.)

На даний час усиновлення підлягає скасуванню (має бути визнаним недійсним) з наступних підстав ___________________________________________
______________________________________________________________________

(усиновлення було проведено на підставі підроблених документів або без наміру породити відносини, встановлені для батьків і дітей (фіктивне усиновлення), або особою, яка не може бути усиновителем; усиновлення суперечить інтересам дитини; усиновлення було проведено без згоди батьків усиновленого, самого усиновленого, другого з подружжя усиновителя тощо – див. ст. ст. 236 або 238 Сімейного кодексу України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 236, 237 (238, 239), 240 Сімейного кодексу України, ст. ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Скасувати (визнати недійсним)  усиновлення _______________________
                                                                                                            (П. І. Б.)

громадянином(кою) ____________________________________________________.
                                                                                  (П. І. Б.)

2. Викликати у судове засідання свідків ______________________________

______________________________________________________________________
                                                           (П. І. Б., місце проживання)

Додатки:

1) Довідки, документи.

2) Доказ оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у сумі ______ грн.

3) Докази сплати державного мита (судового збору)

4) ___________________________

 

________________                                                                                     

           Дата                      

 

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                              Підпис